مهسا  مرادی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهسا مرادی

در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي شهيد بهشتي
علوم پزشکي شهيد بهشتي
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : مهسا مرادی آخرين مدرک تحصيلي : فوق لیسانس
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Mahsa Moradi پست الکترونيک : mahsamoradi2010@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصي : مهندسی بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی پی اچ دی0دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی بهداشت محیطلیسانس1390دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده بهداشت
مهندسی بهداشت محیطفوق لیسانس1392دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده بهداشت

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
کارشناس آزمایشگاه آلودگی خاک و آب زیرزمینیدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده عمران و محیط زیست1393/03/011393/10/01
هیئت علمی طرحیدانشگاه علوم پزشکی سمنان - دانشکده پیراپزشکی و بهداشت آرادان1393/09/101394/06/30

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

عنوان طرح جايگاه متقاضي تعداد همکاران وضعيت طرح تاريخ تصويب پروپوزال تاريخ قرارداد تاريخ خاتمه
مطالعه تلفیق مانع واکنش دهنده نفوذپذیر و فرآیند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه رادیکال سولفات جهت تصفیه آب آلوده به پرکلرواتیلنهمکار4تصویب نهایی دانشکده/مرکز

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1Simultaneous application of iron and aluminum anodes for nitrate removal: a comprehensive parametric studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Environmental Science and Technology DOI 10.1007/s13762-014-0587-y61.84
2Textile wastewater decolorization by zero valent iron activated peroxymonosulfate: Compared with zero valent copperScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- DOI: 10.1016/j.jece.2014.08.0033
3Application of response surface method for coagulation process in leachate treatment as pretreatment for Fenton process: Biodegradability improvementScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1016/j.jwpe.2014.09.0020
4A comparative study of electrocoagulation, electrochemical Fenton, electro-Fenton and peroxi coagulation for decolorization of real textile wastewater: Electrical energy consumption and biodegradability improvementسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1016/j.jece.2014.12.0181
5Photo-electro-oxidation assisted peroxymonosulfate for decolorization of acid brown 14 from aqueous solutionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceKorean Journal of Chemical Engineering 10.1007/s11814-014-0263-431.241
6مدل سازی فرآیند حذف پرکلرواتیلن از آب بوسیله مانع واکنش دهنده نفوذپذیر با بستر آهن صفر ظرفیتیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
7Direct Blue 71 removal by electrocoagulation sludge recycling in photo-Fenton process: response surface modeling and optimizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 101.173
8Simultaneous application of copper and PbO2 anodes for electrochemical treatment of olive oil mill wastewaterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 131.173
9Application of peroxymonosulfate and its activation methods for degradation of environmental organic pollutants: ReviewScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 15.31

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان سال مقطع تحصيلي پايان‌نامه نوع پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان