طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان

Validation and development of the questionnaire for assessment of safety climate and safety performance according to safety knowledge and safety motivation in cement industry


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
چکیده مقاله
چکیده مقاله
نویسندگان
نویسندگان
دانلود مقاله
دانلود مقاله
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

نویسندگان: غزاله منظمی تهرانی

کلمات کلیدی: Safety climate; Safety performance; Safety knowledge; Safety motivation; Validated questionnaire; Cement industry

نشریه: مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها, 1,6,3 - 12,2018

اطلاعات کلی مقاله
hide/show

کد مقاله 66015794
عنوان فارسی مقاله طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان
عنوان لاتین مقاله Validation and development of the questionnaire for assessment of safety climate and safety performance according to safety knowledge and safety motivation in cement industry
نوع مقاله اصیل پژوهشی - Original Article
نحوه ایندکس شدن مقاله ISC - Islamic Science Citation
IF 0.0
عنوان نشریه مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها
نوع نشریه داخلی نمایه شده
شماره نشریه 1
دوره 6
صفحه شروع و پایان در نشریه 3 - 12
سال انتشار/ ارائه شمسی 1397
سال انتشار/ارائه میلادی 2018
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت http://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/22144
ISSN 2383-1901
DOI
آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی Department of health safety and environment, school of health safety and environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

چکیده مقاله
hide/show

Abstract Background: Since promotion of safety culture plays a key role in prevention of incidents in industries, assessment of safety climate and safety performance can help industries to improve their safety culture. The present study was designed to develop a measurement tool for assessment of safety climate and safety performance according to the safety knowledge and motivation in cement industries. Materials and Methods: According to the previous studies, a draft of questionnaire was developed in 5 structures, 9 dimensions and 41 questions including, dimensions of safety climate (management safety commitment, social support, Work environment safety, emergency preparedness at work), Production pressure, safety knowledge, safety motivation and safety performance (safety participation and safety compliance) . Provided questionnaire was distributed among 230 employees of Abyek cement industries. Data were analyzed through SPSS and LISREL software. Results: Reliability evaluation of the questionnaire indicated its appropriateness. The scout study Cronbach's alpha coefficient and KMO in the main study was 0.86 and 0.861 subsequently. In general, the factor structure was tested and verified by Confirmatory Factor Analysis. The results showed that safety knowledge and safety motivation influence workers’ safety behavior. Also, management safety commitment was significantly related to social support and production pressure; meanwhile production pressure was a key and critical factor that has direct effects on other factors including safety motivation, safety knowledge, safety participation and safety compliance. Conclusion: Based on safety motivation and safety knowledge, the results showed that the efficiency of the validated questionnaire for assessment of safety climate and safety performance was suitable in cement industries. Thus this five dimensions questionnaire can be used to promote the safety culture in this type of industries. چکیده سابقه و هدف: از آنجا که ارتقای فرهنگ ایمنی نقشی اساسی در پیشگیری از بروز حوادث در صنایع دارد، ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی میتواند به ارتقای فرهنگ ایمنی در صنایع کمک کند. هدف این تحقیق، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی در صنعت سیمان میباشد. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی–پیمایشی و از نوع کاربردی است. در این راستا، پرسشنامهای مبنی بر مطالعات پیشین شامل 5 سازه، 9 بعد و 41 سؤال با ابعاد جو ایمنی )شامل تعهد مدیریت به ایمنی، حمایت اجتماعی، ایمنی محیط کار، آمادگی اضطراری در محل کار(، فشار تولید، دانش ایمنی، انگیزه ایمنی و عملکرد ایمنی )شامل مشارکت ایمنی و رعایت ایمنی( طراحی گردید و توسط 230 نفر از کارکنان صنعت سیمان آبیک نسبت به تکمیل آن اقدام نمودند. دادههای بدست آمده با استفاده از نرمافزارSPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: ارزیابی پایایی پرسشنامه حاکی از قابل قبول بودن آن بود. ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه برابر 86.0 و نتایج آزمون کفایت نمونه 861.0تعیین گردید. به طور کلی ساختار عاملی به دست آمده توسط روش تحلیل تاییدی مورد آزمون و تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش ایمنی و انگیزش ایمنی بر رفتار ایمن کارگران تاثیر گذارند. تعهد مدیریت ایمنی نیز به طور قابل توجهی به حمایت اجتماعی و فشار تولید مرتبط بود این در حالی است که فشار تولید به عنوان یک عامل کلیدی و مهم اثرات مستقیم و قابل توجهی بر انگیزه ایمنی، دانش ایمنی، مشارکت ایمنی و رعایت ایمنی داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کارایی پرسشنامه اعتباربخشی شده جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان مناسب بوده و این پرسشنامه پنج بعدی میتواند در راستای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در این گونه صنایع مورداستفاده قرار گیرد. واژگان کلیدی: جوایمنی؛ عملکردایمنی؛ دانش ایمنی؛ انگیزش ایمنی؛ صنعت سیمان

نویسندگان
hide/show

نویسنده نفر چندم مقاله
غزاله منظمی تهرانیسوم

لینک دانلود مقاله
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
22144-85610-1-PB.pdf1397/06/14628773دانلود