محمدرضا  مسعودی نژاد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدرضا مسعودی نژاد

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : محمدرضا مسعودی نژاد آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : mohamadreza massoudinejad پست الکترونيک : massoudi2010@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : علوم محیط زیست
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه مهندسی بهداشت محیط

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیات علمیاستان فارس - شهرستان شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشکده بهداشت1368/06/311374/06/31
عضو هیات علمیاستان تهران - شهرستان تهران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده بهداشت1374/06/31

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی کارایی انواع آئروژل رزورسینول-فرمالدئید اصلاح شده در حذف ترکیبات BTEX از جریان هوای خشک و مرطوبهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13
بررسی وضعیت پسماندهای صنایع شیمیایی شهرک صنعتی آق‌قلای گرگان و اولویت‌بندی راهبردهای مدیریتی با استفاده از مدل (ANP)Analytic Network Processهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13
بررسی حذف یون¬های نیترات، فسفات و عوامل مولد شوری از محلول¬های آبی به‌وسیله‌ی غشا یون¬زدایی خازنی (MCDI)مجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/11/15
بهینه سازی تولید الکتریسیته از فاضلاب به روش سلول های سوخت میکروبی (MFC) به منظور حذف هیدروژن سولفوره( H2S) با استفاده از روش های الکتروشیمیاییمجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/02
بررسی مقایسه‌ای مخازن ذخیره آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل با بکارگیری روش‌های Delphi، FEMA, وتحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهرستان ساری)مجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/11/15
بررسی میزان نیترات ، ازت و فسفر در منابع آب سطحی تغذیه کننده سد مخزنی تهم زنجان در زمستان 1393 و بهار 1394مجری اصلی1تصویب نهایی دانشکده/مرکز
حذف آرسنیک از منابع آب با استفاده از چارچوب های فلزی آلیمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
عنوان طرح: بررسی حذف رنگ اسید سیانین 5R توسط نانو ذرات اکسید منیزیم تثبیت شده بر روی شیشه از محلول آبی سنتتیکمجری اصلی2تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بهینه‌سازی حذف دی‌اکسید کربن از جریان شبیه‌سازی‌شده دودکش ها با استفاده از نانو کامپوزیت‌های Biosilica/ Alginate عامل دارشده با آمین و Chitosan/LECAهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13
بررسی کارایی تانن استخراج‌شده از ضایعات پسته تازه در حذف فلز سنگین نیکل از فاضلاب صنعت آبکاریمجری اصلی2تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/23

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1تعیین میزان بایوآئروسل های باکتریایی در محیط های بیمارستانیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
2بررسی استفاده از فرآیند الکترولیز با جریان پیوسته در حذف کلی فرم های مدفوعی از آب آلودهIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک ، شماره 3 ( شماره پیاپی 84 )
3بررسی غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال 1388Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 114
4بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف باکتری های بیماریزا از فاضلاب بیمارستانی قبل از تخلیه به آبهای پذیرندهIndex Copernicusمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 1
5Raschig Rings Versus PVC as a Packed Tower Media in Scrubbing Ammonia from AirScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.5829/idosi.ijee.2014.05.03.065
6مقایسه دو روش فعال و غیر فعال اندازه گیری بیوآئروسل های محیطی در بخش ICU بیمارستان آیت الله طالقانی تهران در سال 1392ISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
7Absorption Isotherm Study of Mn2+ on MnO2 and FeO - coated zeolite from aqueous solutionسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2014
8حذف منگنز از محلول های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با MnO2ISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
9The influence of operational parameters on reduce of azithromyin COD from wastewater using the peroxi -electrocoagulation processScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
10بررسی عملکرد یک برج اسپری در حذف سولفید هیدروژن از جریان هواISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
11The Removal of COD and Color from Textile Industry by Chlorine HypochloriteDoaj ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.14257/ijast.2015.76.055
12بررسی احتمال آلودگی آب ناشی از نشت سرب از لوله‌های ترموپلاستیک در شبکه‌های آب‌رسانیISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
13Investigation of Electrolysis Process Performance by Graphite Electrodes for De-Colorization of Phenolphthalein and Phenol Red from Aqueous SolutionIndex Copernicus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
14A comprehensive study (kinetic, thermodynamic and equilibrium) of arsenic (V) adsorption using KMnO4 modified clinoptiloliteScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceKOREAN J CHEM ENG DOI: 10.1007/s11814-015-0018-x101.166
15بررسی بایوآئروسل های قارچی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان طالقانی با دو روش پلیت گذاری و بایوآئروسلمتری در سال 1392Index Copernicusمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 3
16بررسی کارآیی UV،O3 و UV/O3 در راکتور با جریان قالبی جهت حذف اسید هیومیک از آبسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
17ارزیابی میزان نیترات در منابع سطحی تغذیه کننده سد مخزنی تهم زنجان و پهنه بندی آن در زمستان 1393 و بهار 1394ISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
18پهنه بندی نیترات در شبکه آبرسانی شهر اسلامشهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) طی سال‌های 94-89 و بررسی منابع آلوده کننده سفره آب زیرزمینی منطقهISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 4
19Simultaneous separation and preconcentration of phosalone and chlorpyrifos in fresh vegetables using ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid microextraction and high performance liquid chromatographyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceANAL METHODS-UK 10.1039/c6ay00144k181.82
20AN INVESTIGATION OF PESTICIDE RESIDUES IN AGRICULTURAL CORPS OF KERMANSHAH, IRANScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
21Adsorption of fluoride over a metal organic framework Uio-66 functionalized with amine groups and optimization with response surface methodologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 92.515
22Treatment of natural rubber industry wastewater through a combination of physicochemical and ozonation processesChemical Abstract - CAS ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
23امکان سنجی تولید ماده ی گندزدای مایع از الکترولیز محلول نمک طعامISC - Islamic Science Citation مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 2
24Accelerating the solar disinfection process of water using modified compound parabolic concentrators (CPCs) mirrorScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT DOI: 10.1080/19443994.2016.1138147501.27
25Removal of Fe2+ from Aqueous Solution Using Manganese Oxide Coated Zeolite and Iron Oxide Coated ZeoliteScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 11
26EVALUATING THE DRINKING WATERS MICROBIAL FLORA OF REVERSE OSMOSIS TREATMENT SYSTEMS IN KASHAN CITY DURING SUMMER AND AUTUMN (2015)Scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
27Use of ultraviolet and ultraviolet /peroxide hydrogen processes for degradation of humic substances from aqueous solutionsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
28بررسی میزان اندوتوکسین و کاهش سطح آن طی روش های تصفیه در یک تصفیه خانه آب آشامیدنی در شهر تهرانScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 144
29کارآیی زئولیت کلینوپتیلولیت اصلاح شده با اکسید منگنز در حذف آرسنیک از منابع آبیIndex Copernicusمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 3
30بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی - شناورسازی الکتریکی برای حذف کدورت از پساب فرآیند صاف سازی تصفیه خانه آب تهران پارسChemical Abstract - CASمجله سلامت و بهداشت اردبیل 2
31Biofiltration of ammonia-contaminated air streams using porous compost and processed soil filters mediaScopusInternational Journal of Environmental Technology and Management 10.5104/IJETM.2016.100045505/6
32Modeling and optimizing acid cyanine 5R removal from aqueous solutions using immobilized MgO nanoparticles on glassScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
33Ethylenediamine-functionalized cubic ZIF-8 for arsenic adsorption from aqueous solution: Modeling, isotherms, kinetics and thermodynamicsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 53.648
34Evaluation of Carbon Aerogel Manufacturing Process in Order to Desalination of Saline and Brackish Water in Laboratory ScaleScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.0
35(Data on nitrate and nitrate of Taham dam in Zanjan (IranScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
36Data on phosphorous concentration of rivers feeding into Taham dam in Zanjan , IranScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
37Data on phosphorous concentration of rivers feeding into Taham dam in Zanjan, IranScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
38HIGHLY EFFICIENT ADSORPTION OF FLUORIDE FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY METAL ORGANIC FRAMEWORKS: MODELING, ISOTHERMS, AND KINETICSScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 511.43
39Magnetic chitosan nanocomposite: Fabrication, properties, and optimization for adsorptive removal of crystal violet from aqueous solutionsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 15.158
40Preparation, Characterization, and Application of N,S-codoped TiO2/Montmorillonite Nanocomposite for the Photocatalytic Degradation of Ciprofl oxacin: Optimization by Response Surface MethodologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePolish Journal of Chemical Technology DOI:10.2478/PJCT 2018 - 005640.55
41Quantitative and Qualitative Study of Wastewater Generated by Carwashes with Work Permit in Karaj and the Efficiency of Coagulation and Clarification Process to Treat Wastewater of the Stations in 2016-2017Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- -20.0
42Performance of electrical stimulated anaerobic baffled reactor for removal of typical pollutants from low-strength municipal wastewater at low temperaturesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Health and Preventive Medicine 20.0
43Optimization and modeling of photocatalytic degradation of Direct Blue 71 from contaminated water by TiO2 nanoparticles: Response surface methodology approach (RSM)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Catalysis 20.0
44Removal of pollutants (COD, TSS, and NO3 −) from textile effluent using Gambusia fish and Phragmites australis in constructed wetlandsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceENVIRON GEOCHEM HLTH DOI : 10.1007/S10653-018-0225-633.252
45Solar photodegradation of carbamazepine from aqueous solutions using a compound parabolic concentrator equipped with a sun tracking systemScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- https://doi.org/10.1515/chem-2019-006011.512
46Feasibility removal of BOD5, COD, and ammonium by using Gambusia fish and Phragmites australis in H‑SSF wetlandScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Environmental Sciences and Technology DOI 10.1007/s13762-018-1962-102.031
47Solar photodegradation of carbamazepine from aqueous solutions using a compound parabolic concentrator equipped with a sun tracking systemScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceOpen Chemical Engineering Journal https://doi.org/10.1515/chem-2019-006011.425
48Improvement of montmorillonite adsorption capacity for lead ions by modifying with hexadecyl trimethyl ammonium chloride Characterization, modelling and optimization studiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 60.0
49نرسیب نوری تقویت شده کرومات با رادیکال های کربوکسیل: جنبشی ، تجزیه و تحلیل انرژی و بررسی لجنScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1344.38

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1بررسی تفاوت غلظت رادن 222 آب آشامیدنی لوله کشی شهر میناب و جاسکدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدان
2Use of municipal, agricultural, industrial, construction and demolition waste in thermal and sound building insulation materials: a review articleThe Second International Congress of Earth, space and clean energy,March- 2017- Tehran/ Iranتهران
3Problem seeking for Environmental Planning of Semeskandeh by taking advantage of the goals of the world’s similar successful Projectsچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستتهران
4Investigation of determination of physico-chemical properties of carwash wastewater in Karaj and the efficiency of Al2(SO4)3 and Fe2(SO4)3 coagulant for treatment of wastewater from these unitsسومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیطزنجان

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان