بررسی تاثیر تجویز ویتامین دی بر ویژگی های پاتولوژیک سلولهای بافت قلب انسان در بیماران مراجعه کننده جهت انجام عمل قلب باز

: association between vitamin D administration and pathological feature of cardiac cell in humane heart in patients candidate for CABG surgery


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: مهنوش فروغی

کلمات کلیدی: Vitamin D – cardiomyopathy-apoptosisوcaspase-2 caspase-3 caspase 7

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 13312
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر تجویز ویتامین دی بر ویژگی های پاتولوژیک سلولهای بافت قلب انسان در بیماران مراجعه کننده جهت انجام عمل قلب باز
عنوان لاتین طرح : association between vitamin D administration and pathological feature of cardiac cell in humane heart in patients candidate for CABG surgery
کلمات کلیدی Vitamin D – cardiomyopathy-apoptosisوcaspase-2 caspase-3 caspase 7
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه کارآزمایی بالینی
مدت اجراء - روز 150
ضرورت انجام تحقیق

بیماری های قلبی یکی از عوامل مهم مرگ و میر هستند که شایعترین انها انفرکتوس میوکارد میباشد که عوامل زیادی در ان تاثیر دارد .با کنترل این عوامل میتوان میزان مرگ ومیر را کم کرد .یکی از عوامل کمبود ویتامین دی میباشد که در بررسی های قبلی تاثیر ان بر بافت قلب خوک بررسی شده است و تغییرات پاتولوژیک آن بر روی سلولهای بافت قلب به طور مستقیم مشاهده شده هرچند مطالعه ای اثر کمبود ویتامین دی را بر ویژگی های پاتولوژیک قلب انسان بررسی نکرده است اما مطالعات حاکی از ان است که کمبود این ویتامین باعث افزایش سطح فاکتور های التهابی در خون میشود.همچنین کمبود ویتامین دی باعث افزایش میزان بافت ادیپوز اپیکارد شده است.مطالعات نشان میدهد کهکمبود ویتامین دی با ریسک فاکتور های بیماری های قلبی عروقی در ارتباط میباشند و همچنین نشان داده شده که ریسک انفارکتوس قلبی و آترواسکلروز را بالا میبرد.

هدف کلی تعیین ارتباط کمبود ویتامین دی با ویژگی های پاتولوژیک سلولهای بافت قلب انسان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس جهت انجام عمل قلب باز در سال 9613و9713
خلاصه روش کار

بیماران کاندید انجام عمل قلب باز با توجه به معیارهای ورود و خروج زیر انتخاب میشوند: در این طرح معیارهای ورود شامل: 1.بیمارانی که بار اول تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته اند 2.بیمارانی که فقط کاندید عمل جراحی کرونری می باشند و جراحی دریچه ای برای آنها انجام نمی شود 3.بیمارانی که به وسیله ی cardiopulmonary pump مورد جراحی قرار گرفته اند و pump off نیستند 4.بیمارانی که سطح ویتامینD آنها کمتر از 30 ng/ml میباشد معیارهای خروج در این مطالعه: 1.افرادی که دارای نارسایی کلیوی هستند یا میزان کراتینین خون آنها بیش از 1.5 mg/dl 2.بیمارانی که مکمل ویتامین D استفاده میکنند ? پس از انتخاب افراد صلاحیت دار جهت انجام مطالعه ،انها به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شده و به گروه مداخله برای 3 روز و هر روز 3 دوز 50000 واحدی ویتامین دی تجویز میشود و به گروه دیگر دارو نما داده میشود و پس از ان در 3 زمان(3 روز قبل از عمل جراحی و صبح روز جراحی و یک روز پس از جراحی) سطح فاکتور های IL-10,insulin GF sfaslig,caspase2,caspase3 ,caspase 7 به کمک روشهای ازمایشگاهی و پاتولوژیک اندازه گیری میشود.به طور همزمان سطح خونی ویتامین دی نیز اندازه گیری میشود که بتوان ارتباط این فاکتورها با سطح ویتامین دی را سنجید.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
پیمان محمدی تربتیهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی بالینیptorbati@yahoo.com
یداله محرابیهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
مهنوش فروغیمجری اصلیاستاد راهنمای اولفوق تخصصm_foroughi@sbmu.ac.ir
لطیف گچکارهمکارمشاور روش شناسیدکترای تخصصی بالینیlatif.gachkar@gmail.com
عرفان تصدیقیهمکار دکتری حرفه ایerfan.tasdighi@gmail.com

منابع
hide/show

 

1.      Mozos I, Marginean O. Links between Vitamin D Deficiency and Cardiovascular Diseases. BioMed Research International. 2015;2015:12.

.2      Siadat ZD, Kiani K, Sadeghi M, Shariat AS, Farajzadegan Z, Kheirmand M. Association of vitamin D deficiency and coronary artery disease with cardiovascular risk factors. Journal of Research in Medical Sciences : The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2012;17(11):1052-5..

3.      Dalbeni A, Scaturro G, Degan M, Minuz P, Delva P. Effects of six months of vitamin D supplementation in patients with heart failure: a randomized double-blind controlled trial. Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD. 2014;24(8):861-8.

4.      Scragg R, Stewart AW, Waayer D, et al. Effect of monthly high-dose vitamin d supplementation on cardiovascular diseasein the vitamin d assessment study : A randomized clinical trial. JAMA Cardiology. 2017;2(6):608-16.

 

5.      Al Mheid I, Quyyumi AA. Vitamin D and Cardiovascular Disease: Controversy Unresolved. Journal of the American College of Cardiology. 2017;70(1):89-100.

6.      Ashtari F, Toghianifar N, Zarkesh-EsfahaniSH, Mansourian M. Short-term effect of high-dose vitamin D on the level of interleukin 10 in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Neuroimmunomodulation. 2015;22(6):400-4.

7.      Heine G, Niesner U, Chang HD, Steinmeyer A, Zugel U, Zuberbier T, et al. 1,25-dihydroxyvitamin D(3) promotes IL-10 production in human B cells. European journal of immunology. 2008;38(8):2210-8.

8.      Trummer C, Schwetz V, Pandis M, Grubler MR, Verheyen N, Gaksch M, et al. Effects of Vitamin D Supplementation on IGF-1 and Calcitriol: A Randomized-Controlled Trial. Nutrients. 2017;9(6).

9.      Ameri P, Giusti A, Boschetti M, Bovio M, Teti C, Leoncini G, et al. Vitamin D increases circulating IGF1 in adults: potential implication for the treatment of GH deficiency. European journal of endocrinology. 2013;169(6):767-72.

10.    Sunbul M, Bozbay M, Mammadov C, Cincin A, Atas H, Ozsenel EB, et al. Effect of vitamin D deficiency and supplementation on myocardial deformation parameters and epicardial fat thickness in patients free of cardiovascular risk. The international journal of cardiovascular imaging. 2015;31(4):765-72.

11.    Park CW, Oh YS, Shin YS, Kim C-M, Kim Y-S, Kim SY, et al. Intravenous calcitriol regresses myocardial hypertrophy in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. American Journal of Kidney Diseases. 1999;33(1):73-81.

12.          Zittermann A, Ernst JB, Prokop S, Fuchs U, Dreier J, Kuhn J, et al. Effect of vitamin D on all-cause mortality in heart failure (EVITA): a 3-year randomized clinical trial with 4000 IU vitamin D daily. European heart journal. 2017;38(29):2279-86.

13.Witte KK, Byrom R, Gierula J, Paton MF, Jamil HA, Lowry JE, et al. Effects of Vitamin D on Cardiac Function in Patients With Chronic HF: The VINDICATE Study. Journal of the American College of Cardiology. 2016;67(22):2593-603

14.          Gupta GK, Agrawal T, DelCore MG, MohiuddinSM, Agrawal DK. Vitamin D deficiency induces cardiac hypertrophy and inflammation in epicardial adipose tissue in hypercholesterolemic swine. Exp Mol Pathol. 2012;93(1):82-90.

15.          Xiang W, Kong J, Chen S, Cao L-P, Qiao G, Zheng W, et al. Cardiac hypertrophy in vitamin D receptor knockout mice: role of the systemic and cardiac renin-angiotensin systems. American Journal of Physiology - Endocrinology And Metabolism. 2005;288(1):E125-E32.

16. Pilz S, Tomaschitz A, Drechsler C, de Boer RA. Vitamin D deficiency and heart disease. Kidney International Supplements. 2011;1(4):111-5.