محسن  سعدانی

 فعالیت های پژوهشی

 

محسن سعدانی

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محسن سعدانی آخرین مدرک تحصیلی :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : mohsen sadani پست الکترونیک : m.sadani@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : رشته تخصصی :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1مقایسه کارایی راکتور لجن فعال با بستر چرخان و بدون بستر چرخان تحت شرایط هوازی و آنوکسیک در حضور پراکسید هیدروژن جهت حذف فرمالدئید از فاضلاب سنتتیک همکار13
2بررسی کارایی فرایند اولترافیلتراسیون ارتقا یافته با میسل (Micellar-enhanced Ultrafiltration (ME-UF)) جهت تصفیه روغنهای روان کننده صنایع فلزی (MWF) مجری اصلی15
3امکان‌سنجی کاربرد فرایند اولترافیلتراسیون ارتقاءیافته با مایسل برای تغلیظ طلا و حذف بازدارنده¬های شعله¬ای برمینه از شیرابه حاصل از فروشویی پسماند تلفن همراه همکار16
4بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهران همکار8

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1Effect of Monorhamnolipid Contribution on Anaerobic-Natural Attenuation of Explosives in Contaminated SoilsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Environmental Engineering (Japan) 81.54
2Enhanced Aerobic Biodegradation of Soil Contaminated with Explosives (TNT and PETN) By RhamnolipidScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 12
3Improvement of biodegradability of explosives using anaerobic- intrinsic bioaugmentation approachScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBulgarian Chemical Communications 30.23
4مقایسه روش معمول پمپ و جاذب و نمونه برداری غیر فعال میکرو استخراج فاز جامد EMPS جهت تعیین غلظت بنزن، تولوین و زایلن XTB هوای مناطق شهریSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
5Enhance biodegradation of pentaerythritol tetranitrate (PETN) anaerobic/aerobic biological treatment by biosurfactantScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4d0.35
6Effect of rhamnolipid biosurfactant on the degradation of pentaerythritoltetranitrate (PETN)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- D
7Kinetic parameters and nitrate, nitrite changes in bioremediation of Toxic Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) contaminated soilPMC - Pubmed Central ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10
8A mini-review on new disinfection alternative: bacteriophages and pathogen removal potential from water and wastewaterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 10.5004/dwt.2017.2158511.63
9Data onbiosurfactantassistedremovalofTNT fromcontaminatedsoilScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 19
10Indoor Aerosols: A Serious Threat for Human HealthChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
11Managing sulfate ions produced by sulfate radical-advanced oxidation process using sulfate-reducing bacteria for the subsequent biological treatmentScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 5
12تخریب فوتو کاتالیزوری ترکلوسان با فرآیند UV / Iodid/ ZnO: عملکرد، جنبشی،مسیر تخریب ، مصرف انرژی و سم شناسیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2018.10.0413702.89
13A comparison study of granular activated carbon modification by FeCl3 under the acidic and basic condition for arsenic removal from waterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 0.5004/dwt.2019.231801371.38
14تخریب فوتو کاتالیزوری تری کلروفنول با UV / sulfite / ZnO فرآیند، استفاده همزمان از یکنواخت کاهش و ناهمگن تولید کننده عامل اکسیداتیو به عنوان یک رویکرد جدید از اکسیداسیون پیشرفته / کاهش (AO / RPsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 3742.89
15تخریب فوتو - بیولوژیکی بیسفنول ای ، فرآیند UV/ZnO/Iodide در مرکز رآکتور بیولوژیکیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 3712.89
16فوتوتخریب تقویت شده سیپروفلاکسسین با استفاده همزمان از الکترون و رادیکال OH در فرآیند UV/ZnO/I- : راندمان، کینتیک، مسیر تخریب و مکانیسم هاScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Hazardous Materials https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.05.0903777.65
17Reduction of dinitrotoluene by hydrated electrons generated from UV irradiation of toluene in wastewater: towards cleaner productionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science20th Century Music https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.1178572376.395

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی تغییرات غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ( BTEX) داخل و خارج اتوبوسهای حمل و نقل عمومی در هوا در یک مسیر پرترافیک شهر اصفهان از طریق روش نمونه برداری غیر فعالاولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیستتهران
2Fe2+/Persulfate/ Clinoptilolite, Catalytic Oxidative Treatment, as a Cost Effective Process to Purify Diisocyanate unit Wastewater from Karoon Petrochemical Company in Industrial Scaleومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایداریزد

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان