×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کسب عنوان اول کشوری بیست هشتمین جشنواره قرآنی وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی توسط سرکار خانم مریم رضوانی فر

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

کسب عنوان اول کشوری بیست هشتمین جشنواره قرآنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط سرکار خانم مریم رضوانی فر

مشاهده بیشتر

فعالیت موثر مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه در درمان سرطان‌های دستگاه ادراری

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

فعالیت موثر مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه در درمان سرطان‌های دستگاه ادراری

مشاهده بیشتر

رئیس جهمور و یارانش شهیدش آسمانی شدند

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

رئیس جهمور و یارانش شهیدش آسمانی شدند

مشاهده بیشتر

قدردانی معاونت تحقیقات تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  از جناب آقای دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

قدردانی معاونت تحقیقات تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از جناب آقای دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشگاه به میزبانی معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشگاه به میزبانی معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

تقدیر و تشکر از کلیه همکاران

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

تقدیر و تشکر از کلیه همکاران

مشاهده بیشتر

سی‌ و پنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

سی‌ و پنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

مشاهده بیشتر

انتصاب سرپرست جدید کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

انتصاب سرپرست جدید کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب