×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

همکاران حوزه ی مدیریت امور اداری واجرایی

 

حوزه مدیریت:

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

مسئولیت اجرایی

1

مجید ملک پور

لیسانس

مدیریت

مدیر امور اداری و اجرایی

2

فرشید صیدی

 

 

مسئول دفتر

 

 

 

 

 

کارشناسان حوزه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

مسئولیت اجرایی

1

پیمان قاسمی

فوق لیسانس

روابط بین الملل

کارشناس امور اداری و اجرایی

2

مژگان حمیدی نیا

لیسانس

ادبیات

کارشناس امور اداری و اجرایی

3

زهرا بهرامیان

لیسانس

 

کارشناس روابط عمومی

4

مرتضی مشهور

دیپلم

طراحی ساختمان

کارمند امور اداری و اجرایی

5

علی اصغر سلیمانی

دیپلم

گرافیک کامپیوتر

کارپرداز

6

محسن رضایی دوست

لیسانس

فناوری اطلاعات

مسئول امین اموال

7

امید رستمی

دیپلم

 

کارمند دبیرخانه - انباردار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد فناوری اطلاعات:

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

مسئولیت اجرایی

1

مائده علی محمدی

لیسانس

مهندسی نرم افزار

مسئول فناوری اطلاعات

2

سعید قنبری

لیسانس

مهندسی سخت افزار

کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

اهم وظایف مدیریت امور اداری و اجرایی

 

امور اداری و اجرایی

 

1-     انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان مربوط با همکاری کارگزینی

2-     تشریک مساعی در تنظیم آئین نامه ها، بخش نامه ها و دستور العمل های مورد لزوم در ارتباط با نیاز سازمان متبوع

3-     همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات، جمع آوری شده به صورت گزارشات و جداول و نمودارهای مختلف

4-     تهیه گزارشات لازم و پیش نویس نامه ها

5-     رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن مقام مافوق جهت سفارش

6-     ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم، اجناس و کالاها، همچنین امضاء کلیه حواله های اجناس مربوطه

7-     صدور پروانه خروج جهت اموال، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان مربوطه جههت کسب اجازه فروش یا دستور حذف مربوطه

8-     انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هریک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی

9-     تشریک مساعی در تقسیم، تنظیم کار و نظارت بر فعالیت نیروهای خدمتگزار

 

 

 

 

ماشین نویسی

 

-         ماشین کردن نامه ها، یادداشت های اداری، بخش نامه ها، گزارشات و .... از روی پیش نویس خطی

-         پاسخگویی به مکالمات و تماس های تلفنی مدیریت امور اداری و اجرایی در صورت لزوم

 

تدارکات

 

-         تهیه درخواست های خرید که از طرف مقام مافوق ارجاء می گردد

-         تهیه و تنظیم صورت مجلس های مربوطه به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع

 

 

دبیرخانه

-         ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه

-         تفکیک و توزیع نامه ها جهت ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

-         پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان

امور زیراکس

-         انجام کلیه امور مربوط به تکثیر اوراق که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

-         بررسی و تشخیص نواقص و اشکالات موجود در دستگاههای تکثیر سایر واحدهای زیر مجموعه وارائه گزارشات لازم به مقام مافوق

 

تنظیمات قالب