فریبا  خداقلی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

فریبا خداقلی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : فریبا خداقلی آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : fariba khodagholi پست الکترونيک : khodagholi@sbmu.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : مرکز تحقیقات علوم اعصاب رشته تخصصي : بیوشیمی
آدرس محل کار : مرکز تحقیقات علوم اعصاب

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
بررسی اثر رژیم غذایی پرچرب مادر بر بیان گلوکز ترانسپورتر 2 در پانکراس موشهای صحرایی نر نسل اول در پاسخ به استرسهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی تغییرات فاکتورهای اتوفاژی، آپوپتوزی، نکروپتوزی بر بروز رفتارهای همدلی در موش صحرایی که در دوران جنینی در معرض مت آمفتامین بوده اند.همکار6تصویب نهایی دانشگاه
بررسی اثر مواجهه آلودگی هوا در دوران بارداری بر اختلالات ساختاری بافت مغز در فرزندان نر موش صحراییهمکار5تصویب نهایی دانشگاه1398/05/12
بررسی اثر مواجهه با آلاینده‌های هوای آزاد بر میزان تغییرات ذخایر تخمدانی برآورد شده برحسب سطح سرمی هورمون آنتی مولرین در مطالعه حیوانی و انسانیهمکار6تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/10/10
مطالعه اثر انسولین داخل بینی بر روی اختلالات فعالیت سیکل تنفسی میتوکندری در شرایط دیابت نوع 2همکار2تصویب نهایی دانشکده/مرکز
مقایسه اثر اندازه ذرات اکسید آهن مگنتیت در دو بعد میکرونی و نانومتریک بر بروز سمیت سلولی در رده سلولی A549 در یک مطالعه برون‌تنیهمکار6تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثر مصرف دراز مدت یک رژیم غذایی پرچرب بر القا استرس شبکه آندوپلاسمی و میزان بیان WFS1 در جزایر پانکراس موشهای صحرایی نرهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثرات محافظت نورونی تزریق درون استریاتومی سلول های سرتولی در رتهایی با مدل هانتینگتون القا شده با 3-NP: نقش سیستم آنتی اکسیدانی وعوامل ضد التهابیهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثر مصرف غذای پرچرب در دوران های بارداری و شیردهی بر القاء استرس شبکه آندوپلاسمی در پانکراس زاده های نر موش صحراییهمکار4تصویب نهایی دانشگاه1398/06/11
بررسی تغییر فاکتور های BDNF و p-GSK3B در نواحی استریاتوم و هیپوکمپ هنگام تصمیم گیری بر پایه تلاش در مرحله ترک اعتیاد به مورفینهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثر استرس های مزمن در دوران شیرخوارگی و بلوغ بر بیان پروتئین پیروات دهیدروژناز (PDH) و میزان فعالیت آنزیم های آلفا کتوگلوتارات دهیدروژناز(KGD-α) و آکونیتاز پانکراس در موش های صحرایی بالغ نر نسل اولمجری5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/11
بررسی اثر مواجهه جداگانه و ترکیبی با نانوپلاستیک‌های پلی‌استایرن و نونیل‌فنل بر هموستاز سیستم آنتی‌اکسیدانی در ماهی زبراهمکار5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/01
بررسی اثر استرس جداسازی از مادر بر محتوا و میزان ترشح انسولین از جزایر پانکراس، و ارتباط مقادیر مذکور با محتوای انسولین هیپوکمپ و حافظه فضایی، در موش های صحرایی نر بالغهمکار3تصویب نهایی دانشکده/مرکز
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان یادگیری و حافظه و سطح پروتئین های BDNF و P70S6 kinase در موش¬های صحرایی مسنمجری اصلی1تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثرات AMP activated protein kinase القا شده توسط متفورمین بر روی یادگیری و حافظه و سطح پروتئینی ملکولهای CREB و cfos متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن گلوبال مغزی در موشهای صحرایی نرمجری اصلی1تصویب نهایی دانشکده/مرکز
بررسی اثر استرس دوران بارداری، با دریافت ویتامین E، بر شاخص های استرس اکسیداتیو و میزان ترشح انسولین از جزایر جدا شده¬ی پانکراس در موش صحرایی نر بالغ نسل اولهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز
وابسته به زمینه بودن تاثیر درمانی اوکسی توسین در درمان بیماری های نورودژنراتیو: نقش واسطه گری BDNFمجری اصلی2تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/12/19

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1Lithium Increases Radiosensitivity by Abrogating DNA Repair in Breast Cancer Spheroid CultureScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceARCH IRAN MED 51.22
2Antimanic drug sensitizes breast cancer cell line to ionizing radiationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceGEN PHYSIOL BIOPHYS 10.4149/gpb_gpb_2013080330.85
3Effect of physical stress on the alteration of mesolimbic system apoptotic factors in conditioned place preference paradigmScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- org/10.1016/j.pbb.2014.06.01712.6
4A novel traumatic brain injury model for induction of mild brain injury in ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJ NEUROSCI METH i.org/10.1016/j.jneumeth.2014.05.03542.11
5Inhibition study on insulin fibrillation and cytotoxicity by paclitaxelScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJ BIOCHEM 10.1093/jb/mvu01262.71
6Effects of 940 MHz EMF on bioluminescence and oxidative response of stable luciferase producing HEK cellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePhotochemical and Photobiological Sciences 10.1039/c3pp50451d-2.92
7Sodium dodecyl sulphate modulates the fibrillation of human serum albumin in a dose-dependent manner and impacts the PC12 cells retractionMedlineColloids and Surfaces B: Biointerfaces 10.1016/j.colsurfb.2014.07.00213.55
8Conditioned Media of Choroid Plexus Epithelial Cells Induces Nrf2-Activated Phase II Antioxidant Response Proteins and Suppresses Oxidative Stress-Induced Apoptosis in PC12 CellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Molecular Neuroscience 10.1007/s12031-014-0228-4.42.89
9Inhibition of Akt Phosphorylation Diminishes Mitochondrial Biogenesis Regulators, Tricarboxylic Acid Cycle Activity and Exacerbates Recognition Memory Deficit in Rat Model of Alzheimer’s DiseaseScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceCELL MOL NEUROBIOL 10.1007/s10571-014-0099-932.29
10Nucleus incertus inactivation impairs spatial learning and memory in ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePhysiology and Behavior 10.1016/j.physbeh.2014.11.0141393.16
11بررسی مولکولی کانال های پتاسیمی اندوپلاسمیک رتیکلوم هپاتوسیت هاScopusفیزیولوژی و فارماکولوژی 3
12Preventing effect of L-type calcium channel blockade on electrophysiological alterations in dentate gyrus granule cells induced by entorhinal amyloid pathologyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePLOS ONE 10.1371/journal.pone.0117555103.53
13Effect of early life stress on pancreatic isolated islets’ insulin secretion in young adult male rats subjected to chronic stressScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEndocrine 10.1007/s12020-014-0337-423.527
14Aromatase inhibition exacerbates pain and reactive gliosis in the dorsal horn of the spinal cord of female rats caused by spinothalamic tract injuryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEndocrinology 10.1210/en.2014-1158155
15Brain mitochondrial ATP-insensitive large conductance Ca+2-activated K+ channel properties are altered in a rat model of amyloid-β neurotoxicityScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceExperimental Neurology -4.69
16Pre-treatment with metformin activates Nrf2 antioxidant pathways and inhibits inflammatory responses through induction of AMPK after transient global cerebral ischemiaScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceMETAB BRAIN DIS 10.1007/s11011-014-9632-232.63
17Paradoxical role of PKA inhibitor on amyloidβ-induced memory deficitScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePhysiology and Behavior : 10.1016/j.physbeh.2015.05.029102.97
18Beneficial Effect of Flavone Derivatives on Aβ-Induced Memory Deficit Is Mediated by Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ Coactivator 1α: A Comparative Study.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Toxicology 10.1177/109158181558416531.29
19Curcumin Protects β-Lactoglobulin Fibril Formation and Fibril-Induced Neurotoxicity in PC12CellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePLOS ONE 10.1371/journal.pone.013320673.23
20Administration of the Glial Condition Medium in the Nucleus Accumbens Prolong Maintenance and Intensify Reinstatement of Morphine-Seeking BehaviorScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNeurochemical Research 12.59
21Reversal effects of crocin on amyloid β-induced memory deficit Modification of autophagy or apoptosis markersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePHARMACOL BIOCHEM BE PtA2.78
22Ameliorating of Memory Impairment and Apoptosis in Amyloid β-Injected Rats Via Inhibition of Nitric Oxide Synthase: Possible Participation of AutophagyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIRAN J PHARM RES 31.06
23Diagnostic Value of Serum Levels of GFAP, pNF-H, and NSE Compared With Clinical Findings in Severity Assessment of Human Traumatic Spinal Cord Injury.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceSpine 10.1097/BRS.0000000000000654142.297
24RIP1 Inhibition Rescues from LPS-Induced RIP3-Mediated Programmed Cell Death, Distributed Energy Metabolism and Spatial Memory ImpairmentScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Molecular Neuroscience 22.343
25Inactivation of nucleus incertus impairs passive avoidance learning and long term potentiation of the population spike in the perforant path-dentate gyrus evoked field potentials in ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNeurobiology of Learning and Memory 10.1016/j.nlm.2016.02.01243.65
26Involvement of AMPA/Kainate Glutamate Receptor in the Extinction and Reinstatement of Morphine-Induced Conditioned Place Preference: A Behavioral and Molecular StudyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceCellular and Molecular Neurobiology 10.1007/s10571-016-0371-212.5
27Reduction of autophagy markers mediated protective effects of JNK inhibitor and bucladesine on memory deficit induced by Aβ in rats.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNaunyn-Schmiedebergs Archiv für Pharmakologie und experimentelle Pathologie 10.1007/s00210-016-1222-x.52.471
28Complexity of Compensatory Effects in Nrf1 Knockdown: Linking Undeveloped Anxiety-Like Behavior to Prevented Mitochondrial Dysfunction and Oxidative StressScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceCELL MOL NEUROBIOL 10.1007/s10571-015-0236-042.506
29A comprehensive approach to investigate the contradictory effects of metformin therapy in cerebral ischemic injuryScopusPhysiology and Pharmacology 3
30How sodium arsenite improve amyloid β-induced memory deficit?Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePhysiology and Behavior 10.1016/j.physbeh.2016.04.04692.97
31Oxytocin is involved in the proconvulsant effects of Sildenafil: Possible role of CREBScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxicology Letters 10.1016/j.toxlet.2016.05.018163.26
32Nitric Oxide and Protein Disulfide Isomerase Explain the Complexities of Unfolded Protein Response Following Intra-hippocampal Aβ Injection.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceCELL MOL NEUROBIOL 10.1007/s10571-015-0271-x62.5
33تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهارnNOS بر میزان پروتئین گیرنده های نیکوتینی استیل کولین عضلۀ اسکلتی موشهای صحرایی مسنISC - Islamic Science Citation فیزیولوژی ورزشی 26
34تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان پروتئین اگرین در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مسنISC - Islamic Science Citation فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 1
35اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان نوروترپسین در عضلات تند انقباض و کند انقباض موش های سالمند ویستارISC - Islamic Science Citation پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 20
36تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش صحرایی نر ویستارISC - Islamic Science Citation فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 2
37The Effect of Melatonin on Behavioral, Molecular, and Histopathological Changes in Cuprizone Model of Demyelination.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceMolecular Neurobiology 10.1007/s12035-015-9404-y75.397
38Neuroprotection and anxiety like behavior reduction of Allium hirtifolium and Astragalus hamosus in the Aβ-injected ratISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 4
39Hazelnut and neuroprotection: Improved memory and hindered anxiety in response to intra-hippocampal Aβ injectionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNutritional Neuroscience 102.616
40Water-soluble and organic extracts of ambient PM2.5 in Tehran air: assessment of genotoxic effects on human lung epithelial cells (A549) by the Comet assayScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 40.85
41Decrease of high voltage Ca2 currents in the dentate gyrus granule cells byentorhinal amyloidopathy is reversed by calcium channel blockadeScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEuropean Journal of Pharmacology -2.73
42The effect of arsenite on spatial learning: Involvement of autophagy and apoptosis.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEuropean Journal of Pharmacology 10.1016/j.ejphar.2016.12.023182.73
43HIGH-FAT DIET WITH STRESS IMPAIRED ISLETS’ INSULIN SECRETION BY REDUCING PLASMA ESTRADIOL AND PANCREATIC GLUT2 PROTEIN LEVELS IN RATS’ PROESTRUS PHASEScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Physiology and Pharmacology 52.8
44Association of Long-Term Atorvastatin with Escalated Stroke-Induced Neuroinflammation in RatsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Molecular Neuroscience 10.1007/s12031-016-0814-812.35
45Protective Effect of a Polyherbal Traditional Formula Consisting of Rosa damascena Mill., Glycyrrhiza glabra L. And Nardostachys jatamansi DC., Against Ethanol-induced Gastric UlcerScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Pharmaceutical Research 21.5
46Subchronic metformin pretreatment enhances novel object recognition memory task in forebrain ischemia: behavioural, molecular, and electrophysiological studiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceCanadian Journal of Physiology and Pharmacology 10.1139/cjpp-2016-026041.704
47Protective effects of salicylate on PKA inhibitor (H-89)-induced spatial memory deficit via lessening autophagy and apoptosis in ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1016/j.pbb.2016.10.008-2.537
48Physicochemical characterization of ambient PM2.5 in Tehran air and its potential cytotoxicity in human lung epithelial cells (A549)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceScience of the Total Environment -3.97
49Myricetin protects hippocampal CA3 pyramidal neurons and improves learning and memory impairments in rats with Alzheimer's diseaseScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNeural Regeneration Research 10.4103/1673-5374.197141120.968
50Maternal high-fat diet intensifies the metabolic response to stress in male rat offspringScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNutrition and Metabolism 202.97
51Prevention of Cyclophilin D-Mediated mPTP Opening Using Cyclosporine-A Alleviates the Elevation of Necroptosis, Autophagy and Apoptosis-Related Markers Following Global Cerebral Ischemia-Reperfusion.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Molecular Neuroscience 12.22
52Necroptosis Resumes Apoptosis in Hippocampus but Not in Frontal CortexScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Cellular Biochemistry 99993.08
53تغییر فاکتورهای آپوپتوزی PARP, Caspase-3و نسبت Bax/Bcl-2 در ناحیه تگمنتوم شکمی پس از اکتساب ترجیح مکان شرطی و دوره ترک مصرف مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهیScopusKoomesh 4 (پیاپی 48 )
54بررسی اثر عصاره ی گیاه Salvia hydrangea (گل ارونه)بر روند بهبود حافظه، کاهش آپوپتوز و فسفریلاسیون پروتئین CREB در مدل آلزایمر القا شده با آمیلوئید بتا در موش های صحرایی نرIndex Copernicus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 2
55تأثیر 8 هفته تمرین سرعتی متناوب بر میزان میوژنین بافت عضله اسکلتی موش‏های صحرایی سالمندISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 39
56Coenzyme Q10 supplementation improves acute outcomes of stroke in rats pretreated with atorvastatinScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNutritional Neuroscience 10.1080/1028415X.2017.1376928113.7
57Differential impact of treadmill training on stroke-induced neurological disordersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBrain Injury 10.1080/02699052.2017.134628720171.97
58Prevention of recognition memory loss and moderation of mitochondrial dynamic tendency toward fusion by flavone derivatives in Aβ-injected rats: a comparison between two flavonoids with different polarityScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNutritional Neuroscience 10.1080/1028415X.2017.13841731113.765
59Reversible inactivation of interpeduncular nucleus impairs memory consolidation and retrieval but not learning in rats: A behavioral and molecular studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBEHAV BRAIN RES 10.1016/j.bbr.2018.01.0123423.002
60Exercise training with concomitant nitric oxide synthase inhibition improved anxiogenic behavior, spatial cognition, and BDNF/P70S6 kinase activation in 20-month-old ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceApplied Physiology, Nutrition and Metabolism 10.1139/apnm-2017-031312.023
61Paclitaxel inhibited lysozyme fibrillation by increasing colloidal stability through formation of 'off-pathway' oligomersScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Biological Macromolecules 10.1016/j.ijbiomac.2018.01.0721113.67
62Mitochondrial aconitase in Neurodegenerative disorders: role of a metabolism-related molecule in neurodegenerationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceCurrent Drug Targets 10.2174/138945011866617081612420383.11
63High intensity exercise preconditioning provides differential protection against brain injury following experimental strokeScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceLife Sciences 10.1016/j.lfs.2018.03.00720183.234
64Combined toxicity of multi-walled carbon nanotubes and benzo [a] pyrene in human epithelial lung cellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 11.887
65تزریق سلول های سرتولی به رتهایی با مدل هانتینگتون سبب کاهش التهاب عصبی و نیز بهبودی حرکتی و کاهش آتروفی استریاتال می شودScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Molecular Neuroscience 652.4
66Dietary supplementation with Allium hirtifolium and/or Astragalus hamosus improved memory and reduced neuro-inflammation in the rat model of Alzheimer's diseaseScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- https://doi.org/10.1139/apnm-2017-058562.518
67Modulatory role of the intra-accumbal CB1 receptor in protein level of the cfos and pCREB/CREB ratio in the nucleus accumbens and ventral tegmental area in extinction and morphine seeking in the ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBrain Research Bulletin 10.1016/j.brainresbull.2018.08.01720183.44
68Protective effects of ex-527 on cerebral ischemia-reperfusion injury through necroptosis signaling pathway attenuation.Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Cellular Physiology 10.1002/jcp.2705520183.92
69Protective role of Apelin-13 on amyloid β25-35-induced memory deficit; Involvement of autophagy and apoptosis processScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1016/j.pnpbp.2018.10.005894.18
70Temporal Pattern and Crosstalk of Necroptosis Markers with Autophagy and Apoptosis Associated Proteins in Ischemic HippocampusScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNeurotoxicity Research 13.186
71Resveratrol Protects Purkinje Neurons and Restores Muscle Activity in Rat Model of Cerebellar AtaxiaScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of Molecular Neuroscience https://doi.org/10.1007/s12031-018-1065-7652.454
72Maternal separation blunted spatial memory formation independent of peripheral and hippocampal insulin content in young adult male ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePLOS ONE 102.76
73Concentration, sources and human health risk of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons bound PM2.5 ambient air, Tehran, IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Geochemistry and Health 102.99
74تزریق سلول های بنیادی ماتریکس بند ناف سبب کاهش مرگ ناشی از استرس اکسیداتیو و بهبود عملکرد عضلانی و کاهش آتروفی استرباتوم در رتهایی با مدل هانتینگتون می شودScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNeurotoxicity Research 343.1
75Peroxisomal Malfunction Caused by Mitochondrial Toxin 3-NP: Protective Role of OxytocinScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceIranian Journal of Pharmaceutical Research 11.37
76Melatonin protective effect against amyloid β-induced neurotoxicity mediated by mitochondrial biogenesis; involvement of hippocampal Sirtuin-1 signaling pathwayScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of SciencePhysiology and Behavior 10.1016/j.physbeh.2019.02.01662.51
77Individual and combined toxicity of carboxylic acid functionalized multi-walled carbon nanotubes and benzo a pyrene in lung adenocarcinoma cellsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 72.8
78اثر بهبود عصبی ترانس پلانت سلول های سرتولی در یک مدل موش صحرایی با سمیت آمیلوئید بتاScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceBehavioural Brain Research 213.1
79Impact of Gold Nanoparticles on Amyloid β-Induced Alzheimer's Disease in a Rat Animal Model: Involvement of STIM ProteinsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceACS Chemical Neuroscience 10.1021/acschemneuro.8b0062253.86
80Co-exposure to ambient PM2.5 plus gaseous pollutants increases amyloid β1–42 accumulation in the hippocampus of male and female ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxin Reviews 63.84
81Preconditioning with toll-like receptor agonists attenuates seizure activity and neuronal hyperexcitability in the pilocarpine rat model of epilepsyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNeuroscience 10.1016/j.neuroscience.2019.04.0204083.244
82بررسی اثر نوروپروتکتیو ملاتونین اگزوژن بر روی نورون های نورآدرنرژیک هسته لوکوس سرولئوس موشهای صحرایی نر بالغPubMedJournal of Chemical Neuroanatomy 101656
83Antagonistic effect of co-exposure to short-multiwalled carbon nanotubes and benzo[a]pyrene in human lung cells (A549)Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceToxicology and Industrial Health 61.63
84Minocycline induces the expression of intra-accumbal glutamate transporter-1 in the morphine-dependent ratsScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceAsian Journal of Psychiatry 10.1016/j.ajp.2019.10.00720191.932
85Naloxone-precipitated withdrawal ameliorates impairment of cost-benefit decision making in morphine-treated rats: Involvement of BDNF, p-GSK3-β, and p-CREB in the amygdalaScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceNeurobiology of Learning and Memory 10.1016/j.nlm.2019.10713820203.01

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان