تکنسین­های فوریت­های پزشکی در معرض تصمیم‌گیری متعدد قرار دارند اما به علت نبود اختیارات، پشتوانه قانونی و پروتکل ­های مدون تصمیم‌گیری، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. ازآنجایی‌که تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر به آسیب ایمنی بیماران می­ گردد، لازم است بر اساس پروتکل­ های علمی مدون صورت گیرد. در اورژانس پیش بیمارستانی ایران تعدادی پروتکل طراحی‌شده که به اذعان طراحان این پروتکل­ ها روش طراحی آن‌ها بر اساس متدولوژی علمی نیست.  بسیاری از موارد اورژانسی ازجمله اورژانس‌های قلبی- تنفسی با وجود دارا بودن بالاترین شیوع و اهمیت، فاقد پروتکل هستند. مطابق مطالعات، تشخیص اورژانس­ های تنفسی به ویژه آسم که شایعترین آنها است به نسبت اورژانس­ های قلبی، برای تکنسین‌ها ساده ­تر بوده و نیاز به تجهیزات تشخیصی کمتری دارد.تصمیم براساس پروتکل مدون می­ تواند به مدیریت پیش بیمارستانی این بیماران کمک شایانی نماید درنتیجه این مطالعه باهدف تدوین پروتکل فرایند تصمیم­ گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش­ بیمارستانی ایران انجام خواهد شد.

 

" />

طراحی پروتکل فرایند تصمیم گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش بیمارستانی ایران

Designing the Protocol of Decision-making Process for Asthma Attacks in Iranian Emergency Medical System


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: داود خراسانی زواره , زهره قمیان

کلمات کلیدی: تصمیم‌گیری؛ پروتکل؛ فوریت؛ پیش‌بیمارستانی؛ اورژانس¬های تنفسی؛ آسم؛ پروتکل

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 16174
عنوان فارسی طرح طراحی پروتکل فرایند تصمیم گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش بیمارستانی ایران
عنوان لاتین طرح Designing the Protocol of Decision-making Process for Asthma Attacks in Iranian Emergency Medical System
کلمات کلیدی تصمیم‌گیری؛ پروتکل؛ فوریت؛ پیش‌بیمارستانی؛ اورژانس¬های تنفسی؛ آسم؛ پروتکل
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 540
ضرورت انجام تحقیق

تکنسین­های فوریت­های پزشکی در معرض تصمیم‌گیری متعدد قرار دارند اما به علت نبود اختیارات، پشتوانه قانونی و پروتکل ­های مدون تصمیم‌گیری، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. ازآنجایی‌که تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر به آسیب ایمنی بیماران می­ گردد، لازم است بر اساس پروتکل­ های علمی مدون صورت گیرد. در اورژانس پیش بیمارستانی ایران تعدادی پروتکل طراحی‌شده که به اذعان طراحان این پروتکل­ ها روش طراحی آن‌ها بر اساس متدولوژی علمی نیست.  بسیاری از موارد اورژانسی ازجمله اورژانس‌های قلبی- تنفسی با وجود دارا بودن بالاترین شیوع و اهمیت، فاقد پروتکل هستند. مطابق مطالعات، تشخیص اورژانس­ های تنفسی به ویژه آسم که شایعترین آنها است به نسبت اورژانس­ های قلبی، برای تکنسین‌ها ساده ­تر بوده و نیاز به تجهیزات تشخیصی کمتری دارد.تصمیم براساس پروتکل مدون می­ تواند به مدیریت پیش بیمارستانی این بیماران کمک شایانی نماید درنتیجه این مطالعه باهدف تدوین پروتکل فرایند تصمیم­ گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش­ بیمارستانی ایران انجام خواهد شد.

 

هدف کلی هدف از انجام این پژوهش طراحی و ارائه پروتکل فرایند تصمیم گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش بیمارستانی ایران است.
خلاصه روش کار

این مطالعه از دو بخش کیفی و دلفی تشکیل شده است. در قسمت کیفی برای دست‌یابی به داده‌های کامل و جامع

  • بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری بالین و انتقال بیماران در سیستم فوریت‌های پزشکی ایران
  • درک عمیق از تعاملات تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی با مددجویان، پزشکان، اپراتورهای مراکز پیام و سایر تکنسین­ها
  • تجربیات تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی از فرایند تصمیم‌گیری‌ در مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی
  • فرآیندهای پیش­ بیمارستانی تصمیم­ گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم

نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند شروع خواهد شد و به‌صورت تئوریک ادامه خواهد یافت. مشارکت‌کنندگان در مطالعه شامل کارکنان و متخصصین دارای تجربه عملی و یا دانش نظری در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی خواهند بود و پژوهشگر به کشف تجربیات نمونه‌ها در خصوص تصمیم‌گیری‌ها و درک اهمیت آن، و شیوه مدیریت بیماران مبتلا به آشم در شرایط پیش بیمارستانی، از طریق مصاحبه و با استفاده از روش‌ گراندد تئوری انجام خواهد داد. در بخش دوم با کمک روش دلفی پروتکل اولیه را اعتبارسنجی نموده و پروتکل فرایند تصمیم ­گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش­ بیمارستانی را طراحی و ارائه می‌نماید.

 

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
داود خراسانی زوارهمجری اصلیاستاد راهنمای اولفلوشیپdavoud.khorasani@gmail.com
زهره قمیانمجریمشاور روش شناسیدکترای تخصصی پی اچ دیzghomian@sbmu.ac.ir
میثم صفی کیکلههمکار meysam.safi@yahoo.com

منابع
hide/show

.           Nielsen K, Mock C, Joshipura M, Rubiano AM, Zakariah A, Rivara F. Assessment of the status of prehospital care in 13 low-and middle-income countries. Prehospital Emergency Care. 2012;16(3):381-9.

2.         Johnson M, O’Hara R, Hirst E, Weyman A, Turner J, Mason S, et al. Multiple triangulation and collaborative research using qualitative methods to explore decision making in pre-hospital emergency care. BMC medical research methodology. 2017;17(1):11.

3.         Pozner CN, Zane R, Nelson SJ, Levine M. International EMS systems: The United States: past, present, and future. Resuscitation. 2004;60(3):239-44.

4.         بایرامی, پور ا, رضازاده. چالش های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد (مطالعه کیفی). فصلنامه بیمارستان. 2017;16(2):82-90.

5.         وردنجانی ا, صفرعلی, چراغی, علی م, مسعودی, ربیعی, et al. فرایند تصمیم‌گیری بالینی در پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی: یک پژوهش کیفی. فصلنامه علمی امداد و نجات. 2011;3(2).

6.         McGinn AP, Rosamond WD, Goff DC, Taylor HA, Miles JS, Chambless L. Trends in prehospital delay time and use of emergency medical services for acute myocardial infarction: experience in 4 US communities from 1987-2000. American heart journal. 2005;150(3):392-400.

7.         Meissner E, Fabel H. Dyspnea in emergency medical service. Notfall & Rettungsmedizin. 2000;3(8):492-503.

8.         http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cardiovascular 2018.

9.         http://www.who.int/gho/mortality burden disease/en2017.

10.       Petrie CJ. Differentiating between acute heart failure and acute respiratory distress syndrome. BMJ: British Medical Journal (Online). 2018;360.

11.       Mogelvang R, Goetze JP, Schnohr P, Lange P, Sogaard P, Rehfeld JF, et al. Discriminating between cardiac and pulmonary dysfunction in the general population with dyspnea by plasma pro-B-type natriuretic peptide. Journal of the American College of Cardiology. 2007;50(17):1694-701.

12.       Ohta K, Nishi T, Tanaka Y, Takei Y, Enami M, Inaba H. Primary respiratory arrest recognised by emergency medical technicians and followed by cardiac arrest in Japan: identification of a subgroup of EMT-witnessed cardiac arrests with an extremely poor outcome. Resuscitation. 2012;83(9):1098-105.

13.       Williams TA, Finn J, Fatovich D, Perkins GD, Summers Q, Jacobs I. Paramedic differentiation of asthma and COPD in the prehospital setting is difficult. Prehospital Emergency Care. 2015;19(4):535-43.

14.       Denniston AK, Stableforth D, O'Brien C. The use of oxygen in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a prospective audit of pre-hospital and hospital emergency management. Clinical Medicine. 2002;2(5):449-51.

15.       Ackerman R, Waldron RL. Difficulty Breathing: Agreement of Paramedic andEmergency Physician Diagnoses. Prehospital Emergency Care. 2006;10(1):77-80.

16.       Austin MA, Wills KE, Blizzard L, Walters EH, Wood-Baker R. Effect of high flow oxygen on mortality in chronic obstructive pulmonary disease patients in prehospital setting: Randomised controlled trial. Bmj. 2010;341:c5462.

17.       Pozner CN, Levine M, Shapiro N, Hanrahan JP. Concordance of field and emergency department assessment in the prehospital management of patients with dyspnea. Prehospital Emergency Care. 2003;7(4):440-4.

18.       Mularski RA. Advancing a common understanding and approach to dyspnea management. Consensus proposal for the chronic breathlessness syndrome. Am Thoracic Soc; 2017.

19.       Keet CA, Matsui EC, McCormack MC, Peng RD. Urban residence, neighborhood poverty, race/ethnicity, and asthma morbidity among children on Medicaid. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2017;140(3):822-7.

20.       Parr CL, Magnus MC, Karlstad Ø, Haugen M, Refsum H, Ueland PM, et al. Maternal folate intake during pregnancy and childhood asthma in a population-based cohort. American journal of respiratory and critical care medicine. 2017;195(2):221-8.

21.       Laurent O, Filleul L, Havard S, Deguen S, Declercq C, Bard D. Asthma attacks and deprivation: gradients in use of mobile emergency medical services. Journal of Epidemiology & Community Health. 2008;62(11):1014-6.

22.       Julian V, Pereira B, Labbé A, Amat F. Characteristics of admissions to pediatric emergency departments for exacerbations of asthma. Assessment and prospects for improving prehospital care. Revue des maladies respiratoires. 2014;31(1):13-20.

23.       Akinbami OJ, Moorman JE, Liu X. Asthma prevalence, health care use, and mortality: United States, 2005-2009: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics Washington, DC; 2011.

24.       Beasley R, Semprini A, Mitchell EA. Risk factors for asthma: is prevention possible? The Lancet. 2015;386(9998):1075-85.

25.       Fitzgerald JM, Hargreave FE. Acute asthma: emergency department management and prospective evaluation of outcome. CMAJ: Canadian Medical Association Journal. 1990;142(6):591.

26.       Stein LM, Cole RP. Early administration of corticosteroids in emergency room treatment of acute asthma. Annals of internal medicine. 1990;112(11):822-7.

27.       Al-Shaqsi S. Models of international emergency medical service (EMS) systems. Oman medical journal. 2010;25(4):320.

28.       Dick WF. Anglo-American vs. Franco-German emergency medical services system. Prehospital and disaster medicine. 2003;18(1):29-37.

29.       Adnet F, Lapostolle F. International EMS systems: France. Resuscitation. 2004;63(1):7-9.

30.       Papaspyrou E, Setzis D, Grosomanidis V, Manikis D, Boutlis D, Ressos C. International EMS systems: Greece. Resuscitation. 2004;63(3):255-9.

31.       Krüger AJ, Skogvoll E, Castrén M, Kurola J, Lossius HM, Group SPaS. Scandinavian pre-hospital physician-manned Emergency Medical Services—Same concept across borders? Resuscitation. 2010;81(4):427-33.

32.       Lindström V, Bohm K, Kurland L. Prehospital care in Sweden. Notfall+ Rettungsmedizin. 2015;2(18):107-9.

33.       Gellerstedt M, Rawshani N, Herlitz J, Bång A, Gelang C, Andersson J-O, et al. Could prioritisation by emergency medicine dispatchers be improved by using computer-based decision support? A cohort of patients with chest pain. International journal of cardiology. 2016;220:734-8.

34.       Suserud BO. A new profession in the pre‐hospital care field–the ambulance nurse. Nursing in critical care. 2005;10(6):269-71.

35.       Graham C, Cheung C, Rainer TH. EMS systems in Hong Kong. Resuscitation. 2009;80(7):736-9.

36.       Jensen JL, Croskerry P, Travers AH. Paramedic clinical decision making during high acuity emergency calls: design and methodology of a Delphi study. BMC Emergency Medicine. 2009;9(1):17.

37.       Ek B, Svedlund M. Registered nurses' experiences of their decision‐making at an Emergency Medical Dispatch Centre. Journal of clinical nursing. 2015;24(7-8):1122-31.

38.       Halter M, Vernon S, Snooks H, Porter A, Close J, Moore F, et al. Complexity of the decision-making process of ambulance staff for assessment and referral of older people who have fallen: a qualitative study. Emergency Medicine Journal. 2010:emj. 2009.079566.

39.       Ekins K, Morphet J. The accuracy and consistency of rural, remote and outpost triage nurse decision making in one Western Australia Country Health Service Region. Australasian Emergency Nursing Journal. 2015;18(4):227-33.

40.       Corbin J, Strauss A. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 2008.

41.       Pettersson KO, Johansson E, Pelembe MdFM, Dgedge C, Christensson K. Mozambican midwives' views on barriers to quality perinatal care. Health care for women international. 2006;27(2):145-68.

42.       Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004;24(2):105-12.

43.       Thyme KE, Wiberg B, Lundman B, Graneheim UH. Qualitative content analysis in art psychotherapy research: Concepts, procedures, and measures to reveal the latent meaning in pictures and the words attached to the pictures. The Arts in Psychotherapy. 2013;40(1):101-7.

44.       Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing. 2008;62(1):107-15.

45.       Finfgeld-Connett D. Use of content analysis to conduct knowledge-building and theory-generating qualitative systematic reviews. Qualitative Research. 2014;14(3):341-52.