مطالعه حاضر با هدف تعیین روند و بار بیماریهای منتسب به عوامل خطر شغلی و تحلیل نابرابری آنها در سطوح فرو ملی در کشور در بازه زمانی بیست و پنج ساله 19902015 منبع اطلاعاتی وسیعی را در اختیار سیاستگزاران، متخصصان و دانش پژوهان قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت عوامل خطر شغلی در ایجاد بیماری و مرگ و میر در کشور، آگاهی از روند تغییرات این عوامل خطر در طول زمان و ارزیابی بار بیماری‌های منتسب به آنها لازم بوده و به تعیین اولویت‌های مداخله‌ای و ارزیابی برنامه‌های ملی در این زمینه یاری می‌رساند. بررسی موضوع به تفکیک استان یا منطقه­‌ای تصویر شفاف‌تری را برای اجرای برنامه‌های کنترلی، تخصیص منابع مبتنی بر شواهد و ارائه بسته‌های خدماتی متناسب در اختیار می‌گذارد و با ارزیابی نابرابری‌ها به اعمال عدالت در توزیع سلامت کمک می‌کند.

" />

بررسی بار بیماریهای منتسب به عوامل خطر شغلی و تحلیل روند مکانی– زمانی آن در سطوح ملی و فرو ملی در کشور جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1990– 2015

Investigation on burden of disease attributable to occupational risk factors and analysis of its spatiotemporal trend at the national and subnational levels in Islamic Republic of Iran during 1990-2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: رضا سعیدی , مهرنوش ابطحی محصل

کلمات کلیدی: بار بیماریها، عوامل خطر شغلی، روند مکانی- زمانی، ارزیابی مواجهه، سطوح ملی و فروملی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 14050
عنوان فارسی طرح بررسی بار بیماریهای منتسب به عوامل خطر شغلی و تحلیل روند مکانی– زمانی آن در سطوح ملی و فرو ملی در کشور جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1990– 2015
عنوان لاتین طرح Investigation on burden of disease attributable to occupational risk factors and analysis of its spatiotemporal trend at the national and subnational levels in Islamic Republic of Iran during 1990-2015
کلمات کلیدی بار بیماریها، عوامل خطر شغلی، روند مکانی- زمانی، ارزیابی مواجهه، سطوح ملی و فروملی
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 240
ضرورت انجام تحقیق

مطالعه حاضر با هدف تعیین روند و بار بیماریهای منتسب به عوامل خطر شغلی و تحلیل نابرابری آنها در سطوح فرو ملی در کشور در بازه زمانی بیست و پنج ساله 19902015 منبع اطلاعاتی وسیعی را در اختیار سیاستگزاران، متخصصان و دانش پژوهان قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت عوامل خطر شغلی در ایجاد بیماری و مرگ و میر در کشور، آگاهی از روند تغییرات این عوامل خطر در طول زمان و ارزیابی بار بیماری‌های منتسب به آنها لازم بوده و به تعیین اولویت‌های مداخله‌ای و ارزیابی برنامه‌های ملی در این زمینه یاری می‌رساند. بررسی موضوع به تفکیک استان یا منطقه­‌ای تصویر شفاف‌تری را برای اجرای برنامه‌های کنترلی، تخصیص منابع مبتنی بر شواهد و ارائه بسته‌های خدماتی متناسب در اختیار می‌گذارد و با ارزیابی نابرابری‌ها به اعمال عدالت در توزیع سلامت کمک می‌کند.

هدف کلی • تعیین بار بیماریهای منتسب به عوامل خطر شغلی و تحلیل روند مکانی– زمانی آن در سطوح ملی و فرو ملی در کشور جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1990– 2015
خلاصه روش کار

به طور کلی اجرای این طرح مبتنی بر مراحل کلان طراحی شده زیر است:

مرحله اول: شناسایی عوامل خطر شغلی ورودی به مطالعه بار بیماریها

مرحله دوم: بررسی روند مواجهه با عوامل خطر شغلی به تفکیک سطوح ملی و فرو ملی در بازه زمانی 1990-2015 و ارائه فاصله اطمینان برای مقادیر تعیین شده.

مرحله سوم: محاسبه سهم قابل انتساب (population-attributable fraction: PAF) عوامل خطر شغلی در بار بیماریهای پیامدهای مرتبط با عومل خطر مذکور به تفکیک مرگ و عوارض غیرکشنده با روش ارزیابی ریسک مقایسه‌ای (comparative risk assessment: CRA) و تحلیل مقابل واقع (counterfactual analysis).

مرحله چهارم: محاسبه بار بیماری‌های منتسب به عوامل خطر شغلی به تفکیک مرگ، کل عمر از دست رفته در نتیجه فوت پیش از کهولت (years of life lost: YLLعمر سپری شده با ناتوانی (years lived with disability: YLD) و DALY.

مرحله پنجم: بررسی روند تغییرات زمانی، مکانی و تأثیر سن و جنسیت بر بار بیماری‌های منتسب به عوامل خطر شغلی.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
رضا سعیدیمجری اصلیاجراء طرحدکترای تخصصی پی اچ دیreza.saeedi@gmail.com
سینا دوبرادرانهمکارمشاور طرح sina_dobaradaran@yahoo.com
مهرنوش ابطحی محصلمجریمتدولوژیستدکترای تخصصی پی اچ دیmehrabtahi@yahoo.com
شکوه السادات خالوهمکارطراحیدکترای تخصصی پی اچ دیsh_khaloo@yahoo.com
علی کولیوندهمکارتدوین طرح alikulivand@gmail.com
سهند جرفیهمکارجمع آوری نمونه ها sahand369@yahoo.com

منابع
hide/show

Abtahi, M., Koolivand, A., Dobaradaran, S., Yaghmaeian, K., Mohseni-Bandpei, A., Khaloo, S. S., et al., 2017. National and sub-national age-sex specific and cause-specific mortality and disability-adjusted life years (DALYs) attributable to household air pollution from solid cookfuel use (HAP) in Iran, 1990–2013. Environmental Research. 156, 87-96.

Amini, H., Shamsipour, M., Sowlat, M. H., Parsaeian, M., Kasaeian, A., Hassanvand, M. S., et al., 2014. National and sub-national environmental burden of disease in Iran from 1990 to 2013-study profile. Archives of Iranian Medicine. 17, 62-70.

Ezzati, M., Lopez, A. D., Rodgers, A., Murray, C. J. L., 2004. Comparative Quantification of Health Risks: Global And Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors. World Health Organization, Geneva, Switzerland.

Fingerhut, M., Driscoll, T., Imel Nelson, D., Concha-Barrientos, M., Punnett, L., Pruss-Ustin, A., et al., 2005. Contribution of occupational risk factors to the global burden of disease. SJWEH Supplements. 1, 58-61.

Forouzanfar, M. H., Alexander, L., Anderson, H. R., Bachman, V. F., Biryukov, S., Brauer, M., et al., 2015. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet. 386, 2287-2323.

GBD 2015 DALYs and HALE Collaborators, 2016. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 388, 1603-1658.

GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators, 2016. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 388, 1545-1602.

GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 388, 1459-1544.

GBD 2015 Risk Factors Collaborators, 2016. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 388, 1659-1724.

GBD 2015 SDG Collaborators, 2016. Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 388, 1813-1850.

Hänninen, O., Knol, A. 2011. European Perspectives on Environmental Burden of Disease. National Institute for Health and Welfare (THL), Finland.

Hutchings, S., Rushton, L., 2017. Estimating the burden of occupational cancer: assessing bias and uncertainty. Occupational and Environmental Medicine. 74, 604-611.

International Labour Organization, 2010. List of occupational diseases (revised 2010). Identification and recognition of occupational diseases: Criteria for incorporating diseases in the ILO list of occupational diseases. International Labour Organization, Geneva, Switzerland.

Kauppinen, T., Toikkanen, J., Pedersen, D., Young, R., Ahrens, W., Boffetta, P., et al., 2000. Occupational exposure to carcinogens in the European Union. Occupational and Environmental Medicine. 57, 10-18.

Kelsh, M. A., Alexander, D. D., Mink, P. J., Mandel, J. H., 2010. Occupational trichloroethylene exposure and kidney cancer: a meta-analysis. Epidemiology. 21, 95-102.

Lim, S. S., Vos, T., Flaxman, A. D., Danaei, G., Shibuya, K., Adair-Rohani, H., et al., 2012. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet. 380, 2224-2260.

Mosavi-Jarrahi, A., Mohagheghi, M., Kalaghchi, B., Mousavi-Jarrahi, Y., Noori, M. K., 2009. Estimating the incidence of lung cancer attributable to occupational exposure in Iran. Population Health Metrics. 7, 7.

Nelson, D. I., ConchaBarrientos, M., Driscoll, T., Steenland, K., Fingerhut, M., Punnett, L., et al., 2005a. The global burden of selected occupational diseases and injury risks: Methodology and summary. American Journal of Industrial Medicine. 48, 400-418.

Nelson, D. I., Nelson, R. Y., Concha-Barrientos, M., Fingerhut, M., 2005b. The global burden of occupational noise-induced hearing loss. American Journal of Industrial Medicine. 48, 446-58.

PrüssÜstün, A., Rapiti, E., Hutin, Y., 2005. Estimation of the global burden of disease attributable to contaminated sharps injuries among healthcare workers. American Journal of Industrial Medicine. 48, 482-490.

Punnett, L., PrüssÜtün, A., Nelson, D. I., Fingerhut, M. A., Leigh, J., Tak, S., et al., 2005. Estimating the global burden of low back pain attributable to combined occupational exposures. American Journal of Industrial Medicine. 48, 459-469.

Takala, J., Hämäläinen, P., Saarela, K. L., Yun, L. Y., Manickam, K., Jin, T. W., et al., 2014. Global estimates of the burden of injury and illness at work in 2012. Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 11, 326-337.

Trupin, L., Earnest, G., San Pedro, M., Balmes, J., Eisner, M., Yelin, E., et al., 2003. The occupational burden of chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal. 22, 462-469.

Valent, F., Little, D. A., Bertollini, R., Nemer, L. E., Barbone, F., Tamburlini, G. 2004. Burden of disease attributable to selected environmental factors and injury among children and adolescents in Europe. The Lancet. 363(9426), 2032–2039.