محرومیت از خواب باعث اختلال در تصمیم گیری و عدم اطمینان می شود. واکنش های خفیف به بازخوردها در افراد با خواب ناکافی خواب، موجب ناتوانی در انطباق و عدم اطمینان می شود. بنابراین، یک خطا می تواند باعث حادثه شود. این موضوع می تواند پیامدهای مهمی برای درک و مدیریت در واکنش اضطراری، کنترل فرایند و مدیریت بلایا را در پی داشته باشد(1). تشخیص خستگی، بی توجهی، خواب آلودگی و هوشیاری، برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار و حمل و نقل بسیار مهم است.

از طرفی سیستم تشخیص و نظارت باید غیر تهاجمی باشد. پارامترهای فیزیولوژیکی مانند پاسخ هدایت پوست ([1]SCR)، پالس اکسیمتری و تنفس می توانند راه حل قابل قبول برای این موضوع باشد(2). فعالیت الکترودرمی([2]EDA)، خاصیت بدن انسان است که باعث تغییر مداوم در ویژگی های الکتریکی پوست می شود. از لحاظ کلی، فعالیت الکترودرمی EDA  به عنوان هدایت پوست، پاسخ گالوانیک پوستی ([3]GSR)، پاسخ رفلکس الکترودرمی، پاسخ هدایت پوست (SCR) شناخته می شود(3).

 مسلما فعالیت الکترودرمی  EDA مفیدترین شاخص تغییرات در تحریک سمپاتیک است که می تواند حالت های شناختی و عاطفی را ردیابی کند، زیرا این تنها متغیر روان شناختی مستقل است که از فعالیت پاراسمپاتیک تاثر نمی پذیرد(4) فعالیت الکترودرمی EDA با پردازش شناختی ارتباط نزدیکی دارد و به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص حساس در پردازش شناختی، احساسی و فعالیت سمپاتیک مورد استفاده قرار می گیرد از سوی دیگر پاسخ گالوانیک پوستی GSR یک روش ساده است که تشخیص خواب آلودگی قبل از حادثه را با کمک واکنش گالوانیک پوست انجام می دهد(4).

اندازه گیری فعالیت الکترودرمی از طریق سنجش مقاومت الکتریکی مسیر بین دو بافت که الکترود به آن متصل شده صورت می گیرد(5). GSR  یک ابزار کمکی برای تشخیص خواب آلودگی است که به ویژه برای کنترل حوادث می تواند مورد استفاده قرار گیرد(6). همچنین روش های، الکتروکولوگرافی (EOG)، پاسخ هدایت پوست  (SCR)و دمای بدن می توانند وضعیت خواب را ارزیابی کنند. همبستگی بین سیگنال های EOG  و SCR ، EOG و دمای بدن بدست آمده و می توان از طریق این اطلاعات برای نظارت بر وضعیت خواب استفاده کرد(7).

لازم به ذکر است بررسی ارتباط بین اختلال خواب و اضطراب و تأثیر محرومیت جزئی خواب (SD)  بر ترس می تواند از طریق اندازه گیری [4]MRI، EEG، پاسخ هدایت پوست (SCR) صورت گیرد و ازطرفی همبستگی فعالیت SCR و هیپوتالاموس به اثبات رسیده است(8). فعالیت الکترودرمی برای نظارت بر وضعیت خواب و استرس می تواند بکار رود و ثابت شده است که پاسخ هدایت پوست(SCR) با افزایش استرس بیشتر می شود و از سوی دیگر محرومیت از خواب باعث افزایش واکنش پذیری بالای هدایت پوست می شود(9).

ملاحظه شده است که بیش از 80٪ قله فعالیت الکترودرمی EDA در خواب غیر رم([5]NREM) ، به خصوص در موج آهسته خواب([6]SWS)  و مرحله دو خواب غیر رم اتفاق می افتد و دامنه فعالیت الکترودرمی EDA درموج آهسته خواب  SWS بالاتر از سایر مراحل خواب است و موج طولانی تر فعالیت الکترودرمی EDA  در دو فصل اول خواب و در طول SWS و NREM2 بدست می آید(10).

لازم به ذکر است که معیار سیستم عصبی اتونومیکی ([7]ANS) بر اساس فعالیت الکتریکی پوستی و تغییرپذیری ضربان قلب ([8]HRV)  برای، آزمون آگاهی خطا ([9]EAT) می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (آزمون آگاهی خطا متشکل از تصاویری است که در آن تطبیق نوشته با رنگ انجام می شود) ملاحظه می شود شاخص فعالیت الکترودرمیEDA  ، روند مشابهی با شاخص های هوشیاری دارند و شاخص فعالیت الکترودرمی EDA  می تواند مکمل  HRV  برای پیش بینی تأثیر محرومیت از خواب بر پاسخ و کارایی مغز انسان باشد(11).

شواهد نشان می دهد که برخی از حوادث مربوط به صنعت در چند دهه گذشته، مانند چرنوبیل، تری مایلند، بوپال و نشت مواد شیمیایی در راین و والدز، در وسط شب و در جریان نوبت کاری اتفاق افتاده است و بر اساس تحقیقات، علت اصلی این حوادث خطاهای انسانی توسط اپراتور اتاق کنترل گزارش شده است(12, 13) نتایج حاصل از مطالعات میدانی و آزمایشگاهی نشان داده است که نوبت کاری می تواند ریتم های شبانه روزانه را تغییر داده، چرخه خواب را مختل کند و مانع عملکرد صحیح انسان شود(14).

بررسی اثرات نوبت کاری بر عملکرد شناختی پیچیده است چرا که نقص در عملکرد شناختی می تواند متاثر از اختلالات خواب و دیگر عوامل اثر گذار بر سیرکادین نیز باشد(14). برخی از مطالعات، به ویژه در محیط آزمایشگاهی، ارتباط بین اختلالات عملکرد شناختی و اختلالات خواب را نشان داده اند، علاوه بر این، اثرات نامطلوب اختلالات خواب در عملکرد اجرایی (به عنوان مثال حافظه کوتاه مدت، حافظه کاری و فرآیندهای توجه) نیز مورد بررسی قرار گرفته است و براساس این مطالعات، کار شبانه منجر به کاهش دو ساعته خواب و کاهش کیفیت خواب می شود(15). تحقیقات در مورد رانندگان کامیون ها، کارکنان مشاغل پزشکی و خلبانان، افزایش خطاهای انسانی ناشی از محرومیت از خواب به دلیل نوبت کاری را نشان داده است(16). نوبتکاری، به ویژه شبکاری، باعث میشود که افراد بر خلاف سیستم زیستی طبیعت بدن خود عمل کنند و این وضعیت باعث پیدایش اختلال خواب می گردد(17).

خواب آلودگی یکی از مشکلات شایع در بین شاغلین نوبت کار می باشد که به عنوان نشانه ای از اختلال خواب است و به نوبه خود سلامت عمومی شاغلین را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد و به خوبی اثبات شده است که شیفت کاری و کار در شب اثر شدیدی در اختلال خواب داشته و از هر پنج کارگر که در کشورهای توسعه یافته در شب کار می کند، یکی خواب آلودگی دارد(18).

صنایع گاز همواره بستر وقوع حوادث بزرگ صنعتی بویژه حوادثی از قبیل انفجار، آتش سوزی‌های مهیب در چند دهه اخیر در سراسر جهان بوده است. تلفات و آسیب های جدی افراد، تحمیل خسارت زیاد مالی به سازمان از دست رفتن مواد و تخریب تجهیزات و ... نتیجه وقوع چنین حوادثی در صنایع گاز گزارش شده است، که این نشان دهنده ماهیت خطرناک این صنایع و وجود مشاغلی با ریسک بالا در آنها می باشد(19).

با توجه به اثراتی که نوبت کاری بر اختلالات خواب و اثر روی هوشیاری و عملکرد شناختی کارکنان دارد، بررسی اختلالات خواب ناشی از نوبت کاری ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه قصد براین است با مداخلات مهندسی، اعمال صدای سفید و روشنایی (با دمای رنگ 14000درجه کلوین) و مقایسه آن در قبل و پس از مداخله، ارتباط مداخلات سنجیده شود تا بتوان اقدامات پیشگیری کننده مناسبی ارائه کرد. بنابر اهمیت مطلب فوق، مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت هوشیاری و خواب آلودگی با روش های عینی و آزمون های شناختی در کارکنان یک مجتمع انتقال گاز طراحی شد.

 

[1] . Skin Conductance Response

[2] . Electro Dermal Activity

[3] . Galvanic Skin Response

[4] . Magnetic Resonance Imaging

[5] . Non Rapid Eye Movement

[6] . Slow-Wave Sleep

[7] . Autonomic Nervous System

[8] . Heart Rate Variability

[9] . Error Awareness test

" />

بررسی سایکوفیزیولوژیک اثر توام دمای رنگ روشنایی و صدای سفید بر خواب آلودگی و عملکرد شناختی در اپراتور های نوبتکار اتاق های‌ کنترل یک مجتمع انتقال گاز.

The Psycho-physiological Investigation of the combine effect of Color temperature of lighting and white noise on sleepless and cognitive Performance in shift work control rooms operators of a Gas Transmission Complex


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محمدجواد جعفری

کلمات کلیدی: خواب آلودگی- نوبتکار- صدای سفید - دمای رنگ روشنایی- انتقال گاز

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 13663
عنوان فارسی طرح بررسی سایکوفیزیولوژیک اثر توام دمای رنگ روشنایی و صدای سفید بر خواب آلودگی و عملکرد شناختی در اپراتور های نوبتکار اتاق های‌ کنترل یک مجتمع انتقال گاز.
عنوان لاتین طرح The Psycho-physiological Investigation of the combine effect of Color temperature of lighting and white noise on sleepless and cognitive Performance in shift work control rooms operators of a Gas Transmission Complex
کلمات کلیدی خواب آلودگی- نوبتکار- صدای سفید - دمای رنگ روشنایی- انتقال گاز
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه مطالعه تجربی
مدت اجراء - روز 600
ضرورت انجام تحقیق

محرومیت از خواب باعث اختلال در تصمیم گیری و عدم اطمینان می شود. واکنش های خفیف به بازخوردها در افراد با خواب ناکافی خواب، موجب ناتوانی در انطباق و عدم اطمینان می شود. بنابراین، یک خطا می تواند باعث حادثه شود. این موضوع می تواند پیامدهای مهمی برای درک و مدیریت در واکنش اضطراری، کنترل فرایند و مدیریت بلایا را در پی داشته باشد(1). تشخیص خستگی، بی توجهی، خواب آلودگی و هوشیاری، برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار و حمل و نقل بسیار مهم است.

از طرفی سیستم تشخیص و نظارت باید غیر تهاجمی باشد. پارامترهای فیزیولوژیکی مانند پاسخ هدایت پوست ([1]SCR)، پالس اکسیمتری و تنفس می توانند راه حل قابل قبول برای این موضوع باشد(2). فعالیت الکترودرمی([2]EDA)، خاصیت بدن انسان است که باعث تغییر مداوم در ویژگی های الکتریکی پوست می شود. از لحاظ کلی، فعالیت الکترودرمی EDA  به عنوان هدایت پوست، پاسخ گالوانیک پوستی ([3]GSR)، پاسخ رفلکس الکترودرمی، پاسخ هدایت پوست (SCR) شناخته می شود(3).

 مسلما فعالیت الکترودرمی  EDA مفیدترین شاخص تغییرات در تحریک سمپاتیک است که می تواند حالت های شناختی و عاطفی را ردیابی کند، زیرا این تنها متغیر روان شناختی مستقل است که از فعالیت پاراسمپاتیک تاثر نمی پذیرد(4) فعالیت الکترودرمی EDA با پردازش شناختی ارتباط نزدیکی دارد و به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص حساس در پردازش شناختی، احساسی و فعالیت سمپاتیک مورد استفاده قرار می گیرد از سوی دیگر پاسخ گالوانیک پوستی GSR یک روش ساده است که تشخیص خواب آلودگی قبل از حادثه را با کمک واکنش گالوانیک پوست انجام می دهد(4).

اندازه گیری فعالیت الکترودرمی از طریق سنجش مقاومت الکتریکی مسیر بین دو بافت که الکترود به آن متصل شده صورت می گیرد(5). GSR  یک ابزار کمکی برای تشخیص خواب آلودگی است که به ویژه برای کنترل حوادث می تواند مورد استفاده قرار گیرد(6). همچنین روش های، الکتروکولوگرافی (EOG)، پاسخ هدایت پوست  (SCR)و دمای بدن می توانند وضعیت خواب را ارزیابی کنند. همبستگی بین سیگنال های EOG  و SCR ، EOG و دمای بدن بدست آمده و می توان از طریق این اطلاعات برای نظارت بر وضعیت خواب استفاده کرد(7).

لازم به ذکر است بررسی ارتباط بین اختلال خواب و اضطراب و تأثیر محرومیت جزئی خواب (SD)  بر ترس می تواند از طریق اندازه گیری [4]MRI، EEG، پاسخ هدایت پوست (SCR) صورت گیرد و ازطرفی همبستگی فعالیت SCR و هیپوتالاموس به اثبات رسیده است(8). فعالیت الکترودرمی برای نظارت بر وضعیت خواب و استرس می تواند بکار رود و ثابت شده است که پاسخ هدایت پوست(SCR) با افزایش استرس بیشتر می شود و از سوی دیگر محرومیت از خواب باعث افزایش واکنش پذیری بالای هدایت پوست می شود(9).

ملاحظه شده است که بیش از 80٪ قله فعالیت الکترودرمی EDA در خواب غیر رم([5]NREM) ، به خصوص در موج آهسته خواب([6]SWS)  و مرحله دو خواب غیر رم اتفاق می افتد و دامنه فعالیت الکترودرمی EDA درموج آهسته خواب  SWS بالاتر از سایر مراحل خواب است و موج طولانی تر فعالیت الکترودرمی EDA  در دو فصل اول خواب و در طول SWS و NREM2 بدست می آید(10).

لازم به ذکر است که معیار سیستم عصبی اتونومیکی ([7]ANS) بر اساس فعالیت الکتریکی پوستی و تغییرپذیری ضربان قلب ([8]HRV)  برای، آزمون آگاهی خطا ([9]EAT) می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (آزمون آگاهی خطا متشکل از تصاویری است که در آن تطبیق نوشته با رنگ انجام می شود) ملاحظه می شود شاخص فعالیت الکترودرمیEDA  ، روند مشابهی با شاخص های هوشیاری دارند و شاخص فعالیت الکترودرمی EDA  می تواند مکمل  HRV  برای پیش بینی تأثیر محرومیت از خواب بر پاسخ و کارایی مغز انسان باشد(11).

شواهد نشان می دهد که برخی از حوادث مربوط به صنعت در چند دهه گذشته، مانند چرنوبیل، تری مایلند، بوپال و نشت مواد شیمیایی در راین و والدز، در وسط شب و در جریان نوبت کاری اتفاق افتاده است و بر اساس تحقیقات، علت اصلی این حوادث خطاهای انسانی توسط اپراتور اتاق کنترل گزارش شده است(12, 13) نتایج حاصل از مطالعات میدانی و آزمایشگاهی نشان داده است که نوبت کاری می تواند ریتم های شبانه روزانه را تغییر داده، چرخه خواب را مختل کند و مانع عملکرد صحیح انسان شود(14).

بررسی اثرات نوبت کاری بر عملکرد شناختی پیچیده است چرا که نقص در عملکرد شناختی می تواند متاثر از اختلالات خواب و دیگر عوامل اثر گذار بر سیرکادین نیز باشد(14). برخی از مطالعات، به ویژه در محیط آزمایشگاهی، ارتباط بین اختلالات عملکرد شناختی و اختلالات خواب را نشان داده اند، علاوه بر این، اثرات نامطلوب اختلالات خواب در عملکرد اجرایی (به عنوان مثال حافظه کوتاه مدت، حافظه کاری و فرآیندهای توجه) نیز مورد بررسی قرار گرفته است و براساس این مطالعات، کار شبانه منجر به کاهش دو ساعته خواب و کاهش کیفیت خواب می شود(15). تحقیقات در مورد رانندگان کامیون ها، کارکنان مشاغل پزشکی و خلبانان، افزایش خطاهای انسانی ناشی از محرومیت از خواب به دلیل نوبت کاری را نشان داده است(16). نوبتکاری، به ویژه شبکاری، باعث میشود که افراد بر خلاف سیستم زیستی طبیعت بدن خود عمل کنند و این وضعیت باعث پیدایش اختلال خواب می گردد(17).

خواب آلودگی یکی از مشکلات شایع در بین شاغلین نوبت کار می باشد که به عنوان نشانه ای از اختلال خواب است و به نوبه خود سلامت عمومی شاغلین را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد و به خوبی اثبات شده است که شیفت کاری و کار در شب اثر شدیدی در اختلال خواب داشته و از هر پنج کارگر که در کشورهای توسعه یافته در شب کار می کند، یکی خواب آلودگی دارد(18).

صنایع گاز همواره بستر وقوع حوادث بزرگ صنعتی بویژه حوادثی از قبیل انفجار، آتش سوزی‌های مهیب در چند دهه اخیر در سراسر جهان بوده است. تلفات و آسیب های جدی افراد، تحمیل خسارت زیاد مالی به سازمان از دست رفتن مواد و تخریب تجهیزات و ... نتیجه وقوع چنین حوادثی در صنایع گاز گزارش شده است، که این نشان دهنده ماهیت خطرناک این صنایع و وجود مشاغلی با ریسک بالا در آنها می باشد(19).

با توجه به اثراتی که نوبت کاری بر اختلالات خواب و اثر روی هوشیاری و عملکرد شناختی کارکنان دارد، بررسی اختلالات خواب ناشی از نوبت کاری ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه قصد براین است با مداخلات مهندسی، اعمال صدای سفید و روشنایی (با دمای رنگ 14000درجه کلوین) و مقایسه آن در قبل و پس از مداخله، ارتباط مداخلات سنجیده شود تا بتوان اقدامات پیشگیری کننده مناسبی ارائه کرد. بنابر اهمیت مطلب فوق، مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت هوشیاری و خواب آلودگی با روش های عینی و آزمون های شناختی در کارکنان یک مجتمع انتقال گاز طراحی شد.

 

[1] . Skin Conductance Response

[2] . Electro Dermal Activity

[3] . Galvanic Skin Response

[4] . Magnetic Resonance Imaging

[5] . Non Rapid Eye Movement

[6] . Slow-Wave Sleep

[7] . Autonomic Nervous System

[8] . Heart Rate Variability

[9] . Error Awareness test

هدف کلی تعیین سایکوفیزیولوژیک اثر توام دمای رنگ روشنایی و صدای سفید بر خواب آلودگی و عملکرد شناختی در اپراتور های نوبتکار اتاق‌ های کنترل یک مجتمع انتقال گاز.
خلاصه روش کار

این پژوهش بر روی کلیه کارکنان اتاق کنترل شیفت روز و شب مجتمع انتقال گاز واقع در شهرستان ساوه استان البرز انجام می شود. مجموع اپراتورها 40 نفر است که کلیه افراد واجد شرایط بصورت تمام‌شماری در مطالعه مشارکت داده خواهند شد. مطالعه در دو دمای رنگ روشنایی، سه تراز صوت و دو شیف کاری انجام می شود.

افرادی که در پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند بایستی سلامت شنوایی ، بینایی داشته و اختلالات روانی و ذهنی نداشته باشند و داروهای خواب آور، محرک و یا آرام بخش مصرف نکرده باشند.

معیارهای خروج شامل استفاده از داروهای آرام بخش، بیماری های روانپزشکی، بیماری های سیستمیک عمده و اختلالات خواب می باشد. استفاده از کافئین برای هدف مطالعه محدود شده است.

جمع آوری دادها بر اساس پارامترهای فیزیولوژیک و همچنین آزمون های عملکرد شناختی و خود اظهاری مبتنی بر پرسشنامه­های معتبر خواهد بود. 

جهت گزارش آمار توصیفی متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای کیفی از فراوانی و درصد استفاده خواهد شد. همچنین برای بررسی اثر توام دمای رنگ روشنایی و صدا بر خواب آلودگی (برحسب پاسخ دوحالته یا رتبه ای) از آزمون ویلکاکسون استفاده خواهد شد، در صورت نیاز برای تعدیل اثر متغیرهای زمینه ای از رگرسیون لوجستیک دو حالته یا رتبه ای(بر حسب پاسخ) نیز استفاده خواهد شد. 


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمدجواد جعفریمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیJafari1952@yahoo.com
مهدی قاسمیهمکاردانشجو mdghasemi_2005@yahoo.com
مهناز صارمیهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیsaremim@yahoo.com
رضا خسروآبادیهمکاراستاد مشاورپسادکتراr.khosrowabadi@gmail.com
سهیلا خداکریم اردکانیهمکارآنالیز آماریدکترای تخصصی پی اچ دیlkhodakarim@gmail.com

منابع
hide/show

1.         Whitney P, Hinson JM, Jackson ML, Van Dongen HP. Feedback blunting: total sleep deprivation impairs decision making that requires updating based on feedback. Sleep. 2015;38(5):745-54.

2.         Bundele MM, Banerjee R, editors. An SVM classifier for fatigue-detection using skin conductance for use in the BITS-Lifeguard Wearable Computing System. Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET), 2009 2nd International Conference on; 2009: IEEE.

3.         Murugan Ezhumalai VS, Pitchaikannu V. Drowsy Driver Detection and Accident Prevention System using Bio-Medical Electronics.

4.         Braithwaite JJ, Watson DG, Jones R, Rowe M. A guide for analysing electrodermal activity (EDA) & skin conductance responses (SCRs) for psychological experiments. Psychophysiology. 2013;49:1017-34.

5.         Salabai V, Doroshev V. Portable transistor instrument for recording the galvanic skin response. Biomedical engineering. 1973;7(3):182-4.

6.         MURUGANEZHUMALI V. DESIGNING FOR ADVANCE IDENTIFICATION OF INEVITABLE

DROWSINESS USING GALVANIC SKIN RESPONSE. International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering, ISSN: 2347-6982. 2015;3(4).

7.         Moreno-Alsasua L, Garcia-Zapirain B, Mendez-Zorrilla A. Analysis of the sleep quality of elderly people using biomedical signals. Bio-medical materials and engineering. 2015;26(s1):S1077-S85.

8.         Peters AC, Blechert J, Sämann PG, Eidner I, Czisch M, Spoormaker VI. One night of partial sleep deprivation affects habituation of hypothalamus and skin conductance responses. Journal of neurophysiology. 2014;112(6):1267-76.

9.         Liu JC, Verhulst S, Massar SA, Chee MW. Sleep deprived and sweating it out: the effects of total sleep deprivation on skin conductance reactivity to psychosocial stress. Sleep. 2015;38(1):155-9.

10.       Sano A, Picard RW, Stickgold R. Quantitative analysis of wrist electrodermal activity during sleep. International Journal of Psychophysiology. 2014;94(3):382-9.

11.       Posada-Quintero HF, Bolkhovsky JB, Reljin N, Chon KH. Sleep Deprivation in Young and Healthy Subjects is more Sensitively Identified by Higher Frequencies of Electrodermal Activity than by Skin Conductance Level Evaluated in the Time Domain. Frontiers in physiology. 2017;8.

12.       Folkard S, Tucker P. Shift work, safety and productivity. Occupational medicine. 2003;53(2):95-101.

13.       Ross JK. Offshore industry shift work—health and social considerations. Occupational medicine. 2009;59(5):310-5.

14.       Rouch I, Wild P, Ansiau D, Marquié J-C. Shiftwork experience, age and cognitive performance. Ergonomics. 2005;48(10):1282-93.

15.       Durmer JS, Dinges DF, editors. Neurocognitive consequences of sleep deprivation. Seminars in neurology; 2005: Copyright© 2005 by Thieme Medical Publishers, Inc., 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.

16.       San Chang Y, Wu YH, Hsu CY, Tang SH, Yang LL, Su SF. Impairment of perceptual and motor abilities at the end of a night shift is greater in nurses working fast rotating shifts. Sleep medicine. 2011;12(9):866-9.

17.       Lavie P, Chillag N, Epstein R, Tzischinsky O, Givon R, Fuchs S, et al. Sleep disturbances in shift-workers: a marker for maladaptation syndrome. Work & Stress. 1989;3(1):33-40.

18.       Dewald JF, Meijer AM, Oort FJ, Kerkhof GA, Bögels SM. The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: a meta-analytic review. Sleep medicine reviews. 2010;14(3):179-89.

19.       Guo L, Gao J, Yang J, Kang J. Criticality evaluation of petrochemical equipment based on fuzzy comprehensive evaluation and a BP neural network. Journal of loss Prevention in the Process Industries. 2009;22(4):469-76.

20.       Postlethwaite B, Robbins S, Rickerson J, McKinniss T. The moderation of conscientiousness by cognitive ability when predicting workplace safety behavior. Personality and Individual Differences. 2009;47(7):711-6.

21.       Fabio B, Chiara B, Ornella LR, Laura B, Simonetta F. Non visual effects of light: An overview and an Italian experience. Energy Procedia. 2015;78:723-8.

22.       Ikegami K, Ogyu S, Arakomo Y, Suzuki K, Mafune K, Hiro H, et al. Recovery of cognitive performance and fatigue after one night of sleep deprivation. Journal of occupational health. 2009;51(5):412-22.

23.       Lee HJ, Kim L, Suh KY. Cognitive deterioration and changes of P300 during total sleep deprivation. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2003;57(5):490-6.

24.       Lim J, Dinges DF. Sleep deprivation and vigilant attention. Annals of the New York Academy of Sciences. 2008;1129(1):305-22.

25.       Williamson A, Lombardi DA, Folkard S, Stutts J, Courtney TK, Connor JL. The link between fatigue and safety. Accident Analysis & Prevention. 2011;43(2):498-515.

26.       Marshall NS, Bolger W, Gander PH. Abnormal sleep duration and motor vehicle crash risk. Journal of sleep research. 2004;13(2):177-8.

27.       Salminen S, Oksanen T, Vahtera J, Sallinen M, HÄRMÄ M, Salo P, et al. Sleep disturbances as a predictor of occupational injuries among public sector workers. Journal of sleep research. 2010;19(1p2):207-13.

28.       Åkerstedt T, Wright KP. Sleep loss and fatigue in shift work and shift work disorder. Sleep medicine clinics. 2009;4(2):257-71.

29.       Alhola P, Polo-Kantola P. Sleep deprivation: Impact on cognitive performance. Neuropsychiatric disease and treatment. 2007;3(5):553.

30.       Ansiau D, Wild P, Niezborala M, Rouch I, Marquie J. Effects of working conditions and sleep of the previous day on cognitive performance. Applied ergonomics. 2008;39(1):99-106.

31.       Caruso CC. Negative impacts of shiftwork and long work hours. Rehabilitation Nursing. 2014;39(1):16-25.

32.       Balkin TJ, Horrey WJ, Graeber RC, Czeisler CA, Dinges DF. The challenges and opportunities of technological approaches to fatigue management. Accident Analysis & Prevention. 2011;43(2):565-72.

33.       Dinges DF, Mallis MM, Maislin G, Powell I. Evaluation of techniques for ocular measurement as an index of fatigue and the basis for alertness management. 1998.

34.       Kaida K, Takahashi M, Åkerstedt T, Nakata A, Otsuka Y, Haratani T, et al. Validation of the Karolinska sleepiness scale against performance and EEG variables. Clinical Neurophysiology. 2006;117(7):1574-81.

35.       Zareh R C. Investigating the relationship between sleep quality and drowsiness with absenteeism. Ergonomics magazine. 2016;4(2).

36.       Maghsoudipour M (MD) 1 PMP, Moradi R (MSc). Fatigue and sleepiness in drivers. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2016;8 (2):Pages: 90-101.

37.       Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk D-J. Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality. Scandinavian journal of work, environment & health. 2008:297-306.

38.       Sahin L, Figueiro MG. Alerting effects of short-wavelength (blue) and long-wavelength (red) lights in the afternoon. Physiology & behavior. 2013;116:1-7.

39.       Khajenasiri F, Zamanian A, Zamanian Z. The Effect of Exposure to High Noise Levels on the Performance and Rate of Error in Manual Activities. Electronic physician. 2016;8(3):2088.

40.       Nasser Pour J, monazam. Students' cognitive performance in dealing with sound using continuous performance test. Quarterly Journal of Occupational Health and Safety. 2013;4(1):41-54.

41.       Kazimpour M jM, Ali Mohammadi I, . Investigating the effect of low frequency sound on mental performance during mathematical calculations. Iranian Journal of Health. 2010;8(2).

42.       Helps SK, Bamford S, Sonuga-Barke EJ, Söderlund GB. Different effects of adding white noise on cognitive performance of sub-, normal and super-attentive school children. PloS one. 2014;9(11):e112768.

43.       Bottiroli S, Rosi A, Russo R, Vecchi T, Cavallini E. The cognitive effects of listening to background music on older adults: processing speed improves with upbeat music, while memory seems to benefit from both upbeat and downbeat music. Frontiers in aging neuroscience. 2014;6.

44.       Smith D, Baranski J, Thompson M, Abel S. The effects of background noise on cognitive performance during a 70 hour simulation of conditions aboard the International Space Station. Noise and Health. 2003;6(21):3.

45.       Rausch VH, Bauch EM, Bunzeck N. White noise improves learning by modulating activity in dopaminergic midbrain regions and right superior temporal sulcus. Journal of cognitive neuroscience. 2014;26(7):1469-80.

46.       Syarifah Noor Syakiylla Sayed Daud RS. Evaluating the Effect of Mozart Music and White Noise on Electroencephalography Pattern toward Visual Memory. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 2017;2(3):1372-80.

47.       VALLAR G. Short-term memory. Encyclopedia of the Human Brain. 2002:367-81.

48.       Council NR. Learning, remembering, believing: Enhancing human performance: National Academies Press; 1994.

49.       Robertson B, Marshall B, Carno M-A. Polysomnography for the sleep technologist: instrumentation, monitoring, and related procedures: Elsevier Health Sciences; 2013.

50.       Åkerstedt T, Kecklund G, Gillberg M. Sleep and sleepiness in relation to stress and displaced work hours. Physiology & behavior. 2007;92(1):250-5.

51.       Benedek M, Kaernbach C. Decomposition of skin conductance data by means of nonnegative deconvolution. Psychophysiology. 2010;47(4):647-58.

52.       He P, Wilson G, Russell C. Removal of ocular artifacts from electro-encephalogram by adaptive filtering. Medical and biological engineering and computing. 2004;42(3):407-12.

53.       Bruser C, Stadlthanner K, de Waele S, Leonhardt S. Adaptive beat-to-beat heart rate estimation in ballistocardiograms. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. 2011;15(5):778-86.

54.       Gao J. Basic cognitive experiences and definitions in the Longman Dictionary of Contemporary English. International Journal of Lexicography. 2013;26(1):58-89.

55.       Nassiri P, Monazam M, Dehaghi BF, Abadi LIG, Zakerian S, Azam K. The effect of noise on human performance: a clinical trial. The international journal of occupational and environmental medicine. 2013;4(2 April):212-87-95.

56.       Mehta R, Zhu R, Cheema A. Is noise always bad? Exploring the effects of ambient noise on creative cognition. Journal of Consumer Research. 2012;39(4):784-99.

57.       Moonk T, Folkard S. translation by: Choobineh. AR, Shiftwork, problems and solutions, Shiraz University of medical sciences publication. 2005:50-2.

58.       Wong ALH, Adrian M.; Krakauer, John W. The Neuroscientist: A Review Journal Bringing Neurobiology. Neurology and Psychiatry. 2015;21(4).

59.       Ph.D NN. Assessing the impact of impulsivity on working memory performance

and frontal cortical arousal. Journal of Behavioral Sciences. 2012;Vol. 5, No. 4:287-96.

60.       Grozdanović M, Stojiljković E. Framework for human error quantification. Facta universitatis-series: Philosophy, Sociology and Psychology. 2006;5(1):131-44.

61.       Berntson GG, Thomas Bigger J, Eckberg DL, Grossman P, Kaufmann PG, Malik M, et al. Heart rate variability: origins, methods, and interpretive caveats. Psychophysiology. 1997;34(6):623-48.

62.       Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, Kecklund G. Mental fatigue, work and sleep. Journal of psychosomatic research. 2004;57(5):427-33.

63.       Chua C-P, McDarby G, Heneghan C. Combined electrocardiogram and photoplethysmogram measurements as an indicator of objective sleepiness. Physiological measurement. 2008;29(8):857.

64.       Chua E, Tan W-Q, Yeo S-C, Lau P, Lee I, Mien IH, et al. Heart rate variability can be used to estimate sleepiness-related decrements in psychomotor vigilance during total sleep deprivation. Sleep. 2012;35(3):325-34.

65.       Michail E, Kokonozi A, Chouvarda I, Maglaveras N, editors. EEG and HRV markers of sleepiness and loss of control during car driving. Engineering in Medicine and Biology Society, 2008 EMBS 2008 30th Annual International Conference of the IEEE; 2008: IEEE.

66.       Murata A, Hiramatsu Y, editors. Evaluation of drowsiness by HRV measures-basic study for drowsy driver detection. Proceedings: Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications; 2008: IEEE SMC Hiroshima Chapter.

67.       Vicente J, Laguna P, Bartra A, Bailón R, editors. Detection of driver's drowsiness by means of HRV analysis. Computing in Cardiology, 2011; 2011: IEEE.

68.       Rigas G, Goletsis Y, Bougia P, Fotiadis DI. Towards driver's state recognition on real driving conditions. International Journal of Vehicular Technology. 2011;2011.

69.       Henelius A, Sallinen M, Huotilainen M, Müller K, Virkkala J, Puolamäki K. Heart rate variability for evaluating vigilant attention in partial chronic sleep restriction. Sleep. 2014;37(7):1257.

70.       Ghimire D, Jeong S, Yoon S, Park S, Choi J. Real-time sleepiness detection for driver state monitoring system. Adv Sci Technol Lett. 2015;120:1-8.

71.       Zhang Y-F, Gao X-Y, Zhu J-Y, Zheng W-L, Lu B-L, editors. A novel approach to driving fatigue detection using forehead EOG. Neural Engineering (NER), 2015 7th International IEEE/EMBS Conference on; 2015: IEEE.

72.       Motamed zadeh M KR. The effect of white light with high aqueous spectral richness on cognitive function, sleepiness and melatonin at night in the control rooms of petrochemical industry. 2016 (Second International Ergonomic Conference of Iran).

73.       Kazemi R, Haidarimoghadam R, Motamedzadeh M, Golmohamadi R, Soltanian A, Zoghipaydar MR. Effects of shift work on cognitive performance, sleep quality, and sleepiness among petrochemical control room operators. Journal of circadian rhythms. 2016;14.

74.       A. Bulling JAW, H. Gellersen, and G. Troster,. Eye movement analysis for activity recognition using electrooculography. IEEE Trans Patt Anal Mach Intell. 2011;33(4):741–53.

75.       Krajewski J, Sommer D, Trutschel U, Edwards D, Golz M, editors. Steering wheel behavior based estimation of fatigue. Proceedings of the fifth international driving symposium on human factors in driver assessment, training and vehicle design; 2009.

76.       Adan A, Archer SN, Hidalgo MP, Di Milia L, Natale V, Randler C. Circadian typology: a comprehensive review. Chronobiology international. 2012;29(9):1153-75.

77.       Zhao C, Zheng C, Zhao M, Liu J. Physiological assessment of driving mental fatigue using wavelet packet energy and random forests. The American Journal of Biomedical Sciences. 2010;2(3):262-74.

78.       Li G, Chung W-Y. Detection of driver drowsiness using wavelet analysis of heart rate variability and a support vector machine classifier. Sensors. 2013;13(12):16494-511.

79.       Al Hazzouri AZ, Haan MN, Deng Y, Neuhaus J, Yaffe K. Reduced Heart Rate Variability Is Associated With Worse Cognitive Performance in Elderly Mexican AmericansNovelty and Significance. Hypertension. 2014;63(1):181-7.

80.       Heravi Y. Crime Detector System on the Basis of Stress Assessment Utilizing Photoplethysmograph and Galvanic Skin Response Signals. Journal of Military Medicine. 2013;15(3):209-14.

81.       Gamer M, Verschuere B, Crombez G, Vossel G. Combining physiological measures in the detection of concealed information. Physiology & Behavior. 2008;95(3):333-40.

82.       Crowe SF, Matthews C, Walkenhorst E. Relationship between worry, anxiety and thought suppression and the components of working memory in a nonclinical sample. Australian Psychologist. 2007;42(3):170-7.

83.       Reynolds CR, Kamphaus RW. Handbook of psychological and educational assessment of children: Personality, behavior, and context: Guilford Press; 2003.