به دلیل اهمیت موضوع ایمنی حریق از تمام جهات از جمله نجات جان افراد ، تجهیزات و عدم ایجاد اختلال در فرایند خدمات رسانی  به بررسی و پژوهش در زمینه حریق و مباحث پاسخ اضطراری پرداخته اند، با توجه به نتایج تحقیقات ، عامل انسانی ، نبود یک سیستم و مدل برای هماهنگی این افراد یکی از عوامل اصلی آسیب و خسارت به افراد و تجهیزات بیمارستان بوده است که این مطلب لزوم تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر در این زمینه را ایجاب میکند

 دراین طرح ، طراحی برنامه ایمنی حریق در بیمارستان  و به خصوص ایجاد یک روش  مدل سازی و تجزیه و تحلیل برای یک فرایند واکنش اضطراری حریق بیمارستان بر اساس روش HFERP- Net است. این روش به خوبی نیازهای یک سیستم شرایط اضطراری را بررسی و ارتباط مناسب این منایع و افراد و زمانسنجی مناسب را جهت ارائه خدمات مناسب شرایط اضطراری برای کاهش میزان خسارات و اثربخشی مناسب ارائه می دهد

به دلیل اهمیت موضوع ایمنی حریق از تمام جهات از جمله نجات جان افراد ، تجهیزات و عدم ایجاد اختلال در فرایند خدمات رسانی  به بررسی و پژوهش در زمینه حریق و مباحث پاسخ اضطراری پرداخته اند، با توجه به نتایج تحقیقات ، عامل انسانی ، نبود یک سیستم و مدل برای هماهنگی این افراد یکی از عوامل اصلی آسیب و خسارت به افراد و تجهیزات بیمارستان بوده است که این مطلب لزوم تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر در این زمینه را ایجاب میکند

 دراین طرح ، طراحی برنامه ایمنی حریق در بیمارستان  و به خصوص ایجاد یک روش  مدل سازی و تجزیه و تحلیل برای یک فرایند واکنش اضطراری حریق بیمارستان بر اساس روش HFERP- Net است. این روش به خوبی نیازهای یک سیستم شرایط اضطراری را بررسی و ارتباط مناسب این منایع و افراد و زمانسنجی مناسب را جهت ارائه خدمات مناسب شرایط اضطراری برای کاهش میزان خسارات و اثربخشی مناسب ارائه می دهد

" />

مدل سازی و تجزیه و تحلیل واکنش اضطراری حریق در بیمارستان لقمان به روش HFERP- Net

Modeling and analysis of Hospital Loghman fire emergency response


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: عباس عزیزی

کلمات کلیدی: HFERP- Net-FRAME-روش پتری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 14900
عنوان فارسی طرح مدل سازی و تجزیه و تحلیل واکنش اضطراری حریق در بیمارستان لقمان به روش HFERP- Net
عنوان لاتین طرح Modeling and analysis of Hospital Loghman fire emergency response
کلمات کلیدی HFERP- Net-FRAME-روش پتری
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 180
ضرورت انجام تحقیق

به دلیل اهمیت موضوع ایمنی حریق از تمام جهات از جمله نجات جان افراد ، تجهیزات و عدم ایجاد اختلال در فرایند خدمات رسانی  به بررسی و پژوهش در زمینه حریق و مباحث پاسخ اضطراری پرداخته اند، با توجه به نتایج تحقیقات ، عامل انسانی ، نبود یک سیستم و مدل برای هماهنگی این افراد یکی از عوامل اصلی آسیب و خسارت به افراد و تجهیزات بیمارستان بوده است که این مطلب لزوم تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر در این زمینه را ایجاب میکند

 دراین طرح ، طراحی برنامه ایمنی حریق در بیمارستان  و به خصوص ایجاد یک روش  مدل سازی و تجزیه و تحلیل برای یک فرایند واکنش اضطراری حریق بیمارستان بر اساس روش HFERP- Net است. این روش به خوبی نیازهای یک سیستم شرایط اضطراری را بررسی و ارتباط مناسب این منایع و افراد و زمانسنجی مناسب را جهت ارائه خدمات مناسب شرایط اضطراری برای کاهش میزان خسارات و اثربخشی مناسب ارائه می دهد

به دلیل اهمیت موضوع ایمنی حریق از تمام جهات از جمله نجات جان افراد ، تجهیزات و عدم ایجاد اختلال در فرایند خدمات رسانی  به بررسی و پژوهش در زمینه حریق و مباحث پاسخ اضطراری پرداخته اند، با توجه به نتایج تحقیقات ، عامل انسانی ، نبود یک سیستم و مدل برای هماهنگی این افراد یکی از عوامل اصلی آسیب و خسارت به افراد و تجهیزات بیمارستان بوده است که این مطلب لزوم تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر در این زمینه را ایجاب میکند

 دراین طرح ، طراحی برنامه ایمنی حریق در بیمارستان  و به خصوص ایجاد یک روش  مدل سازی و تجزیه و تحلیل برای یک فرایند واکنش اضطراری حریق بیمارستان بر اساس روش HFERP- Net است. این روش به خوبی نیازهای یک سیستم شرایط اضطراری را بررسی و ارتباط مناسب این منایع و افراد و زمانسنجی مناسب را جهت ارائه خدمات مناسب شرایط اضطراری برای کاهش میزان خسارات و اثربخشی مناسب ارائه می دهد

هدف کلی تجزیه و تحلیل واکنش اضطراری حریق و ایجاد یک مدل پاسخ به حریق به روش HFERP- Net در بیمارستان لقمان
خلاصه روش کار

در این روش ایجاد یک مدل برای پاسخ به حریق بیمارستان است که ساختار این روش بر اساس شبکه پتری صورت می گیرد که برای ایجاد این مدل ابتدا باید اقدام به ارزیابی ریسک بیمارستان نمود که برای ارزیابی ریسک بیمارستان از روش  FRAME  استفاده می شود  ابتدا اقدام به شناسایی خطرات بیمارستان و جمع آوری اطلاعات به روش بازدید و بررسی مستندات، مصاحبه  و بازدید  از تجهیزات و منابع موجود  برای کسب اطلاعات بیشتر انجام می شود  و سپس اقدام یه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بیمارستان صورت می گیرد و واحدها بر اساس خطرات دسته بندی  و برای آنها اقدامات کنترلی تهیه می گردد و در مرحله بعد تهیه فرایند و مدل ، HFERP- Net بر اساس شبکه پتری می باشد

که این مدل سازی در 5 مرحله صورت می گیرد:

1- تعریف وظایف  و مجموعه ای از کارها است

2-  تعریف منابع و وظایف مورد نیاز این منایع است

3-  مشخص کردن ارتباطات بین منابع و وظایف

4-  مشخص نمودن زمان اجرای وظایف و منابع موجود بر اساس ارتباط این منابع با یکدیگر است

5-  رسم و تهیه مدل و تجریه و تحلیل نمودار می باشد


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
عباس عزیزیمجری اصلیدانشجوفوق لیسانسabaz13870@gmail.com
غزاله منظمی تهرانیهمکاراستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir
رضا خانی جزنیهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیreza_khani@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

 1. - Mehdi Jahangiri  M. Fire risk Assessment in Selected Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in Accordance with NFPA01. Shiraz . 2015
 2. - Rasoul Yarahmadi ، et al. Assessing and assessing the performance of national building regulations with the fire safety approach in the hospital admissions areas.Tehran.008
 3. - Wybo Jean- Luc. Percolation، temporal coherence of information، and crisis prevention. Safety Science. 201;57:60- 67
 4. - Jing Xin، et al. Fire risk analysis of residential buildings based on scenario clusters and its applicationin fire risk management.2013
 5. - Huang De- Ching et al. A Study for the Evacuation of Hospital on Fire during Construction.2011- Productivity  commission.(2007). Report on Government Services 200 http://www.pc.gov.au/research/recurring/report- on- government- services/2007/2007/2007v1.pdf Accessed 21.09.16
 6. - Christopher J et al. A framework for developing safe and effective large- fire response in a new

fire management paradigm.2017

 1. - Elvan Ceyhan et al. Exploratory and inferential methods for spatio- temporal analysis of residential fire clustering in urban areas. Turkey .2013

 

 1. - Kiran KC، Jonathan Corcoran. Modelling residential fire incident response times: A spatial analytic

Approach2017.

 1. - Gaurav Loria et al. Fire management in hospitals. India.2012
 2. - Margrethe Kobes et al. Building safety and human behaviour in fire: A literature review. Netherland.2009
 3. - Xia Zhang et al. A probabilisticoccupantresponsemodelfor fireemergencies. Canada .2014
 4. - Jianfeng Zhou  et al. Simulation analysis of the use of emergency resources during the emergency response to a major fire . Belgium.2016
 5. - Jianfeng Zhou، Genserik Reniers. Analysis of emergency response actions for preventing fire- induced domino effects based on an approach of reversed fuzzy Petri- net.2017
 6. - Jianfeng Zhou، Genserik Reniers. Petri- net based evaluation of emergency response actions for preventing domino effects triggered by fire. China .2018
 7. - Jaime Santos- Reyes، Alan N. Beard. An analysis of the emergency response system of the 1996 Channel tunnel fire. Mexico.2017
 8. - Zhaozhi Wang et al. A forensic analysis of a fatal fire in an indoor shooting range using coupled

fire and evacuation modelling tools. Republic of Korea.2010

 1. - Liming Zhang et al. Emergency resources scheduling based on adaptively mutate genetic algorithm . China .2011
 2. - Qiming Li et al. Modeling and analysis of subway fire emergency response:An empirical study PR China.2016
 3. - Sharare Azadian1 et al. Reliability and Validity of Assessment of Crisis Management Questionnaire Based on Seven Principles of Resilience Engineering Approach in Hospitals.Tehran .2015
 4. - Sajad farhadi et al، introducing a pattern for developing  emergency scenarios industris and studings the conformity . Tehran .16
 5. - Mohsen mehdinia et al، Assessment of fire risk and the role of a relief, discharging and care program for reducing its level in a hospital.Qom.2011

 

 1. - Peizhong Yang. et al. Fire emergency evacuation simulation based on integrated fire–evacuation model with discrete design method . China.2013

 

 1. - Ali vafaei et al. Designing a crisis management model in Shohada Tajrish Hospital.Tehran.2011

 

 1. -  Azam Lari et al، Hospital Safety Index (HIS) Analysis in Crisis, A Case Study. Tehran.2012
 2. - Fatemeh Rahmati Kalayi et al. Preparation of Iranian Hospitals in Crisis. Tehran.2013
 3. - Iraj Mohammadfam et al، Assessing the Hamedan market's safety situation and providing control strategies with emphasis on fire safety, Hamedan, 2012
 4. - Frouzan Atash zadh, Khadijah Heidarizadeh, Investigating compliance with accreditation standards for disaster management in the military hospital in Tehran. . Tehran.2012
 5. - Zahra Zamanian et al. Investigation of fire safety status and fire information at the hospitals of Shiraz University of Medical Sciences. Shiraz.2008
 6. - Kiran KC et al. Modelling residential fire incident response times: A spatial analytic approach Australia.2017
 7. -  Tseng Wei- Wen. et al. Performance- based Fire Safety Design for Existing Small- scale Hospitals. Taiwan.2011
 8. - Chia- Hung Chien. et al. An efficient framework of emergency response to facilitate disaster recovery for

fire- damaged medical equipment – Case study at a large medical centre after a fire. Taiwan.2011

 1. - Mainak Bandyopadhyay، Varun Singh. Development of agent based model forpredicting emergency response time. India.2016
 2. - Cong Liu. et al. E- Net Modeling and Analysis of Emergency Response Processes Constrained by Resources and Uncertain Durations .2015
 3. - Fire at a nuclear power plant under construction in Russia 2012. available from: ww.javanemrooz.com/news/newsreader/asriran/show- 2630825.aspx.
 4. - Gholam Abbas Shalali. et al. Determination of fire risk with an engineering approach and presentation of applied conservation strategies in a thermal power plant. Ahvaz.2014
 5. - Hashem setarh. Alireza Koohpaee. Fire risk assessment. Tehran.2005