برگزاری سیصد و سی و هفتمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهش در معاونت تحقیقات و فن آوری

اطلاعات کلی

برگزاری سیصد و سی و هفتمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهش در معاونت تحقیقات و فن آوری
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فن آوری : سیصد و سی و ششمین جلسه کمیته اجرایی شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن¬آوری دانشگاه در تاریخ 05/02/95 ساعت 10:30 صبح در محل دفتر مدیریت پژوهشی با حضور اعضای کمیته اجرایی جناب آقای دکتر افشین زرقی،دکتر سید علی ضیایی، دکتر نیما نادری، دکتر مصطفی رضایی طاویرانی، دکتر مرتضی عبدالهی، دکتر ژاله رجوی ، دکتر فریبرز فائقی، دکتر احمد علی بابایی، دکتر حسن ارگانی، دکتر سمیه اسماعیلی، دکتر یداله محرابی، دکتر فرشاد اخوتیان، دکتر کیاندخت قناعتی تشکیل شد. اهم تصمیمات و مصوبات جلسه به شرح ذیل است: در این جلسه گزارش پیشرفت اول 7 طرح تحقیقاتی، گزارش پیشرفت دوم 2 طرح تحقیقاتی، گزارش نهایی4 طرح تحقیقاتی، ارئه مقاله جایگزین گزارش نهایی 3 طرح تحقیقاتی، اصلاح همکاران 3 طرح تحقیقاتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین 8 مورد پیشنهاد طرح تحقیقاتی مطرح شد که 7 مورد تصویب و یک مورد جهت داوری ارسال شد.
 

پیوست ها

نام فایلعنوان پیوستدانلود
ركوردي يافت نشد
 

گالری عکس

نام فایلدانلود
DSCN0065.jpgدانلود