مهرنوش  ابطحی محصل

 فعالیت های پژوهشی

 

مهرنوش ابطحی محصل

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مهرنوش ابطحی محصل آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mehrnoosh Abtahi Mohasel پست الکترونیک : mehrabtahi@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصی : مهندسی بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشکده بهداشت - گروه بهداشت محیط

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیرسرطانزایی فلزات سنگین آب‌های بطری شده در گروه های سنی مختلف در ایران مجری اصلی10
2ارزیابی کیفیت شیمیایی و میکروبی آبهای بطری شده در ایران با استفاده از شاخص DWQI مجری اصلی10
3ارزیابی عملکرد دستگاههای بی‌خطرساز پسماند بیمارستانی و اندازه گیری میزان ترکیبات آلی فرار در هوای محوطه این دستگاه‌ها در بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398 مجری اصلی9
4ارزیابی محیطی پاتوژنهای باکتریایی دربیمارستانهای منتخب ازشهرتهران و بررسی طیف مادون قرمز با تبدیل فوریه دردو نوع از شایعترین آنها همکار8
5بررسی بار بیماریهای منتسب به عوامل خطر شغلی و تحلیل روند مکانی– زمانی آن در سطوح ملی و فرو ملی در کشور جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1990– 2015 مجری8
6بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهران مجری اصلی8
7مقایسه وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شهید بهشتی از تغییرات آب و هوایی جهانی و اثرات آن بر سلامت انسان مجری اصلی6
8بررسی کارایی منعقدکننده ترکیبی پلی‌آلومینیم کلراید- کیتوزان در حذف فلوراید از محیط‌های آبی همکار8
9بررسی میزان تری‌هالومتانها (THMs) و تری‌کلرآمین (NCl3) در هوای استخرهای سرپوشیده: مطالعه موردی در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجری اصلی10

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1عملکرد بیوراکتور تلفیقی ستون حباب مایع- بیوفیلتر در حذف دی‌کلرومتان از جریانهای گازی آلودهISC - Islamic Science Citation سلامت و محیط زیست 4
2An innovative drinking water nutritional quality index (DWNQI) for assessing drinking water contribution to intakes of dietary elements: A national and sub-national study in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEcological Indicators 10.1016/j.ecolind.2015.07.004-3.44
3میزان آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی در مدیریت پسماند: مطالعه موردی در شهر تهرانسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
4Enhanced coagulation-photocatalytic treatment of Acid red 73 dye and real textile wastewater using UVA/synthesized MgO nanoparticlesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Environmental Management 10.1016/j.jenvman.2016.04.005-2.72
5ارزیابی تحلیلی کیفیت میکروبی آب استخرهای عمومی شهر تهران در سال 1392سایر سایت های تخصصیسلامت و محیط زیست 1
6Removal of dichloromethane from waste gas streams using a hybrid bubble column/biofilter bioreactor: Effect of empty bed retention time and kinetic of biofiltrationسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
7Self-purification of marine environments for heavy metals: a study on removal of lead(II) and copper(II) by cuttleboneScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWATER SCI TECHNOL 10.2166/wst.2016.53321.06
8بررسی کارایی پودر هسته خرما در جذب کادمیوم ازمحلولهای آبی: تعیین ایزوترم و سینتک جذبی جذبسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
9National and sub-national age-sex specific and cause-specific mortality and disability-adjusted life years (DALYs) attributable to household air pollution from solid cookfuel use (HAP) in Iran, 1990–2013Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Research http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2017.03.026-3.088
10Application of graphene oxide modified with 8-hydroxyquinoline for the adsorption of Cr (VI) from wastewater: Optimization, kinetic, thermodynamic and equilibrium studiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- _2.74
11Fe3O4@HAP-enhanced photocatalytic degradation of Acid Red73 in aqueous suspension: Optimization, kinetic, and mechanism studiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- -2.44
12Transformer oils as a potential source of environmental exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs): an assessment in three central provinces of IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 232.741
13Synthesis and characterization of polysulfone/graphene oxide nanocomposite membranes for removal of bisphenol A from waterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Environmental Management -4.01
14Enhanced Sono-Fenton-Like Oxidation of PAH Contaminated Soil Using Nano-Sized Magnetite as Catalyst: Optimization with Response Surface MethodologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceSoil and Sediment Contamination 51.207
15ارزیابی میزان آفلاتوکسین 1A و اکراتوکسین B در برنج های تولید شده دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمدScopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences 156
16Defluoridation of synthetic and natural waters by polyaluminum chloride-chitosan (PACl-Ch) composite coagulantScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.573
17A Novel Combination of Surfactant Addition and Persulfate-assisted Electrokinetic Oxidation for Remediation of Pyrene-Contaminated SoilScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceChemical and Biochemical Engineering Quarterly 320.923
18Removal of cesium through adsorption from aqueous solutions: a systematic reviewISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 60.0
19The Concentration of BTEX in the Air of Tehran: A Systematic Review-Meta Analysis and Risk AssessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Environmental Research and Public Health 152.14
20تخریب فوتو کاتالیزوری ترکلوسان با فرآیند UV / Iodid/ ZnO: عملکرد، جنبشی،مسیر تخریب ، مصرف انرژی و سم شناسیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2018.10.0413702.89
21National and subnational mortality and disability-adjusted life years (DALYs) attributable to 17 occupational risk factors in Iran, 1990–2015Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Research -4.732
22تخریب فوتو کاتالیزوری تری کلروفنول با UV / sulfite / ZnO فرآیند، استفاده همزمان از یکنواخت کاهش و ناهمگن تولید کننده عامل اکسیداتیو به عنوان یک رویکرد جدید از اکسیداسیون پیشرفته / کاهش (AO / RPsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 3742.89
23تخریب فوتو - بیولوژیکی بیسفنول ای ، فرآیند UV/ZnO/Iodide در مرکز رآکتور بیولوژیکیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 3712.89
24Age-sex specific and sequela-specific disability-adjusted life years (DALYs) due to dental caries preventable through water fluoridation: An assessment at the national and subnational levels in Iran, 2016Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Research -4.732
25Health risk of phthalates in water environment: occurrence in water resources, bottled water, and tap water, and burden of disease from exposure through drinking water in Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Research -5.026
26Quantitative and Qualitative Study of Wastewater Generated by Carwashes with Work Permit in Karaj and the Efficiency of Coagulation and Clarification Process to Treat Wastewater of the Stations in 2016-2017Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- -20.0
27Age-sex specific disability-adjusted life years (DALYs) attributable to elevated levels of fluoride in drinking water: A national and subnational study in Iran, 2017Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWater Research 67.913
28مقایسه تاثیر روش هوادهی سطحی وعمقی در تصفیه خانه فاضلاب شهری بر تراکم و نوع باکتریها وقارچهای هوابردScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 174
29The concentration and probabilistic health risk assessment of nitrate in Iranian drinking water: a case study of Ilam cityScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 53.84
30فوتوتخریب تقویت شده سیپروفلاکسسین با استفاده همزمان از الکترون و رادیکال OH در فرآیند UV/ZnO/I- : راندمان، کینتیک، مسیر تخریب و مکانیسم هاScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Hazardous Materials https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.05.0903777.65
31The concentration of potentially toxic elements (PTEs) in honey: A global systematic review and meta-analysis and risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceTrends in Food Science and Technology 918.519

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1Investigation of determination of physico-chemical properties of carwash wastewater in Karaj and the efficiency of Al2(SO4)3 and Fe2(SO4)3 coagulant for treatment of wastewater from these unitsسومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیطزنجان

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان