مهناز  صارمی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهناز صارمی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : مهناز صارمی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Mahnaz Saremi پست الکترونيک : saremim@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : ارگونومی
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه ارگونومی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت حرفه ایفوق لیسانس1381تربیت مدرس
ارگونومیدکترای تخصصی پی اچ دی1387لویی پاستور

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی حدس پذیری و ویژگی‌های شناختی تصویر نگاشت‌های دارویی برحسب ویژگی‌های فردی در یک مرکز درمانی منتخبمجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/30
بررسی ارتباط استفاده از رسانه‌های تصویری قابل‌حمل با کیفیت خواب شبانه و عملکرد در پرستاران یک بیمارستان منتخبمجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/23
بررسی تأثیر برنامه ارگونومی مبتنی بر مدیریت استرس شغلی بر شاخص توانایی کار و استرس شغلی کارگران دریک صنعت تولید قطعات خودرو.همکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/12
بررسی ارتباط بین زیباشناختی، کاربردپذیری و هیجان در مراحل اولیه تجربه کاربر دانشجویان صفحات وب بر اساس پیچیدگی بارکاری ذهنیمجری اصلی4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/08/19
بررسی تأثیر اعتیاد به گوشی هوشمند بر روی رفتار رانندگی، بر حسب پیچیدگی وظیفه : مطالعه شبیه‌سازیمجری اصلی3تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10
بررسی ارتباط بین میزان وابستگی به گوشی هوشمند با ناراحتی های اندام فوقانی و نقصهای شناختیمجری اصلی2تصویب نهایی دانشگاه1398/03/12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1اثرات ناشی از مواجهه شغلی با صدای ترافیک بر خواب افسران پلیس: مطالعه پرسشنامه ایISC - Islamic Science Citation طب انتظامی 3
2بررسی عوامل پیش بینی کننده گردن درد در دندان پزشکانISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 3
3Influence of traffic-related noise and air pollution on self-reported fatigueScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1080/10803548.2015.102928820.31
4ارزیابی میزان بروز کمردرد و ارتباط آن با سطح ریسک ارگونومیکی بخشهای بستری در بین پرستارانISC - Islamic Science Citation مجله توانبخشی نوین 4
5بررسی حداکثر ظرفیت هوازی (VO2max) و عوامل مرتبط با آن در آتش نشانانScopusسلامت کار ایران 3
6بررسی عملکردهای شناختی دانشجویان در مواجهه با گرما با استفاده از آزمون عملکرد پیوستهسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
7تأثیر طراحی خطوط مونتاژ بر اساس تکنیک های مهندسی بر بهره وری و فاکتورهای ارگونومیScopusسلامت کار ایران 6
8بررسی ارتباط بین وضعیت سر جلوآمده با میزان اختلال ثبات وضعیتی ایستا و پویا در دندانپزشکانISC - Islamic Science Citation مجله علوم پزشکی رازی 145
9ارزیابی خطر اختلالات اسکلتی-عضلانی در سیمبانان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با استفاده از روش REBA در سال 1393ISC - Islamic Science Citation مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 7
10Demographic and occupational determinants of the work ability of firemenScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Occupational Health http://doi.org/10.1539/joh.15-0296-FS11.44
11توانمندی انجام کار و ارتباط آن با بهره وری در کارمندان بانکScopusسلامت کار ایران 6
12بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کاربردپذیری sus با کاربری علائم ترافیکیScopusسلامت کار ایران 1
13بررسی وضعیت ارگونومیکی بیمارستان های دولتی شهر قزوین با رویکرد اولویت بندی اقدامات اصلاحیScopusسلامت کار ایران 3
14بررسی وضعیت پایگاه اطلاعات آنتروپومتریک در ایران: مطالعه مروریScopusسلامت کار ایران 42.0
15بررسی ارتباط حداکثرظرفیت هوازی با توانایی شناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویانScopusسلامت کار ایران 1
16بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی ویژگیهای شناختی علائم تصویری ترافیکیScopusسلامت کار ایران 2
17Normative hand grip strength and prediction models for Iranian office employeesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 620.902
18Anthropometric Estimates for Iranian General PopulationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health 81.22

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان