درمیان صنایع مختلف صنعت سیمان از جمله مهم­ترین و مخاطره­آمیز ترین صنایع موجود می­باشد، به گونه­ای که سهم صنعت سیمان در انتشار آلاینده­ها از سایر صنایع بیشتر بوده و در حدود 6 درصد است .فرایند تولید در کارخانه سیمان همانند سایر محیط­های صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت با مخاطرات مختلفی از نظر ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط­زیست همراه می­باشد، در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست در صورت وقوع حادثه وجود دارد. ازاینرو مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه­های زیست محیطی،ایمنی و بهداشتی جهت تخمین میزان خطر، کنترل وکاهش سطح خطر و در راستای حفظ سلامت پرسنل، تجهیزات، سرمایه و محیط زیست تحت­تاثیر، به انجام رسید . اطمینان از شرایط کار سالم و ایمن برای کارکنان و پیمانکاران کلید اصلی مسئولیت قانونی و اجتماعی شرکت­ها و سازمان­ها است و یکی از مهم­ترین مسائل مربوط به صنعت سیمان است

" />

ارزیابی و رتبه بندی ریسکهای بهداشت، ایمنی و زیست محیطی با اولویت اقدامات اصلاحی و کنترلی به روش ANP در کارخانه سیمان مارگون – یاسوج در 1396

Assessment and ranking of health, safety and environmental risks with priority of corrective and control measures by ANP at Margoon-Yasuj Cement Plant in 1396


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: حسین آرمین , رضا غلام نیا , رضا خانی جزنی , شکوه السادات خالو

کلمات کلیدی: ارزیابی ریسک، بهداشت ایمنی محیط زیست، تحلیل شبکه¬ای فرآیند، سیمان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 15773
عنوان فارسی طرح ارزیابی و رتبه بندی ریسکهای بهداشت، ایمنی و زیست محیطی با اولویت اقدامات اصلاحی و کنترلی به روش ANP در کارخانه سیمان مارگون – یاسوج در 1396
عنوان لاتین طرح Assessment and ranking of health, safety and environmental risks with priority of corrective and control measures by ANP at Margoon-Yasuj Cement Plant in 1396
کلمات کلیدی ارزیابی ریسک، بهداشت ایمنی محیط زیست، تحلیل شبکه¬ای فرآیند، سیمان
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق

درمیان صنایع مختلف صنعت سیمان از جمله مهم­ترین و مخاطره­آمیز ترین صنایع موجود می­باشد، به گونه­ای که سهم صنعت سیمان در انتشار آلاینده­ها از سایر صنایع بیشتر بوده و در حدود 6 درصد است .فرایند تولید در کارخانه سیمان همانند سایر محیط­های صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت با مخاطرات مختلفی از نظر ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط­زیست همراه می­باشد، در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست در صورت وقوع حادثه وجود دارد. ازاینرو مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه­های زیست محیطی،ایمنی و بهداشتی جهت تخمین میزان خطر، کنترل وکاهش سطح خطر و در راستای حفظ سلامت پرسنل، تجهیزات، سرمایه و محیط زیست تحت­تاثیر، به انجام رسید . اطمینان از شرایط کار سالم و ایمن برای کارکنان و پیمانکاران کلید اصلی مسئولیت قانونی و اجتماعی شرکت­ها و سازمان­ها است و یکی از مهم­ترین مسائل مربوط به صنعت سیمان است

هدف کلی ارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی با اولویت اقدامات اصلاحی و کنترلی به روش ANP
خلاصه روش کار

در این مطالعه ابتدا با انجام مطالعات میدانی و کتابخانه­ای از فرآیند تولید در کارخانه سیمان اقدام به شناسایی و تعیین کلیه ایستگاه­ها و مشاغل­کاری مهم در گروه­های مشخص می­گردد.پس از شناسایی ایستگاه­ها و مشاغل­کاری اقدام به شناسایی منابع آلاینده و ارزیابی مخاطرات ایمنی موجود با استفاده از روش­های FMEA می­گردد. برای این منظور، با گردآوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی سوانح و علل آن­ها، همچنین بازدید از واحدهای موردنظر روش  FMEA به عنوان تکنیک مناسب تعیین که یک تکنیک ارزیابی ریسک سازمان­یافته و سیستماتیک جهت شناسایی خطرات بالقوه و برآورد سطح ریسک درراستای مدیریت ریسک و کاهش آن به یک سطح قابل­قبول با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع و پیامدهای احتمالی مواجهه آن بر انسان، محیط زیست و تجهیزات، کار ارزیابی و طبقه­بندی ریسک­ها انجام می­شود. سپس جهت تحلیل اطلاعات مربوط مطابق نظر خبرگان، شاخص­های موثر بر میزان ریسک­ها تعیین شده و با استفاده از نظر خبرگان میزان وزن پارامترها مشخص خواهد شد


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حسین آرمینمجری اصلی hosainarmin1395@gmail.com
رضا غلام نیامجری دکتری حرفه ایreza_gholamnia@yahoo.com
رضا خانی جزنیمجری دکترای تخصصی پی اچ دیreza_khani@sbmu.ac.ir
شکوه السادات خالومجری دکترای تخصصی پی اچ دیsh_khaloo@yahoo.com

منابع
hide/show

 

1.         http://www.globalcement.com/news/item/7041-iranian-cement-production-drops-by-4-8-to-37-7mt-so-far-in-2018-period.  [

2.         Zemba SG, Green LC, Crouch EA, Lester RR. Quantitative risk assessment of stack emissions from municipal waste combustors. Journal of hazardous materials. 1996;47(1-3):229-75.

3.         Schuhmacher M, Domingo JL, Garreta J. Pollutants emitted by a cement plant: health risks for the population living in the neighborhood. Environmental research. 2004;95(2):198-206.

4.         Rampuri S. Study and Analysis of Occupational & Health Diseases in Cement Industries. 2017.

5.         Z. MR. Assessment of Health, Safety and Environmental Risks of Sefid Saveh Cement Factory by William Fein and FMEA. Shahrood Unit: Islamic Azad university; June 2014.

6.         Nessel C, Butler J, Post G, Held J, Gochfeld M, Gallo M. Evaluation of the relative contribution of exposure routes in a health risk assessment of dioxin emissions from a municipal waste incinerator. Journal of exposure analysis and environmental epidemiology. 1991;1(3):283-307.

7.         Mohammadyan M. Risk assessment of occupational exposure to cement inhalable particles and recommendation of control strategies in a cement factory. Journal of Research in Environmental Health. 2017;3(2):142-9.

8.         Aminian O AM, Sadeghneit KH. . Pulmonary Effects of Chronic Exposure to Cement Dust in Workers

Cement industry. Journal of Occupational Medicine specialist fourth period. Spring and Summer 2012;17. Period:p. 24.

9.         Jozi A EF, Honarmand H. Health, Safety and Environmental Risk Management of North Cement Factory Using William Fein Technique. Research Environment. Autumn and winter 2014:Pages 23 to 34.

10.       H S. Evaluating environmental performance of cement industry in Tehran province: Allameh Tabatabaei University; 2010.

11.       Omidi Khani Abadi Y RR, Goodarzi KH, Zare S. Measurement and evaluation of the emission masses of the pollutant gases from the chimney of Drood Cement Factory. Journal of Health in the field. Summer 2014.;Volume 2(Issue 2,):Pages 36 to 42.

12.       Jahangiri M PM. Health Risk Assessment of Occupational Exposure to Harmful Chemicals: A Case Study in a Petrochemical Industry. Journal of Occupational Health. Winter 2010;Volume 7(Issue 4, ).

13.       M. HA. Environmental Risk Assessment in Anbar National Broadcasting Company Petroleum Region of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province (Yasuj): Islamic Azad University, Shahroud Branch; Autumn 2012.

14.       Shahriari M GS. Risk assessment study of the safety, health and environmental projects being built in Gachsaran 3 desalination plant using the technique of PHA.  Fourth International Conference on Environment and Management; Azad University, Zahedan Branch,2017.

15.       NAVAIE AZ, Omidvari M. SAFETY RISK ASSESSMENT IN MOTOR VEHICLE INDUSTRIES USING WILLIAM FINE AND ANP-DEMATEL. 2017.

16.       Nouri J, Mansouri N, Abbaspour M, Karbassi A, Omidvari M. Designing a developed model for assessing the disaster induced vulnerability value in educational centers. Safety science. 2011;49(5):679-85.

17.       Najafi A. Application of Analytic Network Process (ANP) in analysis of the structural challenges and organization’s executive environment in projects management. International of Industrial Engineering Journal and Production Management. 2010;1(21):63-76.

18.       Shahbazi D. Assessing and prioritizing health safety and environment risk in hospitals (Case study: Shahid Beheshti University of Medical Sciences). scientific journal of ilam university of medical sciences. 2016;24(1):43-54.

19.       Yaghoob A mI, mohammadizadeh M. Evaluation and Environmental aspects risk management (air pollution) on Larestan cement plant using William Fine and topsis Techniques.  Third International Conference on Environmental Planning and Management; University of TehranDecember 2013.

20.       Shekari A, Fallahian S, editors. Improvement of Lean methodology with FMEA. Proceedings of the 18th Annual; 2007.

21.       Ghaleh s ea. environment , health and safety management in cement factory.  international conference on enviormental crisis its solutions; Islamic Azad University, Research unit, Khuzestan2013.

22.       Rezaian S, Jozi SA. Health-safety and environmental risk assessment of refineries using of multi criteria decision making method. APCBEE Procedia. 2012;3:235-8.

23.       Aminbakhsh S, Gunduz M, Sonmez R. Safety risk assessment using analytic hierarchy process (AHP) during planning and budgeting of construction projects. Journal of safety research. 2013;46:99-105.

24.       Nouri J, Omidvari M, Tehrani S. Risk assessment and crisis management in gas stations. 2010.

25.       Pordel Y VK, Dehghani M., editor Environmental risk assessment of Patahu 2 and 3 gas pressure boost station at the exploitation stage using the method AHP. Second National Conference on Environmental Research in Iran; 2014; Hamedan ,Mofattah Shahid Faculty.

26.       Shariyari M GS, editor Study on the assessment of safety, occupational health and environmental risks of the project under construction of the Gachsaran 3 desalination plant using the technique PHA. Fourth International Conference on Environmental Planning and Management; may 2017; Azad University, Zahedan unit, Department of Management, Zahedan, Iran.

27.       Ashena Y MI, Mohammadizade M. Assessment and risk management of environmental aspects of Larestan Cement Company (in terms of air pollution) using William Fine and TOPSIS methods.  Third Conference on Environmental Planning and Management; University of TehranDecember 2014.

28.       Koh D-H, Kim T-W, Jang SH, Ryu H-W. Cancer mortality and incidence in cement industry workers in Korea. Safety and health at work. 2011;2(3):243-9.

29.       Sana S, Bhat G, Balkhi HM. Health risks associated with workers in cement factories. International journal of scientific and research publications. 2013;3(5):1-5.

30.       Fazlollah A, Mohammadfam I, HadgiParvaneh M, Omidvari M. Introducing a method for Health, Safety and Environmental (HSE) risk assessment, using multi-criteria decision making (MCDM) techniques: a case study in power plant construction. Health and Safety at Work. 2014;4(1):55-64.