بیماری سل که بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی تک عاملی در جهان است (حتی بیشتر از ایدز مالاریا و سرخک)، دارای مرتبه نهم در بار جهانی بیماری ها بر اساس معیار DALY است و پیش بینی می شود تا سال 2020 تا رتبه هفتم بالا رود. بیش از 90% موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد، کشورهایی که 75% موارد بیماری درآنها به فعال ترین گروه سنی به لحاظ اقتصادی (یعنی 15 تا 54 سالگی) تعلق دارد. بیماری سل به عنوان قاتل اصلی افراد مبتلا به HIV شناخته شده است. پیشنهاد می شود مطالعه بار بیماری سل در ایران انجام گیرد تا بتوان پس از اتخاذ اقدامات مداخله گرانه در جهت پیشگیری، بیماریابی مناسب و درمان در سال های آینده و با برآورد مجدد بار بیماری مذکور از میزان موفقیت این اقدامات صورت گرفته اطلاع کسب کرد.

 

" />

برآورد بار بیماری (DALY) سل در ایران در سال 1395

Estimation burden of (DALY) tuberculosis in Iran in 1395


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: کورش اعتماد , سمانه کریمی

کلمات کلیدی: بار بیماری ، سال های زندگی تطبیق یافته با ناتوانی ، سال های زندگی از دست رفته ، سال های زندگی با معلولیت ، توبرکلوزیس، ایران

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 16513
عنوان فارسی طرح برآورد بار بیماری (DALY) سل در ایران در سال 1395
عنوان لاتین طرح Estimation burden of (DALY) tuberculosis in Iran in 1395
کلمات کلیدی بار بیماری ، سال های زندگی تطبیق یافته با ناتوانی ، سال های زندگی از دست رفته ، سال های زندگی با معلولیت ، توبرکلوزیس، ایران
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 300
ضرورت انجام تحقیق

بیماری سل که بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی تک عاملی در جهان است (حتی بیشتر از ایدز مالاریا و سرخک)، دارای مرتبه نهم در بار جهانی بیماری ها بر اساس معیار DALY است و پیش بینی می شود تا سال 2020 تا رتبه هفتم بالا رود. بیش از 90% موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد، کشورهایی که 75% موارد بیماری درآنها به فعال ترین گروه سنی به لحاظ اقتصادی (یعنی 15 تا 54 سالگی) تعلق دارد. بیماری سل به عنوان قاتل اصلی افراد مبتلا به HIV شناخته شده است. پیشنهاد می شود مطالعه بار بیماری سل در ایران انجام گیرد تا بتوان پس از اتخاذ اقدامات مداخله گرانه در جهت پیشگیری، بیماریابی مناسب و درمان در سال های آینده و با برآورد مجدد بار بیماری مذکور از میزان موفقیت این اقدامات صورت گرفته اطلاع کسب کرد.

 

هدف کلی برآورد بار بیماری (DALY) سل در ایران در سال 1395
خلاصه روش کار

 نمونه ی مورد پژوهش در این مطالعه افرادی هستند که در سال 1395 مبتلا به بیماری سل بوده اند و برای محاسبه ی بار بیماری (DALY ( از افراد Prevalent case  در سال مطالعه استفاده خواهد شد . برای محاسبه ی YLL تمام افرادی که در این سال به دلیل بیماری سل فوت نموده اند از نظام ثبت مرگ به دست خواهد آمد .برای محاسبه ی بروز و YLD از سامانه ی ملی بیماری سل (هر فردی که بیماری سل برای وی ثبت گردیده است ) استفاده خواهد شد و میزان بهبودی و عدم بهبودی از سامانه ی بیماران سلی به دلیل در دسترس بودن اطلاعات به دست خواهد آمد.برای دست یافتن به داده های این قسمت از منبع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که حاوی اطلاعات ثبت مرگ در قالب داده های جمعیتی مرگ و میر می باشد استفاده می شود. بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها(ICD-10) برای بیماری سل کدهای A15-A19  به عنوان علت زمینه ای مرگ در نظر گرفته شده است .

 

برای محاسبه ی YLD، به موارد بروز بیماری ( تعداد موارد جدید ) در سال مورد مطالعه نیاز است . طول مدت ابتلا به بیماری یا تعداد عوارض ناشی از این بیماری و بیماری های همراه ناشی از بیماری مورد استفاده قرار خواهد گرفت (6).

 داده های مربوط به محاسبه و برآورد میزان بروز از پایگاه داده های ثبت ملی بیماری سل گرفته خواهد شد. وزن های  مربوط به نوع بیماری سل و وضعیت ابتلا به HIV از مطالعات بار جهانی و مقالات به دست خواهد آمد.  YLD با استفاده از برآورد میزان بروز، مدت زمان بیماری و وزن معلولیت برای بیماری سل از مطالعه 2013 GBD محاسبه خواهد شد. استاندارد سازی سن از میزان های بروز و مرگ و میر توسط روش مستقیم، با استفاده از جمعیت سازمان جهانی بهداشت به عنوان جمعیت استاندارد که ثابت می باشد انجام خواهد شد.DALY = YLL + YLD

محاسبه ی YLL

  1. سال های از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود :

YLL = N × L

 = Nتعداد مرگ های ناشی از بیماری سل در یک سن و جنس معین

که داده های مربوط به این قسمت ، از منبعی که در قسمت های قبل برای مرگ و میر توضیح داده شد به دست می آید .

L = امید زندگی استاندارد فوت شدگان در همان سن و جنس معین

محاسبه ی YLD

YLD = I × DW × L

I = موارد بروز بیماری سل در طول سال 1395

DW = وزن ناتوانی بیماری سل یا بیماری های همراه آن مانند HIV (Disability Weight):

L = متوسط دوره ای که فرد بر اساس بیماری سل بهبود می یابد (سال)

 


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
کورش اعتمادمجریاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیetemadk@gmail.com
سمانه کریمیمجری اصلیاجراء طرح s.karimi6710@yahoo.com
یداله محرابیهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
بابک عشرتیهمکارمشاور روش شناسی eshratib@sina.tums.ac.ir
مهشید ناصحیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیmnasehi_GFATM@yahoo.com
اردشیر خسرویهمکار ARDESHIR1344@YAHOO.COM

منابع
hide/show

 

1.         Organization WHO. Global tuberculosis report 2017.

 

2.         Taghizade Moghaddam H, Emami Moghadam Z, Khademi G, Bahreini A, Saeidi M. Tuberculosis: past, present and future. International Journal of Pediatrics. 2016;4(1):1243-54.

 

3.         Organization WHO. Global tuberculosis report 2016.

 

4.         Killewo J, Heggenhougen K, Quah SR. Epidemiology and demography in public health: Academic Press; 2010.

 

5.         Organization WH. The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life: World Health Organization; 2002.

 

6.         M N, F A, M L, N J, S V, al e. A guide to calculating the burden of disease for the country and provincial level: Ministry of Health, Medical Education; 2005.

 

7.         Salehi M, Ahmadi E, Roshandel G, Heidarnia M, Keshtkar A, Sajadi A, et al. Total burden of esophageal cancer disability adjusted life years in Golestan Province during 1387. Govaresh. 2011;15(4):276-82.

 

8.         Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJ. Measuring the global burden of disease and risk factors, 1990–2001. Global burden of disease and risk factors. 2006;1:1-14.

 

9.         Metanat M, Sharifi-Mood B, Alavi-Naini R, Aminianfar M. The epidemiology of tuberculosis in recent years: Reviewing the status in south-eastern Iran. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2012;13(9):1-7.

 

10.       Jahangard E, Saradadani Tafreshi, Saeedeh. . Investigating the Socioeconomic and Social Factors Affecting TB in Iranian Provinces (Dynamic Signal Data Approach). Quarterly Journal of Economic Modeling , 2014; 8 (26): 21-36.

 

11.       Anand S, Hanson K. Disability-adjusted life years: a critical review. Journal of health economics. 1997;16(6):685-702.

 

12.       Bobadilla J-L, Cowley P, Musgrove P, Saxenian H. Design, content and financing of an essential national package of health services. Bulletin of the World Health Organization. 1994;72(4):653.

 

13.       Abolhasani F. Managing Health Programs.

 

14.       Akbarpour S, Jafari N, Khosravi A, Soori H. Pattern of Drowning and its Burden in Northern Provinces of Iran (Gilan and Mazandaran) in 2008. Iranian Journal of Epidemiology. 2011;7(2):38-43.

 

15.       Nasehi M ML. Country Guide on TB Control. Infectious Disease Management Center: Andishamand Publication.; 2010.

16.       Forouzanfar MH, Sepanlou SG, Shahraz S, BESc PN, Pourmalek F, Lozano R, et al. Evaluating causes of death and morbidity in Iran, global burden of diseases, injuries, and risk factors study 2010. Archives of Iranian medicine. 2014;17(5):304.

 

17.       Shahbazi M, Kompani F, Rezaei N. The burden of HIV in Iran: Insights from the global burden of disease study 2010. Archives of Iranian medicine. 2016;19(5):329.

 

18.       Naghavi M, Abolhassani F, Pourmalek F, Lakeh MM, Jafari N, Vaseghi S, et al. The burden of disease and injury in Iran 2003. Population health metrics. 2009;7(1):9.

 

19.       Gouya MM, Farshad Farzadfar M. National and sub-national burden of infectious diseases in Iran, 1990 to 2013: The study protocol. Archives of Iranian medicine. 2014;17(3):169.

 

20.       Ferrer GCN, Silva RMd, Ferrer KT, Traebert J. The burden of disease due to tuberculosis in the state of Santa Catarina, Brazil. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2014;40(1):61-8.

 

21.       Traebert J, Nickel DA, Traebert E, Escalante JJ, Schneider IJ. The burden of infectious diseases in the Brazilian Southern state of Santa Catarina. Journal of infection and public health. 2016;9(2):181-91.

 

22.       Chang Y, Shen C, Chiu C, Chiang H, Lu L, Liou S. Burden of tuberculosis among aboriginal and non-aboriginal Taiwanese, 1996–2006. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2011;15(4):471-7.

 

23.       Murray CJ, Ortblad KF, Guinovart C, Lim SS, Wolock TM, Roberts DA, et al. Global, regional, and national incidence and mortality for HIV, tuberculosis, and malaria during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet. 2014;384(9947):1005-70.

 

24.       Vos T, Abajobir AA, Abate KH, Abbafati C, Abbas KM, Abd-Allah F, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. 2017;390(10100):1211-59.

 

25.       Mangen M-JJ, Plass D, Havelaar AH, Gibbons CL, Cassini A, Mühlberger N, et al. The pathogen-and incidence-based DALY approach: an appropriated methodology for estimating the burden of infectious diseases. PloS one. 2013;8(11):e79740.

 

26.       Farzadfar F, Delavari A, Malekzadeh R, Mesdaghinia A, Jamshidi HR, Sayyari A, et al. NASBOD 2013: design, definitions, and metrics. Archives of Iranian Medicine (AIM). 2014;17(1).

 

27.       Mathers CD, Vos T, Lopez AD, Salomon J, Ezzati M. National burden of disease studies: a practical guide. Geneva: World Health Organization. 2001.