با توجه به افزایش نرخ جمعیت و تغییرات پیش‌بینی جمعیتی، تخمین زده می‌شود که در حدود 59 میلیون نفر تا سال 2020 میلادی در آمریکا به اختلالات اسکلتی‌عضلانی مبتلا شوند(31). محیط‌های کاری شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر یک در سلامتی نقش مهمی دارد و می‌تواند همه حیطه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار دهد(6) وجود دردهای اسکلتی‌عضلانی با کاهش کیفیت زندگی افراد، کاهش تولید و افزایش بیماری و غیبت از کار  و پیامدهای اقتصادی برای جامعه همراه است(10،32). اداره آمار کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که اختلال اسکلتی‌عضلانی سبب 29 درصد زمان از دست رفته کاری ناشی از صدمات است(33). مطالعات مختلفی در مورد بررسی اختلالات اسکلتی‌عضلانی ناشی از کار با رایانه و کارهای اداری در نقاط مختلف دنیا انجام شده است، در مطالعه‌ای در آمریکا فراوانی اختلالات اسکلتی‌عضلانی در کاربران رایانه 54% و بویژه در زنان و در نواحی گردن و شانه مشاهده شد(34). در مطالعه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی در کارمندان سیستم اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 66.5% از جمعیت مورد مطالعه ناراحتی را در یکی از مناطق 9 گانه بدن خود داشته اند(35).

این بیماری اثرات نامطلوبی در زندگی شخصی، و اجتماعی فرد می‌گذارد و منجر به اختلال عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی می‌گردد. در نتیجه تأثیر زیادی روی کیفیت زندگی بیماران دارد(36).

محققین نشان داده‌اند که اختلالات اسکلتی‌عضلانی، یکی از عوامل شایع ناتوانی و آسیب‌های شغلی و کناره‌گیری از کار می‌باشد(37). در طی سال‌های اخیر، علاقمندی به ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن افزایش چشم‌گیری یافته است و بهبود عملکرد روزانه و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری‌های مزمن به صورت یک هدف درآمده است. بین بیماری و کیفیت زندگی یک ارتباط متقابل وجود دارد و اختلالات جسمانی و وجود علایم جسمی اثر مستقیم روی تمام جنبه‌های کیفیت زندگی دارد(37-39).

در فرآیند نقشه نگاری مداخله، یک الگوی منطقی از علل مساله سلامت در گام 1 آن ارائه می‌‌شود و یک الگوی منطقی تغییر در گام 2 طراحی میشود، در گام 3 برنامه‌ریزی روش‌های تغییر به الگوی منطقی تغییر اضافه می‌شود، این 3 مرحله مولفه‌های ضروری نقشه نگاری مداخله را تشکیل می‌دهند. در واقع با انجام 3 فاز اصلی نقشه نگاری مداخله، با استفاده از الگوهای نظری و شواهد تجربی، تعیین کننده‌های دلایل رفتاری و محیطی مرتبط با مساله سلامت، هم‌چنین مناسب‌ترین روش‌های تغییر و کاربردهای عملی به منظور مخاطب قرار دادن تعیین کننده‌ها مشخص خواهد شد.

 

به‌این منظور در این رساله با توجه به نبود یک مطالعه جامع در زمینه تعیین کننده‌های شناختی و رفتاری، و با توجه به اهمیت این تعیین کننده ها در تدوین مداخلات موثر در حوزه سلامت، 3 گام اصلی  از فرآیند نقشه نگاری مداخله با هدف، طراحی برنامه رفتارهای تعیین کننده پوسچر مناسب در محیط کار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

" />

طراحی برنامه پوسچر مناسب در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد نقشه نگاری مداخله ای

Designing the plan of proper posture among workers of Shahid Beheshti University of medical sciences with intervention mapping approach


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: علی رمضانخانی

کلمات کلیدی: پوسچر، نقشه نگاری مداخله‌ای، کارمند

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 15221
عنوان فارسی طرح طراحی برنامه پوسچر مناسب در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد نقشه نگاری مداخله ای
عنوان لاتین طرح Designing the plan of proper posture among workers of Shahid Beheshti University of medical sciences with intervention mapping approach
کلمات کلیدی پوسچر، نقشه نگاری مداخله‌ای، کارمند
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 540
ضرورت انجام تحقیق

با توجه به افزایش نرخ جمعیت و تغییرات پیش‌بینی جمعیتی، تخمین زده می‌شود که در حدود 59 میلیون نفر تا سال 2020 میلادی در آمریکا به اختلالات اسکلتی‌عضلانی مبتلا شوند(31). محیط‌های کاری شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر یک در سلامتی نقش مهمی دارد و می‌تواند همه حیطه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار دهد(6) وجود دردهای اسکلتی‌عضلانی با کاهش کیفیت زندگی افراد، کاهش تولید و افزایش بیماری و غیبت از کار  و پیامدهای اقتصادی برای جامعه همراه است(10،32). اداره آمار کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که اختلال اسکلتی‌عضلانی سبب 29 درصد زمان از دست رفته کاری ناشی از صدمات است(33). مطالعات مختلفی در مورد بررسی اختلالات اسکلتی‌عضلانی ناشی از کار با رایانه و کارهای اداری در نقاط مختلف دنیا انجام شده است، در مطالعه‌ای در آمریکا فراوانی اختلالات اسکلتی‌عضلانی در کاربران رایانه 54% و بویژه در زنان و در نواحی گردن و شانه مشاهده شد(34). در مطالعه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی در کارمندان سیستم اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 66.5% از جمعیت مورد مطالعه ناراحتی را در یکی از مناطق 9 گانه بدن خود داشته اند(35).

این بیماری اثرات نامطلوبی در زندگی شخصی، و اجتماعی فرد می‌گذارد و منجر به اختلال عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی می‌گردد. در نتیجه تأثیر زیادی روی کیفیت زندگی بیماران دارد(36).

محققین نشان داده‌اند که اختلالات اسکلتی‌عضلانی، یکی از عوامل شایع ناتوانی و آسیب‌های شغلی و کناره‌گیری از کار می‌باشد(37). در طی سال‌های اخیر، علاقمندی به ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن افزایش چشم‌گیری یافته است و بهبود عملکرد روزانه و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری‌های مزمن به صورت یک هدف درآمده است. بین بیماری و کیفیت زندگی یک ارتباط متقابل وجود دارد و اختلالات جسمانی و وجود علایم جسمی اثر مستقیم روی تمام جنبه‌های کیفیت زندگی دارد(37-39).

در فرآیند نقشه نگاری مداخله، یک الگوی منطقی از علل مساله سلامت در گام 1 آن ارائه می‌‌شود و یک الگوی منطقی تغییر در گام 2 طراحی میشود، در گام 3 برنامه‌ریزی روش‌های تغییر به الگوی منطقی تغییر اضافه می‌شود، این 3 مرحله مولفه‌های ضروری نقشه نگاری مداخله را تشکیل می‌دهند. در واقع با انجام 3 فاز اصلی نقشه نگاری مداخله، با استفاده از الگوهای نظری و شواهد تجربی، تعیین کننده‌های دلایل رفتاری و محیطی مرتبط با مساله سلامت، هم‌چنین مناسب‌ترین روش‌های تغییر و کاربردهای عملی به منظور مخاطب قرار دادن تعیین کننده‌ها مشخص خواهد شد.

 

به‌این منظور در این رساله با توجه به نبود یک مطالعه جامع در زمینه تعیین کننده‌های شناختی و رفتاری، و با توجه به اهمیت این تعیین کننده ها در تدوین مداخلات موثر در حوزه سلامت، 3 گام اصلی  از فرآیند نقشه نگاری مداخله با هدف، طراحی برنامه رفتارهای تعیین کننده پوسچر مناسب در محیط کار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

هدف کلی طراحی برنامه پوسچر مناسب در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد نقشه نگاری مداخله ای
خلاصه روش کار

مواد و روش‌ها

گام 1: الف- تدوین الگوی منطقی مسأله

هدف این مرحله، انجام نیازسنجی و ایجاد الگوی منطقی مسأله بر اساس چارچوب حیطه‌های نظریه‌ای است. نیازسنجی مرتبط با مساله موردنظر شامل شناسایی تعیین‌کننده‌های مرتبط با پوسچر بر اساس مطالعه کیفی خواهد بود. در این مرحله الگوی منطقی مسأله بر اساس یافته‌های به دست آمده از مطالعه کیفی تدوین خواهد گردید. در واقع نوع پژوهش در این گام، اکتشافی متوالی است.

جامعه مورد بررسی

جامعه مورد بررسی در این بخش، متخصصان و صاحب نظران، کارکنان بخش‌های مختلف در دانشگاه، خواهد بود. در این بخش نظرات

الف-متخصصان و صاحب نظران بهداشت حرفه‌ای، ارگونومیست‌ها، روانشناسان صنعتی و شناختی، و مسئولین HSE و متخصصان آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و ب-کارکنان مشغول به کار در بخش‌های اداری دانشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

-معیار ورود و خروج افراد از مطالعه

تمایل افراد به انجام مصاحبه و داشتن توانایی در بیان تجارب، نظرات و دیدگاه های خود، هم‌چنین کارمندان حداقل دو سال شاغل باشند.

-روش نمونه گیری

نمونه‌گیری در این بخش به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع انجام خواهد یافت.

-روش انجام مطالعه کیفی

روش گردآوری اطلاعات در این مطالعه مصاحبه نیمه ساختارمند و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند[1] به انجام خواهد رسید، در نمونه‌گیری هدفمند، افراد به دلیل اطلاعات دست اولی که درباره‌ی پدیده دارند، پدیده‌ی موردنظر را تجربه نموده و یا دیدگاه‌های خاصی درباره آن دارند. در پژوهش‌های کیفی، کیفیت اطلاعاتی که از هر پاسخ دهنده جمع‌آوری می‌شود مهم‌تر از مقدار اطلاعات است و قانون منظمی در مورد تعداد نمونه‌های لازم برای این نوع تحقیقات وجود ندارد، لذا حجم نمونه در حین کار مشخص می‌گردد(۵۵)، بنابراین معیار تعداد نمونه در این بخش از مطالعه، رسیدن به حداکثر اطلاعات در مورد پدیده( اشباع داده‌ها[2]) در نظر گرفته خواهد شد.

هدف از مطالعه کیفی شناسایی تعیین‌کننده‌های پوسچر صحیح، و شناسایی موانع تئوریکی و تسهیل‌گرهای رفتار رعایت پوسچر صحیح می‌باشد. مصاحبه بر اساس چارچوب حوزه نظریه‌ای خواهد بود و آنالیز داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای هدایت شده انجام خواهد یافت(۶۰). روش مناسب برای تحلیل کیفی متون با استفاده از نظریه، روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده یا نظریه محور، تشخیص داده شد که در سال ۲۰۰۵ توسط Shannon و Hsieh ارایه گردید. در تحلیل محتوای  هدایت شده، کدگذاری اولیه از یک نظریه یا یافته های پژوهش های مشابه شروع می گردد. هدف از این نوع تحلیل، اعتبار بخشی یا توسعه یک چارچوب مفهومی یا تئوری قبلی می باشد.(۶۱).

مصاحبه‌ها به صورت نیمه ساختار یافته خواهد بود و تا اشباع داده‌ها ادامه خواهد یافت. به طوری که کدهای جدیدی به دست نیاید. مصاحبه، با سولات باز شروع می شود  سپس با استفاده از پرسش‌های اکتشافی، جنبه های بیان شده عمیق مورد بررسی قرار می گیرد .پرسش‌های راهنما برای شروع مصاحبه، پس از تأئید تیم پژوهش و بر اساس چارچوب حوزه نظریه‌ای طراحی خواهد گردید.

زمان و مکان انجام مصاحبه‌ها با توجه به نظر مشارکت‌کنندگان و هماهنگی قبلی با آ‌ن‌ها تعیین خواهد شد. به منظور رعایت اخلاق پژوهش، در ابتدای مصاحبه یک سری توضیحات کلی در مورد اهداف و روش اجرای مطالعه و نیز محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده از آن‌ها ارائه خواهد شد. پس از کسب موافقت مصاحبه انجام خواهد یافت. در طول مصاحبه از تکنیک‌های متعدد به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر و خالص‌تر استفاده خواهد شد که ایجاد محیط آرام، ارائه بازخورد به شرکت‌کنندگان، درخواست توضیح بیشتر، ارائه سوال مجدد نمونه‌هایی از این موارد هستند، برای اطمینان از حفظ تمام سخنان شرکت کنندگان با کسب رضایت از آن‌ها مصاحبه‌ها ضبط خواهد شد. در جریان مصاحبه ها، یادداشتهایی در خصوص پیام‌های غیرکلامی مشارکت کنندگان صورت میگیرد، جمع آوری داده ها با اشباع نظری اطلاعات متوقف خواهد شد.

-روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی: در این بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوای هدایت شده و با استفاده از ابزار MAXQDA10 به انجام خواهد رسید.

صحت و استحکام پژوهش در بخش کیفی

دقت در پژوهش کیفی، اشاره به کاربرد رویکردی نظام‌مند برای طراحی پژوهش، جمع آوری و تحلیل دقیق داده‌ها و ارتباط موثر دارد. باورپذیری پژوهش کیفی به مثابه مفهوم اعتبار داخلی در پژوهش کمی میباشد. اعتبار اشاره به تناسب، معنی‌داری، و مفید بودن اندازه‌گیری و گستره‌ای دارد که در ان واقعا آنچه ادعا می‌شود، اندازه‌گیری می‌گردد. روش‌های متعددی برای روایی و پایایی پژوهش‌‌های کیفی مطرح گردیده است. در بخش کیفی این مطالعه روش‌های خاصی به منظور اطمینان از صحت استحکام پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت از جمله:

مشهورترین و مرسوم‌ترین این شاخص‌ها به نقل از گوبا و لینکن(1994) است که توافق نسبی برای آن وجود دارد. آن‌ها چهار شاخص را به عنوان زیرمجموعه دقت[3] ذکر می‌کنند: اعتبار[4]، اعتماد[5]، تأییدپذیری[6] و انتقال پذیری[7] را به این منظور بیان می‌کنند.

قابلیت اعتماد(پایایی): قابلیت اعتماد که قابلیت اطمینان یا پایایی نیز نامیده می‌شود، و در تحقیقات کمی بدین معنی است که وسیله اندازه‌گیری استانداری به کار گرفته شود؛ پس پایایی را با میزان تداوم و انسجام روش گردآوری اطلاعات می‌سنجند. در تحقیق کیفی نیز محقق می‌تواند با بکارگیری بعضی وسایل، پایایی آن را به نمایش بگذارد. محقق با تهیه برگه‌ای "برگه ثبت داده‌ها" تحقیق، جهت ثبت مصاحبه‌ها، و نمایش داده‌ها تا حدودی به افزایش پایایی داده‌ها می افزاید. محقق با نشان دادن اینکه چگونه داده‌ها را تعبیر و تفسیر کرده است و اینکه دیگران (گروه همکاران) هم با این تحلیل ها موافق بوده‌اند، بر پایایی داده‌ها می افزاید.در مطالعه حاضر، به منظور تأمین قابلیت اعتماد داده‌ها، داده های مصاحبه پس از پیاده شدن و کدگذاری، به فاصله چند روز مجدد کدگذاری می گردد و بدین صورت ثبات و هماهنگی داده‌ها تأئید خواهد شد.

اعتبار: در اندازه گیری منظور از این قابلیت عبارت است از به کارگیری شاخصی که بر اساس آن، همان چیزی را اندازه بگیریم که قرار است یا ادعا میکنیم؛ محقق جهت نشان دادن قابلیت اعتبار تحقیق، باید نشان دهد که چکونه به تعابیر ذهنی (غیرعینی) خود دست یافته است، به عبارت دیگر محقق کیفی مسئول است که نشان دهد تعابیرش ساختگی نبوده، و نتیجه تجزیه و تحلیل آگاهانه بوده است و مهم‌تر اینکه تعابیر با واقعیات بیرونی تعارض ندارند. و این کار مستلزم این است که پیوسته تعابیر خود را توجیه کند و انگیزه‌های درونی خود را جهت تعابیر خاص زیر سوال ببرد؛ دوم بررسی متون نیز میتواند راهنمایی برای محقق در تعابیر داده‌ها باشد؛ سوم ارائه نقل قول هایی از افراد یا شرایط مورد مطالعه است؛ ذکر دو یا سه شاهد مثال برای هر موضوعی ضروری است. چهارم، محقق تعابیر خود را در گروه طرح می نماید و به سوالات همکاران در این زمینه پاسخ خواهد داد، پنجم، محقق خواننده را در جریان فعالیت تحقیقی خود قرار خواهد داد.برای افزایش قابلیت اعتبار، یک روش خاص و از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل، میتواند به این امر کمک کند.

تأییدپذیری: به عینیت یا به خواستگاه نزدیک بودن نتایج مطالعه اشاره دارد. برای افزایش تأییرپذیری چند راهکار معرفی شده است:

الف- در روش فنومنولوژی یک ابزار مهم کنار گذاشتن عقاید محقق است.

ب-انتشار نتایج مطالعه در مجله

ح-داوری طرح یا داوری در طول انجام تحقیق (کارآزمایی تحقیق)

ج-افزایش قابلیت داوری با مشخص کردن قواعد تصمیم‌گیری در تفسیر و تقلیل داده‌ها

در مطالعه حاضر به منظور تأییدپذیری، داده‌ها توسط دو نفر از اعضای تیم تحقیق به طور مستقل کدگذاری خواهد شد.

انتقال پذیری: به این اشاره دارد که آیا نتایج تحقیق در شرایط یا گروه‌های دیگر قابل استفاده هست یا خیر؟ برای این منظور باید نویسنده در مقاله به توصیف دقیق شرایط انجام تحقیق و محقق بپردازد تا خواننده خود تصمیم بگیرد نتایج تحقیق را در شرایط مورد نظر که هم‌خوانی آن را با شرایط انجام مطالعه سنجیده است تا چه حد به کار گیرد؟ به عبارتی خواننده بعد از مطالعه نتیجه تحقیق که در مجله‌ای به چاپ رسیده است و با توجه به توضیحاتی که نویسنده در مورد زمینه‌ای که مطالعه انجام شده است داده است تصمیم می‌گیرد نتایج مطالعه‌ی منتشر شده در جامعه‌ی مربوط به خواننده می‌تواند کاربرد داشته باشد یا نه؟

در مطالعه حاضر به منظور بررسی قابلیت انتقال، توصیف کاملی از ویژگی‌های شرکت کنندگان، شیوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، به صورت مراحل و گام‌های نظام مند همراه با ارئه مثال از بیانات مشارکت کنندگان صورت خواهد گرفت.

ماحصل گام اول-الف: طراحی الگوی منطقی مساله با چارچوب حوزه نظریه ای و بر اساس تحقیق کیفی خواهد بود.

گام اول: ب- طراحی و روان‌سنجی ابزار

در این قسمت از تحقیق، بر اساس مطالعه کیفی، و مرور متون و منابع مرتبط و نظر اساتید تخصصی تحقیق عبارات و سوالات پرسشنامه طراحی خواهند شد. سپس ابزار مورد روان‌سنجی قرار خواهد گرفت.

 

گام‌های دوم تا سوم نقشه نگاری مداخله: طراحی برنامه

گام‌های 2 و ۳  نقشه نگاری مداخله، نحوه طراحی برنامه را توضیح میدهد.

گام 2: طراحی ماتریکس های اهداف تغییر

ابزار اصلی نقشه نگاری مداخله، ماتریکس اهداف تغییر است. اهداف تغییر مشخص می‌کنند برای انجام اهداف  عملکردی چه می‌بایست کرد تا تغییرات در شرایط رفتاری و محیطی به وجود آید. ماتریکس‌ها جزئیات تغییر را در سطح بوم‌شناختی(فردی، بین فردی، سازمانی، جمعیتی یا اجتماعی) نشان می‎‌دهند و هدف اصلی مداخله هستند. با شروع گام 2، برنامه ریزی با تمرکز بر پیامدهای رفتاری و محیطی سلامت انجام می‌شود. در این مرحله الگوی منطقی تغییر، مسیرهای تأثیرگذاری برنامه را نشان می‌دهند. ماتریس اهداف تغییر فوری‌ترین تغییر موردنظر در مداخله را توصیف می‌کنند و جزئیات انتخاب روش‌های مداخله و کاربردهای عملی برنامه ارتقا سلامت را توصیف می‌کنند (22).

گام 3: طراحی برنامه

گام سوم شامل

1-ایجاد درونمایه‌ها، مولفه‌ها، حوزه و توالی برنامه ها

2-انتخاب روش‌های تغییر نظریه و شواهد محور

3-انتخاب و طراحی کاربردهای عملی به منظور ایجاد روش‌های تغییر

در این گام تیم تحقیق، با کار بر روی الگوی منطقی تغییر و ماتریکس‌ها، یک مداخله جامع و قابل پیاده‌سازی طراحی می‌کند. پس از طراحی طرح اولیه روش‌ها و کاربردها، درونمایه‌ها، مولفه‌ها، حوزه و توالی مداخله توصیف خواهد شد. در تمامی این مراحل بایستی به ماتریکس‌ها توجه کافی داشت تا اطمینان حاصل شود که کاربردهای نهایی به شکل مناسب به اهداف تغییر پاسخ می‌دهند.(۷3).

 

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی رمضانخانیمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکتری حرفه ایaramezankhani@sbmu.ac.ir
محتشم غفاریهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیmohthashamghaffari@sbmu.ac.ir
صدیقه السادات طوافیانهمکاراستاد مشاور tavafian@modares.ac.ir
پریسا حسینی کوکمریهمکاردانشجو p.hosseinikoukamari@sbmu.ac.ir
یداله محرابیهمکارمشاور روش شناسیدکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

References:

1.Wolf A. Global burden of osteoarthritis and musculoskeletal diseases. BMC Musculoskeletal Disorders. 2015;16(1).

 

2.Iranian national committee for NCDs prevention and control.National Action Plan for prevention and Control of Non-Communicable Diseases and  the Related Risk Factors in the Islamic Republic of Iran, 2015-2025. 2015.

 

3.Lim J, Cahn M, Duc Ha. Innovations in non-communicable diseases management in ASEAN: a case series. Glob Health Action. 2014(7):25-110.

 

4.World health organization. (2008-2017): Baseline for implementation WHO globalplan of action on workers' health Geneva2013. Available from:

http://www.who.int/occupational_health/who_workers_health_web.pdf

5. What health problems cause the most disability? Institute for health Metrics and Evaluation 2016. http://www.healthdata.org/iran

 

6.zamanian Z, honarbakhsh M, jabari Z. Survey of muscle fatigue for using MFA method and determination of some risk factors musculoskeletal disorders among tailors in Shiraz, 2015. ioh. 2017;14(1):47-56.

 

7.Schneider E,Irastorza X. work-related musculoskeletal disorders in the EU—facts and figures. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) with support from Sarah Copsey, European Agency for Safety and Health at work (EU-OSHA). 2010

 

8.Levy B,Wegman H, Baron SLSokas R.Occupational and environmental health: recognizing and preventing disease and injury.New York, NY: Oxford University Press. 2011.

 

9.Malmberg-Ceder K, Haanpaa M. Korhonen P E, Kautiainen H, Soinila, S. Relationship of musculoskeletal pain and well-being at work-does pain matter?.Scandinavian Journal of Pain. 2017;15(4):38-43.

 

10.Van Eerd D, Munhall C, Irvin E, Rempel D, Brewer S, Van der beek A, Dennerlein J, Skivington , Pinion C, Amick B. Effectiveness of workplace interventions in the prevention of upper extremity musculoskeletal disorders and symptoms: an update of the evidence Occupational Environmental Medicine Published Online 2015,8doi: 10.1136/oemed-2015-102992.

11.Choobineh AR, Rahimifard H, Jahangiri M, Mahmoodkhani S. Musculoskeletal injuries and their associated risk factors. Iran Occup Health 2011; 8(4):70-81.

12.Abdoli S, Rahzani K, Safaie M, Sattari A. A randomized control trial: the effect of guided imagery with tape and perceived happy memory on chronic tension type headache. Scand J Caring Sci. 2012;26(2):254-61.

 

13.Silva, J. M. N., Silva, L. B., & Gontijo, L. A. Relationship between psychosocial factors and musculoskeletal disorders in footwear industry workers. Production.2017,27 DOI: 10.1590/0103-6513.231516

 

14.Chubineh A. Assessment methods of posture in occupational ergonomics. Tehran: Fan Avaran publication; 2004.

 

15.Soori H, Mortazavi M, Shahesmaeili A, Mohseni H,Zagiabadi M,Ainy E. Determination of workers risky behaviours associated with safety and health in a car manufacturing company in 2011. Arak Medical University Journal. 2013;16(72):52-61.

 

16.Volker AC, Westert G, Schellevis FG.Health disparities by occupation, modified by education: a cross-sectional population study. BMC Public Health. 2007;7(1):196-98.

 

17.Karwowski W, Marras W. The occupational ergonomics handbook: Crc Press; 1998. 139-42 p.

 

18.National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Musculoskeletal disorders and workplace factors: A critical review of epidemiologic evidence for work-related disorders of the neck,upper extremity, and low back. USA: DHHS (NIOSH) Publication; 1997: 97-141.

 

19.Farshad A, Mirkazemi R, Taheri F, Moridi P, Ghaemi Mood Sh,Alamdar Khasraqi M. Research priority in occupational health. Iran Occupational Health. 2017;14(1):123-133.

 

20.Motalebi M. Discription and Development of a situation assessment tool for workplace health promotion in iran and it’s validation and application[Ph.D dissertation].[Tehran]:University of Shahid Beheshti; 2017.254p.

 

21.Keshavarz Mohammadi N, Nilsaz M, Mazaheri M, Ghasemi S, Shakoury S, Goudarzi A. The World Health Organization Technical Documents and Statements. Tehran: Vista; 2016.

 

22.Bartholomew L, Gettlieb N, Ferandez M,  Kok G, Parcel G. Planing health promotion programs: an intervention mapping approach: Tehran: Safirardehal; 2016.

 

23.Kok G ,SH RR, van Empelen P, Brug J Intervention mapping: protocol for applying health psychology theory to prevention programmes. Journal of health psychology. 2004;9(1):85-98.

 

24.KOk G, Mesters I. Getting inside the black box of health promotion programmes using intervention Mapping. Chronic illness. 2011;7(3):176-80.

 

25.Schaalma H, Kok G. Decoding health education interventions: The times are a-changin. Psychology and health. 2009;24(1):5-9.  doi: 10.1080/08870440903126348

 

26.Green L, Kreuter, M. Health program planning :an educational and ecological approach. 4th, edition. New York: McGraw Hill Professional; 2005.

 

27.Taylor N SP, Sargent J,  Barber S, Loach J,  Louch G,   Wright J. Using intervention mapping to develop a culturally appropriate intervention to prevent childhood obesity: the HAPPY (Healthy and Active Parenting Programme for Early Years) study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2013;10(1). https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-142

 

28.Gray-Burrows KA,Day PF, Aliakbari E ,Prady SL ,McEachan R. Using intervention mapping to develop a home-based parental-supervised toothbrushing intervention for young children. Implementation Science 2016;6(11):61

 

29.Hurley  D, Murphy L, Hayes D, Hall A, Toomey E, McDonough S,  Lonsdale ch,Walsh N,  Guerin S and  Matthew J. Using intervention mapping to develop a theory-driven, group-based complex intervention to support self-management of osteoarthritis and low back pain (SOLAS). Implementation Science. 2016;11:56

30.Atkins L, Francis J, Islam R, O’Connor D, Patey A, Ivers N, Foy R, Duncan E, Colquhoun H,  Grimshaw J, Lawton R Michie S. A guide to using the theoretical domains framework of behaviour change to investigate implementation problems. Implementation Science. 2017;12:77

 

31.Korhan O, Mackieh A. A model for occupational injury risk assessment of musculoskeletal discomfort and their frequencies in computer users. Safety Sci 2010; 48(7): 868-77

 

32.McDonald M, Dibonaventura Md & Ullman S. Musculoskeletal pain in the workforce: The effects of back, arthritis, and fibromyalgia pain on quality of life and work productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2011;53(7):765-70.

 

33.Chiasson M-È ID, Aubry K, Delisle A. Comparing the results of eight methods used to evaluate risk factors associated with musculoskeletal disorders. Int J Indust Ergon. 2012;42(5):478-88.

 

34.Kristensen B, Jensen C. Self-reported workplace related ergonomic conditions as prognostic factors for musculoskeletal symptoms: the "BIT" follow-up study on office workers, Occup Environ Med, 2005; 62(3): 188-94

 

35.Gorgi Z, Assadollahi Z, Ghaffarian A, Rezaeian M. The Prevalence of Musculoskeletal Disorders in the Employees of Office Systems at Rafsanjan University of Medical Sciences in 2012. J Rafsanjan Univ Med Sci 2014; 12(12): 991-1002. [Farsi]

 

36.Tavafian SS, Jamshidi AR, Mohammad K, . Treatment of chronic low back pain. A randomized clinical trial comparing multidisciplinary group-based rehabilitation program and oral treatment with oral drug treatment. Clin J Pain. 2011;27(9): 811-18.

 

37.Zarrin Ghabaee D HM, Bagheri Nesami M, Talebpour Amiri F. Work-related musculoskeletal Disorders and their relationships with the quality of life in nurses. Journal of Ergonomics. 2016;4(1):39-46.

 

38.Kalali Jouneghani N RN, Bambaeichi E, Jafari Y, Riahi Z. The effect of eight weeks of aerobic exercise on quality of life and pain in patients with rheumatoid arthritis. J Res Rehabil. 2011;7(3):399.

 

39.Martarello N, Benatti M. Quality of life and musculoskeletal symptoms in hospital housekeeping workers. Rev Esc Enferm USP.2009; 43(2):422-8 .

 

40.Zamanian Z, Honarbakhsh M, Jabari Z. Survey of muscle fatigue for using MFA method and determination of some risk factors of musculoskeletal disorders among tailors in Shiraz. Iran Occupational Health. 2015;14(1):47-56.

 

41.Elke Sc, Xabier I .Work-related musculoskeletal disorders in the EU-facts and figures. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). 2010.

 

42.Moshashaei P, Nazari J. Relationship between musculoskeletal disorders and general health among employees of a soft drink industry. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2017;4(1):45-55.

 

43.Crosby R, Noar SM. Theory development in health promotion : Are we there yet? Journal of Behavioral Medicine. 2010;33(4):259-63.

 

44.Kok G, Gottlieb N, Panne R, Smerecnik Ch. Methods for environmental change, an exploratory study. BMC Public Health. 2012; 12:1037. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-1037.

 

45. Solhi M, Khalili Z, Zakerian S A, Eshraghian M R. Prevalence of symptom of musculoskeletal disorders and predictors of proper posture among computer users based on stages of change model in computer users in central Headquarter, Tehran University of Medical Sciences. ioh. 2014; 11 (5) :43-52.

 

46. Morshedi H.The effects of theory based intervention on postural ergonomic operating room personnel in Qazvin hospitals.Ph.D. thesis in health education and promotion. Tarbiyat Modares; Faculty of health science;2014 2013

 

47.Alighias M, Tavafiyan S, Niknami Sh. Psychological intervention and pain severity among a sample of iranian nurses suffering from chronic low back pain: a randomized clinical trial. International Journal of Musculoskeletal Pain prevention. 2016;1(1):1-5.

 

48.Zeydi M,Heydarnia A, Niknami SH. Predicting factors of worker behavior for proper working posture based on planed behavior theory. Armaghan-e-Danesh Journal. 2008,13(3):111-122.

 

49.Alavi Sh, Abbasi M, Mehrdad R. Risk factors for upper extremity musculoskeletal disorders among office workers in gom province, Iran. Iran Red Crescent Med J. 2016;18(10):1-18.

 

50.Nair S, Sagar M, Sollers J, Consedine N, Broadbent E .Do slumped and upright postures affect stress responses? a randomized trial. Health Psychol Journal .2015, 34(6):632-41. DOI:10.1037/hea0000146.

51.Oranye N WB AN, Aguilar Z. Workers’ experience with work-related musculoskeletal disorder and worker’s perception of organisational policies and practices. International Journal of Workplace Health Management. 2017;10(1): 69-83.

 

52.Shakibazadeh E. Development and cognitive outcomes evaluation of an educational program for type 2 diabetes mellitus management using intervention mapping [PhD dissertation].[Tehran Faculty of health]:University of Medical Science; 2011.

 

53-Jaliliyan F. Designing and evaluating a web-based educational program to prevent substance abuse among boys using an intervention mapping approach. Ph.D. thesis in health education and promotion .Esfhan university of medical science; Faculty of health science;2014

 

54.Mirzayi M. Development and evaluation of family base program on preventing the early onset of substance use in children based on intervention mapping approach[PhD dissertation].[Tarbiyat Modares faculty of health]: University of Tarbiyat Modares; 2017

 

55.Doostmohamadi A. Developing of food and nutrition literacy intervention in 10- 12 year-old school children of Tehran, using Intervention Mapping (IM) approach [PhD dissertation].[faculty of Nutrition]:University of Shahid Beheshti;2017.

 

56.Kolbe-Alexander T P LE, Van Wier M, Pillay J, Nossel C, Van Mechelen W. Working on wellness(WOW): a worksite health promotion intervention programme. BMC Public health 2012;12:372https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-372

 

57.Oude Hengel k; Joling KI, Vander M, Bongers PM. Intervention mapping as a framework for developing an intervention at the worksite for older construction workers. American Journal of Health Promotion. 2011;26(1):1-10. doi: 10.4278/ajhp.100326-QUAL-88.

 

58.Coffeng J, Hendriksen I, Duijts S, Proper K, Mechelen W, Boot C. The development of the be active & relax “Vitality in Practice” (VIP) project and design of an RCT to reduce the need for recovery in office employees. BMC Public Health. 2012;12:592. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-592

 

59. Strijk JE, Proper KI, Vander Beek AJ, Mechelen W. The systematic development of a lifestyle intervention to improve older workers vitality and the design of a randomised controlled trial evaluating this intervention. BMC Public Health. 2009;10:9-408. DOI:10.1186/1471-2458-9-408

 

60.Cane J, Denise O, Michie S. Validation of the theoritical domains framework for use in behaviour change and implementation resrarch. Implement  Sci 2012;7:37.                      https://doi.org/10.1186/1748-5908-7-37.

 

61. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res. 2005;(15):1277-1288.

 

62. Devon HA, Block ME, Moyle-Wright P, Ernst DM< Hayden SJ, Lazzara DJ, Savoy SM, Kosts Polston E. A psychometric toolbox for testing validity and reliability. Journal of nursing scholarship. 2007; 39(2):155-64. DOI:10.1111/j.1547-5069.2007.00161.x

63.Holloway I, Galvin K. Qualitative research in nursing and health care. John Wiley & Sonsloway, 2013.

 

64.Broder HL, McGrath C, and Cisneros GJ. Questionnaire development: face validity and item impact testing of the Child Oral Health Impact Profile. Community dentistry and oral epidemiology. 2007;35(1):8-19.

 

65.Ellenbecker CH, Byleckie JJ. Home health care nurses' job satisfaction scale: refinement and psychometric testing. Journal of advanced nursing. 2005;52(1):70-8.

66.Watson R, Thompson D. Use of factor analysis in Journal of Advanced Nursing: literature review. Journal of advanced nursing; 2006; 55(3):330-41. DOI10.1111/j.1365-2648.2006.03915.x

 

67.Comrey A, Howard B.Lee. A first course in factor analysis 2th edition. Psychology Press, 2013.

 

68.Jokovic A, Locker D, Stephens M, Kenny D, Tompson B, Guyatt G. Validity and reliability of a questionnaire for measuring child oral-health-related quality of life. Journal of dental research. 2002;81(7):459-63.

 

69.Sun T, Chiu S, Yeh Sh, Chang Ku. Assessing reliability and validity of the Chinese version of the stroke scale: scale development. International journal of nursing studies. 2006;43(4):457-63.

 https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.07.004

70.Seyf A. Educational measurment, assessment and evaluation. Nashre Douran,2013.

 

71.Kuo Ch, Turton M, Lee-Hsieh J, Tseng H, Hsu Ch. Measuring peer caring behaviors of nursing students: scale development. International journal of nursing studies. 2007;44(1):105-14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.07.025

 

72.Aladwani A, Palvia P. Developing and validating an instrument for measuring user-perceived web quality. Information & management. 2002;39(6):467-76.

https://doi.org/10.1016/S0378-7206(01)00113-6

 

73.Bartholomew L MC, Ruiter R, Ferandez M,  Kok G, Parcel G. Planing health promotion programs: an intervention mapping approach.Jaliliyan F, karami B, Niknami Sh,Motlagh M, heydarnia A, Mirzayi M. Tehran,Safirardehal; 2016.