×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر روو، رئیس دانشگاه سگد مجارستان طی سفر خود به کشور ایران با دکتر زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر روو، رئیس دانشگاه سگد مجارستان طی سفر خود به کشور ایران با دکتر زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

بازدید دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در خصوص بازسازی و افتتاح کمیته تحقیقات

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

بازدید دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در خصوص بازسازی و افتتاح کمیته تحقیقات

مشاهده بیشتر

بیست ونهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی برگزار می‌شود

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

بیست ونهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی برگزار می‌شود

مشاهده بیشتر

 براساس نتایج رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمره ۱۰۰۰دانشگاه برتر جهان و رتبه دوم علوم پزشکی در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گرفت .

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

براساس نتایج رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمره ۱۰۰۰دانشگاه برتر جهان و رتبه دوم علوم پزشکی در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گرفت .

مشاهده بیشتر

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی یکی از مهمترین کارکردهای راه‌اندازی این مجتمع فناورانه خواهد بود،

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی یکی از مهمترین کارکردهای راه‌اندازی این مجتمع فناورانه خواهد بود،

مشاهده بیشتر

افتتاحیه کمیته تحقیقا ت فناوری، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

افتتاحیه کمیته تحقیقا ت فناوری، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

تسلیت به همکار گرامی...

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

تسلیت به همکار گرامی...

مشاهده بیشتر

چهارصد و پنجاه و ششمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

چهارصد و پنجاه و ششمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب