یداله  محرابی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

یداله محرابی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : یداله محرابی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Yadollah Mehrabi پست الکترونيک : mehrabi@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : آمار زیستی
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه اپیدمیولوژی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آمارلیسانس1365دانشگاه شهید بهشتی
آمار زیستیفوق لیسانس1368دانشگاه تربیت مدرس
آمار زیستیدکترای تخصصی پی اچ دی1375دانشگاه نیوکاسل انگلستان

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
معاون پژوهشیدانشکده بهداشت و ایمنی1393/02/10

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
تعیین ارتباط بین سطوح مختلف ویتامین D و آنتی تیروئید پراکسیداز در مطالعه تیروئید تهرانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بهداشت دست و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای در پرستاران شاغل بیمارستان های دولتی منتخب استان تهران.همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی برهم کنش دریافتهای تغذیه ای و سطح سرمی ویتامین D با پلی مورفیسم های ژن گیرنده ویتامین D در رابطه با خطر سندرم متابولیک و هریک از اجزاء آن در شرکت کنندگان مطالعـه قند و لیــپید تهرانهمکار6تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی تاثیر تجویز ویتامین دی بر ویژگی های پاتولوژیک سلولهای بافت قلب انسان در بیماران مراجعه کننده جهت انجام عمل قلب بازهمکار5تصویب نهایی دانشگاه1397/08/20
ارزیابی کیفیت داده های ثبت سرطان کشور (قابل مقایسه، کامل و قابل اطمینان بودن) و توصیه نهایی جهت ثبت ملی سرطانهمکار13تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی امکان سنجی تصفیه آلاینده های گازی اکسیدهای گوگرد(SO2) و ترکیبات آلی فرار(VOCs) توسط چارچوب های آلی-فلزی با استفاده از شبیه سازی مولکولیهمکار6تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثرات پیش دیابت بر روی دیابت، پرفشاری خون، بیماریهای قلبی عروقی، بیماری مزمن کلیوی و مرگ ومیر در مطالعه قند و لیپید تهران (م)همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی تاثیر مصرف خوراکی پروپولیس بر وضعیت تغذیه ای، آنزیمهای ماتریکس متالوپروتئیناز، فاکتورهای التهابی، ضدالتهابی و اکسیداتیو خون و همچنین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با شیمی درمانیهمکار7تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثر تجویز ویتامین Dقبل از عمل جراحی قلب باز (CABG)برمیزان ادراری بیومارکرهای IL18,KIM-1 به عنوان شاخص بررسی نارسایی حادکلیوی پس از عمل در بیماران با عملکرد طبیعی کلیوی که دارای کمبود ویتامین دی بوده ،در سال 97 در بیمارستان شهید مدرس .همکار4تصویب نهایی دانشگاه1397/11/02
طراحی برنامه پوسچر مناسب در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد نقشه نگاری مداخله ایهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/19
تبیین مفهومی سواد سلامت دهان ودندان و طراحی، روان‌سنجی و بکارگیری ابزار سنجش آن در جمعیت بزرگسال ایرانیهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/07
ارتقاء همکاری های اعضای شبکه کوهورت ایرانهمکار13تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/28
استانداردسازی میزان عفونت های اکتسابی از بیمارستان با استفاده از مدل های پیش بینی در ایران در سال 1396همکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/27
به‌کارگیری مدل پیش‌بینی‌کننده جهت استانداردسازی میزان عفونت محل جراحی به دنبال عمل‌های جراحی ارتوپدی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران.مجری4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/02/30
بررسی ارتباط میزان سطح سرمی لپتین با اسید های چرب دریافتی در افراد چاق و غیر چاق ساکن تهران، سال 1394همکار8تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394همکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
پایش و ارزیابی جامع برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان از تولد تا سه سالگی در سال 1390همکار9تصویب نهایی دانشکده/مرکز
برآورد بار بیماری (DALY) سل در ایران در سال 1395همکار6تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/30
تدوین مدل، ساخت و روانسنجی ابزار سنجش کارکرد هماهنگی درون¬بخشی نظام سلامت ایران در بلایای طبیعیمجری4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/27
طراحی و روانسنجی ابزار سنجش آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع دو در نوجوانان شهر تهران و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای با آموزش همتایانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10
بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرآیند اتخاذ احتیاط(PAPM) بر رفتار غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج در سال 1394همکار4تصویب نهایی دانشگاه
راه اندازی شبکه علمی کوهورت ایرانهمکار11تصویب نهایی دانشکده/مرکز
اعتبارسنجی ابزار سنجش نگرانی پدران در حاملگی پرخطرهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
تهیه متادیتا برای مطالعه قند و لیپید تهرانمجری7تصویب نهایی دانشکده/مرکز
مقایسه اثر اندازه ذرات اکسید آهن مگنتیت در دو بعد میکرونی و نانومتریک بر بروز سمیت سلولی در رده سلولی A549 در یک مطالعه برون‌تنیهمکار6تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی فعالیت بدنی کارمندان بانک ملی ایران در شهر تهران مبتنی بر الگوی فرانظریه‌ای در سال ۱۳۹۶مجری4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
مدل بندی فرآیند پیش‌گوی گوسی و گوسی‌چوله فضایی‌ برای تحلیل داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی مغز (fMRI) و مقایسه آن ها.مجری اصلی3تصویب نهایی دانشگاه1397/10/15
طراحی، روانسنجی و بکارگیری ابزار سنجش عوامل مرتبط با تزریق واکسن HPV در بزرگسالان جوان شهر تهرانهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/28
تبیین مفهوم سلامت اجتماعی و طراحی، روان‌سنجی و به‌کارگیری ابزار سنجش آن در بزرگسالان شهرستان ارومیههمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
'بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده و ارتباط آنها با خود مراقبتی سالمندان شهر اهواز در سال 1398 'همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1Multivariate disease mapping of seven prevalent cancers in Iran using a shared component modelMedlineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention -
2شیوع نازایی اولیه و ثانویه در زنان ایرانی 49-18 ساله: مطالعه مبتنی بر جمعیت در چهار استان منتخب کشورISC - Islamic Science Citation مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 4
3خطر بیماری مزمن کلیوی و سندرم متابولیک در بروز بیماری عروق کرونر قلب : مطالعه قند و لیپید تهرانScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 4
4عوامل مرتبط با شلی عضلات لگن در زنان، مدل لجستیک وزن دار در مطالعات با نمونه گیری پیچیدهISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
5?Does metabolic syndrome or its components differ in naturally and surgically menopausal womenScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceClimacteric 10.3109/13697137.2013.85640041.96
6Determinants of fruit and vegetable consumption among Tehranian adolescents: A qualitative researchScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 60.68
7Association of Metabolic Syndrome with Body Fat Percent, Anthropometric Indices in 10 To 18 Year Old AdolescentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health 20.4
8ارتباط کیفیت رژیم غذایی با سندرم متابولیک در نوجوانان: مطالعه قند و لیپید تهران.Scopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1
9مقایسه درصد چربی بدن با شاخص های تن سنجی برای شناسایی سندروم متابولیک در نوجوانان ایرانیScopusمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل 4
10Mothers' behaviour contributes to suboptimal iodine status of family members: findings from an iodine-sufficient areaScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePublic Health Nutrition 42.48
11Metabolic Syndrome and its Association with Healthy Eating Index-2005 in Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Studyسایر سایت های تخصصیJournal of Food and Nutrition Research 2
12Effect of Psychological Distress on Weight Concern and Weight Control BehaviorsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceARCH IRAN MED 0141709/AIM.005.91.22
13اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایرانISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
14تاثیر آموزش بر توانمندی رابطان مرکز بهداشت شرق تهران در مورد مهارتهای ارتباطی زوجینسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
15ارتباط بروز بیماری سل و مهاجرت با استفاده از مدل رگرسیون چندکی در ایران سال 1389ISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 65
16ارتباط مصرف فرآورده‌های لبنی با سندرم متابولیک و اجزای آن در نوجوانان: مطالعه قند و لیپید تهران.Scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
17ارتباط شاخص های اجتماعی-اقتصادی با بیماری سل با استفاده از مدل های رگرسیونی دوجمله ای منفی و پواسونChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 52
18بررسی الگوهای غذایی غالب و ارتباط آن با اختلالات خوردن در دختران نوجوان شهر تهرانISC - Islamic Science Citation علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 3
19Is persistence of metabolic syndrome associated with poor health-related quality of life in non-diabetic Iranian adults? Tehran Lipid and Glucose Study.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Diabetes Investigation 10.1111/jdi.1222261.49
20Western Dietary Pattern Interaction with APOC3 Polymorphism in the Risk of Metabolic Syndrome: Tehran Lipid and Glucose StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 21.312
21بررسی تاثیر پلی‌مورفیسم‌ها و سایر عوامل خطر بر سطح کلسترول تام خون در طول زمان با استفاده از مدل اثرات تصادفی منطقی: مطالعه قند و لیپید تهرانScopusKoomesh 2
22knowledge and perceptions of obesity prevention and consumption of fruits and vegetables among high school girl students in shahr-e-kordسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.9734/BJMMR/2015/127162
23Identifying High-Risk Clusters of Gastric Cancer Incidence in Iran, 2004 - 2009Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAsian Pacific Journal of Cancer Prevention DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.23.10335231.27
24بر هم کنش پلی مورفیسم ژن APOC3 و چربی های دریافتی در ارتباط با عوامل خطر سندرم متابولیک در بزرکسالان: مطالعه قند و لیپید تهرانScopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 5
25Dietary patterns interact with APOA1/APOC3 polymorphisms to alter the risk of the metabolic syndrome: the Tehran Lipid and Glucose Study.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBritish Journal of Nutrition 43.34
26شناسایی خوشه های پرخطر موارد بروز سرطان معده در ایران با استفاده از آماره کاوشی فضا-زمان طی سال های 1388-1384ISC - Islamic Science Citation مجله علمی تحقیقات نظام سلامت 4
27Calculating population attributable fraction for cardiovascular risk factors using different methods in a population based cohort studyPubMedJournal of Research in Health Sciences 1
28Validity of Uncorrected Visual Acuity Measured in Vision Screening Programs for Detecting Refractive ErrorsScopusIranian Journal of Ophthalmology 3
29رابطه الگوهای غذایی و غلظت سرمی کورتیزول در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوEmbase ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
30Incidence of acute myocardial infarction in Islamic Republic of Iran: a study using national registry data in 2012MedlineEastern Mediterranean Health Journal (1)
31Tuberculosis-related awareness among people living in rural areas of Gorgan District: A cross sectional studyISC - Islamic Science Citation Journal of Paramedical Sciences 2
32بررسی میزان رعایت مراقبت استاندارد از تراکئوستومی و برخی موانع مؤثر بر آن از دیدگاه پرستارانISC - Islamic Science Citation فصلنامه پرستاری داخلی جراحی 1
33Iodine nutrition status in lactating mothers residing in countries with mandatory and voluntary iodine fortification program: An updated systematic reviewScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceTHYROID 10.1089/thy.2014.049163.84
34مدل بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال های 88-1384Scopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان 322
35Features of an Appropriate Method of Health Education During Commutes: A Qualitative Studyسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- S2
36Epidemiologic pattern of myocardial infarction and modeling risk factors relevant to in-hospital mortality: the first results from Iranian Myocardial Infarction RegistryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceKardiologia Polska 10.5603/KP.a2014.023060.53
37Regression dilution Bias in Blood Pressure and Body Mass Index in a Longitudinal Population- Based Cohort StudyMedlineJournal of Research in Health Sciences 222878092
38برآورد میزان بقای 1، 3 و 5 ساله بیماران مبتلا به سرطان معده در ایران به روش فراتحلیلScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 1
39تناقض چاقی: رخداد بیماری عروق کرونر قلب در مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی و سندرم متابولیکScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 1
40The Association of Dairy Intake With Metabolic Syndrome and Its Components in Adolescents: Tehran Lipid and Glucose StudyPubMedInternational Journal of Endocrinology and Metabolism 10.5812/ijem.25201v23
41Relative Survival of Breast Cancer Patients in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 142.51
42Time trend analysis and ecological study of gastric cancer in IranEmbaseHealthMED 9
43Socio-demographic Factors and Fruit and Vegetable Consumption among Tehranian Adolescents: A Cross-sectional StudyISC - Islamic Science Citation Health Education & Health Promotion 1
44Underestimating the Effect of Lipids on Cardiovascular Events: Regression Dilution Bias in the Population-Based Cohort of Tehran Lipid and Glucose StudyPubMedInternational Journal of Endocrinology and Metabolism 4
45Is there a value for probiotic supplements in gestational diabetes mellitus? A randomize clinical trialScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Health, Population and Nutrition 10.1186/s41043-015-0034-9251.03
46Probiotic Supplements in Gestational Diabetes Mellitus: Study Protocol for a Placebo-Controlled Randomized Clinical Trialسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- http://dx.doi.org/10.13183/jcrg.v4i1.1802
47Spatial analysis of myocardial infarction in Iran: National report from the Iranian myocardial infarction registryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJ RES MED SCI 50.65
48Premarital Sexual Intercourse-Related Individual Factors Among Iranian Adolescents: A Qualitative StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Red Crescent Medical Journal 20.63
49Health Literacy Measure for Adolescents (HELMA): Development and Psychometric PropertiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePLoS ONE doi:10.1371/journal.pone.014920223.234
50Development of a new method for sampling and monitoring oncology staff exposed to cyclophosphamide drugScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceENVIRON MONIT ASSESS 41.679
51The effect of on-site and outreach-based needle and syringe programs in people who inject drugs in Kermanshah, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Drug Policy 13.19
52Client-Level Coverage of Needle and Syringe Program and High-Risk ‎Injection Behaviors: A Case Study of People Who Inject Drugs in ‎Kermanshah, IranPubMedAddiction & Health 3-4
53Incidence and risk factors of isolated systolic and diastolic hypertension: a 10 year follow-up of the Tehran Lipids and Glucose StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBlood Pressure 10.3109/08037051.2015.111622131.8
54Difference in clinical manifestations of myocardial infarction between men and women in Iran in 2014-2015Doaj ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
55بازگشت به میانگین در مطالعات اپیدمیولوژیکScopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 4
56Features of a Health-Oriented Education Program during Daily Commutes: A Qualitative StudyPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.19082/25156
57HOW DO THE STAFFS WORKING IN STEEL FACTORIES IN ARDEKAN CITY DEAL WITH THE RISKS OF MOBILE PHONES?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceActa Medica Mediterranea special issue 20.15
58طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سواد سلامت نوجوانانISC - Islamic Science Citation پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی 4
59Can postpartum maternal urinary iodine be used to estimate iodine nutrition status of newborns?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBritish Journal of Nutrition 73.311
60Iodine Status in Pregnant Women, Lactating Mothers, and Newborns in an Area with More Than Two Decades of Successful Iodine NutritionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBiological Trace Element Research 11.79
61A Challenging Interaction of Chronic Kidney Disease With Other Metabolic Disorders: Paradoxes in Cardiometabolic Risk Factors.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIRAN J KIDNEY DIS 51.14
62Estimating Completeness of Cancer Registration in Iran with Capture-Recapture MethodsPubMedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention DOI:http://dx.doi.org/10.7314Special Issue
63آگاهی رابطان بهداشتی شهرستان دماوند در خصوص ایمنی غذایی: یک مطالعه مبتنی بر راهنمای سازمان جهانی بهداشتISC - Islamic Science Citation طلوع بهداشت 3
64Quality Assessment of the National Cancer Registry in Iran: Completeness and ValidityScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Cancer prevention doi: 10.17795/ijcp-84796
65Analysis of Cancer Incidence and Mortality in Iran Using Joinpoint Regression AnalysisScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Red Crescent Medical Journal 30.676
66عوامل مرتبط با بروز دیابت نوع دو در زنان پیش دیابتی با استفاده از مدل متوسط بیزیScopusKoomesh 3
67Using Social Network of TELEGRAM for Education on Continued Breastfeeding and Complementary Feeding of Children among Mothers: a Successful Experience from IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 7
68Environmental Monitoringof Occupational Exposureto Cyclophosphamide Drugin Two Iranian HospitalsPubMedIranian Journal of Cancer prevention doi: 10.17795/ijcp-72291
69Thyroid dysfunction in patients with impaired glucose metabolism: 11 year follow up from the Tehran Thyroid StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePLoS ONE 10
70The relationship between social support and food insecurity in pregnant women: A cross-sectional studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Clinical and Diagnostic Research 110.0
71Households' food expenditures in urban areas of Iran: An application of small area estimationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceItalian Journal of Public Health 10.2427/1270440.0
72Hepatitis C Virus Seroprevalence and Associated Risk Factors Among Male Drug Injectors in Kermanshah, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHepatitis Monthly 171.67
73The relationship between the Structural Social Determinants of Health and Food Insecurity among Pregnant WomenScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Red Crescent Medical Journal 200.78
74Health expenditure modelling in the southeast of Iran: a population-based setting using quantile regression perspectiveScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 10.5812/jhealthscope.6418540.0
75Is there any difference between the iodine statuses of breast-fed and formula-fed infants and their mothers in an area with iodine sufficiency?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBritish Journal of Nutrition 93.7
76EFFECTS OF SAMPLING VARIANCE ESTIMATION METHODS ON PRECISION OF SMALL AREA ESTIMATIONScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.17654/JB014020093140.0
77Intelligence Quotient at the Age of Six years of Iranian Children with Congenital Hypothyroidism.PMC - Pubmed CentralIndian Pediatrics 2
78Determinants of household’s health expenditures: A population-based studyISC - Islamic Science Citation Journal of Paramedical Sciences 2
79Development and Psychometric Evaluation of the Men’s Worry about Their Wives’ High Risk Pregnancy QuestionnairePubMedInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery 3
80Validation of a New Method for the Monitoring of Environmental Benzene at Low Concentration Using the Needle Trap DeviceIndex Copernicus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
81Risk assessment of occupational exposure to benzene using numerical simulation in a complex geometry of a reforming unit of petroleum refineryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 122.8
82Combined toxicity of multi-walled carbon nanotubes and benzo [a] pyrene in human epithelial lung cellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 11.887
83Factors related to pediatric Burn in Iran: A Case-Control StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.22038/ijp.2018.28874.252060.0
84Relationships between Certain Individual Characteristics and Occupational accidentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.64
85Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 252.8
86Breast Milk Iodine Concentration Rather than Maternal Urinary Iodine Is a Reliable Indicator for Monitoring Iodine Status of Breastfed NeonatesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBIOL TRACE ELEM RES 1852.36
87Correlation of Women’s Marital and Sexual Satisfaction in Different Family Life Cycle Stages in Khorram Abad, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.15296/ijwhr.2018.7240.0
88Characterizing Mental Health Status of Couples in High-Risk Pregnancy and its Relevant CharacteristicsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 40.0
89Comparison of health-care coverage between children with congenital hypothyroidism and healthy children in IranScopusScientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 4
90Determinants of seat belt use behaviour: a protocol for a systematic review.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBMJ Open 52.413
91Lactating Mothers and Infants Residing in an Area with an Effective Salt Iodization Program Have No Need for Iodine Supplements: Results from a Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Controlled TrialScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceTHYROID 117.55
92Identifying new associated pleiotropic SNPs with lipids by simultaneous test of multiple longitudinal traits: An Iranian family-based studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGene https://doi.org/10.1016/j.gene.2019.01.00712.498
93Estimation and validation of dietary nitrate and nitrite intake in Iranian populationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health 11.05
94Availability and Accessibility of Fruit and Vegetable in Home and School for Iranian Students: A Cross-sectional Research in Schools of Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.22038/ijp.2018.34681.305120.0
95Assessment of Physical Activity among Adolescent Girls in the West of Iran: Status, Limitations and SolutionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health 2251-609361.053
96Is there an association between thyrotropin levels within the normal range and birth growth parameters in full-term newborns?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 91.086
97Individual and combined toxicity of carboxylic acid functionalized multi-walled carbon nanotubes and benzo a pyrene in lung adenocarcinoma cellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 72.8
98National trends of pre-hypertension and hypertension among Iranian adolescents across urban and rural areas (2007-2011).Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1186/s13293-019-0234-x103.54
99Distribution of body mass index in children with different parental risk: Findings of a family-based cohort study in a West-Asian populationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceScientific Reports 10.1038/s41598-019-45543-y14.01
100بررسی الگوی اثر گروههای سنی، دورههای زمان و ی همگروههای تولد روی میزان بروز خودکشی منجر به مرگ در استان لرستان در سالهای 1Scopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 1
101Antagonistic effect of co-exposure to short-multiwalled carbon nanotubes and benzo[a]pyrene in human lung cells (A549)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxicology and Industrial Health 61.63
102The role of interaction-based effects on fatal accidents using logic regressionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceArchives of Trauma Research 40.0
103Effect of Theory-Based Environmental-Behavioral Interventions With Student-Family-School Approach on Fruit and Vegetable Consumption Among the AdolescentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 30.0

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Identifying High-Risk Clusters of Gastric Cancer Incidence in Iran, 2004 – 2009The 8 APOCP Regional Conference , Cancer Contorol in West Asiaتهران
2Disease Mapping of Colorectal Cancer Incidence in Iran from 2005 to 2010The 3 rd International Gastrointestinal Cancer Congressتهران
3Factors related to pediatric burn in Kermanshah province: A Case-Control Studyهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهران

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان