×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رئیس جهمور و یارانش شهیدش آسمانی شدند

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

رئیس جهمور و یارانش شهیدش آسمانی شدند

مشاهده بیشتر

قدردانی معاونت تحقیقات تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  از جناب آقای دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

قدردانی معاونت تحقیقات تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از جناب آقای دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشگاه به میزبانی معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشگاه به میزبانی معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه

مشاهده بیشتر

تقدیر و تشکر از کلیه همکاران

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

تقدیر و تشکر از کلیه همکاران

مشاهده بیشتر

سی‌ و پنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

سی‌ و پنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

مشاهده بیشتر

انتصاب سرپرست جدید کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

انتصاب سرپرست جدید کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

مشاهده بیشتر

همزمان با افتتاح مرکز رشد فناوری‌های بالینی و مرکز نوآوری گوارش و کبد، از سه محصول فناورانه تولید داخل رونمایی شد.

همزمان با افتتاح مرکز رشد فناوری‌های بالینی و مرکز نوآوری گوارش و کبد، از سه محصول فناورانه تولید داخل رونمایی شد.

مشاهده بیشتر

دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از رشد 45 پله‌ای دانشگاه در نظام رتبه‌بندی سایماگو در سال 2024 خبرداد.

اخبار معاونت تحقیقات و فن آوری

دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از رشد 45 پله‌ای دانشگاه در نظام رتبه‌بندی سایماگو در سال 2024 خبرداد.

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب