انوشیروان  محسنی بند پی

 فعالیت های پژوهشی

 

انوشیروان محسنی بند پی

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : انوشیروان محسنی بند پی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Anoushiravan Mohseni-Bandpei پست الکترونیک : Mohseni_Bandpei@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصی : مهندسی بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشکده بهداشت و ایمنی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1آنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات PM2.5 ایستگاه های منتخب هوای شهر تهران و تعیین سمیت آنها بر روی سلول های A549 ریه انسان توسط آزمون comet assay مجری اصلی12
2بررسی کارایی زئولیت اصلاح شده با اکسید منگنز در حذف نیترات از آب مجری اصلی7
3ارزیابی اثرات سایتوتوکسیسیتی استخراج ترکیبات آلی و محلول ذرات PM2.5 موجود در ایستگاه های منتخب سنجش آلودگی هوای شهر تهران به وسیله آزمون MTT assay بر روی سلول های A549 ریه انسان مجری اصلی6
4ساخت واعتبار بخشی حسگر الکتروشیمیایی به روش الکترودهای کاتیون گزین برای اندازه گیری کمّی فلزات سنگین در محیط های آبی مجری اصلی8
5بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر موازنه کربن از سد تا نقطه مصرف در حوضه آبریز جاجرود مجری اصلی12
6بررسی کارآیی جاذب کربنی حاصل از ضایعات چوب درخت پرتقال در حذف تتراسایکلین از محلول‌های آبی مجری اصلی7
7بهینه سازی فرآیند پیرولیز پیوسته (GCP) پسماندهای خطرناک بیمارستانی (عفونی و شیمیایی-دارویی) از نظر کاهش تشکیل آلاینده های جانبی (PAHs) مجری اصلی14
8بهینه سازی فرایند فعال سازی پرسولفات با استفاده همزمان از امواج اولتراسونیک و تابش فرابنفش جهت تجزیه و کاهش سمیت اکولوژیکی تریکلرواتیلن (TCE) در محیط های آبی همکار13
9شناسایی اجزای TOC و تعیین پتانسیل تشکیل ترکیبات جانبی حاصل از گندزدایی در آب آشامیدنی شهر تهران مجری اصلی12
10بررسی میزان حذف داروهای سیفیکسیم ایبوپروفن از محلول های آبی توسط ستون بستر ثابت جاذب اصلاح شده آیروژل سیلیکا مشتق از پامیس مجری اصلی12
11بررسی مقادیر فلزات سنگین در قارچ های خوراکی عرضه شده در سطح شهر تهران درسال ۱۳۹۷ و ارزیابی خطر این فلزات بر روی سلامتی مجری اصلی18
12بررسی رفتار جذبی داروهای دیکلوفناک، ایبوپروفن،کاربامازپین و والپروئیک اسید توسط ذرات میکرونی پلی اتیلن جدا شده از اسکراب‌های صورت در محلول‌های آبی مجری اصلی12
13بررسی اثر مواجهه جداگانه و ترکیبی با نانوپلاستیک‌های پلی‌استایرن و نونیل‌فنل بر هموستاز سیستم آنتی‌اکسیدانی در ماهی زبرا مجری اصلی8
14تعیین کارایی فرآیند تلفیقی نانو سونوفوتوکاتالیسیتی با نور مرئی(VL/US/CuFe2O4) در حذف داروی آتنولول از محلول‌های آبی مجری اصلی17
15تعیین کارایی فرآیند تلفیقی نانو سونوفوتوکاتالیسیتی با نور مرئی(VL/US/CuFe2O4) در حذف داروی آتنولول از محلول‌های آبی مجری اصلی17
16پهنه بندی جغرافیایی منابع بالقوه فلزات سنگین در آبهای سطحی استان زنجان همکار6
17بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از نانوذرات مغناطیسی MgFe2O4 برای حذف 4-کلروفنول از محیطهای آبی همکار12
18بررسی تراکم آلاینده های هوا در سالن انتظار مسافرین و باندفعال فرودگاه بین المللی مهرآباد در زمستان 1394 مجری اصلی6
19مدلسازی فرآیند فوتو کاتالیستی با استفاده از نانو کامپوزیت Fe/Ag-ZnO تحت تابش LED برای حذف فتالات های DEHP,DBP از محلول های آبی- مطالعه موردی پساب حاصل از تصفیه شیرابه محل دفن پسماند آراد کوه تهران همکار14
20اندازه گیری میزان آلاینده های آلی PAH، فتالات ها و فلزات سنگین در شیرابه محل های دفن پسماند شهرهای منتخب ایران همکار8
21بررسی کارایی فرایند پروکسی مونوسولفات/UV/نانو ذره دی اکسید منگنز در حذف 4-کلروفنل همکار8
22بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهران همکار8

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1Simultaneous application of iron and aluminum anodes for nitrate removal: a comprehensive parametric studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Environmental Science and Technology DOI 10.1007/s13762-014-0587-y61.84
2Caffeine treatment prevented from weight regain after calorie shifting diet induced weight lossScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Pharmaceutical Research 20.51
3Removal of Turbidity from Aquatic Solution by Continuous Electrocoagulation/ Electroflotation (EC–EF)Scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
4Occurrence of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Tehran source water, municipal and hospital wastewaters, and their ecotoxicological risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 10.1007/s10661-015-4952-1121.67
5THE EVALUATION OF THE APPLICATION EFFICIENCY OF POTASSIUM FERRATE FOR ADVANCED TREATMENT OF MUNICIPAL WASTEWATERScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
6Improvement of zeolite adsorption capacity for cephalexin by coating with magnetic Fe3O4 nanoparticlesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1016/j.molliq.2016.02.09262.515
7بررسی میزان جذب دیازینون از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی مغناطیسی شده با Fe3O4ایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
8WATER SOLUTION POLISHING OF NITRATE USING POTASSIUM PERMANGANATE MODIFIED ZEOLITE: PARAMETRIC EXPERIMENTS, KINETICS AND EQUILIBRIUM ANALYSISScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGlobal Nest Journal 30.46
9The effect of different exercise programs on cervical flexor muscles dimensions in patients with chronic neck painScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJ BACK MUSCULOSKELET 40.7
10N,S co-doped TiO2 nanoparticles and nanosheets in simulated solar light for photocatalytic degradation of non-steroidal anti-inflammatory drugs in water: a comparative studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1002/jctb.4877102.738
11بررسی ارتباط بین مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی وآلودگی میکروبی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستانسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
12Water-soluble and organic extracts of ambient PM2.5 in Tehran air: assessment of genotoxic effects on human lung epithelial cells (A549) by the Comet assayScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 40.85
13Bioaccumulation of heavy metals muscle of common carp fish (Cyprinus carpio L, 1758) from Ala gul and Alma gul wetlands of Golestan and consumption risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 11
14Optimization of arsenite removal by adsorption onto organically modified montmorillonite clay: Experimental & theoretical approachesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceKorean Journal of Chemical Engineering 21.4
15National and sub-national age-sex specific and cause-specific mortality and disability-adjusted life years (DALYs) attributable to household air pollution from solid cookfuel use (HAP) in Iran, 1990–2013Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Research http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2017.03.026-3.088
16Physicochemical characterization of ambient PM2.5 in Tehran air and its potential cytotoxicity in human lung epithelial cells (A549)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceScience of the Total Environment -3.97
17Removal of dibutyl phthalate from aqueous environments using a nanophotocatalytic Fe, Ag-ZnO/VIS-LED system: modeling and optimizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Technology http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2017.1332693151.75
18Concentrations of arsenic and lead in rice (Oryza sativa L.) in Iran: A systematic review and carcinogenic risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceFood and Chemical Toxicology 43.77
19Defluoridation of synthetic and natural waters by polyaluminum chloride-chitosan (PACl-Ch) composite coagulantScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.573
20Systematic review and health risk assessment of arsenic and lead in the fished shrimps from the Persian gulfScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceFood and Chemical Toxicology 1133.77
21غلظت و عوامل موثر بر آلاینده های معیار هوا و BTEX در فرودگاه بین المللی مهرآبادScopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences 160
22Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 252.8
23Health risk assessment of heavy metals on PM2.5 in Tehran air, IranPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 17
24Degradation of trichloroethylene by sonophotolytic-activated persulfate processes: Optimization using response surface methodologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAIHAJ : a journal for the science of occupational and environmental health and safety https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.100105.651
25Contamination and Prevalence of Histamine in Canned Tuna from Iran: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Health Risk AssessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Food Protection https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-18-301121.51
26تشکیل هیدروکربن های چند حلقه ای آرماتیک در پیرولیز سریع پسماندهای مراکز بهداشتی درمانیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceChemosphere https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.04.0282274.427
27Mechanistic investigation of ciprofloxacin recovery by magnetite–imprinted chitosan nanocomposite: Isotherm, kinetic, thermodynamic and reusability studiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Biological Macromolecules https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.13914.7

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان