انوشیروان  محسنی بند پی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

انوشیروان محسنی بند پی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : انوشیروان محسنی بند پی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Anoushiravan Mohseni-Bandpei پست الکترونيک : Mohseni_Bandpei@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصي : مهندسی بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشکده بهداشت و ایمنی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
شناسایی اجزای TOC و تعیین پتانسیل تشکیل ترکیبات جانبی حاصل از گندزدایی در آب آشامیدنی شهر تهرانمجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهرانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/07/24
اندازه گیری میزان آلاینده های آلی PAH، فتالات ها و فلزات سنگین در شیرابه محل های دفن پسماند شهرهای منتخب ایرانهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
تعیین کارایی فرآیند تلفیقی نانو سونوفوتوکاتالیسیتی با نور مرئی(VL/US/CuFe2O4) در حذف داروی آتنولول از محلول‌های آبیمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13
پهنه بندی جغرافیایی منابع بالقوه فلزات سنگین در آبهای سطحی استان زنجانهمکار2تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی مقادیر فلزات سنگین در قارچ های خوراکی عرضه شده در سطح شهر تهران درسال ۱۳۹۷ و ارزیابی خطر این فلزات بر روی سلامتیمجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/30
بررسی رفتار جذبی داروهای دیکلوفناک، ایبوپروفن،کاربامازپین و والپروئیک اسید توسط ذرات میکرونی پلی اتیلن جدا شده از اسکراب‌های صورت در محلول‌های آبیمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/19
بررسی اثر مواجهه جداگانه و ترکیبی با نانوپلاستیک‌های پلی‌استایرن و نونیل‌فنل بر هموستاز سیستم آنتی‌اکسیدانی در ماهی زبرامجری اصلی5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/01
بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از نانوذرات مغناطیسی MgFe2O4 برای حذف 4-کلروفنول از محیطهای آبیهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
ساخت واعتبار بخشی حسگر الکتروشیمیایی به روش الکترودهای کاتیون گزین برای اندازه گیری کمّی فلزات سنگین در محیط های آبیمجری اصلی2تصویب نهایی دانشگاه
بررسی کارایی فرایند پروکسی مونوسولفات/UV/نانو ذره دی اکسید منگنز در حذف 4-کلروفنلهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثر مواجهه با آلاینده‌های هوای آزاد بر میزان تغییرات ذخایر تخمدانی برآورد شده برحسب سطح سرمی هورمون آنتی مولرین در مطالعه حیوانی و انسانیمجری اصلی6تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1Simultaneous application of iron and aluminum anodes for nitrate removal: a comprehensive parametric studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Environmental Science and Technology DOI 10.1007/s13762-014-0587-y61.84
2Caffeine treatment prevented from weight regain after calorie shifting diet induced weight lossScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Pharmaceutical Research 20.51
3Removal of Turbidity from Aquatic Solution by Continuous Electrocoagulation/ Electroflotation (EC–EF)Scopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
4Occurrence of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Tehran source water, municipal and hospital wastewaters, and their ecotoxicological risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 10.1007/s10661-015-4952-1121.67
5THE EVALUATION OF THE APPLICATION EFFICIENCY OF POTASSIUM FERRATE FOR ADVANCED TREATMENT OF MUNICIPAL WASTEWATERScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
6Improvement of zeolite adsorption capacity for cephalexin by coating with magnetic Fe3O4 nanoparticlesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1016/j.molliq.2016.02.09262.515
7بررسی میزان جذب دیازینون از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی مغناطیسی شده با Fe3O4ایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
8WATER SOLUTION POLISHING OF NITRATE USING POTASSIUM PERMANGANATE MODIFIED ZEOLITE: PARAMETRIC EXPERIMENTS, KINETICS AND EQUILIBRIUM ANALYSISScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGlobal Nest Journal 30.46
9The effect of different exercise programs on cervical flexor muscles dimensions in patients with chronic neck painScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJ BACK MUSCULOSKELET 40.7
10N,S co-doped TiO2 nanoparticles and nanosheets in simulated solar light for photocatalytic degradation of non-steroidal anti-inflammatory drugs in water: a comparative studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1002/jctb.4877102.738
11بررسی ارتباط بین مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی وآلودگی میکروبی در آب جکوزی و استخرهای شنا در استان گلستانسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
12Water-soluble and organic extracts of ambient PM2.5 in Tehran air: assessment of genotoxic effects on human lung epithelial cells (A549) by the Comet assayScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 40.85
13Bioaccumulation of heavy metals muscle of common carp fish (Cyprinus carpio L, 1758) from Ala gul and Alma gul wetlands of Golestan and consumption risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 11
14Optimization of arsenite removal by adsorption onto organically modified montmorillonite clay: Experimental & theoretical approachesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceKorean Journal of Chemical Engineering 21.4
15National and sub-national age-sex specific and cause-specific mortality and disability-adjusted life years (DALYs) attributable to household air pollution from solid cookfuel use (HAP) in Iran, 1990–2013Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Research http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2017.03.026-3.088
16Physicochemical characterization of ambient PM2.5 in Tehran air and its potential cytotoxicity in human lung epithelial cells (A549)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceScience of the Total Environment -3.97
17Removal of dibutyl phthalate from aqueous environments using a nanophotocatalytic Fe, Ag-ZnO/VIS-LED system: modeling and optimizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Technology http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2017.1332693151.75
18Concentrations of arsenic and lead in rice (Oryza sativa L.) in Iran: A systematic review and carcinogenic risk assessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceFood and Chemical Toxicology 43.77
19Defluoridation of synthetic and natural waters by polyaluminum chloride-chitosan (PACl-Ch) composite coagulantScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.573
20Systematic review and health risk assessment of arsenic and lead in the fished shrimps from the Persian gulfScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceFood and Chemical Toxicology 1133.77
21غلظت و عوامل موثر بر آلاینده های معیار هوا و BTEX در فرودگاه بین المللی مهرآبادScopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences 160
22Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 252.8
23Health risk assessment of heavy metals on PM2.5 in Tehran air, IranPubMed ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 17
24Degradation of trichloroethylene by sonophotolytic-activated persulfate processes: Optimization using response surface methodologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAIHAJ : a journal for the science of occupational and environmental health and safety https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.100105.651
25Contamination and Prevalence of Histamine in Canned Tuna from Iran: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Health Risk AssessmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Food Protection https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-18-301121.51
26تشکیل هیدروکربن های چند حلقه ای آرماتیک در پیرولیز سریع پسماندهای مراکز بهداشتی درمانیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceChemosphere https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.04.0282274.427
27Mechanistic investigation of ciprofloxacin recovery by magnetite–imprinted chitosan nanocomposite: Isotherm, kinetic, thermodynamic and reusability studiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Biological Macromolecules https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.13914.7
28Performance of ultrasonic-assisted synthesis of date stones activated carbon for copper ions removal from aqueous media and electroplating wastewaterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 111.44

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان