بررسی روند تغییرات فراوانی و وضعیت پاسخ به درمان مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم تهران در ماههای رمضان و مقایسه آن با سایر زمانها در سال 1386لغایت 1395

Trend of frequency and response to treatment of poisoned patients in Ramadan and compared it to the other months in loghman hakim hospital Tehran Iran;2007-2016


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: عباس علی پور , مهدی محمدی زیوه

کلمات کلیدی: مسمومیت ، اسلام ( ماه رمضان( ، پاسخ به درمان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 12425
عنوان فارسی طرح بررسی روند تغییرات فراوانی و وضعیت پاسخ به درمان مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم تهران در ماههای رمضان و مقایسه آن با سایر زمانها در سال 1386لغایت 1395
عنوان لاتین طرح Trend of frequency and response to treatment of poisoned patients in Ramadan and compared it to the other months in loghman hakim hospital Tehran Iran;2007-2016
کلمات کلیدی مسمومیت ، اسلام ( ماه رمضان( ، پاسخ به درمان
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 365
ضرورت انجام تحقیق با توجه به اینکه ماه رمضان یکی از مهمترین ماههای مذهبی مسلمانان جهان با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت می باشد و اینکه جنبه های پزشکی ماه رمضان بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است،اما در زمینه تاثیرات روانی ماه رمضان تحقیقات کمتری صورت گرفته است.و با توجه به اهمیت مسمومیت و اینکه میزان و روند مسمومیت ها به شدت متاثر از فرهنگ ها، مواد در دسترس و در مجموع عوامل محیطی می باشند. و، برآن شدیم تا تغییرات روند مسمومیت در این ماه نسبت به سایر ماههای سال رادر بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم تهران بررسی کنیم. این بخش دارای سابقه 65 سال تجربه در مدیریت بیماریها و با مراجعه سالانه حدود 25000 نفر می باشد و داده های آن می تواند منبع خوبی برای محققین اپیدمیولوژی باشد(7). دراین مطالعه همچنین به بررسی عاقبت وضعیت مسمومین نیز خواهیم پرداخت. و در نهایت به بررسی روند مسمومیت در ماههای رمضان و غیررمضان از سال 1386 لغایت 1395 و ارایه الگوهای زمانی و در نهایت پیش گویی از روند بیماری خواهیم داشت.
هدف کلی تعیین روند تغییرات فراوانی و وضعیت پاسخ به درمان مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم تهران در ماههای رمضان و مقایسه آن با سایر ماههادر سال 1386لغایت 1395
خلاصه روش کار 1. کدهای مسمومیت بر اساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ویرایش دهم )استخراج می گردد. 2. با مراجعه به سیستم ثبت اطلاعات سلامت بیماران پرونده کلیه بیماران ثبت شده از سال 1386لغایت 6 ماهه اول سال1395 استخراج شده و بیماران براساس کدهای تشخیصی و تاریخ تفکیک می گردند. 3. بازه زمانی ماههای قمری در هر سال تعیین می گرددو فراوانی بروز موارد برحسب ماه و کد های زیر گروه تعیین می گردد. 4. فراوانی بروز موارد مسمومیت و وضعیت پاسخ به درمان در ماه رمضان هر سال با میانگین فراوانی موارد مذکوردر 11 ماه قمری دیگر در همان سال مقایسه می گردد. 5. فراوانی بروز موارد مسمومیت و وضعیت پاسخ به درمان در ماه رمضان هر سال با فراوانی یک ماه قمری قبل و یک ماه قمری بعد از ماه رمضان مورد مقایسه قرار می گیرد. 6. روند فراوانی موارد مسمومیت و وضعیت پاسخ به درمان با استفاده از مدل های سری زمان مشخص و الگوهای زمانی آن تعیین و با استفاده از مدلهای مناسب پیش گویی در مورد آنها صورت می گیرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
عباس علی پورمجری اصلی دکترای تخصصی پی اچ دیalipour.abbas59@gmail.com
مهدی محمدی زیوهمجری mehdi.mohamadi124@gmail.com
یداله محرابیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show