منیره  مجلسی نصر

 فعالیت های پژوهشی

 

منیره مجلسی نصر

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : منیره مجلسی نصر آخرین مدرک تحصیلی :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : monireh majlessi پست الکترونیک : monireh_majlessi@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصی : مدیریت محیط زیست
آدرس محل کار : تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی کارایی کربن فعال پوشش داده شده با نانوذرات آهن صفر در حذف 4-کلروفنل از محیط های آبی- بر اساس طراحی و تجزیه تحلیل آزمایشات با روش سطح پاسخ مجری اصلی5
2بررسی کارایی اکسیدگرافن درکاهش بارآلی، جامدات محلول و رنگ شیرابه محل دفن پسماندهای شهری ارومیه مجری اصلی5
3بررسی تولید سوخت بیودیزل با استفاده از چربی فاضلاب یکی از صنایع لبنی در تهران مجری اصلی5
4بررسی تغییرات آهن و منگنز در چاههای آب شرب روستایی شهرستان گنبد کاووس و پهنه بندی آن به وسیله نرم افزار ArcGis در سالهای 1390 تا 1396 همکار12
5بررسی کارایی نانوذرات مغناطیسی کیتوزان در حذف فنل از محلولهای آبی مجری اصلی7
6بهینه سازی فرآیند پیرولیز پیوسته (GCP) پسماندهای خطرناک بیمارستانی (عفونی و شیمیایی-دارویی) از نظر کاهش تشکیل آلاینده های جانبی (PAHs) مجری14
7بررسی میزان بهبود کیفیت کمپوست پسماند مواد غذایی، با اضافه کردن لجن فاضلاب شهری،گیاه آزولا و خاک فسفات مجری اصلی7
8ارتقاء تولید بیوهیدروژن از فاز تخمیر تاریکی پسماند غذایی با حذف اسیدهای فرار و آمونیاک با استفاده از الکترودیالیز میکروبی با غشا دو قطبی(MBPEDC-DF). همکار14
9ارزیابی چرخه حیات سناریوهای مدیریت مواد زاند جامد شهری در شهر گرگان مجری7
10ارتقاء تولید بیوهیدروژن و بازیابی بیوالکتروشمیایی اسیدهای فرار، آمونیاک از پسماند غذایی با استفاده از سیستم تخمیر تاریکی و الکترودیالیز میکروبی با غشا دو قطبی(MBPEDC-DF) مجری14
11بررسی کارآیی فرآیند تلفیقی انعقاد و شناورسازی الکتریکی در تصفیه فاضلاب یک کارخانه فرآوری محصولات لبنی مجری اصلی6
12بررسی آلودگی بیو ائروسل هوای اتاق های ایزوله محیطی و تنفسی بیمارستان های منتخب استان مازندران مجری اصلی12
13بررسی تولید بیودیزل از زائدات روغن های سرخ کردنی رستوران بااستفاده از سرباره کوره و کنورتور صنعت فولاد به عنوان کاتالیست هتروژن همکار7
14بازیابی بیوالکتروشمیایی اسیدهای چرب فرار و آمونیاک از پسماند غذایی با استفاده از فاضلاب شهری -خروجی فاز تخمیر ترموفیلیک پسماند غذایی به عنوان سوخت میکروبی همکار12
15بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره در تصفیه پساب تصفیه خانه شیرابه آرادکوه ( کهریزک ) مجری اصلی9
16فروشویی زیستی فلزات سنگین از باتری های مستعمل لیتیوم پلیمر تلفن همراه با استفاده از گونه قارچ آسپرژیلوس توبینجنسیس. همکار7
17ارزیابی عملکرد دستگاههای بی‌خطرساز پسماند بیمارستانی و اندازه گیری میزان ترکیبات آلی فرار در هوای محوطه این دستگاه‌ها در بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398 همکار9
18فروشویی زیستی فلزات سنگین از باتری های مستعمل لیتیوم پلیمر تلفن همراه با استفاده از گونه قارچ آسپرژیلوس توبینجنسیس. همکار7

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1بررسی غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال 1388Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 114
2Survey of effective Parameters in People participation in Sorting the Waste (case study Tehran, IRAN, Region 1)سایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 12
3ارزیابی ریسک ایجاد آلودگی باکتریایی مواد غذایی بیمارستانی توسط ادوات طبخISC - Islamic Science Citation طب جنوب 3
4A Study on the variation of Carbon monoxide concentration in Shiraz between the years 2008 and 2010ایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 0
5Landfill Leachate Treatment using Electro-Coagulation-Flotation ProcessChemical Abstract - CASAdvances in Environmental Biology 3
6A Study on the variation of Nitrogen dioxide concentration in the city of Shiraz between the years 2010 and 2012سایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
7Strategic management of solid waste in Tehran: a case study in District no. 1سایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
8ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایرانسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
9The survey of Dental Waste Quantity, Quality, and Management of 4 Dental Clinics in Tehranسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- S3
10ارزیابی نحوه مدیریت زباله های دندان پزشکی شهر یاسوج. ایرانISC - Islamic Science Citation مجله علمی تحقیقات نظام سلامت 4
11Simultaneous separation and preconcentration of phosalone and chlorpyrifos in fresh vegetables using ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid microextraction and high performance liquid chromatographyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceANAL METHODS-UK 10.1039/c6ay00144k181.82
12AN INVESTIGATION OF PESTICIDE RESIDUES IN AGRICULTURAL CORPS OF KERMANSHAH, IRANScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
13Comparison Nokia, Samsung and Sony mobile phones in the specific absorption rate of head induced to electric fieldScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 7S
14COD AND COLOR REMOVAL FROM THE SOLID WASTE LEACHATE USING GRAPHEN OXIDEScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
15Air Quality Analysis by Using Fuzzy Inference System and Fuzzy C-mean Clustering in Tehran, Iran from 2009-2013Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIRAN J PUBLIC HEALTH 70.49
16Improvement of aqueous nitrate removal by using continuous electrocoagulation/electroflotation unit with vertical monopolar electrodesScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 6
17Preparation and adsorption properties of chitosan-bound Fe3O4 magnetic nanoparticles for phenol removal from aqueous solutionScopusWorld Review of Science, Technology and Sustainable Development 10.1504/WRSTSD.2016.100030984
18Compost leachate treatment by a pilot-scale subsurface horizontalflow constructed wetlandScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEcological Engineering 1052.91
19Removal of 4-chlorophenol from aqueous solution by granular activated carbon/nanoscale zero valent iron based on Response Surface ModelingScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceArchives of Environmental Protection 40.708
20Generation rates and current management of municipal, construction and demolition wastes in TehranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- https://doi.org/10.1007/s10163-018-0772-z11.69
21تشکیل هیدروکربن های چند حلقه ای آرماتیک در پیرولیز سریع پسماندهای مراکز بهداشتی درمانیScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceChemosphere https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.04.0282274.427
22Investigating the effect of several factors on concentrations of bioaerosols in a well-ventilated hospital environmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 71.95

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان