بارگزاری امضای پژوهشگران در سامانه جهت تنظیم خودکار قراردادها

اطلاعات کلی

بارگزاری امضای پژوهشگران در سامانه جهت تنظیم خودکار قراردادها
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در راستای افزایش خدمات الکترونیک، تسهیل امور به عقد قراردادهای پژوهشی و افزایش رضایتمندی اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم در نظر دارد در آینده، فرایند امضا، عقد و صدور قراردادهای مربوط به طرح های تحقیقاتی را بصورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور مجری طرح تحقیقاتی انجام دهد. در این راستا لازم است که اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم امضای خود را در سامانه بارگزاری نمایند. برای این کار در قسمت پروفایل خود (مطابق با تصویر پیوستی) بر روی قسمت آپلود امضا کلیک و آن را بارگزاری نمایید.
 

پیوست ها

نام فایلعنوان پیوستدانلود
q.pngدانلود
 

گالری عکس

نام فایلدانلود
sig2.jpgدانلود