یکی از دلایل مهم ایجاد CS-AKI ایسکمی است که ناشی از آسیب اپی تلیال توبول و آندوتلیوم عروقی است ،عمل جراحی قلب ریسک آسیب ایسکمیک کلیه را بالا می برد . افت فشارمیانگین خون شریانی به پایین تر ازسطح نرمالی که کلیه قادربه تنظیم اتوماتیک خونرسانی است ،موجب اختلال پرفیوژن می گردد.. حوادث پیش التهابی در طول جراحی قلب شامل حوادث تروماتیک در زمان جراحی ، تماس اجزای تشکیل دهنده ی خون با سطوح مصنوعی در جریان CPB،آسیب ایسکمی پرفیوژن مجدد و آسیب ناشی از اندوتوکسین ها، می توانند منجر به آسیب ایسمیک کلیوی شوند. [2] ابزارهای کمی جهت ارزیابی AKI در مراحل اولیه بیماری وجود دارد. بیومارکرهایی مانند KIM-1, IL-18امروزه در تشخیص زودهنگام AKI به کار می روند.ویتامین D به عنوان یک عامل پلیوتروپیک مؤثر بر ارگان های مختلف بوده که کمبود آن بر قلب،کلیه ، بستری درICU ،مورتالیتی و موربیدیتی ، حوادث کاردیو واسکولار مؤثر است.

" />

بررسی اثر تجویز ویتامین Dقبل از عمل جراحی قلب باز (CABG)برمیزان ادراری بیومارکرهای IL18,KIM-1 به عنوان شاخص بررسی نارسایی حادکلیوی پس از عمل در بیماران با عملکرد طبیعی کلیوی که دارای کمبود ویتامین دی بوده ،در سال 97 در بیمارستان شهید مدرس .

THE EFFECT OF VIT D ADMINISTRATION BEFORE THE CABG ON URINARY LEVEL OF IL18,KIM1 AS THE PROGNOSTIC INDEXES AKI IN PATIENTS WITH NORMAL KIDNEY FUNCTION AND VITAMIN D DEFFICIENCEY


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: مهنوش فروغی

کلمات کلیدی: جراحی قلب باز CABG ، ویتامین D سطح ادراری IL-18، سطح ادراری KIM-1

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 13732
عنوان فارسی طرح بررسی اثر تجویز ویتامین Dقبل از عمل جراحی قلب باز (CABG)برمیزان ادراری بیومارکرهای IL18,KIM-1 به عنوان شاخص بررسی نارسایی حادکلیوی پس از عمل در بیماران با عملکرد طبیعی کلیوی که دارای کمبود ویتامین دی بوده ،در سال 97 در بیمارستان شهید مدرس .
عنوان لاتین طرح THE EFFECT OF VIT D ADMINISTRATION BEFORE THE CABG ON URINARY LEVEL OF IL18,KIM1 AS THE PROGNOSTIC INDEXES AKI IN PATIENTS WITH NORMAL KIDNEY FUNCTION AND VITAMIN D DEFFICIENCEY
کلمات کلیدی جراحی قلب باز CABG ، ویتامین D سطح ادراری IL-18، سطح ادراری KIM-1
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه کارآزمایی بالینی
مدت اجراء - روز 150
ضرورت انجام تحقیق

یکی از دلایل مهم ایجاد CS-AKI ایسکمی است که ناشی از آسیب اپی تلیال توبول و آندوتلیوم عروقی است ،عمل جراحی قلب ریسک آسیب ایسکمیک کلیه را بالا می برد . افت فشارمیانگین خون شریانی به پایین تر ازسطح نرمالی که کلیه قادربه تنظیم اتوماتیک خونرسانی است ،موجب اختلال پرفیوژن می گردد.. حوادث پیش التهابی در طول جراحی قلب شامل حوادث تروماتیک در زمان جراحی ، تماس اجزای تشکیل دهنده ی خون با سطوح مصنوعی در جریان CPB،آسیب ایسکمی پرفیوژن مجدد و آسیب ناشی از اندوتوکسین ها، می توانند منجر به آسیب ایسمیک کلیوی شوند. [2] ابزارهای کمی جهت ارزیابی AKI در مراحل اولیه بیماری وجود دارد. بیومارکرهایی مانند KIM-1, IL-18امروزه در تشخیص زودهنگام AKI به کار می روند.ویتامین D به عنوان یک عامل پلیوتروپیک مؤثر بر ارگان های مختلف بوده که کمبود آن بر قلب،کلیه ، بستری درICU ،مورتالیتی و موربیدیتی ، حوادث کاردیو واسکولار مؤثر است.

هدف کلی هدف کلی تعیین اثر تجویز vitamin-D بر آسیب کلیوی پس از جراحی CABG توسط اندازه گیری سطح ادراری IL18,KIM-1
خلاصه روش کار

دوگروه از بیماران CABG به صورت رندوم  با توجه به معیارهای ورود وخروج انتخاب می شوند:گروه 1 سه روز روزانه 50000سه نوبت ویتامین D دریافت می کنند گروه 2 سه روز روزانه سه نوبتplacebo دریافت می کنند. سطح IL-18,KIM-1 پیش از عمل به عنوان پایه وسطح IL-18,KIM-1 بلافاصله قبل از عمل وهمان روز پس از عمل و روز بعد از عمل اندازه گیری می شود. محل اجرا: ICU,  اتاق عمل بیمارستان مدرس. به وسیله تست الایزا


اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مهنوش فروغیمجری اصلیاستاد راهنمای اولفوق تخصصm_foroughi@sbmu.ac.ir
سیده پگاه اسلامیهمکاردانشجو Pegahslm@gmail.com
سید علی ضیائیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیaliziai@sbmu.ac.ir
یداله محرابیهمکارمشاور روش شناسیدکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

1.       Ho, J., et al., Urinary, plasma, and serum biomarkers’ utility for predicting acute kidney injury associated with cardiac surgery in adults: a meta-analysis. American Journal of Kidney Diseases, 2015. 66(6): p. 993-1005.

2.       Karkouti, K., et al., Acute kidney injury after cardiac surgery. Circulation, 2009. 119(4): p. 495-502.

3.       Chew, S.T.H., et al., Acute kidney injury increases the risk of end-stage renal disease after cardiac surgery in an Asian population: a prospective cohort study. BMC nephrology, 2017. 18(1): p. 60.

4.       Lau, G., et al. Acute kidney injury in cardiac surgery and cardiac intensive care. in Seminars in cardiothoracic and vascular anesthesia. 2015. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.

5.       Shin, S.R., et al., Prediction and Prevention of Acute Kidney Injury after Cardiac Surgery. BioMed research international, 2016. 2016.

6.       Lopes, J.A. and S. Jorge, The RIFLE and AKIN classifications for acute kidney injury: a critical and comprehensive review. Clinical kidney journal, 2013. 6(1): p. 8-14.

7.       Arthur, J.M., et al., Evaluation of 32 urine biomarkers to predict the progression of acute kidney injury after cardiac surgery. Kidney international, 2014. 85(2): p. 431-438.

8.       Parikh, C.R., et al., Postoperative biomarkers predict acute kidney injury and poor outcomes after adult cardiac surgery. Journal of the American Society of Nephrology, 2011. 22(9): p. 1748-1757.

9.       Cheng, H., et al., Prevention and Treatment of Cardiac Surgery Associated Acute Kidney Injury.

10.     Braun, A.B., et al., Low serum 25-hydroxyvitamin D at critical care initiation is associated with increased mortality. Critical care medicine, 2012. 40(1): p. 63.

11.     Braun, A.B., et al., Association of low serum 25-hydroxyvitamin D levels and acute kidney injury in the critically ill. Critical care medicine, 2012. 40(12): p. 3170-3179.

12.     Parikh, C., et al., Urinary IL-18 is an early predictive biomarker of acute kidney injury after cardiac surgery. Kidney international, 2006. 70(1): p. 199-203.

13.     Coca, S., et al., Biomarkers for the diagnosis and risk stratification of acute kidney injury: a systematic review. Kidney international, 2008. 73(9): p. 1008-1016.

14.     Lin, X., et al., Urine interleukin-18 in prediction of acute kidney injury: a systemic review and meta-analysis. Journal of nephrology, 2015. 28(1): p. 7-16.

15.     Quraishi, S.A., et al., Prospective study of vitamin D status at initiation of care in critically ill surgical patients and risk of 90-day mortality. Critical care medicine, 2014. 42(6): p. 1365.

16.     Amrein, K., et al., Effect of high-dose vitamin D3 on hospital length of stay in critically ill patients with vitamin D deficiency: the VITdAL-ICU randomized clinical trial. Jama, 2014. 312(15): p. 1520-1530.

17.     Lai, L., et al., Is the serum vitamin D level at the time of hospital-acquired acute kidney injury diagnosis associated with prognosis? PloS one, 2013. 8(5): p. e64964.