وقوع حوادث و آلودگی­ های صنعتی علاوه بر اینکه از جنبه‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی، و زیست محیطی قابل قبول نیست، از دیدگاه اقتصادی نیز ضرر و زیان­های بسیار زیادی را بر کارگران، کارفرمایان، دولت و جامعه کشوری و جهانی تحمیل می­کند و آثار مخرب و جبران‌ناپذیری را در سطح جهانی خواهد داشت، این در حالی است که با ملاحظات سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست(HSE) تا حدود زیادی می‌توان از این عوارض نامطلوب پیشگیری نمود.

از این رو نیاز به ابزاری جامع جهت آنالیز اقتصادی اقدامات کنترلی در سیستم مدیریت HSE و منافع متقابل این حوزه‌ها مشهود است.

" />

ارائه ابزاری جهت ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بر پایه آنالیز‌های هزینه- فایده و هزینه- اثربخشی و استفاده از آن در یک صنعت نیروگاهی

A toolkit for economic evaluation of investments in health, safety, and environment (HSE) based on cost-benefit and cost-effectiveness analyses and its application in an powerhouse industry


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: حسین میری , رضا سعیدی

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، سرمایه گذاری اقتصادی، آنالیز هزینه– فایده، آنالیز هزینه– اثربخشی، ابزار نرم افزاری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 20006
عنوان فارسی طرح ارائه ابزاری جهت ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بر پایه آنالیز‌های هزینه- فایده و هزینه- اثربخشی و استفاده از آن در یک صنعت نیروگاهی
عنوان لاتین طرح A toolkit for economic evaluation of investments in health, safety, and environment (HSE) based on cost-benefit and cost-effectiveness analyses and its application in an powerhouse industry
کلمات کلیدی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، سرمایه گذاری اقتصادی، آنالیز هزینه– فایده، آنالیز هزینه– اثربخشی، ابزار نرم افزاری
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 210
ضرورت انجام تحقیق

   وقوع حوادث و آلودگی­ های صنعتی علاوه بر اینکه از جنبه‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی، و زیست محیطی قابل قبول نیست، از دیدگاه اقتصادی نیز ضرر و زیان­های بسیار زیادی را بر کارگران، کارفرمایان، دولت و جامعه کشوری و جهانی تحمیل می­کند و آثار مخرب و جبران‌ناپذیری را در سطح جهانی خواهد داشت، این در حالی است که با ملاحظات سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست(HSE) تا حدود زیادی می‌توان از این عوارض نامطلوب پیشگیری نمود.

از این رو نیاز به ابزاری جامع جهت آنالیز اقتصادی اقدامات کنترلی در سیستم مدیریت HSE و منافع متقابل این حوزه‌ها مشهود است.

هدف کلی ارائه ابزاری جهت ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری HSE بر پایه آنالیز‌های هزینه- فایده و هزینه- اثربخشی و استفاده از آن در یک صنعت نیروگاهی
خلاصه روش کار

این پژوهش به صورت توسعه‌ای و کاربردی است. در این پژوهش ابتدا با یک بررسی جامع مطالعات انجام شده و مراجع معتبر حوزه HSE، فهرستی از کلیه مولفه‌های AIPCs و مولفه‌های­ PACs تهیه گردیده و با دریافت نظر گروه خبرگان متشکل از کارشناسان و متخصصین، صحت و اعتبار مولفه­ ها و نحوه محاسبه آن­ها مورد بررسی قرار می­ گیرد. سپس با استفاده از مولفه‌های تعیین شده و تعریف روابط و محاسبات مربوطه در نرم‌افزار اکسل، ابزار ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری HSE بر پایه آنالیز‌های هزینه- فایده و هزینه- اثربخشی توسعه داده می‌شود. در نهایت جهت ارزیابی ابزار توسعه یافته و رفع اشکالات احتمالی و نیز استفاده از آن در شرایط واقعی، یک صنعت نیروگاهی دارای سیستم مدیریت HSE یا دارای سیستم مستندسازی دقیق و واقعی میزان حوادث، بیماری­ های شغلی، آلودگی­ های محیط‌زیست، اقدامات اصلاحی انجام شده و هزینه ­های مربوطه انتخاب شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تمام مولفه­ های هزینه حوادث و بیماری­ های شغلی و آلودگی­ های زیست محیطی ذکر شده در مطالعات گذشته، کتب تالیف شده و مراجع معتبری چون ایمنی و بهداشت انگلستان و سازمان محیط زیست کشور و غیره ( در منابع آورده شده ­اند) با یک بررسی جامع مشخص شدند و فهرستی از تمام مولفه­ ها به همراه روش محاسبه و گردآوری آنان تدوین شده است. سپس به منظور تعیین مولفه­ های اصلی هزینه ­ها، صحت و درست بودن روش محاسبه مولفه­ ها و در نهایت تلفیق مولفه ­ها و  روش ­های محاسباتی آن­ها برای پوشش دادن کامل هزینه­ ها و کاهش خطا در محاسبات از نظر گروه خبرگان استفاده می­شود.  در این مطالعه گروه خبرگان از اعضای گروه مطالعه، اساتید دانشگاه ­ها با تخصص‌های HSE، اقتصاد، اقتصاد سلامت و مدیران و کارشناسان HSE صنعت مورد بررسی (با تعداد کل حدود 12-10 نفر) تشکیل می‌شود.

هزینه­ ها اغلب بر اساس نوع هزینه و گروه متحمل دسته بندی می­شوند. ما هزینه ­ها را بر اساس گروه متحمل هزینه ­ها دسته بندی و میزان هزینه ­های ناشی از حوادث و بیماری­ های شغلی را در چهار گروه کارگر، کارفرما (شرکت)، دولت و جامعه و میزان هزینه ­های ناشی از آلودگی­ های زیست محیطی را در دو گروه کارفرما و جامعه بررسی می­ کنیم و همچنین نوع هزینه (مستقیم و غیرمستقیم) را نیز تعیین می­ کنیم. داده ­های مورد نیاز در این مطالعه شامل (1) مولفه‌های هزینه حوادث، (2) مولفه‌های هزینه بیماری­ های شغلی، (3) مولفه‌های هزینه آلودگی­ های زیست محیطی، (4) مولفه‌های PACs، (5) فاکتورها و ثوابت تبدیل خسارات جانی به معادل ریالی، (6) نرخ کاهش زمانی و نرخ تورم، (7) AIPCs و PACs در یک صنعت نیروگاهی می‌شود. داده‌ها فوق از طریق مستندات موجود در صنعت، شاخص ­های سلامت جامعه از قبیل DALYs، آیین نامه­ های تامین اجتماعی، وزارت کار، سازمان محیط زیست و ...، روابط و محاسبات، یافته­ های پژوهش­ های مشابه، دریافت نظر گروه خبرگان و بررسی متون جمع آوری و تجزیه و تحلیل می­ شوند.

 

 


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حسین میریمجریدانشجولیسانسhossein10miri@gmail.com
رضا سعیدیمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیreza.saeedi@gmail.com
رضا غلام نیاهمکاراستاد مشاوردکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com
امین باقریهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیbagheri.sbmu@gmail.com

منابع
hide/show

1.         Vatani J. Economic & HSE. Tehran: Fanavaran; 1394. 150 p.

2.         Thepaksorn P, Pongpanich S. Occupational Injuries and Illnesses and Associated Costs in Thailand. Safety and Health at Work. 2014;5(2):66-72.

3.         global health data exchange. global burden of diseases (GBD) Results Tool, washington, DC: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2017 [Available from: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.

4.         Moyo D, Zungu M, Kgalamono S, Mwila CD. Review of Occupational Health and Safety Organization in Expanding

 Economies: The Case of Southern Africa. Annals of Global Health. 2015;81(4).

5.         Michael Buehler, Edmundo Werna, Mark Brown. More than 2 million people die at work each year. Here’s how to prevent it, Switzerland: world economic forum; 2017 [Available from: https://www.weforum.org/agenda/2017/03/workplace-death-health-safety-ilo-fluor/.

6.         health and safety executive. Costs to Great Britain of workplace injuries and new cases of work-related Ill Health – 2016/17, london, england2017 [Available from: http://www.hse.gov.uk/statistics/cost.htm.

7.         Fernández-Navarro P, García-Pérez J, Ramis R, Boldo E, López-Abente G. Industrial pollution and cancer in Spain: An important public health issue. Environmental Research. 2017;159:555-63.

8.         Zeng J, He Q. Does industrial air pollution drive health care expenditures? Spatial evidence from China. Journal of Cleaner Production. 2019;218:400-8.

9.         Ali SH, de Oliveira JAP. Pollution and economic development: an empirical research review. Environmental Research Letters. 2018;13(12).

10.       Nam VT, Ieee. ENVIRONMENTAL POLLUTION - THE BARRIER TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON BREEDING INDUSTRIAL CHICKEN IN SOUTHEAST PROVINCES OF VIETNAM2016. 63-8 p.

11.       Mardones C. Determining the 'optimal' level of pollution (PM2.5) generated by industrial and residential sources. Environmental Impact Assessment Review. 2019;74:14-22.

12.       the world bank. Air Pollution Deaths Cost Global Economy US$225 Billion, washington, DC2016 [Available from: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-cost-global-economy-225-billion.

13.       The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport, Paris, france2014 [Available from: https://read.oecd-ilibrary.org/environment/the-cost-of-air-pollution/summary/english_9789264210448-sum-en#page1.

14.       world health organization. Air pollution, Geneva,  Switzerland2016 [Available from: https://www.who.int/airpollution/en/.

15.       Mahsa Mapar, Mohammad Javad Jafari, Nabiollah Mansouri, Reza Arjmandi, Reza Azizinejad, Ramos TB. Sustainability indicators for municipalities of megacities: Integrating health, safety and environmental performance. 2017.

16.       Rohani JM, Johari MF, Hamid WHW, Atan H, Adeyemi AJ, Udin A. Occupational Accident Indirect Cost Model Validation Using Confirmatory Factor Analysis. Procedia Manufacturing. 2015;2:291-5.

17.       Reniers G, Brijs T. Major accident management in the process industry: An expert tool called CESMA for intelligent allocation of prevention investments. Process Safety and Environmental Protection. 2014;92(6):779-88.

18.       Riano-Casallas MI, Tompa E. Cost-benefit analysis of investment in occupational health and safety in Colombian companies. American Journal of Industrial Medicine. 2018;61(11):893-900.

19.       Rickards J, Putnam C. A preintervention benefitcost methodology to justify investments in workplace health. International Journal of Workplace Health Management. 2012;5(3):210-9.

20.       Lebeau M, Duguay P, Boucher A. Costs of occupational injuries and diseases in Quebec. J Safety Res. 2014;50:89-98.

21.       Guimaraes LB, Ribeiro JL, Renner JS. Cost-benefit analysis of a socio-technical intervention in a Brazilian footwear company. Appl Ergon. 2012;43(5):948-57.

22.       Oxenburgh M, Marlow P. The Productivity Assessment Tool: Computer-based cost benefit analysis model for the economic assessment of occupational health and safety interventions in the workplace. Journal of Safety Research. 2005;36(3):209-14.

23.       Guzman Urbina A, Aoyama A. Measuring the benefit of investing in pipeline safety using fuzzy risk assessment. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2017;45:116-32.

24.       Zhao X, Cai Q, Ma C, Hu Y, Luo K, Li W. Economic evaluation of environmental externalities in China’s coal-fired power generation. Energy Policy. 2017;102:307-17.

25.       Rydell A, Andersson IM. Work environment investments: outcomes from three cases. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2019;25(1):138-47.

26.       Cardoso TF, Watanabe MDB, Souza A, Chagas MF, Cavalett O, Morais ER, et al. A regional approach to determine economic, environmental and social impacts of different sugarcane production systems in Brazil. Biomass and Bioenergy. 2019;120:9-20.

27.       Reiman A, Raisanen T, Vayrynen S, Autio T. Strategic accident reduction in an energy company and its resulting financial benefits. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2019;25(1):153-60.

28.       Laso J, García-Herrero I, Margallo M, Vázquez-Rowe I, Fullana P, Bala A, et al. Finding an economic and environmental balance in value chains based on circular economy thinking: An eco-efficiency methodology applied to the fish canning industry. Resources, Conservation and Recycling. 2018;133:428-37.

29.       Long X, Chen Y, Du J, Oh K, Han I, Yan J. The effect of environmental innovation behavior on economic and environmental performance of 182 Chinese firms. Journal of Cleaner Production. 2017;166:1274-82.

30.       Thiede I, Thiede M. Quantifying the costs and benefits of occupational health and safety interventions at a Bangladesh shipbuilding company. International Journal of Occupational and Environmental Health. 2015;21(2):127-36.

31.       Nishitani K, Jannah N, Kaneko S, Hardinsyah. Does corporate environmental performance enhance financial performance? An empirical study of indonesian firms. Environmental Development. 2017;23:10-21.