مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی بر دردهای اسکلتی – عضلانی و ناتوانی عملکردی در بین معلمان شهرستان ساوجبلاغ در سال تحصیلی 1394-1393

Comparison of effectiveness of two training programs on musculoskeletal pains and functional diasability among Savojbolagh’ s teachers in 1393-94


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: نسترن کشاورز محمدی , الهام نادری

کلمات کلیدی: اختلالات اسکلتی-عضلانی، درد، ناتوانی عملکردی،آموزش ارگونومی،معلم

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 5529
عنوان فارسی طرح مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی بر دردهای اسکلتی – عضلانی و ناتوانی عملکردی در بین معلمان شهرستان ساوجبلاغ در سال تحصیلی 1394-1393
عنوان لاتین طرح Comparison of effectiveness of two training programs on musculoskeletal pains and functional diasability among Savojbolagh’ s teachers in 1393-94
کلمات کلیدی اختلالات اسکلتی-عضلانی، درد، ناتوانی عملکردی،آموزش ارگونومی،معلم
نوع طرح بنیادی
نوع مطالعه مطالعه تجربی
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار است، زیرا شغل علاوه بر تامین هزینه ها زندگی ارتباط مستقیمیا سلامت جسمی و روانی فرد دارد و زمینه ساز ارضاء بسیاری از نیازهای غیر مادی او می باشد اختلالات اسکلتی عضلانی MSDs از جمله عوامل شایع آسیبهای شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بشمار می روند مطالعات نشان می دهد که کمردرد از شایعترین بیماری های اسکلتی عضلانی است واولین علت ناتوانی در افراد زیر 45 سال، دومین علت مراجعه به پزشک و سومین علت انجام عمل جراحی به حساب می آید. یکی از علل اصلی غیبت از کار به علت آسیب های اسکلتی عضلانی می باشد و بر اساس گزارشها حدود 44 درصد از هزینه های غرامت مرتبط با کار مربوط به اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد.معلمین از جمله گروه شاغلین هستند که به علت نوع شغل خود در معرض خطر ابتلاء به اختلالات اسکلتی هستند و لذا ممکن است بسیاری از انها دچار دردهای ناشی از این اختلالات می شوند. مطالعات مختلف شیوع MSD را در بین معلمین در کشورهای مختلف را بین 39% تا 95% درصد گزارش نموده اند.یکی از راههای پیشگیری از اختلالات اسکلتی آموزش می یاشد که می توان با آن میزان اختلالات را کاهش داد
هدف کلی تعیین و مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی بر دردهای ناشی از اختلالات اسکلتی – عضلانی در بین معلمان شهرستان ساوجبلاغ در سال 1393
خلاصه روش کار از معلمانی که درد در ناحیه کمر دارند دعوت می شود تا در تحقیق شرکت کنند، ابتدا با دو ابزار روا و پایای پرسشنامه ناتوتنی عملکردی اوسوستری و vss ا پیش آزمون انجام شده . سپس به صورت تصادفی ساده به سه گروه شاهدA، آموزش حضوری یا گروه B( سخنرانی و نمایش عملی) و آموزش غیر حضوری یا گروه C(فیلم آموزشی به صورت CD) تقسیم خواهند شد. همسانی گروهها از نظر فراوانی درد مورد توجه قرار خواهد گرفت. بعد آموزشها به دو گروه مداخله ارائه می شود(یک جلسه سخنرانی برای گروه B و ارائه CD به گروه Cو پس از 6 هفته(5) پس آزمون برگزار می شود .

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
نسترن کشاورز محمدیمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیn_keshavars@yahoo.com
الهام نادریمجریاجراء طرحلیسانسelham_naderi18@yahoo.com
سیامک صبورهمکارمشاور طرحفوق تخصصs.sabour@sbmu.ac.ir
مهناز صارمیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیsaremim@yahoo.com
محمد خاکپورهمکارانجام مراحل بالینی drkhakpour@yahoo.com

منابع
hide/show

1. Safari S, Goodarzi H. An investigation on job Burnout rate and the relationship with demographic variables among faculty members and staffs of University. Journal of Modern Industrial/Organizational Psychology 1388;(1):63. [In Persian] 2. David G. Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Occupational Medicine. 2005;55(3):9-190. 3. Asghari M, Omidiyani D, Farvaresh E. Evaluation of the musculoskeletal disorders in the w