براساس آمار و گزارش‌های جهانی، کارکنان نظام سلامت به دلیل تعاملات و ارتباطات مداوم بیش از سایر مشاغل خدماتی در معرض خشونت قرار می‌گیرند. سالیانه 80-70%از پزشکان، پرستاران و تکنسین های فوریت های پزشکی یک یا بیش از یک مورد خشونت را تجربه می کنند. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی؛ خشونت عبارت است از استفاده عمدی از نیروی فیزیکی، تهدید کردن برعلیه خود، شخص دیگر یا گروه یا جامعه که میتواند منجر به آسیب یا احتمال بالای آسیب، مرگ ،آسیب های روانی یا محرومیت شود. خشونت شغلی به عنوان یکی از مخاطرات شغلی ، تهدیدکننده سلامت تکنسین های فوریت پزشکی است و مواردی از قبیل بد رفتاری های  فیزیکی، فرهنگی وکلامی را شامل می شودکه به طور فزاینده ای در سرتاسر دنیا در حال افزایش است. مطالعات انجام شده در جهان نشان می دهد حدود 36% تا 92% از تکنسین های فوریتهای پزشکی در طی یک سال در محل کارشان با خشونت شغلی مواجه می شوند. نخستین مواجهه پرسنل فوریت های پزشکی با بیماران اغلب در شرایط بحرانی است که در آن بیمار، نیازمند دریافت خدمات فوری است. این گروه از کادر درمانی با طیف وسیع و بسیار متفاوتی از بیماران و در شرایط متنوعی برخورد می کنند. بنابر این در هر مکان و یا در هر شرایطی ناگزیر از ارائه خدمات پزشکی هستند. حضور و ارائه خدمات در صحنه تصادف، نزاع های دسته جمعی، اماکن عمومی، منزل، کنار خیابان و یا در مناطق دورافتاده مثل جنگل و جاده سبب می شود با شرایط پراسترس و در محیط های ناشناخته و خطرناک با بیمار مواجه شوند. در این شرایط آنان باید ضمن ارائه خدمات فوری وکمک های اولیه پزشکی به بیماران، در محل حادثه، بیماران را در اسرع وقت جهت دریافت درمان های تکمیلی و انجام مراقبت های تخصصی به بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی منتقل کنند. لازمه ارائه مناسب خدمات پیش بیمارستانی، برقراری ارتباط موثر بین تکنسین از یک سو و بیمار و همراهان وی از سوی دیگر  می باشد. با توجه به ماهیت شغلی رشته فوریت های پزشکی و شرایط خاص بیماران و مصدومان در اورژانس پیش بیمارستانی؛ مواجهه آنان با اعمال انواع خشونت ازجانب بیمار و یا همراهان وی یکی از تهدیدهای مهم برای سلامت شاغلین این رشته به شمار می آید و اخبار مربوط به ایجاد درگیری و نزاع بین تکنسین های فوریت های پزشکی با بیماران ویا همراهان آنان به کرات شنیده می شود. 

 

" />

بررسی اعمال خشونت بر علیه پرسنل فوریت های پزشکی به هنگام ارائه خدمت: مرور سیستماتیک و فراتحلیل(متاانالیز)

Survey on violence against emergency medical technicians at workplace: a systematic review and meta analysis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: کتایون جهانگیری

کلمات کلیدی: خشونت ، تکنسین های فوریت های پزشکی، متاآنالیز

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 16934
عنوان فارسی طرح بررسی اعمال خشونت بر علیه پرسنل فوریت های پزشکی به هنگام ارائه خدمت: مرور سیستماتیک و فراتحلیل(متاانالیز)
عنوان لاتین طرح Survey on violence against emergency medical technicians at workplace: a systematic review and meta analysis
کلمات کلیدی خشونت ، تکنسین های فوریت های پزشکی، متاآنالیز
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 270
ضرورت انجام تحقیق

براساس آمار و گزارش‌های جهانی، کارکنان نظام سلامت به دلیل تعاملات و ارتباطات مداوم بیش از سایر مشاغل خدماتی در معرض خشونت قرار می‌گیرند. سالیانه 80-70%از پزشکان، پرستاران و تکنسین های فوریت های پزشکی یک یا بیش از یک مورد خشونت را تجربه می کنند. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی؛ خشونت عبارت است از استفاده عمدی از نیروی فیزیکی، تهدید کردن برعلیه خود، شخص دیگر یا گروه یا جامعه که میتواند منجر به آسیب یا احتمال بالای آسیب، مرگ ،آسیب های روانی یا محرومیت شود. خشونت شغلی به عنوان یکی از مخاطرات شغلی ، تهدیدکننده سلامت تکنسین های فوریت پزشکی است و مواردی از قبیل بد رفتاری های  فیزیکی، فرهنگی وکلامی را شامل می شودکه به طور فزاینده ای در سرتاسر دنیا در حال افزایش است. مطالعات انجام شده در جهان نشان می دهد حدود 36% تا 92% از تکنسین های فوریتهای پزشکی در طی یک سال در محل کارشان با خشونت شغلی مواجه می شوند. نخستین مواجهه پرسنل فوریت های پزشکی با بیماران اغلب در شرایط بحرانی است که در آن بیمار، نیازمند دریافت خدمات فوری است. این گروه از کادر درمانی با طیف وسیع و بسیار متفاوتی از بیماران و در شرایط متنوعی برخورد می کنند. بنابر این در هر مکان و یا در هر شرایطی ناگزیر از ارائه خدمات پزشکی هستند. حضور و ارائه خدمات در صحنه تصادف، نزاع های دسته جمعی، اماکن عمومی، منزل، کنار خیابان و یا در مناطق دورافتاده مثل جنگل و جاده سبب می شود با شرایط پراسترس و در محیط های ناشناخته و خطرناک با بیمار مواجه شوند. در این شرایط آنان باید ضمن ارائه خدمات فوری وکمک های اولیه پزشکی به بیماران، در محل حادثه، بیماران را در اسرع وقت جهت دریافت درمان های تکمیلی و انجام مراقبت های تخصصی به بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی منتقل کنند. لازمه ارائه مناسب خدمات پیش بیمارستانی، برقراری ارتباط موثر بین تکنسین از یک سو و بیمار و همراهان وی از سوی دیگر  می باشد. با توجه به ماهیت شغلی رشته فوریت های پزشکی و شرایط خاص بیماران و مصدومان در اورژانس پیش بیمارستانی؛ مواجهه آنان با اعمال انواع خشونت ازجانب بیمار و یا همراهان وی یکی از تهدیدهای مهم برای سلامت شاغلین این رشته به شمار می آید و اخبار مربوط به ایجاد درگیری و نزاع بین تکنسین های فوریت های پزشکی با بیماران ویا همراهان آنان به کرات شنیده می شود. 

 

هدف کلی هدف از مطالعه حاضر بررسی اعمال خشونت فیزیکی، فرهنگی و کلامی علیه پرسنل فوریت پزشکی به هنگام ارائه خدمت می باشد.
خلاصه روش کار

مطالعه حاضر به روش مرور سیستماتیک و فراتحلیل(متاآنالیز) انجام خواهد شد. داده های  مطالعه از پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, SID, Magiran, Irandoc, IranMedex،Scopus, PubMed, Elsevierو Web of scienceبا استفاده از کلید واژه های معتبر انگلیسی و فارسی  استخراج خواهند شد. بدین منظور  ابتدا کلیه مقالات مرتبط با میزان شیوع خشونت محل کار بر علیه پرسنل فوریت پزشکی جمع آوری و فهرستی از چکیده ی مقالات مرتبط آماده می گردد. سپس تمامی مقالات مرتبط وارد لیست اولیه شده و دیگر مطالعاتی که به بررسی میزان خشونت در سایر پرسنل بیمارستان و دانشجویان رشته های مختلف پزشکی پرداخته اند از فهرست مقالات خارج می شوند. در مرحله ی بعدی چک لیستی از اطلاعات لازم برای کلیه مطالعاتی که ارزیابی اولیه  در مورد آن ها انجام می شود تهیه و پس از  ارزیابی نهایی ، مقالات مرتبط متاآنالیز می شوند. نرم افزار مورد استفاده برای فراتحلیلنرم افزار STATA نسخه 14 می باشد. خروجی ها نمودار Forest plot و meta regression و فلوچارت بررسی مقالات prisma  می باشد.   برای بررسی bias  انتشار مقالات از  funnel plot استفاده خواهد شد. برای تحلیل زیر گروه ها مثل سال انتشار با میزان خشونت فیزیکی، کلامی و فرهنگی از نمودار متارگرسیون استفاده خواهد شد.           


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
کتایون جهانگیریمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیk.jahangiri@sbmu.ac.ir
علی صاحبیهمکار فوق لیسانسAli.sahebi.phd@gmail.com
ساناز سهرابی زادههمکار دکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir
محمد گلی طالبهمکارآنالیز آماریفوق لیسانسmohamadgolitaleb@gmail.com

منابع
hide/show

 

  1. World Health Organization (Who) (2002). Summary On World Report On Violence And Health, Geneva, 1-360, Http://Apps.Who.Int[Accessed 15 September 2017].
  2. 2. Workplace Safety And Prevention Services (2013). Employee Risk Assessment Questionaire. Available From Www.Wsps.Ca [Accessed 15 September 2017].
  3.  Rittenmeyer, L. Huffman, D. Block, M. Kleefisch, K. Marthaler, M. Misner, S.Wegner, G (2012). A Comprehensive Systematic Review On Lateral/Horizontal Violence In The Profession Of Nursing. Jbi Database Of Systematic Reviews And Implementation Reports, 10(42), 1-17.‏

  4. Bartholomew,K (2011). Lateral Violence in Nursing: Breaking the Spell. Policy Statement, 1-2. Available At Http://Www.Nursetogether.Com[Accessed 15 September 2017].

  5.  Kisa, S (2008). (2008). Turkish Nurses' Experiences of Verbal Abuse At Work. Archives of Psychiatric Nursing, 22(4), 200-207.

  6. Sahebi, L. Gholamzadeh Nikjoo, R. (2011). Workplace violence exposure in clinical staff of Tabriz educational hospitals.  Iranian Journal of Nursing, 24(73), 27-35

  7. Teymourzadeh, E. Rashidian, A. Arab, M. Akbari-Sari, A. Hakimzadeh, S.M (2014). Nurses Exposure To Workplace Violence In A Large Teaching Hospital In Iran. International Journal Of Health Policy And Management, 3(6), 301-305.