عباس  شاهسونی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

عباس شاهسونی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : عباس شاهسونی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Abbas Shahsavani پست الکترونيک : ashahsavani@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه بهداشت محیط

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی بهداشت محیطفوق لیسانس1386ع پ اصفهان
دکترای مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی پی اچ دی1390ع پ تهران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
حذف آرسنیک از منابع آب با استفاده از چارچوب های فلزی آلیهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثر متقابل دما با آلاینده های هوا در میرایی بیماری های قلبی عروقی و تنفسی با رویکرد سری های زمانیهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/27
بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهرانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/24
بررسی امکان سنجی تصفیه آلاینده های گازی اکسیدهای گوگرد(SO2) و ترکیبات آلی فرار(VOCs) توسط چارچوب های آلی-فلزی با استفاده از شبیه سازی مولکولیمجری اصلی6تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی ارتباط مواجهه کوتاه مدت با آلاینده های هوا و رخداد بیماری های حاد تنفسی و قلبی عروقی در شهراهواز از سال 93 تا 96مجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/02/31
تحلیل فضایی شرایط اقلیمی مرتبط با بروز لوسمی حاد لنفوبلاستیک به همراه شناسایی خوشه‌های پرخطر و کم‌خطر این بیماری در کودکان ایرانی طی سالهای 1385 الی 1393همکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10
بررسی اثرات بهداشتی ذرات معلق (PM2.5) در هوای شهر اصفهان در سال 1395 با استفاده از مدل AirQ+مجری3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/04/02
بررسی ارتباط تغییرات آلاینده های هوا با تغییرات وزن در کودکان و نوجوانان طی دوره ی پیگیری10 ساله: مطالعه ی قند و لیپید تهرانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/15
ارزیابی عملکرد الگوریتم تشخیص طغیان بیزین در نظام مراقبت سندروم شبه آنفولانزاهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/28
بررسی ارتباط مواجهه کوتاه مدت با آلاینده های هوا و رخداد بیماری های حاد تنفسی و قلبی عروقی در شهرمشهد از سال 93 تا 96مجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/04/09
بررسی اثر مواجهه با آلاینده‌های هوای آزاد بر میزان تغییرات ذخایر تخمدانی برآورد شده برحسب سطح سرمی هورمون آنتی مولرین در مطالعه حیوانی و انسانیهمکار6تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1بررسی مقایسه ای شاخص کیفیت هوای شش شهر صنعتی در ایران (AQI)ISC - Islamic Science Citation مجله پزشکی ارومیه 9
2برآورد تعداد بیماری و مرگ ناشی از آلایندهNO2 در هوای پنج کلان شهر ایران در سال 1390 با استفاده از مدل AirQScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 121
3Health Impacts of Exposure to PM10 on Inhabitants of Shiraz, IranISC - Islamic Science Citation Health Scope 4
4Investigating the Health Effects of Exposure to Criteria Pollutants Using AirQ2.2.3 in Shiraz, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAerosol and Air Quality Research 42.094
5Assessing Emissions of Volatile Organic Componds from Landfills GasISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
6Adsorption of fluoride over a metal organic framework Uio-66 functionalized with amine groups and optimization with response surface methodologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 92.515
7Estimation of the residential radon levels and the annual effective dose in dwellings of Shiraz, Iran, in 2015PubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 24976
8Water-soluble and organic extracts of ambient PM2.5 in Tehran air: assessment of genotoxic effects on human lung epithelial cells (A549) by the Comet assayScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 40.85
9برآورد تعداد موارد مرگ و بستری در بیمارستان به علت بیماری های قلبی عروقی و تنفسی منتسب به PM10 در هوای هفت کلان شهر ایرانISC - Islamic Science Citation مجله علمی تحقیقات نظام سلامت 2
10تخمین ترکیبات شیمیایی، غلظت و ارتفاع طوفان های گرد و غبار با استفاده از تصاویر و داده های ماهواره ایMODIS &CALPISOسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
11Physicochemical characterization of ambient PM2.5 in Tehran air and its potential cytotoxicity in human lung epithelial cells (A549)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceScience of the Total Environment -3.97
12Risk assessment of heavy metals bioaccumulation: fished shrimps from the Persian GulfScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 350.789
13Elemental and carbonaceous characterization of TSP and PM10 during Middle Eastern dust (MED) storms in Ahvaz, Southwestern IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 1891.68
14Estimation of Mortality and Hospital Admissions Attributed to Criteria Air Pollutants in Tehran Metropolis, Iran (2013–2016)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAerosol and Air Quality Research 102.6
15Estimation of Gender-Specific Lung Cancer Deaths due to Exposure to PM2.5 in 10 Cities of Iran During 2013 - 2016: A Modeling ApproachScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 100.0
16Spatial and Temporal Trends of Short-Term Health Impacts of PM2.5 in Iranian Cities; a Modelling Approach (2013–2016)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAerosol and Air Quality Research 182.6
17Ethylenediamine-functionalized cubic ZIF-8 for arsenic adsorption from aqueous solution: Modeling, isotherms, kinetics and thermodynamicsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 53.648
18Investigation of in-cabin volatile organic compounds (VOCs) in taxis; influence of vehicle's age, model, fuel, and refuelingScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Pollution 2375.09
19Mortality assessment attributed to long-term exposure to fine particles in ambient air of the megacity of Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 12.74
20غلظت و عوامل موثر بر آلاینده های معیار هوا و BTEX در فرودگاه بین المللی مهرآبادScopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences 160
21Catalytic ozonation of high concentrations of catechol over TiO2@Fe3O4 magnetic core-shell nanocatalyst: Optimization, toxicity and degradation pathway studiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 105.71
22A systematic review and meta-analysis of metal concentrations in canned tuna fish in Iran and human health risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceFood and Chemical Toxicology 23.97
23On the chemical nature of precipitation in a populated Middle Eastern Region (Ahvaz, Iran) with diverse sourcesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEcotoxicology and Environmental Safety 1633.97
24HIGHLY EFFICIENT ADSORPTION OF FLUORIDE FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY METAL ORGANIC FRAMEWORKS: MODELING, ISOTHERMS, AND KINETICSScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 511.43
25Health risk assessment of heavy metals on PM2.5 in Tehran air, IranPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 17
26Indoor concentrations of VOCs in beauty salons; association with cosmetic practices and health risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Occupational Medicine and Toxicology 131.85
27Estimation of Short-term Mortality and Morbidity Attributed to Fine Particulate Matter in the Ambient Air of Eight Iranian CitiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 841.891
28Indoor and outdoor concentrations of BTEX and formaldehyde in Tehran, Iran: effects of building characteristics and health risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 272.8
29Source Apportionment of Total Suspended Particles (TSP) by Positive Matrix Factorization (PMF) and Chemical Mass Balance (CMB) Modeling in Ahvaz, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceArchives of Environmental Contamination and Toxicology 22.42
30Concentration, sources and human health risk of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons bound PM2.5 ambient air, Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Geochemistry and Health 102.99
31A case study of BTEX characteristics and health effects by major point sources of pollution during winter in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Pollution April 20194.35
32Monitoring of airborne asbestos fibers in an urban ambient air of Shahryar City, Iran: levels, spatial distribution, seasonal variations, and health risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 42.8
33Comparative health risk assessment of BTEX exposures from landfills, composting units, and leachate treatment plantsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAir Quality, Atmosphere and Health 42.66
34منشأیابی و ارزیابی خطر ترکیبات BTEX در مواجهه شغلی رانندگان اتوبوس های سامانه BRT شهر تهران در محدوده طرح ترافیک در نیمه دوم سال 1394ScopusIran Occupational Health 5
35Dynamics and Separation-based Adsorption of Binary Mixtures of CH4, CO2 and H2S on MIL-47: GCMC and MD StudiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.0
36Exposure to BTEX in beauty salons: biomonitoring, urinary excretion, clinical symptoms, and health risk assessmentsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 51.95
37Co-exposure to ambient PM2.5 plus gaseous pollutants increases amyloid β1–42 accumulation in the hippocampus of male and female ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 63.84
38Investigating the effect of several factors on concentrations of bioaerosols in a well-ventilated hospital environmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 71.95
39Comparative health risk assessment of in-vehicle exposure to formaldehyde and acetaldehyde for taxi drivers and passengers: Effects of zone, fuel, refueling, vehicle's age and modelScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Pollution PART A5.7
40A DFT screening of magnetic sensing-based adsorption of NO by M-MOF-74 (M¼ Mg, Ti, Fe and Zn)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceMaterials Chemistry -2.78
41Short-term effects of particulate matter during desert and non-desert dust days on mortality in IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1347.94
42Ambient air PM2.5-bound PAHs in low traffic, high traffic, and industrial areas along Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHuman and Ecological Risk Assessment (HERA) 12.012
43Effects of PM2.5 and gases exposure during prenatal and early-life on autism–like phenotypes in male rat offspringScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceParticle and Fibre Toxicology 86.5
44Burden of mortality attributed to PM2.5 exposure in cities of Iran; contribution of short-term pollution peaksScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAtmospheric Environment 2244.01
45Characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons associated with PM10 emitted from the largest composting facility in the Middle EastScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 13.84
46A Letter about the Airborne Transmission of SARS-CoV-2 Based on the Current EvidenceScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAerosol and Air Quality Research 52.7

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1بررسی و مقایسه تغییرات غلظت ذرات معلق pm10، pm2.5، pm1 در زمان وقوع طوفان های گرد و غباری و روزهای عادی در اهوازهفدهمین همایش ملی بهداشت محیطبوشهر

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان