گرما یکی از عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار به شمار می‌آید. گرما باعث اثرات سوء در کارگران مواجهه یافته می‌گردد و در کشورهای منطقه خاورمیانه یک واقعیت انکارناپذیر به شمار می‌رود. بر پایه مطالعه ای در تایلند مشکلات ناشی از گرما در 24 درصد از صنایع کوچک وجود دارد. محیط کاری گرم علاوه بر کاهش قابلیت انجام کار درانسان می‌تواند باعث بروز بیماری‌های متعددی در وی شود. بدن انسان سعی می‌کند دمای داخلی خود را در محدوده بین 36 الی 38 درجه سانتیگراد حفظ نماید. چنانچه میزان دریافت و تولید گرما بیش از مقداری باشد که بدن قادر به دفع آن است دمای داخلی بدن افزایش می‌یابد و ممکن است منجر به اختلالات ناشی از گرما شود. عوامل گوناگونی از جمله شرایط جوی نامساعد و ویژگی‌های فردی نظیر عدم سازش با گرما، خستگی، نداشتن شرایط جسمانی مناسب، چاقی، فعالیت شدید، بیماری‌های قلبی و عروقی، مصرف الکل، مصرف داروهای افزایش دهنده فعالیت سیستم پاراسمپاتیک، سن بالا و سابقه بیماری‌های ناشی از مواجهه با گرمادر تأثیر گرما بر انسان مؤثر است.

با افزایش دمای محیط به بالاتر از منطقه ی آسایش حرارتی‌، تنش گرمایی اتفاق می‌افتد. تنش گرمایی منجر به تغیرات بیوشیمی و فیزیولوژیکی در اسیدیته و متابولیت‌های خون می‌شود. این امر باعث برهم خوردن تعادل اسید- باز و افزایش  pHخون، گرانروی (ویسکوزیته)خون، هماتوکریت، لکوسیت، غلظت پروتئین‌های پلاسما و گلوکز، ایجاد تنش‌های اکسیداتیو، کاهش قدرت دفاعی و سیستم ایمنی در حیوانات می‌شود.

استرس گرمایی می‌تواند بر سیستم ایمنی طیور تاثیر منفی بگذارد. اما میزان سرکوب سیستم ایمنی بستگی به شدت و طول دوره استرس گرمایی در طیورخواهد داشت .همچنین مطالعات  نشان داده‌اند که، تنش گرمایی موجب کاهش تکثیر و تمایز لنفوسیت‌های‌بی شده و نهایتا تولید آنتی‌بادی یا ایمنوگلوبولین‌ها در حیوانات تحت تنش گرمایی با کاهش همراه بوده است. پژوهشگران دریافتند که گرما نه تنها موجب کاهش سطح ایمنی سلولی شده، بلکه بر کاهش تولید سایتوکین‌ها نیز اثر گذار می‌باشد .بطور خلاصه مطالعات بر روی حیوانات مختلف نظیر موش، طیور و گاو نشان داده‌ است که گرما نه تنها موجب سرکوب سیستم ایمنی سلولی شده، بلکه تولید ایمنوگلوبولین‌ها و سایتوکین‌ها (ایمنی ذاتی)را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

" />

بررسی ارتباط استرس گرمایی با برخی فراسنجه‌های خونی مرتبط با سیستم ایمنی بدن کارگران یک کارخانه ریخته‌گری

Surveying the relationship of heat stress with some related blood parameters of immunity system in a foundry workers


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محمدجواد جعفری

کلمات کلیدی: استرس گرمایی، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی، ریخته‌گری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 14068
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط استرس گرمایی با برخی فراسنجه‌های خونی مرتبط با سیستم ایمنی بدن کارگران یک کارخانه ریخته‌گری
عنوان لاتین طرح Surveying the relationship of heat stress with some related blood parameters of immunity system in a foundry workers
کلمات کلیدی استرس گرمایی، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی، ریخته‌گری
نوع طرح بنیادی
نوع مطالعه همگروهی
مدت اجراء - روز 240
ضرورت انجام تحقیق

گرما یکی از عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار به شمار می‌آید. گرما باعث اثرات سوء در کارگران مواجهه یافته می‌گردد و در کشورهای منطقه خاورمیانه یک واقعیت انکارناپذیر به شمار می‌رود. بر پایه مطالعه ای در تایلند مشکلات ناشی از گرما در 24 درصد از صنایع کوچک وجود دارد. محیط کاری گرم علاوه بر کاهش قابلیت انجام کار درانسان می‌تواند باعث بروز بیماری‌های متعددی در وی شود. بدن انسان سعی می‌کند دمای داخلی خود را در محدوده بین 36 الی 38 درجه سانتیگراد حفظ نماید. چنانچه میزان دریافت و تولید گرما بیش از مقداری باشد که بدن قادر به دفع آن است دمای داخلی بدن افزایش می‌یابد و ممکن است منجر به اختلالات ناشی از گرما شود. عوامل گوناگونی از جمله شرایط جوی نامساعد و ویژگی‌های فردی نظیر عدم سازش با گرما، خستگی، نداشتن شرایط جسمانی مناسب، چاقی، فعالیت شدید، بیماری‌های قلبی و عروقی، مصرف الکل، مصرف داروهای افزایش دهنده فعالیت سیستم پاراسمپاتیک، سن بالا و سابقه بیماری‌های ناشی از مواجهه با گرمادر تأثیر گرما بر انسان مؤثر است.

با افزایش دمای محیط به بالاتر از منطقه ی آسایش حرارتی‌، تنش گرمایی اتفاق می‌افتد. تنش گرمایی منجر به تغیرات بیوشیمی و فیزیولوژیکی در اسیدیته و متابولیت‌های خون می‌شود. این امر باعث برهم خوردن تعادل اسید- باز و افزایش  pHخون، گرانروی (ویسکوزیته)خون، هماتوکریت، لکوسیت، غلظت پروتئین‌های پلاسما و گلوکز، ایجاد تنش‌های اکسیداتیو، کاهش قدرت دفاعی و سیستم ایمنی در حیوانات می‌شود.

استرس گرمایی می‌تواند بر سیستم ایمنی طیور تاثیر منفی بگذارد. اما میزان سرکوب سیستم ایمنی بستگی به شدت و طول دوره استرس گرمایی در طیورخواهد داشت .همچنین مطالعات  نشان داده‌اند که، تنش گرمایی موجب کاهش تکثیر و تمایز لنفوسیت‌های‌بی شده و نهایتا تولید آنتی‌بادی یا ایمنوگلوبولین‌ها در حیوانات تحت تنش گرمایی با کاهش همراه بوده است. پژوهشگران دریافتند که گرما نه تنها موجب کاهش سطح ایمنی سلولی شده، بلکه بر کاهش تولید سایتوکین‌ها نیز اثر گذار می‌باشد .بطور خلاصه مطالعات بر روی حیوانات مختلف نظیر موش، طیور و گاو نشان داده‌ است که گرما نه تنها موجب سرکوب سیستم ایمنی سلولی شده، بلکه تولید ایمنوگلوبولین‌ها و سایتوکین‌ها (ایمنی ذاتی)را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هدف کلی بررسی ارتباط استرس گرمایی با برخی فراسنجه‌های خونی مرتبط با سیستم ایمنی بدن کارگران یک کارخانه ریخته‌گری
خلاصه روش کار

مطالعه حاضر در پنج مرحله تنظیم شده است. که در مرحله اول به جمع آوری اطلاعات اولیه و دموگرافیک کارگران دو سالن ریخته گری چدن و  CNCاز طریق یک کاربرگ دموگرافیک پرداخته خواهد شد. در مرحله دوم ایستگاه‌های نمونه‌برداری و نمونه‌ها با توجه به اطلاعات حاصل از مرحله اول و معیارهای ورود به مطالعه انتخاب خواهد شد. در مرحله سوم به اندازه گیری پارامترهای محیطی ( دمای خشک، دمای تر، دمای گویسان، سرعت جریان هوا، رطوبت نسبی) به منظور تعیین شاخص دمای ترگویسان و همجنین اندازه گیری پارامترهای مداخله گر (صدا و روشنایی) پرداخته خواهد شد. در مرحله چهارم نمونه‌های خون تهیه و به تعیین مقدار هر یک از فاکتورهای خونی مورد نظر درآزمایشگاه مرکزی بیمارستان آیت الله طالقانی پرداخته خواهد شد. در مرحله اخر(پنجم) به محاسبه سایر متغیرهای مطالعه و آنالیز داده‌ها پرداخته خواهد شد، و درنهایت میزان ارتباط و اثر گذاری استرس گرمایی بر هر یک از فراسنجه‌های خونی مرتبط با سیستم ایمنی بدن تعییین خواهد شد.


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمدجواد جعفریمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیJafari1952@yahoo.com
الهام اخلاقی پیرپشتههمکار E.Akhlaghi3@yahoo.com
سهیلا خداکریم اردکانیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیlkhodakarim@gmail.com
عباس حاجی فتحعلیهمکار دکتری تخصصیhajifathali@yahoo..com

منابع
hide/show

 1. Motamedzade M, Azari M.R. Heat Stress Evaluation Using Environmental and Biological Monitoring. Pakistan Journal of Biological Sciences.2006; 9(3), 457-59.
 2. Sawka M, Wenger C, Montain S, Kolka M, Bettencourt B, Flinn S, et al. Heat stress control and heat casualty management. USA: US Army Research Institute of Environmental Medicine, 2003.
 3. Golbabaee F, Omidvari M, Man and thermal stress work environment, Tehran, Tehran University Press, third edition, 2009; 5:216-222.
 4. Baumgard, L.H, and Rhoads, R.P. Effects of Heat Stress on Postabsorptive Metabolism and Energetics. Annual Reviews in Animal Biosciences.2013; 1 (1): 311-337.
 5. Golbabaee F, Omidvari M, Occupational health in hot environments. Tehran, Tehran University Press, first ed. 2000; 2, 80-90.
 6. Jalil A.S, Dor, Z, Yahya, M.S, Batcha M.F. heat stress investigation on laundry workers analysis. International Conference on Ergonomics (ICE07), Kuala Lumpur, Malaysia.2007.
 7. Tegeder AR. The Effects of Wearing a Cooling Vest during the Warm-Up on Long Distance Interval Training. Department of Exercise Sciences. Brigham Young University. 2006; December.
 8. Azari G, Mofidi A.A, Meshkani M, Tabatabaei Ghomsheh F, Davoudian Talib A.H. Evaluation of Heat Stress in the working position of 60 furnace workers in one of the forging industries in the summer. JHSW. 2012; 1 (2):51-58.
 9. Yunibhand, S., Intaranont, K. and Vanwonterghem, K. Ergonomic assessment of workload in Thai Industries. In: Quéinnec, Y. and Daniellou, F. (Eds) Designing for Everyone. 1991.
 10. Norloei S. The effects of heat stress on a number of hematological and blood biochemical parameters in foundry workers. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences Publication.2015.
 11. Golbabai F, Omidvari M, Sound and heat impact on labor productivity, Kermanshah University of Medical Sciences, Behbood Quarterly Journal, 2000; 3(3):79-84.
 12. Wenzel HG, Mehnert C, Schwarzenau P. Evaluation of tolerance limits for humans under heat stress and the problems involved. Scandinavian journal of work, environment& health.1989; 15(suppl 1):7-14.
 13. Griefahn B. Acclimation to three different hot climates with equivalent wet bulb globe temperatures. Ergonomics.1997; 40(2):223-34.
 14. ISO 7243. Hot environments-estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature). Geneva: International Organization for Standardization; 1989.
 15. OEL ASSESSMENT GUIDELINE for Thermal Stress. Islamic Republic of Iran-Ministry of Health and and Medical Education-Environmental and Occupational Health Center (EOHC). OEL-HC-9508. 2017.
 16. Jafari MJ, Hoorfarasat GH, Salehpour S, Khodakarim S, Haydarnezhad N. Comparison of Correlation between Wet Bulb Globe Temperature, Physiological Strain Index and Physiological Strain Index Based on Heart Rate with Heart Rate and Tympanic Temperature on Workers in a Glass Factory.2014;2(5):299-308.
 17. Underdown B, Schiff J. Immunoglobulin A: strategic defense initiative at the mucosal surface. Annu Rev Immunol.1986; 4 (1): 389.
 18. Rashidi A.A, Gofrani Y.I, Khatibjoo A, Vakili R. Effect of dietary fat, vitamin E and Zn on response and blood parameter of broilers reared under heat stress. Research Journal of Poultry Sciences.2010; 3: 32-38.
 19. Borges S.A, Fischer Da Silva A.V, Majorka A, Hooge D.M, Cummings K.R. Physiological responses of broiler chickens to heat stress and dietary electrolyte balance (sodium plus potassium minus chloride, miliequivalents. per kilogram). Poult Sci.2004; 83: 1551-1558.
 20. Bernabucci U, Ronchi B, Lacetera N, and Nardone A. Markers of Oxidative Status in Plasma and Erythrocytesof Transition Dairy Cows during Hot Season. Journal of Dairy Science.2002; 85:2173–2179.
 21. Chandra B, Singh SV, Hooda OK, Upadhyay R, Beenam C and Vaidya M. Influence of temperature variability on physiological, hematological and biochemichal profile of growing and AadultShahiwal cattle. Journal of Environmental Research and Development.2012; 7: 986-994.
 22. Safa S, Moghadam Gh, Tahmasbi A, Mokhtarpour A. The effects of using cooling systems on oxidative status, immunity and hematological profiles in Holstein lactating cows during hot weather. Journal of Animal Science Research.2015; 25(4):136-41.
 23. McMorris T, Swain J, Smith M, and et al. Heat Stress, Plasma Concentrations of Adrenaline, Noradrenaline, 5-Hydroxytryptamine and Cortisol, Mood State and Cognitive Performance. International Journal of Psychophysiology.2006; 61, 204-21.
 24. Ferrian S, Guerrero I, Blas E, Fernando JG, Viana D, Juan JP and Juan MC. How selection for reproduction or foundation for longevity could have affected blood lymphocyte populations of rabbit does under conventional and heat stress conditions. Veterinary Immunology and Immunopathology.2012; 150: 53–60.
 25. Pitkin, DH. Effect of physiological stress on the delayed hypersensitivity reaction. Experimental Biological Medicine.1965; 120:350-35.
 26. Regnier J, Kelley A. Heat- and cold stress suppresses in vivo and in vitro cellular immune response of chickens. American Journal of Veterinary Research.1981; 42: 294-299.
 27. Kelley K, Greenfield RE, Evermann JE, Parish SM, Perryman LE. Delayedtype hypersensitivity, contact sensitivity and PHA skin-test responses of heat- and coldstressed calves. American Journal of Veterinary Research.1982; 43:775-779.
 28. Regnier J. A, Kelley K. W, Gaskins C. T. Acute thermal stressors and synthesis of antibodies in chickens. Poult. Sci.1980; 59:985–990.
 29. Steele M. Does Heat Stress Affect Immune Function in Dairy Cows? 2016; 1(3).
 30. Guyton & Hall. Text book of Medical Physiology .12nd ed. 2011. P. 529.
 31. Robbins and Cotran. Pathologic Basis of Disease.International Edition 7th Edition. Print Book & E-Book. ISBN 9780808923022, 9781437700572.
 32. Nazifi M, Abassali M. effect of season on hematological parameters and thier correlation with thyroid activity. Journal of Veterinary Research. 1999; 53(3, 4):-.
 33. TARAZ Z, DASTAR B.  EFFECTS OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION IN DIETS WITH DIFFERENT LEVELS OF PROTEIN ON PERFORMANCE AND BLOOD PARAMETERS IN BROILER CHICKENS. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES.2008; 15(5): 114 - 122.
 34. Satarifard S, Gaeini AA, Choobineh S, The Effect of Exercise on the Total Number of Blood Leukocytes and Platelets of the Athletes in Cold, Warm and Normal Temperature Conditions, Medical Sciences Journal (YUMSJ),2011.
 35. Ghanbari AR, Dabidi Roshan V, Hosseinizade M. Physiological and immune system responses followed by altering hydration status and arm cranking in wrestlers. Journal of Sport in Biomotor Sciences.2012; 5(1).
 36. Habibian Shalamzari M, Moradi N, Ghazi Harsini Sh. Effects of different levels of organic and inorganic chromium on the immunocompetence of broilers under heat stress. Proceedings of the first national conference on modern topics in agriculture; 2011 Feb.7-10; Kermanshah: 325-29.
 37. Feizi A, Dadian F, Asadzadehmajdi S.The effect of heat stress on some blood parameters. Biochemical values and humoral immunity in Broiler Chickens. 2012; 63 (23): 1621-1627.
 38. Ansari M, Mazloumi A, Abbassinia M, Farhang Dehghan S, hossieni S M, Golbabaei F. Heat stress and its impact on the workers’ cortisol concentration: A case study in a metal melding industry. JHSW.2014; 4 (2):59-68.
 39. Jafari MJ, Norloei S, Omidi L, Khodakarim S, Bashash D, Abdollahi MB. Effects of heat stress on concentrations of thyroid hormones of workers in a foundry industry. Occupational Medicine Quarterly Journal 2015; 7(3): 69-79.
 40. Morrow-Tesch J. L, McGlone J. J, Salak-Johnson J. L. Heat and social stress effects on pig immune measures. Journal of Animal Science Abstract.1994; 27: 2599-2609.
 41. O. Franci, A. Amici, R. Margarit, N. Merendino, E. Piccolella. Influence of Thermal and Dietary Stress on Immune Response of Rabbits. J. Anim. Sci. 1996; 74:1523–1529.
 42. Zulkifli I, Dass RT, Norma MTC. Acute heat-stress effects on physiology and fear-related behaviour in red jungle fowl and domestic fowl. Canadian Journal of Animal Science. 1999; 79(2):165-70.
 43. Zhou W.T, Fujita M, Yamamoto S. Effect of ambient temperatures on blood viscosity and plasma protein concentration of broiler chickens. Journal of Thermal Biology.1999; 24: 105-112.
 44. Ozge A, Ali A, Metin C, Hakan B. Effect of heat stress on some blood parameters in broiler. Turk J Vet Anim Sci.2000; 24:145-148.
 45. JOEL B. MITCHELL, JONATHAN P. DUGAS, BRIAN K. MCFARLIN, and MATTHEW J. NELSON. Effect of exercise, heat stress, and hydration on immune cell number and function, Official Journal of the American College of Sports Medicine. 2002.
 46. VEČEREK V, STRAKOVÁ E, SUCHÝ P, VOSLÁŘOVÁ E. Influence of high environmental temperature on production and haematological and biochemical indexes in broiler chickens. Czech J. Anim. Sci.2002; 47 (5): 176–182.
 47. Bartlett J. R, Smith M. O. Effects of Different Levels of Zinc on the Performance and Immunocompetence of Broilers under Heat Stress. Poultry Science Association.2003.82: 1580–1588.
 48. Altan Ö, Pabuçcuoğlu A, Konyalioğlu S, Bayraktar H. Effect of heat stress on oxidative stress, lipid peroxidation and some stress parameters in broilers. British Poultry Science Journal.2002; (4) 44: 545-550.
 49. Mashaly M, Hendricks M.G.L, Kalama M.A, Gehad A.E, Abbas A.O, Pattersin P.H. Effectof heat stress on production parameters and immune responses of commercial laying hen. Poult. Sci.2004; 83: 889-894.
 50. Borges S. A, Fischer da Silva A. V, Majorka A, Hooge D. M, Cummings K. R. Physiological Responses of Broiler Chickens to Heat Stress and Dietary Electrolyte Balance.Poultry Science.2004; 83:1551–1558.
 51. Star L, Nieuwland M. G. B, Kemp B, Parmentier H. K. Effect of Single or Combined Climatic and Hygienic Stress on Natural and Specific Humoral Immune Competence in Four Layer Lines. Poultry Science.2007; 86:1894–1903.
 52. Zahraa H.G. Effects of commutative heat stress on immune responses in broiler chickens reared in closed system. International Journal of Poultry Science.2008; 10: 964-968.
 53. Zulkifli I, Al-Aqil A, Omar AR, Sazili AQ, Rajion MA. Crating and heat stress influence blood parameters and heat shock protein 70 expression in broiler chickens showing short or long tonic immobility reactions. Poultry Science. 2009 Mar; 88(3):471-6.
 54. Mujahid A, Akiba Y, Toyomizu M. progressive changes in the physiological responses of heat stressed broiler chickens. Japan Poultry Science Association.2009; 46: 163-167.
 55. AJAKAIYE, Joachim J, AYO, Joseph O e OJO, Sunday A. Effects of heat stress on some blood parameters and egg production of Shika Brown layer chickens transported by road. Journal of Biol Res.2010; 43: 183-189.
 56. Hong J, Impacts of heat stress on baseline immune measures and a subset of T cells in Bama miniature pigs. Livestock Science.  2011; 135(2–3): 289-292.
 57. Gomes A. V. S, Quinteiro-Filho W. M, Ribeiro A, Ferraz-de-Paula V. Overcrowding stress decreases macrophage activity and increases Salmonella Enteritidis invasion in broiler chickens. International Journal of Biometeorology.2014; 43(1):82-90.
 58. Tamzil M.H, Noor R.R , Hardjosworo P.S ,Manalu W, Sumantri C. Hematological Response of Chickens with Different Heat Shock Protein 70 Genotypes to Acute Heat Stress. International Journal of Poultry Science.2014; 13(1): 14-20.
 59. Honda BT, Calefi AS, Costola-de-Souza C, Quinteiro-Filho WM, da Silva Fonseca JG, de Paula VF, Palermo-Neto J. Effects of heat stress on peripheral T and B lymphocyte profiles and IgG and IgM serum levels in broiler chickens vaccinated for Newcastle disease virus. Poultry Science.2015 Oct; 94(10):2375-81.
 60. Fathi M. M, Ebeid T. A, Al-Homidan I, Soliman N. K, Abou-Emera O. K. Influence of probiotic supplementation on immune response in broilers raised under hot climate. British Poultry Science.2017; 58(5):512-516.
 61. Kamel NN, Ahmed AMH, Mehaisen GMK, Mashaly MM, Abass AO. Depression of leukocyte protein synthesis, immune function and growth performance induced by high environmental temperature in broiler chickens. International Journal of Biometeorology.2017; 61(9): 1637–1645.
 62. Pandey P, Hooda OK, Kumar S. Impact of heat stress and hypercapnia on physiological, hematological, and behavioral profile of Tharparkar and Karan Fries heifers. Veterinary World. 2017; 10(9):1146-1155.