طراحی و آزمون الگوی ارتقاء رفتارهای تغذیه ای کارگران یک مجتمع صنعتی

Designation and evaluation of a nutritional promotion model in workers of industrial complex


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: علی رمضانخانی

کلمات کلیدی: کارگران، الگوی ارتقاء رفتارهای تغذیه ای ، پژوهش ترکیبی، نظریه مبتنی بر زمینه

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 7040
عنوان فارسی طرح طراحی و آزمون الگوی ارتقاء رفتارهای تغذیه ای کارگران یک مجتمع صنعتی
عنوان لاتین طرح Designation and evaluation of a nutritional promotion model in workers of industrial complex
کلمات کلیدی کارگران، الگوی ارتقاء رفتارهای تغذیه ای ، پژوهش ترکیبی، نظریه مبتنی بر زمینه
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 405
ضرورت انجام تحقیق بیماری های غیرواگیر یکی از مهمترین علل مرگ در سراسرجهان بوده و سالانه درصد بالایی از بیماری ها را به خود اختصاص می دهند. این امر نه تنها بر کیفیت زندگی افراد و خانواده¬ها، بلکه بر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی کشورها تاثیرگذاشته و منجر به از دست رفتن درآمد ملی این کشورها شده است. از آنجاییکه همه گروه¬های سنی در همه مناطق به نحوی تحت تاثیر بیماری¬های مربوط به رژیم غذایی قرار دارند، توجه به محیط هایی که افراد اوقات زیادی از زمان خود را در آن می گذرانند به ویژه محیط های کاری، مفید می باشد. مطالعات در کشورهای اروپایی نشان داده اند که به خاطر وجود کارگرانی با اضافه وزن و همچنین بیماری¬هایی نظیر فشارخون بالا، مشکلات قلبی عروقی و دیابت، حدود 16 میلیون روز کاری از دست رفته است. بسیاری از عوامل مربوط به سبک زندگی ناسالم از جمله رفتارهای تغذیه ای ناسالم در این امر موثر بوده است. از این رو با توجه به چند عاملی بودن رفتارهای تغذیه ای در کارگران و تاثیر عوامل مختلف روانی، اجتماعی و فرهنگی در بروز آن، به نظر می رسد، رویکرد "نظریه مبتنی بر زمینه"، شیوه‌ای مناسب، جهت تبیین فرآیند و شناخت ابعاد مختلف این بوده و اطلاعاتی که در جریان این پژوهش جمع آوری می گردد، می تواند منبعی ارزشمند در برنامه های پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در کارگران کشور باشد. محقق امیدواراست با شناسایی این دیدگاه¬ها و الگوهای حاکم بر رفتارهای تغذیه ای کارگران، به ابزار مناسب در این زمینه دست یابد.
هدف کلی طراحی و آزمون الگوی ارتقاء رفتارهای تغذیه ای کارگران یک مجتمع صنعتی
خلاصه روش کار این پژوهش به صورت ترکیبی از دو روش کیفی و کمی و در سه بخش به شرح ذیل انجام می‌شود. در بخش کیفی بخش اول پژوهش حاضر با هدف تبیین فرآیند رفتارهای تغذیه ای و بررسی عوامل روانی، اجتماعی، محیطی و رفتاری زمینه ساز رخداد آن در کارگران و در نهایت ارائه فرضیه و الگوی ارتقاء رفتارهای تغذیه¬ای با استفاده از شیوه کیفی خواهد بود. در این مطالعه جهت توسعه یک چارچوب نظری درخصوص فرآیند رفتارهای تغذیه ای کارگران از رویکرد "نظریه مبتنی بر زمینه" استفاده می‌شود. و با انجام مصاحبه هایی با کارگران و افراد درگیر با موضوع صورت خواهد گرفت. روش‌های مورد نظر شامل مصاحبه عمیق نیمه ساختاری و بدون ساختار، گروه‌های متمرکز (10-5 نفره)، بررسی اسناد و سایر متون می‌باشد.در بخش دوم از مطالعه، ابزار‌ سنجش رفتارهای تغذیه ای، براساس مفاهیم و سازه‌های الگوی ارائه شده، طراحی می‌گردد. مراحل ارزیابی روایی و پایایی ابزار مذکور نیز صورت می‌پذیرد و در مرحله سوم الگو آزمون می شود.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی رمضانخانیمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکتری حرفه ایaramezankhani@sbmu.ac.ir
مهناز خلفه نیلسازهمکاردانشجودکترای تخصصی پی اچ دیnilsaz62@yahoo.com
پریسا امیریهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیparisaamiri@yahoo.com
یداله محرابیهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
نسرین امیدوارهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیomidvar.nasrin@gmail.com

منابع
hide/show