مدیریت پسماند در سراسر جهان و بخصوص در کشورهایی با جمعیت شهری زیاد و متراکم موضوع مهمی و چالش برانگیزی است. به طور کلی مخاطرات مرتبط با پسماند، یکی از پیچیده ترین مشکلات زیست محیطی و کنترل آن نیز پر هزینه می باشد.

در اوایل دهه 1970 با صنعتی شدن جوامع ریسک های مرتبط با سلامت و محیط زیست در نتیجه مدیریت و یا دفع نادرست پسماند مورد توجه قرار گرفت در نتیجه قوانین و دستور العمل های سلامت، ایمنی و محیط زیست در زمینه مدیریت پسماند شکل گرفت و اجرا و الزام به رعایت این قوانین و دستور العمل ها به وسیله ی دولت ها در سراسر جهان صورت گرفت

 

" />

ارزیابی و اولویت ‌بندی ریسک‌های سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) سازمان مدیریت پسماند شهر تهران و ارائه راهکارهای اصلاحی با استفاده از روشهایFine Kinney و AHP

Assessment and prioritization of health, safety, and environment (HSE) risks of waste management organization in Tehran) using Fine Kinney and AHP methods


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: عبدالرحیم مولودی , رضا سعیدی

کلمات کلیدی: ارزیابی ریسک، fine kinney، مدیریت پسماند، AHP

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 15498
عنوان فارسی طرح ارزیابی و اولویت ‌بندی ریسک‌های سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) سازمان مدیریت پسماند شهر تهران و ارائه راهکارهای اصلاحی با استفاده از روشهایFine Kinney و AHP
عنوان لاتین طرح Assessment and prioritization of health, safety, and environment (HSE) risks of waste management organization in Tehran) using Fine Kinney and AHP methods
کلمات کلیدی ارزیابی ریسک، fine kinney، مدیریت پسماند، AHP
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 9
ضرورت انجام تحقیق

مدیریت پسماند در سراسر جهان و بخصوص در کشورهایی با جمعیت شهری زیاد و متراکم موضوع مهمی و چالش برانگیزی است. به طور کلی مخاطرات مرتبط با پسماند، یکی از پیچیده ترین مشکلات زیست محیطی و کنترل آن نیز پر هزینه می باشد.

در اوایل دهه 1970 با صنعتی شدن جوامع ریسک های مرتبط با سلامت و محیط زیست در نتیجه مدیریت و یا دفع نادرست پسماند مورد توجه قرار گرفت در نتیجه قوانین و دستور العمل های سلامت، ایمنی و محیط زیست در زمینه مدیریت پسماند شکل گرفت و اجرا و الزام به رعایت این قوانین و دستور العمل ها به وسیله ی دولت ها در سراسر جهان صورت گرفت

 

هدف کلی - ارزیابی ریسک های سازمان مدیریت پسماند تهران در بخش های انتقال میانی ، پردازش و مرکز دفن - اولویت بندی ریسک های سازمان مدیریت پسماند تهران در بخش های انتقال میانی ، پردازش و مرکز دفن
خلاصه روش کار
  1. بررسی بخش های مدیرت پسماند(انتقال میانی ، پردازش و مرکز دفن)
  2. شناسایی مخاطرات با استفاده از مشاهده، مصاحبه و چک لیست
  3. ارزیابی ریسک با استفاده از روش Fine Kinney
  4. تعیین سطوح ریسک با استفاده Fine Kinney
  5. اولویت بندی ریسک ها با استفاده از روش AHP
  6. مقایسه نتایج با استفاده روش های  Fine Kinney  و AHP

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
عبدالرحیم مولودیمجریاجراء طرحفوق لیسانسmoloudirahim@yahoo.com
رضا سعیدیمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیreza.saeedi@gmail.com

منابع
hide/show

1.        Bernstad Saraiva A, Souza RG, Valle RAB. Comparative lifecycle assessment of alternatives for waste management in Rio de Janeiro – Investigating the influence of an attributional or consequential approach. Waste Manag [Internet]. 2017;68:701–10. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.07.002

2.        Dahlstrom DL, Jonmaire PW. 3 occupational h e a l t h and safety p r o g r a m s for hazardous waste w o r k e r s. 1995;

3.        Bleck D, Wettberg W. Waste collection in developing countries - Tackling occupational safety and health hazards at their source. Waste Manag [Internet]. 2012;32(11):2009–17. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.03.025

4.        Kokangül A, Polat U, Dağsuyu C. A new approximation for risk assessment using the AHP and Fine Kinney methodologies. Saf Sci. 2017;91:24–32.

5.        Nowruz A. Review the waste management process in the world and Iran. Rep No 207. 1392;2–66.

6.        Foolmaun RK, Chamilall DS, Munhurrun G. Overview of non-hazardous solid waste in the small island state of Mauritius. Resour Conserv Recycl. 2011;55(11):966–72.

7.        Yaghmenian K. Safety and hygiene in waste traps. 1383.

8.        Amiri M. Provides a method for ranking the activities of the project using the cpm network and the TOP SIS method in fuzzy mode. Ind Manag Outlook. 1392;10:169–83.

9.        Kheiri Sohi M. Identification and evaluation of hazards in waste disposal and recycling center by William Fein. Int Conf Civ Eng Archit Urban Environ Manag 3rd Millenn Rasht, Pioneer Mod Res. 1395;

10.      omidvary.manecher. اAssessment and prioritization of safety and health and environmental risks (HSE) in hospitals (Case study of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 1395;1.

11.      Gul M, Guven B, Guneri AF. A new Fine-Kinney-based risk assessment framework using FAHP-FVIKOR incorporation. J Loss Prev Process Ind [Internet]. 2017; Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jlp.2017.08.014

12.      Fattahi R, Khalilzadeh M. Risk evaluation using a novel hybrid method based on FMEA, extended MULTIMOORA, and AHP methods under fuzzy environment. Saf Sci [Internet]. 2018;102(November 2016):290–300. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2017.10.018

13.      De S, Debnath B. Prevalence of Health Hazards Associated with Solid Waste Disposal- A Case Study of Kolkata, India. Procedia Environ Sci [Internet]. 2016;35:201–8. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878029616301700

14.      Podgórski D. Measuring operational performance of OSH management system - A demonstration of AHP-based selection of leading key performance indicators. Saf Sci [Internet]. 2015;73:146–66. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2014.11.018

15.      Kontogianni S, Moussiopoulos N. Investigation of the occupational health and safety conditions in Hellenic solid waste management facilities and assessment of the in-situ hazard level. Saf Sci [Internet]. 2017;96:192–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2017.03.025

16.      Shi S, Jiang M, Liu Y, Li R. Risk assessment on falling from height based on AHP-fuzzy. Procedia Eng [Internet]. 2012;45:112–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.130

17.      Sharma BC, Gandhi OP. RUL assessment of lube oil using AHP and vector projection approach. Ind Lubr Tribol [Internet]. 2006;58(4):187–94. Available from: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/00368790610670773

18.      Wang YM, Liu J, Elhag TMS. An integrated AHP-DEA methodology for bridge risk assessment. Comput Ind Eng. 2008;54(3):513–25.