کاربرد گوشیهای هوشمند چنان فراگیر شده است که گاهی به نظر می رسد این ابزارها به همراهان همیشگی و جدانشدنی انسان تبدیل شده اند. در حال حاضر کاربردهای متعدد و متنوعی از اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات، برقراری ارتباطات گرفته تا مسیریابی، آموزش، تفریح و سرگرمی و ... از طریق گوشیهای همراه انجام می شود. لازم به ذکر است که این وسیله نیز مانند سایر تکنولوژی های جدید، دارای مزایا و معایبی است. به عنوان مثال، دسترسی به اپلیکیشن های مختلف، امکان پیشگیری یا آگاهی رسانی نسبت به برخی بیماریها مثل دیابت را فراهم کرده است. همچنین برخی اپلیکشن ها مانند انواع ورزشی و تغذیه نیز برای ترویج سبک زندگی بهتر طراحی شده اند. در مقابل استفاده طولانی مدت و بی وقفه از این ابزار ممکن است سلامتی انسان را به خطر اندازد که از آن جمله می توان به مشکلات اسکلتی- عضلانی یا افزایش مرگ و میرناشی از حوادث ترافیکی اشاره کرد. برخی مطالعات اخیر حتی نشان داده اند که استفاده بیش از حد از گوشی همراه ممکن است باعث اختلال خواب یا افسردگی شود.

" />

بررسی ارتباط بین میزان وابستگی به گوشی هوشمند با ناراحتی های اندام فوقانی و نقصهای شناختی

investigating the relationship between smartphone addiction with upper extremities disabilities and cognitive failures


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: مهناز صارمی

کلمات کلیدی: اعتیاد به گوشی هوشمند- ناراحتی دست/مچ- ناتوانی گردن- نقص شناختی-

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 16574
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط بین میزان وابستگی به گوشی هوشمند با ناراحتی های اندام فوقانی و نقصهای شناختی
عنوان لاتین طرح investigating the relationship between smartphone addiction with upper extremities disabilities and cognitive failures
کلمات کلیدی اعتیاد به گوشی هوشمند- ناراحتی دست/مچ- ناتوانی گردن- نقص شناختی-
نوع طرح پژوهشی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 700
ضرورت انجام تحقیق

کاربرد گوشیهای هوشمند چنان فراگیر شده است که گاهی به نظر می رسد این ابزارها به همراهان همیشگی و جدانشدنی انسان تبدیل شده اند. در حال حاضر کاربردهای متعدد و متنوعی از اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات، برقراری ارتباطات گرفته تا مسیریابی، آموزش، تفریح و سرگرمی و ... از طریق گوشیهای همراه انجام می شود. لازم به ذکر است که این وسیله نیز مانند سایر تکنولوژی های جدید، دارای مزایا و معایبی است. به عنوان مثال، دسترسی به اپلیکیشن های مختلف، امکان پیشگیری یا آگاهی رسانی نسبت به برخی بیماریها مثل دیابت را فراهم کرده است. همچنین برخی اپلیکشن ها مانند انواع ورزشی و تغذیه نیز برای ترویج سبک زندگی بهتر طراحی شده اند. در مقابل استفاده طولانی مدت و بی وقفه از این ابزار ممکن است سلامتی انسان را به خطر اندازد که از آن جمله می توان به مشکلات اسکلتی- عضلانی یا افزایش مرگ و میرناشی از حوادث ترافیکی اشاره کرد. برخی مطالعات اخیر حتی نشان داده اند که استفاده بیش از حد از گوشی همراه ممکن است باعث اختلال خواب یا افسردگی شود.

هدف کلی تعیین ارتباط بین میزان وابستگی به گوشی هوشمند با ناراحتی های اندام فوقانی و نقصهای شناختی
خلاصه روش کار

افراد دارای گوشی هوشمند، مطابق معیارهای ورود به شرح ذیل به مطالعه به طور داوطلبانه در مطالعه شرکت داده خواهند شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از چهار پرسشنامه که همگی قبلا به زبان فارسی اعتبارسنجی شده اند استفاده می شود. پرسشنامه های تحقیق عبارتند از 1- وابستگی به گوشی هوشمند 2- شاخص ناتوانی گردن 3- ناراحتی های ناحیه دست/مچ کرنل 4- نقصهای شناختی. سپس داده ها با اتسفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی مناسب با توجه به توزیع نورمالیتی دادهها تحلیل میشوند.  


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مهناز صارمیمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیsaremim@yahoo.com
داود خراسانی زوارههمکارمشاور طرحفلوشیپdavoud.khorasani@gmail.com

منابع
hide/show

1.         Akın A, Altundağ Y, Turan ME, Akın U. The validity and reliability of the Turkish version of the smart phone addiction scale-short form for adolescent. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014;152:74-7.

2.         Haug S, Castro RP, Kwon M, Filler A, Kowatsch T, Schaub MP. Smartphone use and smartphone addiction among young people in Switzerland. Journal of behavioral addictions. 2015;4(4):299-307.

3.         Miakotko L. The impact of smartphones and mobile devices on human health and life. 2017.

4.         De-Sola Gutiérrez J, Rodríguez de Fonseca F, Rubio G. Cell-phone addiction: a review. Frontiers in psychiatry. 2016;7:175.

5.         Hadlington L. Cognitive failures in daily life: Exploring the link with Internet addiction and problematic mobile phone use. Computers in Human Behavior. 2015;51:75-81.

6.         Kwon M, Kim D-J, Cho H, Yang S. The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PLoS One. 2013;8(12):e83558.

7.         Yahyazadeh S, Fallahi-Khoshknab M, Norouzi K, Dalvandi A. The prevalence of smart phone addiction among students in medical sciences universities in Tehran 2016. Advances in Nursing & Midwifery. 2017;26(94):1-10.

8.         Mousavi SJ, Parnianpour M, Montazeri A, Mehdian H, Karimi A, Abedi M, et al. Translation and validation study of the Iranian versions of the Neck Disability Index and the Neck Pain and Disability Scale. Spine. 2007;32(26):E825-E31.

9.         Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand S, Gohari M, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and reliability of farsi version of Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ). 2011.

10.       Abolghasemi A, Kiamarsi A. The relationship between metacognition and cognitive failures in the elderly. Advances in Cognitive Science. 2009.

11.       Davey S, Davey A. Assessment of smartphone addiction in Indian adolescents: a mixed method study by systematic-review and meta-analysis approach. International journal of preventive medicine. 2014;5(12):1500.

12.       Shah PP, Sheth MS. Correlation of smartphone use addiction with text neck syndrome and SMS thumb in physiotherapy students. International Journal Of Community Medicine And Public Health. 2018;5(6):2512-6.

13- AlAbdulwahab SS, Kachanathu SJ, AlMotairi MS. Smartphone use addiction can cause neck disability. Musculoskeletal care. 2017 Mar;15(1):10-2.

14- Qasim T, Obeidat M, Al-Sharairi S. The Effect of Smartphones on Human Health Relative to User’s Addiction: A Study on a Wide Range of Audiences in Jordan. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering. 2017 Apr 1;11(5):300-3.