تدوین سند راهبردی پنج ساله گروههای آموزشی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Establishment of the strategic plan related to the educational groups in School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: ساناز سهرابی زاده , کتایون جهانگیری , رضا خانی جزنی

کلمات کلیدی: برنامه راهبردی؛ دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست؛ گروههای آموزشی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 8385
عنوان فارسی طرح تدوین سند راهبردی پنج ساله گروههای آموزشی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عنوان لاتین طرح Establishment of the strategic plan related to the educational groups in School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
کلمات کلیدی برنامه راهبردی؛ دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست؛ گروههای آموزشی
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 240
ضرورت انجام تحقیق اهمیت تدوین برنامه استراتژیک در عرصه آموزش به حدی است که یونسکو در سال 2001 از کشورهای خواسته است تا سند ملی "آموزش برای همه" را تهیه کنند. تا اوایل سال 2005، بیش از 35 کشور اقدام به تهیه چنین سندی نموده اند. در ایران نیز در راستای تحولات سریع علمی، فنی و الزامات ملی و بین الملی، سند چشم انداز 20 ساله، هم الزام و هم فرصت تدوین سند راهبردی برای ارتقای آموزش در کشور را فراهم آورده است (1). علاوه بر آن، تنوع رشته ها و مقاطع تحصیلی موجود در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست و لزوم گسترش و بهبود گروهها، برنامه ها و فضاهای آموزشی این دانشکده، در سطوح مختلف، تدوین و اجرای برنامه راهبردی گروههای آموزشی را ضروری می سازد. از طرفی، تدوین برنامه راهبردی گروههای آموزشی دانشکده، هم راستا با تأکید معاونت محترم آموزشی دانشگاه مبنی بر لزوم تدوین برنامه های راهبردی کامل و جامع توسط گروههای آموزشی می باشد.
هدف کلی تدوین سند راهبردی پنج ساله گروههای آموزشی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خلاصه روش کار پژوهش حاضر مطابق با الگوی سه مرحله ای تعیین رسالت، چشم انداز و اهداف، تجزیه و تحلیل عوامل محیط داخلی و خارجی، و تعیین استراتژی انجام خواهد شد. در مرحله بعد، استراتژی های انتخاب شده به صورت یک برنامه استراتژیک شامل روش انجام کار، منابع و زمان تخصیص یافته استخراج می گردد که باید توسط گروههای آموزشی به اجرا درآید. مشارکت کنندگان در پژوهش، مدیران گروههای آموزشی، و اعضای هیأت علمی خواهند بود. روش گردآوری اطلاعات نیز برگزاری پانل خبرگان می باشد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ساناز سهرابی زادهمجریاجراء طرحدکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
کتایون جهانگیریمجریمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیk.jahangiri@sbmu.ac.ir
رضا خانی جزنیمجری اصلیمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیreza_khani@sbmu.ac.ir
احمد علی باباییهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعاتدکترای تخصصی پی اچ دیbabaei@gmail.com
موسی جباری قره باغهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعاتدکترای تخصصی پی اچ دیmousaja@yahoo.com
رضا سعیدیهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعاتدکترای تخصصی پی اچ دیreza.saeedi@gmail.com

منابع
hide/show

1- عبداللهی، بیژن. اهداف و ضرورت تدوین سند راهبردی. فصلنامه مدارس. 1387؛ دوره سوم. 2- منشی زاده، عصمت. اهمیت و ضرورت برنامه ریزی راهبردی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی. 3- U C BERKELEY Strategic Academic Plan. Strategic Planning Committee. USA: California. 2002. 4- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Strategic planning: Concept and rationale. Education Sector Planning Working Papers. International Institute for Educational Planning; 2010. 5- رضائیان، علی. مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت. 1380 6- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. سند راهبردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران: بخش آموزش. معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 7- سند راهبردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان: بخش آموزش (1385-1390). معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 8- برنامه راهبردی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: معاونت آموزشی. 1393 9- سند راهبردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز (1390-1394). کمیته راهبردی دانشگاه علوم پزشکی البرز. 1390 10- سند تحول راهبردی: به سوی چشم انداز 1404. دانشگاه صنعتی شریف. 1394