احمدرضا  یزدانبخش

 فعاليت هاي پژوهشي

 

احمدرضا یزدانبخش

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : احمدرضا یزدانبخش آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Ahmadreza Yazdanbakhsh پست الکترونيک : Yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه بهداشت محیط

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی تصفیه و ارتقاء تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌زیتون با استفاده از فرایند ترکیبی انعقاد، میکروفیلتراسیون و UV - استیل استونمجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/02
بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی نانوکامپوزیت پلاسمونیک بر پایه ZnO@diatomite@Ag تحت تابش UV - شبیه‌ساز نور خورشید در حذف متیلن بلو از محلول‌های آبیهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13
بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره در تصفیه پساب تصفیه خانه شیرابه آرادکوه ( کهریزک )مجری4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی آلودگی بیوآئروسل (باکتریایی و قارچی) در هوای تصفیه خانه فاضلاب یکی از بیمارستان¬های بزرگ تهرانمجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1Solar photodegradation of carbamazepine from aqueous solutions using a compound parabolic concentrator equipped with a sun tracking systemScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceOpen Chemical Engineering Journal https://doi.org/10.1515/chem-2019-006011.425
2Solar photodegradation of carbamazepine from aqueous solutions using a compound parabolic concentrator equipped with a sun tracking systemScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- https://doi.org/10.1515/chem-2019-006011.512
3A comparative study on the toxicity of nano zero valent iron (nZVI) on aerobic granular sludge and flocculent activated sludge: Reactor performance, microbial behavior, and mechanism of toxicityScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePROCESS SAF ENVIRON -4.384
4مقایسه تاثیر روش هوادهی سطحی وعمقی در تصفیه خانه فاضلاب شهری بر تراکم و نوع باکتریها وقارچهای هوابردScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 174
5Preparation, Characterization, and Application of N,S-codoped TiO2/Montmorillonite Nanocomposite for the Photocatalytic Degradation of Ciprofl oxacin: Optimization by Response Surface MethodologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePolish Journal of Chemical Technology DOI:10.2478/PJCT 2018 - 005640.55
6Degradation and COD removal of trichlorophenol from wastewater using sulfite anion radicals in a photochemical process combined with a biological reactor: Mechanisms, degradation pathway, optimizationand energy consumptionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePROCESS SAF ENVIRON 1233.44
7Responses of flocculated activated sludge to bimetallic Ag-Fe nanoparticles toxicity: Performance, activity enzymatic, and bacterial community shiftScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Hazardous Materials 156.43
8Performance of granular activated carbon/nanoscale zero valent iron for removal of humic substances from aqueous solution based on Experimental Design and Response Surface ModelingScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGlobal Nest Journal 10.665
9Photo-assisted degradation of 2, 4, 6-trichlorophenol by an advanced reduction process based on sulfite anion radical: Degradation, dechlorination and mineralizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceChemosphere 24.2
10Toxicity assessment of Tehran water treatment sludges using bioassay testsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 10.1080/15569543.2017.131245310.85
11بررسی کارایی فرایند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلول های آبیسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
12Reduction of non-Betalactam Antibiotics COD by Combined Coagulation and Advanced Oxidation ProcessesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWater Environment Research 110.65
13Accelerating the solar disinfection process of water using modified compound parabolic concentrators (CPCs) mirrorScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT DOI: 10.1080/19443994.2016.1138147501.27
14امکان سنجی تولید ماده ی گندزدای مایع از الکترولیز محلول نمک طعامISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
15بررسی ارتباط بین مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی وآلودگی میکروبی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستانسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
16مروری بر زیست پالایی ترکیبات فنلی در محیط‌های آبی با استفاده از رآکتور بیولوژیکی بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالاایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
17N,S co-doped TiO2 nanoparticles and nanosheets in simulated solar light for photocatalytic degradation of non-steroidal anti-inflammatory drugs in water: a comparative studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1002/jctb.4877102.738
18Performance of iron nano particles and bimetallic Ni/Fe nanoparticles in removal of amoxicillin trihydrate from synthetic wastewaterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWATER SCI TECHNOL 10.2166/wst.2016.157121.06
19بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاریسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
20بررسی کارائی نانوذرات اکسید آهن جهت تصفیه پیشرفته پساب تصفیه خانه فاضلاب شهریScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 135
21تخریب اکسایشی آموکسی سیلین با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شدهISC - Islamic Science Citation مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 12
22Experimental design and response surface modeling for optimization of humic substances removal by activated carbon: A kinetic and isotherm studyISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
23بررسی کارآیی UV،O3 و UV/O3 در راکتور با جریان قالبی جهت حذف اسید هیومیک از آبسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
24Occurrence of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Tehran source water, municipal and hospital wastewaters, and their ecotoxicological risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 10.1007/s10661-015-4952-1121.67
25Comparison of Azithromycin COD removal from wastewater by Fenton, Fenton like and Electro-Fenton processesScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
26Degradation of phenol with using of Fenton-like Processes from waterسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
27Humic acid removal from aqueous solutions by peroxi-electrocoagulation processسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
28بررسی کارایی فیلتر غشایی در حذف 1و 2 دی کلرو اتان از پساب صنعتیسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
29Landfill Leachate Treatment using Electro-Coagulation-Flotation ProcessChemical Abstract - CASAdvances in Environmental Biology 3
30The combination of coagulation, acid cracking and fenton-like processes for olive mill wastewater treatment: phytotoxicity reduction and biodegradability augmentationChemical Abstract - CASWATER SCI TECHNOL 71.212
31The influence of operational parameters on reduce of azithromyin COD from wastewater using the peroxi -electrocoagulation processScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
32Thickening of Biological Sludge by Electro-Coagulation-Flotation ProcessScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Electrochemical Science 101.95
33COD REMOVAL FROM SYNTHETIC WASTEWATER CONTAINING AZITHROMYCIN USING COMBINED COAGULATION AND A FENTON-LIKE PROCESSScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Engineering and Management Journal 121.25
34COD REMOVAL FROM SYNTHETIC WASTEWATER CONTAINING AZITHROMYCIN USING COMBINED COAGULATION AND A FENTON-LIKE PROCESSScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Engineering and Management Journal 121.25
35حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس طبیعی اصلاح شدهISC - Islamic Science Citation آب و فاضلاب 91
36بررسی غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال 1388Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 114
37Synthesis of novel Ag-doped S-MgO nanosphere as an efficient UVA/LEDactivated photocatalyst for non-radical oxidation of diclofenac: Catalyst preparation and characterization and photocatalytic mechanistic evaluationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceApplied Catalysis B: Environmental https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.11812811812814.229
38غلظت عناصر بالقوه سمی در پیاز و گوجه آبیاری شده با فاضلاب: یک بررسی نظام مند و متاآنالیز همراه با ارزیابی ریسکScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceFood Research International -3.579
39Performance of electrical stimulated anaerobic baffled reactor for removal of typical pollutants from low-strength municipal wastewater at low temperaturesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Health and Preventive Medicine 20.0
40کارایی فرایند ازن زنی در راکتور مارپیچی با اختلاط بالا جهت حذف COD و رنگ از فاضلاب صنعت الکل سازیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- DOI: https://doi.org/10.22037/jhf.v7i3.27743
41Adsorption of La (III) on Chitosan-Imprinted Nano Zero-Valent Iron Nanocomposite (CS@nZVI): Process Optimization, Isotherm, Kinetic, and Thermodynamic StudiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceHealth Scope 10.0
42آنالیز کیفیت میکروبی و تعیین شاخص کیفیت آب های ساحلی خلیج فارس در شهر بندرعباس، ایرانDoaj ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاریهمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانهشیراز

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان