منصور  رضا زاده آذری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

منصور رضا زاده آذری

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : منصور رضا زاده آذری آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Mansour Rezazadeh Azari پست الکترونيک : mrazari@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصي : بهداشت حرفه ای
آدرس محل کار : تهران بزرگرا ه چمران –اوین –دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر سطح برخی از پارامترهای استرس اکسیداتیو در کارکنان آنکولوژی بیمارستان‌های منتخبهمکار9تصویب نهایی دانشگاه1398/04/02
بررسی آسیب سلولی با استفاده از میتوکندری ایزوله و افزایش بیان ژن مرتبط با سرطان ناشی از تماس تنفسی با کربن نانوتیوبها در بافت مغز و ریه موش صحرایی نژاد ویستارهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
مقایسه اثر اندازه ذرات اکسید آهن مگنتیت در دو بعد میکرونی و نانومتریک بر بروز سمیت سلولی در رده سلولی A549 در یک مطالعه برون‌تنیمجری اصلی6تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر سطح برخی از پارامترهای استرس اکسیداتیو در کارکنان آنکولوژی بیمارستان‌های منتخبهمکار8تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/27

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران دو کارخانه تایرسازی با ترکیب های بنزن و تولوئنISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 3
2ارزیابی مواجهه شغلی کارگران ریخته گری آلومینیم با آئروسلهای قابل استنشاق آلومینیمISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
3بررسی غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال 1388Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 114
4Raschig Rings Versus PVC as a Packed Tower Media in Scrubbing Ammonia from AirScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.5829/idosi.ijee.2014.05.03.065
5ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران دو کارخانه تایرسازی با ترکیب های بنزن و تولوئنISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 3
6ارزیابی مواجهه شغلی کارگران ریخته گری آلومینیم با آئروسل های قابل استنشاق آلومینیمISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
7Improved Method for Analysis of Airborne Asbestos Fibers Using Phase Contrast Microscopy and FTIR SpectrometryPubMedTanaffos 3
8Chemometrics models for assessment of oxidative stress risk in chrome-electroplating workersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDrug and Chemical Toxicology 10.3109/01480545.2014.92209621.23
9The Removal of COD and Color from Textile Industry by Chlorine HypochloriteDoaj ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.14257/ijast.2015.76.055
10Occupational Risk Assessment of Benzene in Rubber Tire Manufacturing WorkersISC - Islamic Science Citation International Journal of Occupational Hygiene 4
11Feasibility the Biological Monitoring of Workers Exposed to Benzene and Toluene via Measuring the Parent Compounds in the Exhaled BreathISC - Islamic Science Citation Health Scope 3
12جذب بخارات تولوئن توسط نانوزئولیت دربستر ثابت و سیالDoajمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 3
13Exploring a new method for the biological monitoring of plastic workers exposed to the vinyl chloride monomerScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxicology and Industrial Health 10.1177/0748233715596663121.68
14Development of a new method for sampling and monitoring oncology staff exposed to cyclophosphamide drugScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceENVIRON MONIT ASSESS 41.679
15Fungal Airborne Contamination as a Serious Threat for Respiratory Infection in the Hematology WardPubMedTanaffos (Respiration) --4
16ارزیابی ریسک اثرات تحریکی در مواجهه شغلی با فرمالدئید در کارگران کارگاه های سازنده ظروف ملامین منتخب از شهر تهرانScopusسلامت کار ایران 2
17Feasibility of Biological Effective Monitoring of Chrome Electroplaters to Chromium through Analysis of Serum MalondialdehydeScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Occupational and Environmental Medicine 4
18Analysis of formaldehyde and acrolein in the aqueous samples using a novel needle trap device containing nanoporous silica aerogel sorbentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 41.633
19Environmental Monitoring of Occupational Exposure to Cyclophosphamide Drug in Two Iranian HospitalsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Cancer Prevention 10.17795/ijcp-72291
20A novel needle trap device with nanoporous silica aerogel packed for sampling and analysis of volatile aldehyde compounds in airScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceMicrochemical Journal 53.03
21Respiratory Effects of Simultaneous Exposure to Respirable Crystalline Silica Dust, Formaldehyde, and Triethylamine of a Group of Foundry WorkersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Research in Health Sciences 1
22Environmental Monitoringof Occupational Exposureto Cyclophosphamide Drugin Two Iranian HospitalsPubMedIranian Journal of Cancer prevention doi: 10.17795/ijcp-72291
23The effect of wood aerosols and bioaerosols on the respiratory systems of wood manufacturing industry workers in Golestan provincePubMedTanaffos (Respiration) 1
24Development of a New Method for Analysis of Oil MistsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 6
25Experimental optimization of a spray tower for ammonia removalScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 11.63
26Impacts of exhalation flow on the microenvironment around the human body under different room temperaturesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHeat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung 41.23
27اثر تعداد نازل، تراکم گاز آمونیاک و فشار مایع شستشو دهنده آب بر کارایی حذف گاز آمونیاک در هوا در یک برج پاشندهScopusIran Occupational Health 6
28Public health risk management case concerning the city of Isfahan according to a hypothetical release of HF from a chemical plantScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 192.8
29Risk Evaluation of Construction Workers' Exposure to Silica Dust and the Possible Lung Function ImpairmentsPubMedTanaffos 4
30Validation of a New Method for the Monitoring of Environmental Benzene at Low Concentration Using the Needle Trap DeviceIndex Copernicus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
31Risk assessment of occupational exposure to benzene using numerical simulation in a complex geometry of a reforming unit of petroleum refineryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 122.8
32Combined toxicity of multi-walled carbon nanotubes and benzo [a] pyrene in human epithelial lung cellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 11.887
33تعیین میزان مواجهه ی شغلی کارگران واحد ماهیچه گیری با گرد و غبار سیلیس کریستالی تنفسیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Scienceسلامت کار ایران 10.0
34Biological monitoring of occupational exposure to dust among aluminium foundry workersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 20.0
35پایش بیولوژیک کارکنان بهداشتی انکولوژی در مواجهه با سیکلوفسفامید در دو بیمارستان تهرانScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Cancer Management 120.0
36An assessment of the cytotoxic effects of graphene nanoparticles on the epithelial cells of the human lungScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxicology and Industrial Health 11.255
37Individual and combined toxicity of carboxylic acid functionalized multi-walled carbon nanotubes and benzo a pyrene in lung adenocarcinoma cellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 72.8
38Neurological risk assessment of co-exposure to heavy metals (chromium and nickel) in chromium-electroplating workersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.3233/WOR-192941631.0
39Feasibility of Biological Monitoring of Anatomy Laboratory Staff Exposed to FormaldehydeScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 40.0
40Antagonistic effect of co-exposure to short-multiwalled carbon nanotubes and benzo[a]pyrene in human lung cells (A549)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxicology and Industrial Health 61.63

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1استفاده از CFD برای بررسی اثر دمای هوا بر میکرومحیط اطراف بدن انساندهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارگیلان

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان