- پیشینه،‌اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه به دنبال افزایش جمعیت و گسترش شهرها استفاده از خودروها به صورت فزاینده­ای افزایش یافته است و به دنبال آن نیاز به تامیین سوخت این خودرو ها هر روز بیشتر می­شود به طوری که سالانه تعداد زیادی جایگاه سوخت به شهرها اضافه می­گردد. به دنبال افزایش تعداد این ایستگاه­ها خطراتی که می­تواند پرسنل این ایستگاه­ها و یا افرادی که در مجاورت آن­ها زندگی می­کنند را تهدید کند رو به روز بیشتر می­شود.

- هدف:

مطالعه حاضر با هدف استخراج موارد عدم انطباق ایستگاه­های سوخت­رسانی با استاندرادها، شناسایی، ارزیابی و تعیین سطح ریسک، رتبه­بندی سطح ریسک و سپس ارزیابی ریسک کمی و ترسیم مهم ترین رویداد در این ایستگاه­ها انجام می­شود.

- روش:

برای انجام این مطالعه ابتدا موارد عدم انطباق ایستگاه­های سوخت­رسانی بنزینی شهر تهران با استفاده از چک لیست استخراج می­شود. سپس ریسک این ایستگاه­ها بر اساس ماتریس ریسک، شناسایی، ارزیابی و تعیین سطح می­گردد. در ادامه، سطح ریسک به روش AHP[1] رتبه­بندی شده و ارزیابی ریسک کمی و ترسیم مهم­ترین رویداد با استفاده از تکنیک FTA[2] وETA[3]  انجام می­شود

 

[1] Analytic Hierachy Process  فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

[2] Fault Tree Analysis تجزیه و تحلیل درخت خطا

[3] Event Tree Analysis تجزیه و تحلیل درخت رویداد

" />

ارزیابی کمی ریسک حریق در ایستگاه¬های سوخت رسانی بنزنی: مطالعه¬ی موردی ایستگاه¬های سوخت¬رسانی بنزینی شهر تهران

Fire quantitative risk assessment in gasoline fueling stations: The case study of gasoline fueling stations in Tehran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: امیرحسین بهرام زاده , رضا خانی جزنی

کلمات کلیدی: QRA،FTA، ETA، AHP، ارزیابی ریسک، جایگاه سوخت¬رسانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 15461
عنوان فارسی طرح ارزیابی کمی ریسک حریق در ایستگاه¬های سوخت رسانی بنزنی: مطالعه¬ی موردی ایستگاه¬های سوخت¬رسانی بنزینی شهر تهران
عنوان لاتین طرح Fire quantitative risk assessment in gasoline fueling stations: The case study of gasoline fueling stations in Tehran
کلمات کلیدی QRA،FTA، ETA، AHP، ارزیابی ریسک، جایگاه سوخت¬رسانی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه بررسی موارد
مدت اجراء - روز 365
ضرورت انجام تحقیق

- پیشینه،‌اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه به دنبال افزایش جمعیت و گسترش شهرها استفاده از خودروها به صورت فزاینده­ای افزایش یافته است و به دنبال آن نیاز به تامیین سوخت این خودرو ها هر روز بیشتر می­شود به طوری که سالانه تعداد زیادی جایگاه سوخت به شهرها اضافه می­گردد. به دنبال افزایش تعداد این ایستگاه­ها خطراتی که می­تواند پرسنل این ایستگاه­ها و یا افرادی که در مجاورت آن­ها زندگی می­کنند را تهدید کند رو به روز بیشتر می­شود.

- هدف:

مطالعه حاضر با هدف استخراج موارد عدم انطباق ایستگاه­های سوخت­رسانی با استاندرادها، شناسایی، ارزیابی و تعیین سطح ریسک، رتبه­بندی سطح ریسک و سپس ارزیابی ریسک کمی و ترسیم مهم ترین رویداد در این ایستگاه­ها انجام می­شود.

- روش:

برای انجام این مطالعه ابتدا موارد عدم انطباق ایستگاه­های سوخت­رسانی بنزینی شهر تهران با استفاده از چک لیست استخراج می­شود. سپس ریسک این ایستگاه­ها بر اساس ماتریس ریسک، شناسایی، ارزیابی و تعیین سطح می­گردد. در ادامه، سطح ریسک به روش AHP[1] رتبه­بندی شده و ارزیابی ریسک کمی و ترسیم مهم­ترین رویداد با استفاده از تکنیک FTA[2] وETA[3]  انجام می­شود

 

[1] Analytic Hierachy Process  فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

[2] Fault Tree Analysis تجزیه و تحلیل درخت خطا

[3] Event Tree Analysis تجزیه و تحلیل درخت رویداد

هدف کلی ارزیابی ریسک حریق در ایستگاه¬های سوخت¬رسانی بنزینی شهر تهران و ارایه راه کارهای کنترلی
خلاصه روش کار

برای انجام این مطالعه ابتدا موارد عدم انطباق ایستگاه­های سوخت­رسانی بنزینی شهر تهران با استفاده از چک لیست استخراج می­شود. سپس ریسک این ایستگاه­ها بر اساس ماتریس ریسک، شناسایی، ارزیابی و تعیین سطح می­گردد. در ادامه، سطح ریسک به روش AHP[1] رتبه­بندی شده و ارزیابی ریسک کمی و ترسیم مهم­ترین رویداد با استفاده از تکنیک FTA[2] وETA[3]  انجام می­شود.

 

[1] Analytic Hierachy Process  فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

[2] Fault Tree Analysis تجزیه و تحلیل درخت خطا

[3] Event Tree Analysis تجزیه و تحلیل درخت رویداد


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
امیرحسین بهرام زادهمجری اصلیاجراء طرحفوق لیسانسamirhoseinbahramzadeh@gmail.com
رضا خانی جزنیمجریاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیreza_khani@sbmu.ac.ir
ساناز سهرابی زادههمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
رضا غلام نیاهمکاراستاد مشاوردکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com

منابع
hide/show

 

1.        Kim E, Lee K, Kim J, Lee Y, Park J, Moon I. Development of Korean hydrogen fueling station codes through risk analysis. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2011;36(20):13122–31. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.07.053

2.        Ahmed MM, Kutty SRM, Shariff AM, Khamidi MF. Petrol Fuel Station Safety and Risk Assessment Framework. 2011;

3.        Ahmed MM, Kutty SRM, Khamidi MF, Othman I, Shariff AM. Hazard Contributing Factors Classification for Petrol Fuel Station. 2012;6(12):1103–14.

4.        Company NIOR and D. Instructions for the design and construction of small fuel supply stations. 2015;

5.        Zhiyong LI, Xiangmin PAN, Jianxin MA. Harm effect distances evaluation of severe accidents for gaseous hydrogen refueling station. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2010;35(3):1515–21. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.11.081

6.        Pasman HJ, Rogers WJ. Risk assessment by means of Bayesian networks : A comparative study of compressed and liquefied H 2 transportation and tank station risks. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2012;37(22):17415–25. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.04.051

7.        Schmidt-etkin D. Spill Occurrences : A World Overview [Internet]. Oil Spill Science and Technology. D.S. Etkin; 2011. 7-48 p. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/B978-1-85617-943-0.10002-4

8.        Charles Scawthorn W-FC. Earthquake Engineering Handbook. Technology & Engineering; 2003.

9.        Udonwa NE, Uko EK, Ikpeme BM, Ibanga IA, Okon BO. Exposure of petrol station attendants and auto mechanics to premium motor sprit fumes in Calabar, Nigeria. J Environ Public Health. 2009;2009.

10.      Zarei E, Azadeh A, Khakzad N, Mohammadfam I. Dynamic safety assessment of natural gas stations using Bayesian network. J Hazard Mater [Internet]. 2016; Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.09.074

11.      Ã SK. Consequence analysis and safety verification of hydrogen fueling stations using CFD simulation. 2008;33:1425–34.

12.      Universiti K, Petronas T, Is BS, View M, Khamidi MF. Analysis of Fuel Stations Hazards by Using Risk Assessment Criteria ANALYSIS OF FUEL STATIONS HAZARDS BY USING RISK. 2010;(January).

13.      M. M. Ahmed, S.R.M. Kutty, M F Khamidi AMS. Mitigation Strategies to Improve Safety Conditions at Fuel Stations. 2nd Int Conf Roles Humanit Soc Sci Eng ICoHSE 2010. 2010;978-967-5760-05-1.

14.      M. M. Ahmed, S. R. Kutty, A. M. Shariff M. K. Application of At-Risk Behaviour Analysis and Improvement System (ARBAIS) Model in Construction Industry. Malaysian Constr Res J. 2010;7(1985–3807):27 to 38.

15.      Nakayama J, Sakamoto J, Kasai N, Shibutani T. Preliminary hazard identification for qualitative risk assessment on a hybrid gasoline-hydrogen fueling station with an on-site hydrogen production system using organic chemical hydride. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2016;41(18):7518–25. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.03.143

16.      Kikukawa S, Yamaga F, Mitsuhashi H. Risk assessment of Hydrogen fueling stations for 70 MPa FCVs. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2008;33(23):7129–36. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.08.063

17.      Wright FB. Law of Health and Safety at Work. Sweet and Maxwell, London; 1997. 52 p.

18.      Of R, Draft T, Invited ARE, Comments WT, Any OF, Patent R, et al. IEC 31010:2009 - Risk management -- Risk assessment techniques. Vol. 2009. 2009.

19.      Iso. IEC 60300-3-9:1995. 1995.

20.      Rausand M. Risk assessment: Theory, Method, and Application. WILEY; 2011.

21.      Iso. GUIDE 73 Risk management — Vocabulary. 2009.

22.      Kikukawa S, Mitsuhashi H, Miyake A. Risk assessment for liquid hydrogen fueling stations. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2009;34(2):1135–41. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.10.093

23.      Zhiyong LI, Xiangmin PAN, Jianxin MA. Quantitative risk assessment on 2010 Expo hydrogen station. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2011;36(6):4079–86. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.12.068

24.      Sun K, Pan X, Li Z, Ma J. Risk analysis on mobile hydrogen refueling stations in Shanghai. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2014;39(35):20411–9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.07.098

25.      Paper R. Static Fires at Retail Petrol Stations: Regulation. 2005;(June):1–19.

26.      Babrauskas V. Some Basic Facts About Ignition Events During Fueling of Motor Vehicles at Filling Stations. Calif Fire/Arson Investig. 2005;16:25.

27.      Evarts B. FIRES AT U . S . SERVICE STATIONS. 2011;(April).

28.      Nouri, J. , Omidvari, M. and Tehrani SM. Risk Assessment and Crisis Management in Gas Stations. Int J Environ Res. 2010;4(1):143–52.

29.      Yari S. Inherent safety design in compose of urban gas station. J Saf Promot Inj Prev. 2015;3(2).

30.      Kumar AM, Rajakarunakaran S, Pitchipoo P, Vimalesan R. Fuzzy based risk prioritisation in an auto LPG dispensing station. Saf Sci [Internet]. 2018;101(May 2017):231–47. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2017.09.011

31.      Nakayama J, Misono H, Sakamoto J, Kasai N. Simulation-based safety investigation of a hydrogen fueling station with an on-site hydrogen production system involving methylcyclohexane. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2017;42(15):10636–44. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.11.072

32.      Tsunemi K, Yoshida K, Yoshida M, Kato E, Kawamoto A, Kihara T, et al. Estimation of consequence and damage caused by an organic hydride hydrogen refueling station. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2017;42(41):26175–82. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.08.082

33.      Dorota BRZEZIŃSKA MD and ASM. ANALYSES OF LPG DISPERSION DURING ITS ACCIDENTAL RELEASE IN ENCLOSED CAR PARKS. 2017;24(2):249–61.

34.      Kumar AM, Rajakarunakaran S, Prabhu VA. Application of Fuzzy HEART and expert elicitation for quantifying human error probabilities in LPG refuelling station. J Loss Prev Process Ind [Internet]. 2017; Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlp.2017.04.021

35.      Sakamoto J, Nakayama J, Nakarai T, Kasai N. Effect of gasoline pool fire on liquid hydrogen storage tank in hybrid hydrogen e gasoline fueling station. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2016;41(3):2096–104. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.11.039

36.      Huiquan Miao, Wei Liu, Chuang Wang JL. Artificial earthquake test of gas supply networks. 2016;90(September):510–20.

37.      Rajakarunakaran S, Kumar AM, Prabhu VA. Applications of fuzzy faulty tree analysis and expert elicitation for evaluation of risks in LPG refuelling station. J Loss Prev Process Ind [Internet]. 2015;33:109–23. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlp.2014.11.016

38.      Wu W, Yang C, Chang J, Château P, Chang Y. Risk assessment by integrating interpretive structural modeling and Bayesian network, case of offshore pipeline project [Internet]. Reliability Engineering and System Safety. Elsevier; 2015. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2015.06.013

39.      Lachance J. Risk-informed separation distances for hydrogen refueling stations. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2009;34(14):5838–45. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.02.070

40.      Casamirra M, Castiglia F, Giardina M, Lombardo C. Safety studies of a hydrogen refuelling station : Determination of the occurrence frequency of the accidental scenarios. Int J Hydrogen Energy [Internet]. 2009;34(14):5846–54. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.01.096

41.      Matthijsen AJCMÃ, Kooi ES. Safety distances for hydrogen filling stations. 2006;19:719–23.

42.      Melchers RE, Feutrill WR. Risk assessment of LPG automotive refuelling facilities. Reliab Eng Syst Saf. 2001;74(3):283–90.

43.      NFPA. NFPA 551: Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments. 2016.

44.      Cote AE, Grant CC, Hall JR, Ph D, Powell PA, Clary SM, et al. FIRE PROTECTION HANDBOOK ®. Vol. I. 2008.

45.      Agencies MD and D. DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARD PRACTICE - SYSTEM SAFETY. 2012;(May).

46.      Ghodsypour H. Analytical Hierarchy Process (AHP). 2nd ed. Tehran: Amirkabir University of Technology; 2001.

47.      Enrique Mu, Pereyra-Rojas M. Practical Decision Making : An Introduction to the Analytic Hierarchy Process (AHP) Using Super Decisions V2. SpringerBriefs in Operations Research; 2016.

48.      Marvin Rausand AH. System Reliability Theory - Models, Statistical Methods, and Applications, Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; 2004. 664 p.

49.      II CAE. Hazard Analysis Techniques for System Safety. New Jersey: JOHN WILEY & SONS, INC; 2015. 640 p.