احمدرضا  یزدانبخش

 فعالیت های پژوهشی

 

احمدرضا یزدانبخش

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : احمدرضا یزدانبخش آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Ahmadreza Yazdanbakhsh پست الکترونیک : Yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصی : بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشکده بهداشت

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی مشخصه های کیفی و تصفیه پذیری روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری در سال 1394 مجری اصلی10
2بررسی گندزدائی آب با نور خورشید با استفاده از آینه های شلجمی متمرکز کننده (CPCs) با طرح اصلاح شده و با پوشش نانو فتوکاتالیست اکسید روی مجری اصلی6
3بررسی میزان تجزیه پذیری2،4،6-تری کلروفنل با استفاده از احیا الکترون هیدراته در محلولهای آبی مجری اصلی9
4بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره در تصفیه پساب تصفیه خانه شیرابه آرادکوه ( کهریزک ) مجری9
5بررسی میزان کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و ازن زنی جهت حذف کدورت، COD ،رنگ و کاهش سمیت از پساب واحد رنگرزی در یک کارخانه فرش ماشینی. مجری اصلی7
6بررسی آلودگی بیوآئروسل (باکتریایی و قارچی) در هوای تصفیه خانه فاضلاب یکی از بیمارستان¬های بزرگ تهران مجری اصلی12
7بررسی کارایی سیستم تلفیقی راکتور بیهوازی دارای راه بند و بیوالکتروشیمیایی در حذف COD ، ترکیبات ازت و باکتریهای شاخص از فاضلاب شهری مجری اصلی12
8بررسی تاثیر نانوذرات آهن و نقره بر کارایی و رفتار لخته های میکروبی در سیستم لجن فعال مجری اصلی15
9بررسی عملکرد جاذب اصلاح شده کمپوزیتی کیتوزان – نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف لانتانیوم از محلول های آبی مجری اصلی12
10بررسی تاثیر روش هوادهی سطحی و عمقی در تصفیه خانه فاضلاب شهری بر تراکم و نوع باکتری ها و قارچ های هوابرد مجری اصلی11
11بررسی حذف همزمان کروم VI و فنل در فتوراکتورUV-C با نانوذرات آهن صفر مجری اصلی18
12بررسی اثر بازدارندگی سفیکسیم بر سینتیک رشد میکروبی و حذف مواد آلی و نیتریفیکاسیون در راکتور ناپیوسته متوالی با بستر متحرک مجری اصلی24
13بررسی کارایی فرایند اولترافیلتراسیون ارتقا یافته با میسل (Micellar-enhanced Ultrafiltration (ME-UF)) جهت تصفیه روغنهای روان کننده صنایع فلزی (MWF) همکار15
14مقایسه کارایی راکتور لجن فعال با بستر چرخان و بدون بستر چرخان تحت شرایط هوازی و آنوکسیک در حضور پراکسید هیدروژن جهت حذف فرمالدئید از فاضلاب سنتتیک مجری اصلی13
15بررسی تصفیه و ارتقاء تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌زیتون با استفاده از فرایند ترکیبی انعقاد، میکروفیلتراسیون و UV - استیل استون مجری اصلی12
16امکان سنجی تولید ماده گندزدای مایع به روش الکترولیز محلول نمک طعام و بررسی کاربرد آن برای گندزدائی سطوح و مقایسه ی آن با فرمالدئید همکار6
17بررسی حذف فتوکاتالیستی سیپروفلوکساسین به‌وسیله نانوذره N,S-TiO2 تثبیت شده بر روی مونت-موریلونیت، تحت تابش نور مرئی از محیط‌های آبی همکار12
18بررسی تجزیه سولفامتوکسازول و دیکلوفناک موجود در محلول های آبی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی اکسید تنگستن داپ شده با منگنز(Mn)/LED و ارزیابی سمیت محصولات نهایی تجزیه مجری اصلی24
19بررسی کارآیی فرایند احیاء فتوکاتالیستی بر تجزیه تری کلرو استیک اسید با استفاده از فتوکاتالیست هتروژنیک دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده با فلوراید در حضور الکل در محلولهای آبی همکار18
20بررسی تصفیه و ارتقاء تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌زیتون با استفاده از فرایند ترکیبی انعقاد، میکروفیلتراسیون و UV - استیل استون مجری اصلی10
21بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی نانوکامپوزیت پلاسمونیک بر پایه ZnO@diatomite@Ag تحت تابش UV - شبیه‌ساز نور خورشید در حذف متیلن بلو از محلول‌های آبی همکار9
22بررسی رفتار لجن گرانوله هوازی در مقابل شوک بار ناشی از نانوذرات اکسید روی در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب همکار7
23بررسی میزان کارآیی غشاء الیاف توخالی اولترافیلتراسیون پلی اترسولفون اصلاح شده با نانوفتوکاتالیست Black Ti3+/N-TiO2 تحت تابش نور مرئی در حذف سیپروفلوکساسین از محیط های آبی همکار17
24بررسی کارآیی سیستم ترکیبی ازن زنی و UV جهت حذف ایبوپروفن از محلول های آبی مجری اصلی9
25بررسی کارایی فرآیند نانو فوتوکاتالیست خورشیدی ZnO/Fe2O3 در حذف کاربامازپین از محیط های آبی در حضور راکتور اصلاح شده ی سهموی متمرکزکننده ترکیبی(CPCs) مجری اصلی14
26بررسی تاثیرنانوذرات آهن و نقره بر عملکرد لجن گرانوله هوازی در سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مجری اصلی15
27بررسی نوع وغلظت ترکیبات آلی فرار و آلدئیدی موجود در هوای آرایشگاه های زنانه منتخب شهر تهران و مقایسه آن با هوای بیرون در سال 1394 همکار10
28بررسی میزان تری‌هالومتانها (THMs) و تری‌کلرآمین (NCl3) در هوای استخرهای سرپوشیده: مطالعه موردی در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجری10
29مقایسه وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شهید بهشتی از تغییرات آب و هوایی جهانی و اثرات آن بر سلامت انسان همکار6

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1بررسی غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال 1388Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 114
2حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس طبیعی اصلاح شدهISC - Islamic Science Citation آب و فاضلاب 91
3COD REMOVAL FROM SYNTHETIC WASTEWATER CONTAINING AZITHROMYCIN USING COMBINED COAGULATION AND A FENTON-LIKE PROCESSScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Engineering and Management Journal 121.25
4COD REMOVAL FROM SYNTHETIC WASTEWATER CONTAINING AZITHROMYCIN USING COMBINED COAGULATION AND A FENTON-LIKE PROCESSScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Engineering and Management Journal 121.25
5Thickening of Biological Sludge by Electro-Coagulation-Flotation ProcessScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Electrochemical Science 101.95
6The influence of operational parameters on reduce of azithromyin COD from wastewater using the peroxi -electrocoagulation processScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
7The combination of coagulation, acid cracking and fenton-like processes for olive mill wastewater treatment: phytotoxicity reduction and biodegradability augmentationChemical Abstract - CASWATER SCI TECHNOL 71.212
8Landfill Leachate Treatment using Electro-Coagulation-Flotation ProcessChemical Abstract - CASAdvances in Environmental Biology 3
9بررسی کارایی فیلتر غشایی در حذف 1و 2 دی کلرو اتان از پساب صنعتیسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
10Humic acid removal from aqueous solutions by peroxi-electrocoagulation processسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
11Degradation of phenol with using of Fenton-like Processes from waterسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
12Comparison of Azithromycin COD removal from wastewater by Fenton, Fenton like and Electro-Fenton processesScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
13Occurrence of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Tehran source water, municipal and hospital wastewaters, and their ecotoxicological risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 10.1007/s10661-015-4952-1121.67
14بررسی کارآیی UV،O3 و UV/O3 در راکتور با جریان قالبی جهت حذف اسید هیومیک از آبسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
15Experimental design and response surface modeling for optimization of humic substances removal by activated carbon: A kinetic and isotherm studyISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
16تخریب اکسایشی آموکسی سیلین با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شدهISC - Islamic Science Citation مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 12
17بررسی کارائی نانوذرات اکسید آهن جهت تصفیه پیشرفته پساب تصفیه خانه فاضلاب شهریScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 135
18بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاریسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
19Performance of iron nano particles and bimetallic Ni/Fe nanoparticles in removal of amoxicillin trihydrate from synthetic wastewaterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWATER SCI TECHNOL 10.2166/wst.2016.157121.06
20N,S co-doped TiO2 nanoparticles and nanosheets in simulated solar light for photocatalytic degradation of non-steroidal anti-inflammatory drugs in water: a comparative studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1002/jctb.4877102.738
21مروری بر زیست پالایی ترکیبات فنلی در محیط‌های آبی با استفاده از رآکتور بیولوژیکی بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالاایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
22بررسی ارتباط بین مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی وآلودگی میکروبی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستانسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
23امکان سنجی تولید ماده ی گندزدای مایع از الکترولیز محلول نمک طعامISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
24Accelerating the solar disinfection process of water using modified compound parabolic concentrators (CPCs) mirrorScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT DOI: 10.1080/19443994.2016.1138147501.27
25Reduction of non-Betalactam Antibiotics COD by Combined Coagulation and Advanced Oxidation ProcessesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWater Environment Research 110.65
26بررسی کارایی فرایند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلول های آبیسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
27Toxicity assessment of Tehran water treatment sludges using bioassay testsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 10.1080/15569543.2017.131245310.85
28Photo-assisted degradation of 2, 4, 6-trichlorophenol by an advanced reduction process based on sulfite anion radical: Degradation, dechlorination and mineralizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceChemosphere 24.2
29Performance of granular activated carbon/nanoscale zero valent iron for removal of humic substances from aqueous solution based on Experimental Design and Response Surface ModelingScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGlobal Nest Journal 10.665
30Responses of flocculated activated sludge to bimetallic Ag-Fe nanoparticles toxicity: Performance, activity enzymatic, and bacterial community shiftScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Hazardous Materials 156.43
31Degradation and COD removal of trichlorophenol from wastewater using sulfite anion radicals in a photochemical process combined with a biological reactor: Mechanisms, degradation pathway, optimizationand energy consumptionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePROCESS SAF ENVIRON 1233.44
32Preparation, Characterization, and Application of N,S-codoped TiO2/Montmorillonite Nanocomposite for the Photocatalytic Degradation of Ciprofl oxacin: Optimization by Response Surface MethodologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePolish Journal of Chemical Technology DOI:10.2478/PJCT 2018 - 005640.55
33مقایسه تاثیر روش هوادهی سطحی وعمقی در تصفیه خانه فاضلاب شهری بر تراکم و نوع باکتریها وقارچهای هوابردScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 174
34Performance of electrical stimulated anaerobic baffled reactor for removal of typical pollutants from low-strength municipal wastewater at low temperaturesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Health and Preventive Medicine 20.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاریهمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانهشیراز

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان