محتشم  غفاری

 فعالیت های پژوهشی

 

محتشم غفاری

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محتشم غفاری آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohtasham Ghaffari پست الکترونیک : mohthashamghaffari@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصی : آموزش بهداشت
آدرس محل کار : میدان شهید شهریاری- دانشکده بهداشت و ایمنی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدکترای تخصصی پی اچ دی1386دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی تلفیقی بر رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی محمد شهر کرج در سال 1393 . مجری اصلی4
2بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر کاهش مصرف غذاهای سریع در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر خوی در سال 94-1393 مجری اصلی9
3: بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی بر تغییر نگرش و اعتقاد دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان شهرستان پاکدشت نسبت به افراد چاق در سال ۱۳٩۳ مجری اصلی9
4بررسی میزان شیوع افسردگی ، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عوامل مرتبط با آن در سال 1394 مجری اصلی7
5طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بهداشت دست و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای در پرستاران شاغل بیمارستان های دولتی منتخب استان تهران. مجری اصلی18
6بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394 مجری اصلی8
7بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان کولورکتال در کارمندان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394 مجری اصلی9
8بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرآیند اتخاذ احتیاط(PAPM) بر رفتار غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج در سال 1394 مجری اصلی9
9بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظریه ای بر فعالیت جسمانی کارمندان مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب در سال 94-1393 مجری اصلی7
10بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پدیکولوزیس در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر اسلامشهر در سال تحصیلی 95-94 . مجری اصلی9
11طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله مبتنی بر الگوی PRECEDE PROCEED در خصوص بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان ابتدایی شهر رفسنجان، سال 95-1394 مجری اصلی17
12بررسی اضطراب، استرس و افسردگی در کارکنان بهداشتی مراکز بهداشت زیر مجموعه و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 95 مجری اصلی7
13طراحی و روانسنجی مقیاس اعتقادات مذهبی در خصوص اهداء عضو مجری اصلی10
14طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده مرتبط با اهداء عضو در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجری اصلی10
15طراحی ، روانسنجی و به کارگیری پرسشنامه سنجش آگاهی پرستاران از اصول آندراگوژی مجری اصلی10
16بررسی فعالیت بدنی کارمندان بانک ملی ایران در شهر تهران مبتنی بر الگوی فرانظریه‌ای در سال ۱۳۹۶ مجری اصلی12
17تبیین مفهومی سواد سلامت دهان ودندان و طراحی، روان‌سنجی و بکارگیری ابزار سنجش آن در جمعیت بزرگسال ایرانی مجری اصلی15
18تبیین مفهومی سواد سلامت دهان ودندان و طراحی، روان‌سنجی و بکارگیری ابزار سنجش آن در جمعیت بزرگسال ایرانی مجری اصلی15
19بررسی میزان تاثیر آموزش مسجد محور بر آگاهی،نگرش و رفتار سالمندان60تا69 سال شهرسرایان در خصوص بهداشت دهان و دندان مجری اصلی12
20بررسی ارتباط توانایی خود مراقبتی با وضعیت تغذیه در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجری اصلی8
21بررسی تاثیر آموزش برمبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر وضعیت اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجری اصلی9
22تبیین مفهوم سلامت اجتماعی و طراحی، روان‌سنجی و به‌کارگیری ابزار سنجش آن در بزرگسالان شهرستان ارومیه مجری اصلی16
23: بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی نظریه محور بر قصد اجتناب از سوء مصرف مواد در نوجوانان مناطق روستایی شهرستان ارومیه در سال 1394 مجری10
24کاربرد الگوی فرآیند موازی گسترده در مداخلۀ آموزشی مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم در معلّمان مدارس شهر اسلام آباد غرب 1394 مجری اصلی9
25- بررسی میزان تأثیرآموزش مدرسه محور بر رفتار مادران شهر اسلامشهر در خصوص تهیه صبحانه و میان وعده های سالم برای کودکان مجری10
26بررسی سواد سلامت و سواد تغذیه ای در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1396 همکار18
27طراحی برنامه پوسچر مناسب در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد نقشه نگاری مداخله ای همکار18
28بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397 همکار9
29طراحی، روانسنجی و بکارگیری ابزار سنجش عوامل موثر بر تزریق واکسن HPV در جوانان بزرگسال شهر تهران همکار15
30'بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده و ارتباط آنها با خود مراقبتی سالمندان شهر اهواز در سال 1398 ' همکار12
31بررسی تأثیر آموزش همتایان مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رامسر همکار9
32بررسی اثر بخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتار های تغذیه ای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر آمل در سال 1393 همکار11
33ارزیابی ایمنی سیستم تأمین آب آشامیدنی شهر بیرجند با استفاده از برنامه ایمنی آب (WSP) سازمان جهانی بهداشت بر مبنای رویکرد مدیریت ریسک همکار7
34بررسی میزان تأثیر مداخلهً آموزشی بر فعالیت جسمانی نوجوانان دختر شهر سنندج، در سال 1394 مجری9
35تعیین رفتارهای ضداجتماعی و ناایمن کاربران راه و تأثیر مداخلات آموزشی و تشدید مقررات راهنمایی و رانندگی بر کاهش این رفتارها در تهران همکار20
36بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت و الگوی اعتقاد بهداشتی بر کاهش پرفشاری خون در زنان سالمند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1396 همکار12
37بررسی پیش بینی کننده های مصرف صبحانه مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در دانش آموزان دختر نوجوان شهرستان اردل در سال 1396 همکار18
38مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدرسه با آموزش مبتنی بر خانواده بر رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ دختران نوجوان مناطق شهری شهرستان کیار،1396 همکار20
39طراحی، روانسنجی و بکارگیری ابزار سنجش عوامل مرتبط با تزریق واکسن HPV در بزرگسالان جوان شهر تهران همکار16
40طراحی، روان سنجی و به کارگیری ابزار سنجش توانمندی بیماران دارای بیماری التهابی روده همکار14
41بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانهای شهر کرج در خصوص پیامدهای استفاده از شبکه‌های مجازی بر ابعاد سلامت سال تحصیلی 98-97 همکار18
42بررسی میزان اثربخشی آموزش ایمنی بر اساس الگوی KPABC در فاز احداث یک پروژه همکار6
43مقایسه اثربخشی روشهای مختلف مداخلات آموزش ایمنی با بکارگیری الگوی ارزشیابی کریک پاتریک در پروژه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران. همکار6
44بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای مرتبط با خطرات بهداشتی فرایند بازیافت غیررسمی در زباله گردهای شهر تهران در سال 1398 همکار12
45بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397 همکار12
46طراحی، روان سنجی و به کارگیری ابزار سنجش توانمندی زنان شهر ارومیه در کنترل خشونت خانگی: یک مطالعه ترکیبی همکار18
47طراحی، روان سنجی و به کارگیری پرسشنامه سنجش سواد جسمانی نوجوانان 18-16 ساله تهران همکار17
48بررسی خودکارآمدی و سبک زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان ملارد در سال 1398 همکار6
49بررسی شیوع و عوامل خطر افسردگی، اضطراب ، استرس و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398 همکار6

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1بررسی مهارت نوجوانان 14-11 ساله شهر تهران در زمینه مصرف میوه و سبزی: یک مطالعه مقطعیISC - Islamic Science Citation مجله علمی تحقیقات نظام سلامت ویژه نامه آموزش بهداشت 1392
2Threat appraisal for skin cancer among rural farmers in Ilam, IranScopusIranian Journal of Dermatology 4
3ارزشیابی تأثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرش، و قصدهای رفتاری دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر بوانات استان فارس درخصوص ایدز: یک مطالعه مداخله ایSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
4دانش و ادراکات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه HIV/AIDS : یک مطالعه مقطعی نظریه محورSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
5اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای دریافت کلسیم در دانش آموزان دختر: یک برنامه پیشگیری از استئوپروزISC - Islamic Science Citation مجله توسعه و پژوهش در پرستاری و مامایی 1
6Determinants of fruit and vegetable consumption among Tehranian adolescents: A qualitative researchScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 60.68
7تعیین کننده های فعالیت جسمانی جهت پیشگیری از پوکی استخوان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتیISC - Islamic Science Citation پژوهنده 5
8Tuberculosis-related awareness among people living in rural areas of Gorgan District: A cross sectional studyISC - Islamic Science Citation Journal of Paramedical Sciences 2
9مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان سال اول و چهارم دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 93 - 92ISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
10Investigation of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on breakfast consumption among middle school students of Qom City in 2012PubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.4103/2277-9531.1572242
11The Influence of Safety Training on Safety Climate Factors in a Construction SiteISC - Islamic Science Citation International Journal of Occupational Hygiene 2
12بررسی اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در شاغلین یک شرکت ساختمان سازیISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 3
13ارزیابی تأثیر آموزش ایمنی بر بهبود جو ایمنی در کارگاههای یک شرکت ساختمان سازیISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
14Features of an Appropriate Method of Health Education During Commutes: A Qualitative Studyسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- S2
15The Relationship between Religious Beliefs and Behaviors and the Intention of Premarital Sexual Abstinence among Iranian YouthsEbsco ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
16بررسی جو ایمنی و فاکتورهای مرتبط با آن در یک شرکت ساختمان سازی در سال 1390سایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
17کسب مهارت نه گفتن برای رد پیشنهادهای پرخطر با استفاده ازروش ایفای نقش در دانش آموزان مقطع راهنماییISC - Islamic Science Citation تحقیقات علوم رفتاری 1
18Socio-demographic Factors and Fruit and Vegetable Consumption among Tehranian Adolescents: A Cross-sectional StudyISC - Islamic Science Citation Health Education & Health Promotion 1
19Premarital Sexual Intercourse-Related Individual Factors Among Iranian Adolescents: A Qualitative StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Red Crescent Medical Journal 20.63
20تعیین‌کننده‌های روانشناختی مصرف غذاهای سریع در دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر خوی: کاربرد نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شدهISC - Islamic Science Citation پژوهنده 5
21Determinants of calcium intake for prevention of osteoporosis among students: Application of the health belief modelChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
22Features of a Health-Oriented Education Program during Daily Commutes: A Qualitative StudyPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.19082/25156
23HOW DO THE STAFFS WORKING IN STEEL FACTORIES IN ARDEKAN CITY DEAL WITH THE RISKS OF MOBILE PHONES?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceActa Medica Mediterranea special issue 20.15
24Related Factors of the Preventing Behaviors of HIV/AIDS among Young People: Applying the Extended Health Belief Model (EHBM)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 8
25Increasing physical activity for osteoporosis prevention among female students of Isfahan: A theory-based interventional studyEbsco ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
26Osteoporosis-related knowledge among students of a medical sciences university in Iran calcium intake and physical activityایندکس نشدهJournal of medicine and life Special Issue 4
27آگاهی رابطان بهداشتی شهرستان دماوند در خصوص ایمنی غذایی: یک مطالعه مبتنی بر راهنمای سازمان جهانی بهداشتISC - Islamic Science Citation طلوع بهداشت 3
28Economic Burden of Thalassemia Major in Iran, 2015PubMedJournal of Research in Health Sciences 3
29Some of the Strongest Predisposing Factors on the Behavior of Tooth Brushing among Iranian School Age ChildrenScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
30Unacceptable status of oral and dental health-related knowledge among Iranian primary school studentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
31Comparison of Two Methods of Direct and Indirect Education on Osteoporosis Preventive Behaviors among Female StudentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 7
32Using Social Network of TELEGRAM for Education on Continued Breastfeeding and Complementary Feeding of Children among Mothers: a Successful Experience from IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 7
33کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ترغیب زنان باردار شهرستان دنا به زایمان طبیعیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
34بررسی کارآیی تئوری انگیزش حفاظت در پیشگویی رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و نور خورشید در کشاورزان شهرستان ایلامISC - Islamic Science Citation مجله سلامت و بهداشت اردبیل 5
35ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی چک‌لیست رفتار خطرآفرین کودک (IBC)ScopusIranian Journal of Epidemiology 2
36Oral Health Education and Promotion Programmes: MetaAnalysis of 17-Year InterventionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational journal of dental hygiene. 11.358
37ارتباط بین معنویت و عوامل جمعیت شناختی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیSID/Iranmedex/MagiranJournal of Religion and Health 3
38Household Food Insecurity and Its Association with Self-reported Infectious and Parasitic Diseases Among Household Mothers in Southeast of IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 3
39Household Food Insecurity in Southeastern Iran: Severity and Related FactorsPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2017
40Effectiveness of Snack-centered Nutrition Education on Promoting Knowledge, Attitude, and Nutritional Behaviors in Elementary StudentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 120.0
41Are educating and promoting interventions effective in oral health?: A systematic reviewScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational journal of dental hygiene. 20171.38
42Exploration of brushing behavior among university students in Iran: a qualitativeresearchPubMedInternational Journal of Adolescent Medicine and Health 1
43Applying psychoeducational program on general health and communication skills in caregivers of patients with schizophrenia: A randomized controlled trialScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEuropean Journal of Psychiatry 30.39
44Using theory of planned behavior for prediction of delivery mode among pregnant women: a theory-based cross-sectional researchPubMedInternational Journal of Adolescent Medicine and Health 0106
45Evaluation of Health Belief Model-Based Intervention on Breast Cancer Screening Behaviors among Health VolunteersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Cancer Education 20181.547
46Determinants of Fast Food Consumption among Students of Tehran: Application of Planned Behavior TheoryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 100.0
47Using the theory of planned behavior framework for designing interventions related to organ donationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIrish Journal of Medical Science 31.045
48Determinants of seat belt use behaviour: a protocol for a systematic review.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBMJ Open 52.413
49Predictors of breast self-examination based on the health believes model of health workers in IsfahanScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 150.0
50Oral and dental healthcare during pregnancy: evaluating a theory-driven interventionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceOral Diseases 82.3
51effect of an intervention on the breast cancer screening behavior in women: Application of integrated behavioral modelScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Preventive Medicine 10.0
52Availability and Accessibility of Fruit and Vegetable in Home and School for Iranian Students: A Cross-sectional Research in Schools of Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.22038/ijp.2018.34681.305120.0
53Assessment of Physical Activity among Adolescent Girls in the West of Iran: Status, Limitations and SolutionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health 2251-609361.053
54تاثیر سواد سلامت عملکردی، ارتباطی و انتقادی بر کنترل گلیسمی بیماران مبتلا به دیابت نوع2 با میانجی گری خود مراقبتیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePsychology Research and Behavior Management 20191.84

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1موانع درک شده رابطان بهداشتی برای انجام رفتار خودآزمایی پستان در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهانیازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهران
2زنان برای انجام ماموگرافی با چه موانعی مواجه اند: یک مطالعه مقطعیهفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامتتهران

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان