محسن  سعدانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محسن سعدانی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : محسن سعدانی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : mohsen sadani پست الکترونيک : m.sadani@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : مهندسی بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه بهداشت محیط

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهرانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/24
امکان‌سنجی کاربرد فرایند اولترافیلتراسیون ارتقاءیافته با مایسل برای تغلیظ طلا و حذف بازدارنده¬های شعله¬ای برمینه از شیرابه حاصل از فروشویی پسماند تلفن همراههمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/04/03
بررسی تولید هیدروژن زیستی از تخمیر تاریکی شیرابه تازه محل دفن با استفاده از زئولیت به‌منظور حذف یون آمونیومهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/29
ارزیابی عملکرد دستگاههای بی‌خطرساز پسماند بیمارستانی و اندازه گیری میزان ترکیبات آلی فرار در هوای محوطه این دستگاه‌ها در بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398همکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/23
بررسی حذف یون¬های نیترات، فسفات و عوامل مولد شوری از محلول¬های آبی به‌وسیله‌ی غشا یون¬زدایی خازنی (MCDI)همکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/11/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1Effect of Monorhamnolipid Contribution on Anaerobic-Natural Attenuation of Explosives in Contaminated SoilsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Environmental Engineering (Japan) 81.54
2Enhanced Aerobic Biodegradation of Soil Contaminated with Explosives (TNT and PETN) By RhamnolipidScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 12
3Improvement of biodegradability of explosives using anaerobic- intrinsic bioaugmentation approachScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBulgarian Chemical Communications 30.23
4مقایسه روش معمول پمپ و جاذب و نمونه برداری غیر فعال میکرو استخراج فاز جامد EMPS جهت تعیین غلظت بنزن، تولوین و زایلن XTB هوای مناطق شهریSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
5Enhance biodegradation of pentaerythritol tetranitrate (PETN) anaerobic/aerobic biological treatment by biosurfactantScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4d0.35
6Effect of rhamnolipid biosurfactant on the degradation of pentaerythritoltetranitrate (PETN)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- D
7Kinetic parameters and nitrate, nitrite changes in bioremediation of Toxic Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) contaminated soilPMC - Pubmed Central ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10
8A mini-review on new disinfection alternative: bacteriophages and pathogen removal potential from water and wastewaterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 10.5004/dwt.2017.2158511.63
9Data onbiosurfactantassistedremovalofTNT fromcontaminatedsoilScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 19
10Indoor Aerosols: A Serious Threat for Human HealthChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
11Managing sulfate ions produced by sulfate radical-advanced oxidation process using sulfate-reducing bacteria for the subsequent biological treatmentScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 5
12تخریب فوتو کاتالیزوری ترکلوسان با فرآیند UV / Iodid/ ZnO: عملکرد، جنبشی،مسیر تخریب ، مصرف انرژی و سم شناسیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2018.10.0413702.89
13A comparison study of granular activated carbon modification by FeCl3 under the acidic and basic condition for arsenic removal from waterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 0.5004/dwt.2019.231801371.38
14تخریب فوتو کاتالیزوری تری کلروفنول با UV / sulfite / ZnO فرآیند، استفاده همزمان از یکنواخت کاهش و ناهمگن تولید کننده عامل اکسیداتیو به عنوان یک رویکرد جدید از اکسیداسیون پیشرفته / کاهش (AO / RPsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 3742.89
15تخریب فوتو - بیولوژیکی بیسفنول ای ، فرآیند UV/ZnO/Iodide در مرکز رآکتور بیولوژیکیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 3712.89
16فوتوتخریب تقویت شده سیپروفلاکسسین با استفاده همزمان از الکترون و رادیکال OH در فرآیند UV/ZnO/I- : راندمان، کینتیک، مسیر تخریب و مکانیسم هاScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Hazardous Materials https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.05.0903777.65
17Reduction of dinitrotoluene by hydrated electrons generated from UV irradiation of toluene in wastewater: towards cleaner productionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.1178572376.395
18Optimization and modeling of photocatalytic degradation of Direct Blue 71 from contaminated water by TiO2 nanoparticles: Response surface methodology approach (RSM)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Catalysis 20.0

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1بررسی تغییرات غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ( BTEX) داخل و خارج اتوبوسهای حمل و نقل عمومی در هوا در یک مسیر پرترافیک شهر اصفهان از طریق روش نمونه برداری غیر فعالاولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیستتهران
2Fe2+/Persulfate/ Clinoptilolite, Catalytic Oxidative Treatment, as a Cost Effective Process to Purify Diisocyanate unit Wastewater from Karoon Petrochemical Company in Industrial Scaleومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایداریزد

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان