مهسا  مرادی

 فعالیت های پژوهشی

 

مهسا مرادی

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مهسا مرادی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mahsa Moradi پست الکترونیک : mahsamoradi2010@gmail.com
دانشکده/محل خدمت : دانـشکـده بهداشت رشته تخصصی : مهندسی بهداشت محیط
آدرس محل کار : دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی پی اچ دی0دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی بهداشت محیطلیسانس1390دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده بهداشت
مهندسی بهداشت محیطفوق لیسانس1392دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده بهداشت

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس آزمایشگاه آلودگی خاک و آب زیرزمینیدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده عمران و محیط زیست1393/03/011393/10/01
هیئت علمی طرحیدانشگاه علوم پزشکی سمنان - دانشکده پیراپزشکی و بهداشت آرادان1393/09/101394/06/30

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1مطالعه تلفیق مانع واکنش دهنده نفوذپذیر و فرآیند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه رادیکال سولفات جهت تصفیه آب آلوده به پرکلرواتیلن همکار7

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1Simultaneous application of iron and aluminum anodes for nitrate removal: a comprehensive parametric studyScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceInternational Journal of Environmental Science and Technology DOI 10.1007/s13762-014-0587-y61.84
2Textile wastewater decolorization by zero valent iron activated peroxymonosulfate: Compared with zero valent copperScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- DOI: 10.1016/j.jece.2014.08.0033
3Application of response surface method for coagulation process in leachate treatment as pretreatment for Fenton process: Biodegradability improvementScopus ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1016/j.jwpe.2014.09.0020
4A comparative study of electrocoagulation, electrochemical Fenton, electro-Fenton and peroxi coagulation for decolorization of real textile wastewater: Electrical energy consumption and biodegradability improvementسایر سایت های تخصصی ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 10.1016/j.jece.2014.12.0181
5Photo-electro-oxidation assisted peroxymonosulfate for decolorization of acid brown 14 from aqueous solutionScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceKorean Journal of Chemical Engineering 10.1007/s11814-014-0263-431.241
6مدل سازی فرآیند حذف پرکلرواتیلن از آب بوسیله مانع واکنش دهنده نفوذپذیر با بستر آهن صفر ظرفیتیISC - Islamic Science Citation ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 1
7Direct Blue 71 removal by electrocoagulation sludge recycling in photo-Fenton process: response surface modeling and optimizationScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 101.173
8Simultaneous application of copper and PbO2 anodes for electrochemical treatment of olive oil mill wastewaterScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of ScienceDESALIN WATER TREAT 131.173
9Application of peroxymonosulfate and its activation methods for degradation of environmental organic pollutants: ReviewScience Sitation Index Expanded -ISI - Web of Science ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ---- 15.31

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان