×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه با گروه دارویی مهبان

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه با گروه دارویی مهبان

مشاهده بیشتر

چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

دیدار نوروزی دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هیئت رئیسه دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

دیدار نوروزی دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هیئت رئیسه دانشگاه

مشاهده بیشتر

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومین با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومین با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه

مشاهده بیشتر

  تسلیت به  همکار جناب آقای دکتر امیدی

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

تسلیت به همکار جناب آقای دکتر امیدی

مشاهده بیشتر

تبریک سال نو

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

تبریک سال نو

مشاهده بیشتر

برگزاری مراسم نکوداشت و تجلیل از بازنشستگان معاونت تحقیقات و فن¬آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

برگزاری مراسم نکوداشت و تجلیل از بازنشستگان معاونت تحقیقات و فن¬آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

بر گزاری آخرین جلسه شورای مدیران معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

بر گزاری آخرین جلسه شورای مدیران معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب