شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظورسیاستگذاری ، حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی ، با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود. شبکه علمی کوهورت ایران، مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی ، انجمنهای علمی ، قطبهای علمی کشور و افراد حقیقی می باشند که با توجه به هم راستا بودن مأموریت خود در زمینه طراحی، اجرا، نظارت و تحلیل مطالعات کوهورت (همگروهی) و سایر مطالعات و موضوعات مرتبط، در یک مجموعه گرد هم می آیند. ساماندهی و هدفمند کردن ،توانمند سازی و همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه مطالعات کوهورت و سایر مطالعات و موضوعات مرتبط علوم پزشکی برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری ، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی ، پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول ، در جهت ارتقاء سلامت جامعه از جمله ماموریت های این شبکه خواهد بود.

و اکنون پس از 5 سال از اولین تلاش برای تشکیل شبکه کوهورت ایران، امید است تا این شبکه در تحکیم جایگاه مطالعاتی کوهورت در این کشور و هماهنگی و هدفمند نمودن آنها در راستای حل مشکلات بهداشتی- درمانی و تربیتی نیروی انسانی فرهیخته در امر پژوهش سهم خود را به درستی ایفا نماید. در این راستا، این شبکه چهارمین نشست کشوری خود را به منظور توسعه همکاری­های ملی و بین­المللی و تشکیل مجمع عمومی سالیانه شبکه برای ارائه گزارش اهم فعالیت­های شبکه و هم اندیشی فعالیت­های پیش­رو برگزار کرد. بعد از اتمام نشست نیز لازم است تا ضمن حفظ ارتباط با اعضای شبکه کوهورت در جهت به روز رسانی سایت و صفحه شخصی هر کوهورت، فراخوان و دریافت ایده های پروژه های مشترک اعضای شبکه کوهورت، برگزاری وبینارها و هماهنگی جهت تعیین موضوع و زمان وبینارها،  برگزاری کارگاه های موضوعی و برگزاری جلسات شورای راهبردی، شورای آموزشی و پژوهشی و جلسات با موسسه نیماد و پیگیری مصوبات آنها، هماهنگی های لازم انجام پذیرد.

" />

ارتقاء همکاری های اعضای شبکه کوهورت ایران

To promote the cooperation of Iran cohort consortium members


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: فریدون عزیزی , داود خلیلی

کلمات کلیدی: شبکه علمی، مطالعات همگروهی، کوهورت، مطالعات اپیدمیولوژیک

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 17294
عنوان فارسی طرح ارتقاء همکاری های اعضای شبکه کوهورت ایران
عنوان لاتین طرح To promote the cooperation of Iran cohort consortium members
کلمات کلیدی شبکه علمی، مطالعات همگروهی، کوهورت، مطالعات اپیدمیولوژیک
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 365
ضرورت انجام تحقیق

شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظورسیاستگذاری ، حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی ، با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود. شبکه علمی کوهورت ایران، مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی ، انجمنهای علمی ، قطبهای علمی کشور و افراد حقیقی می باشند که با توجه به هم راستا بودن مأموریت خود در زمینه طراحی، اجرا، نظارت و تحلیل مطالعات کوهورت (همگروهی) و سایر مطالعات و موضوعات مرتبط، در یک مجموعه گرد هم می آیند. ساماندهی و هدفمند کردن ،توانمند سازی و همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه مطالعات کوهورت و سایر مطالعات و موضوعات مرتبط علوم پزشکی برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری ، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی ، پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول ، در جهت ارتقاء سلامت جامعه از جمله ماموریت های این شبکه خواهد بود.

و اکنون پس از 5 سال از اولین تلاش برای تشکیل شبکه کوهورت ایران، امید است تا این شبکه در تحکیم جایگاه مطالعاتی کوهورت در این کشور و هماهنگی و هدفمند نمودن آنها در راستای حل مشکلات بهداشتی- درمانی و تربیتی نیروی انسانی فرهیخته در امر پژوهش سهم خود را به درستی ایفا نماید. در این راستا، این شبکه چهارمین نشست کشوری خود را به منظور توسعه همکاری­های ملی و بین­المللی و تشکیل مجمع عمومی سالیانه شبکه برای ارائه گزارش اهم فعالیت­های شبکه و هم اندیشی فعالیت­های پیش­رو برگزار کرد. بعد از اتمام نشست نیز لازم است تا ضمن حفظ ارتباط با اعضای شبکه کوهورت در جهت به روز رسانی سایت و صفحه شخصی هر کوهورت، فراخوان و دریافت ایده های پروژه های مشترک اعضای شبکه کوهورت، برگزاری وبینارها و هماهنگی جهت تعیین موضوع و زمان وبینارها،  برگزاری کارگاه های موضوعی و برگزاری جلسات شورای راهبردی، شورای آموزشی و پژوهشی و جلسات با موسسه نیماد و پیگیری مصوبات آنها، هماهنگی های لازم انجام پذیرد.

هدف کلی ارتقای همکاری های درون بخشی و برون بخشی اعضای شبکه کوهورت ایران
خلاصه روش کار

شبکه علمی کوهورت ایران به منظور توسعه هر چه بیشتر شبکه و همکاری های درون بخشی از سایر مطالعات کوهورت با حداقل 1000 شرکت کننده و سه سال پیگیری و یا بیش از 3000 شخص- سال پیگیری و سایر مراکز، موسسات یا سازمان­های پژوهشی با بیش از سه سال تجربه در مطالعات کوهورت یا دیگر مطالعات مرتبط که به همکاری علمی از طریق اشتراک گذاری داده­ها و انجام طرح­های مشترک متعهد شوند عضوگیری جدید می­نماید. فراخوان جذب مطالعات جدید از طریق هماهنگی با معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ارسال نامه به کلیه معاونت­های پژوهشی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور انجام شده و مراکزی که مستندانی دال بر فعالیت در زمینه مطالعات کوهورت مبتنی بر جمعیت و یا سایر مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط داشته باشند پس از بررسی و تصویب در شورای راهبردی انتخاب خواهند شد.

همچنین به منظور توسعه و ارتقاء طرح های مشترک در شبکه کوهورت ایران، فراخوان جذب ایده ای پیشنهادی از طریق ارسال فرم خام پره پروپوزال به کوهورت های عضو شبکه انجام شده و پره پروپوزال های دریافت شده پس از بررسی و تایید در شورای آموزشی و پژوهشی، طی برگزاری کارگاه هایی با حضور متخصصین و صاحب نظران و شرکت کنندگانی از اعضای پیشنهاددهنده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای جذب گرنت به مراکزی همچون نیماد ارسال گردد.

همچنین این شبکه در نظر دارد تا جهت به اشتراک گذاری بهترین تجربیات مبتنی بر شواهد و افزایش توان مطالعات کوهورت و رفع چالش­های احتمالی موجود اقدام به برگزاری سمینارها، وبینارها، دوره­های تابستانی و کارگاه­های آموزشی بر اساس فرم های نظرسنجی تهیه شده برگزار نماید.

از دیگر برنامه­های این شبکه انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء و به روز رسانی سایت شبکه کوهورت و ایجاد صفحه اختصاصی برای کوهورت­های پرشین و سایر کوهورت­های جدید عضوگیری شده می­باشد.

همچنین لازم است تا هماهنگی هایی به منظور حفظ ارتباط با اعضا شبکه کوهورت در جهت به روز رسانی سایت و صفحه شخصی هر کوهورت، برگزاری جلسات شورای راهبردی، شورای آموزشی و پژوهشی و جلسات با موسسه نیماد و پیگیری مصوبات آنها، برگزاری وبینارها و تعیین موضوع و زمان آنها و برگزاری کارگاه های موضوعی انجام پذیرد.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
فریدون عزیزیمجریتدوین طرحفوق تخصصfereidoun.azizi@gmail.com
داود خلیلیمجری اصلیتدوین طرحدکترای تخصصی پی اچ دیdkhalili@endocrine.ac.ir
فرزاد حدائقهمکارمشاور طرحفوق تخصصfzhadaegh@endocrine.ac.ir
گلشن امیرشکاریهمکاراجراء طرحفوق لیسانسgolshanamirshekari@gmail.com
نوشین فهیم فرهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیnfahimfar@gmail.com
یداله محرابیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
بیتا مسگر پورهمکارمشاور طرح bmesgarpour@gmail.com
فاطمه کوهیهمکاراجراء طرحدکترای تخصصی پی اچ دیfkoohi92@gmail.com
مرضیه منتظریهمکاراجراء طرحلیسانسmontazeri.marzi@gmail.com
مژگان قربانیهمکاراجراء طرح mojgan.ghorbani@yahoo.com
امیر عباس مومنان همکارمشاور طرح momenan@gmail.com
آرش قنبریانهمکارمشاور طرحدکتری حرفه ایghanbarian@endocrine.ac.ir
عذرا رمضانخانیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیma.ramezankhani@gmail.com

منابع
hide/show

1.         Sorlie P, Wei GS. Population-based cohort studies: still relevant? Journal of the American College of Cardiology. 2011;58(19):2010-3.

2.         Allen J, Inder KJ, Lewin TJ, Attia JR, Kay-Lambkin FJ, Baker AL, et al. Integrating and extending cohort studies: lessons from the eXtending Treatments, Education and Networks in Depression (xTEND) study. BMC medical research methodology. 2013;13(1):122.

3.         Epidemiology of cardiovascular diseases. Methodology. Hypertension and arteriosclerosis. American journal of public health and the nation's health. 1960;50(10)Suppl:1-124.

4.         AHA Pooling Project: To Pool or not to Pool.

5.         Group PPR. Relationship of blood pressure, serum cholesterol, smoking habit, relative weight and ECG abnormalities to incidence of major coronary events: final report of the Pooling Project. Journal of chronic diseases. 1978;31(4):201-306.

6.         Consortia-pedia, Available from: https://consortiapedia.fastercures.org/.

7.         National Cancer Institute (NCI) Cohort Consortium, Available from: https://epi.grants.cancer.gov/Consortia/cohort.html.

8.         Sundström J. Cohorts.uu Project description, Available from: https://www.ucr.uu.se/cohorts/component/edocman/cohorts-uu-project-description/viewdocument?Itemid=.

9.         Woodward M, Barzi F, Martiniuk A, Fang X, Gu D, Imai Y, et al. Cohort profile: the Asia Pacific cohort studies collaboration. international Journal of Epidemiology. 2006;35(6):1412-6.

10.       Potluri R, Drozdov I, Carter P, Sarma J. Big data and cardiology: time for mass analytics? Eur Med J. 2016;1(2):15-7.