شکوه السادات  خالو

 فعاليت هاي پژوهشي

 

شکوه السادات خالو

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : شکوه السادات خالو آخرين مدرک تحصيلي : دکترای تخصصی پی اچ دی
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Shokooh Sadat Khaloo پست الکترونيک : sh_khaloo@yahoo.com
دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت و ایمنی رشته تخصصي : شیمی ـ تجزیه
آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت و ایمنی- گروه HSE

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی کاربردیلیسانس1377دانشگاه اصفهان
شیمی تجزیه (الکتروشیمی)فوق لیسانس1379دانشگاه اصفهان
شیمی تجزیه (الکتروشیمی)دکترای تخصصی پی اچ دی1385دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
دانشیاردانشکده بهداشت و ایمنی، اوین-میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو
استادیاردانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست: تهرانپارس حکیمیه، بلوار نور1388/07/111393/12/06

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
ارزیابی و رتبه بندی ریسکهای بهداشت، ایمنی و زیست محیطی با اولویت اقدامات اصلاحی و کنترلی به روش ANP در کارخانه سیمان مارگون – یاسوج در 1396مجری4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/10/12
بررسی تاثیر بکارگیری فرآیند مدیریت مخاطرات و پیامدها بر سطح ریسک و شاخص های بهداشت، ایمنی و زیست محیطی در پروژه حفاری تونل انتقال آب در غرب کشورمجری5تصویب نهایی دانشکده/مرکز1397/11/27
ارائه تکنیک ارزیابی ریسک نیمه کمی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی با رویکرد مدلسازی مواجهه هوابرد با مواد شیمیاییهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز1398/05/13

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1Enhancing decolorization of Eriochrome Blue Black R during nano-size zero-valent iron treatment using ultrasonic irradiationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1080/19443994.2013.801322520.85
2بررسی حوادث حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در ایرانScopusسلامت کار ایران 5133- 17355
3بهینه سازی تخریب 4-نیتروفنل با استفاده از نانوذرات اکسید آهن به روش سطح پاسخScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 81.173
4Fabrication of a modified electrode based on multi-walled carbon nanotubes decorated with iron oxide nanoparticles for the determination of enrofloxacinScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceMICRO NANO LETT 100.85
5Graphene oxide coated wad as a new sorbent in fixed bed column for the removal of crystal violet from contaminated waterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceSeparation Science and Technology 11.17
6Sensitive and Selective Determination of Riboflavin in Food and Pharmaceutical Samples Using Manganese (III) Tetraphenylporphyrin Modified Carbon Paste ElectrodeScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Food Properties 101.586
7Transformer oils as a potential source of environmental exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs): an assessment in three central provinces of IranScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Science and Pollution Research 232.741
8Fabrication of a Biocompatible Nanocomposite-Based Voltammetric Sensor for Sensitive Determination of MercazoleScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 471.566
9Ultrasensitive quantification of paraquat using a newly developed sensor based on silver nanoparticle-decorated carbon nanotubesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceJournal of the Iranian Chemical Society JICS 001.593
10Age-sex specific and sequela-specific disability-adjusted life years (DALYs) due to dental caries preventable through water fluoridation: An assessment at the national and subnational levels in Iran, 2016Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Research -4.732
11Klonopin assay using modified electrode with multiwalled carbon nanotubes and poly melamine nanocompositeScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications 15.08
12Age-sex specific disability-adjusted life years (DALYs) attributable to elevated levels of fluoride in drinking water: A national and subnational study in Iran, 2017Science Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceWater Research 67.913
13Environmental risk assessment and corrective measures for the metal rolling industryScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceEnvironmental Monitoring and Assessment 61.959
14Simultaneous adsorptive removal of organic and inorganic pollutants from aqueous solutions: kinetic, equilibrium and thermodynamic studiesScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 11.234

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان