کتایون  جهانگیری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

کتایون جهانگیری

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : کتایون جهانگیری آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : katayoun jahangiri پست الکترونيک : k.jahangiri@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه سلامت در بلایا

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکتری حرفه ای1373دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران
تحقیق در سیستم های بهداشتیMPH1381علوم پزشکی تهران
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی پی اچ دی1386علوم پزشکی ایران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
رییس دانشکدهدانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست1394/07/011397/04/13
عضو هیات علمیدپارتمان سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده بهداشت و ایمنی1397/04/13

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
آینده نگاری کاهش ریسک پیامد های سلامتی NATECH ناشی از انتشار مواد شیمیایی سمی متعاقب زلزله در یک مجتمع پالایشگاهیمجری اصلی6تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/04/10
بررسی اعمال خشونت بر علیه پرسنل فوریت های پزشکی به هنگام ارائه خدمت: مرور سیستماتیک و فراتحلیل(متاانالیز)مجری اصلی4تصویب نهایی دانشگاه1397/12/22
تدوین مدل، ساخت و روانسنجی ابزار سنجش کارکرد هماهنگی درون¬بخشی نظام سلامت ایران در بلایای طبیعیمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/27

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1بررسی آمادگی در برابر همه گیری وبای التور در شهرستان مریوانISC - Islamic Science Citation مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 3
2Hospital surge capacity management of methanol poisoning in an Iranian hospital: A case-study in Rafsanjan, IranISC - Islamic Science Citation Journal of Occupational Health & Epidemiology 1
3Challenges of pre-disaster management in Iran: are organizations prepared to respond to freshwater oil spills?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1080/19443994.2016.1184591-1.272
4Are Macro and Micro Environment Affecting Management of Fresh Water Resources? A Case from Iran with PESTLE AnalysisPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.5455/msm.2016.28.307-3134
5The role of foresight in avoiding systematic failure of natural risk managementScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Disaster Risk Reduction doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.01.008-1.24
6ارزیابی عملکرد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سطح شهر یزد براساس مدت زمان لازم جهت حضور بر بالین بیمار در سال 1392ISC - Islamic Science Citation طلوع بهداشت 5
7Women’s Challenges and Capabilities in Disasters: A Case Report of the Twin Earthquakes of Eastern Azerbaijan, IranPubMedPLoS Currents 1
8Religiosity, Gender, and Natural Disasters: A Qualitative Study of Disaster-Stricken Regions in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Religion and Health 10.1007/s10943-017-0398-9-0.97
9مطالعه تطبیقی الگوهای آینده نگاری بکارگرفته شده در مطالعات مدیریت بحران در جهانISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 105
10تحلیل روند تکاملی الگوهای اجرایی آینده نگاری جهان – یک مطالعه تطبیقیسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
11Modeling Customer Relationship Management Pattern Using Human Factors Approach in the Hospitals of Tehran University of Medical SciencesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 10.5812/jhealthscope.3716520.0
12THE RELATIONSHIP BETWEEN HOSPITAL INFORMATION SYSTEM QUALITY AND PREPAREDNESS OF HEALTH INFORMATION MANAGEMENT DEPARTMENT IN NATURAL DISASTERS IN TEHRAN HOSPITALSSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 7
13ارائه مدل برنامه ریزی پیشگیری و پاسخ مبتنی بر سناریو در تهدیدات بیولوژیک دریائی در شناور های نظامیSID/Iranmedex/Magiran ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- ۱۴
14الگو و ماهیت مصدومین حادثه انفجار قطار نیشابورScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWorld Journal of Emergency Surgery https://doi.org/10.1186/s13017-018-0164-7133.19
15Hospital quality management systems and accreditation in IranIndex Copernicus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 9
16Reproductive health in the recent disasters of Iran: a management perspectiveScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBMC Public Health 182.26
17Correlation of Performance Indicators and Productivity: A Cross Sectional Study of Emergency Departments in Tehran, Iran During Year 2016Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceTrauma Monthly doi: 10.5812/traumamon.58686.230.0
18پیش بینی روند مرگ ناشی از بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک در جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1385 تا 1414Scopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 1
19Explaining the indicators of good govenance in the health systemScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 150.0
20تجربه زلزله بم ،فروپاشی ناگهانی زندگی درچند ثانیه : یک مطالعه کیفیIndex Copernicusتحقیقات کیفی در علوم سلامت 4
21Population and mortality profle in the Islamic Republic of Iran, 2006–2035Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.26719/2018.24.5.46950.717
22Analysis and Forecasting the Accident Mortality Trends in the Islamic Republic of Iran Applying Lee-Carter Model During the Years 2006 to 2035PMC - Pubmed CentralBulletin of Emergency and Trauma 4
23The Estimation of Survival and Associated Factors in Self-Immolation Attempters in Ilam Province of Iran (2011-2015)PubMedMacedonian Journal of Medical Sciences https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.3276
24The Need for the Governance of Healthy Views on Climate ChangeScopusIndian Journal of Forensic Medicine and Toxicology 10.5958/0973-9130.2018.00214.14
25Enhancement adsorption of hexavalent chromium onto modified fly ash from aqueous solution; optimization; isotherm, kinetic and thermodynamic studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 01932691.2018.149684111.45
26Trend forecasting of main groups of causes-of-death in Iran using the Lee-Carter modelPubMedMedical Journal of The Islamic Republic of Iran 1
27Physical seismic vulnerability assessment of neighborhood emphasizing on critical land usesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science4OR-Q J OPER RES 10.1108/IJSI-03-2018-0019-0.0
28effective factors on outbreaks of food and water-borne diseases in Iran: a trend analysisScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceRevista Latinoamericana de Hipertension 10.04
29Epidemiology of Vehicle Fire Fatalities of Road Traffic Injuries in Kerman Province, Iran: A Cross-Sectional StudyPubMedMacedonian Journal of Medical Sciences https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.48312
30GOOD GOVERNANCE IN THE HEALTH SYSTEM:A QUALITATIVE STUDYScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Mycobacteriology 10.14456/ITJEMAST.2019.107100.0
31Disaster risk governance in Iran: Document analysisPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.4103/jehp.jehp_30_19142
32Comment on Choi, Y.-J.; Choi, H.-B.; O’Donnell, M. Disaster Reintegration Model: A Qualitative Analysis on Developing Korean Disaster Mental Health Support Model. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 362Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Environmental Research and Public Health 10.3390/ijerph16152789152.468
33Earthquake preparedness in higher education structures A case study of an academic institute in Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- doi.org/10.1108/IJDRBE-12-2018-00492/30.0
34معیارهای مکان یابی اسکان موقت در محیط شهریScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 100.0

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1دانش بومی و زلزلههفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایاتهران
2مدیریت جامعه-محور بلایا در ایران: مرور نظام مندهفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایاتهران
3دانش بومی و زلزلههفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایاتهران
4بررسی آمادگی در برابر همه گیری وبای التور در شهرستان مریوانهفتمین کنگره بین المللی در حواد و بلایاتهران
5امداد و نجات در نبردهای دریایی، چالش ها و رویکردهاهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحیبندر عباس
6بررسی بیماری میناماتا و عواقب آنچهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی طب پیشگیری،بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحیبند عباس

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان