تهیه الگوی ارتقای آزمایشگاه ایمنی فرایند و اجرای آن در گروه ایمنی صنعتی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست

Providing a promotion pattern of process safety laboratory and its implementation in the department of industrial safety, school of health, safety and environment


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: موسی جباری قره باغ , امیرحسین متین

کلمات کلیدی: فرایند، فشار، سیال، ایمنی، آزمایشگاه

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 10496
عنوان فارسی طرح تهیه الگوی ارتقای آزمایشگاه ایمنی فرایند و اجرای آن در گروه ایمنی صنعتی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست
عنوان لاتین طرح Providing a promotion pattern of process safety laboratory and its implementation in the department of industrial safety, school of health, safety and environment
کلمات کلیدی فرایند، فشار، سیال، ایمنی، آزمایشگاه
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 360
ضرورت انجام تحقیق کار در پالایشگاهها، واحدهای پتروشیمی، نیروگاهها و واحدهای صنعتی مشابه به علت وجود مواد شیمیایی و سیالات مختلف در زمره فرایندهای خطرناک محسوب شده به طوری که کوچک ترین خطای انسانی در آنها می تواند پیامدهای بسیار ناگواری به همراه داشته باشد. با طراحی و راه اندازی این آزمایشگاه، دانشجویان مباحث درسی فوق الذکر را که قبلا به صورت تئوری ارایه می گردید به صورت عملی می آموزند و در نتیجه نقش بسیار موثری در آشنایی با خطوط فرایندی، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل خطرات موجود خواهد داشت.
هدف کلی تهیه طرح پایلوت آزمایشگاه ایمنی فرایند و اجرای آن در گروه ایمنی صنعتی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست
خلاصه روش کار به منظور طراحی و راه اندازی آزمایشگاه ایمنی فرایند در گروه ایمنی صنعتی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، در ابتدا فرایندهای شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته و طرح پایلوت آزمایشگاه ایمنی فرایند با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان به شرح ذیل تهیه خواهد شد: - آشنائی با خطوط انتقال سیالات فرآیندی - آشنائی با انواع اتصالات بویژه شیرآلات - آشنائی با مخازن تحت فشار - آشنائی با نحوه توقف خطوط انتقال در صورت نشت مواد - آشنائی با نحوه توقف خطوط انتقال در اثر افزایش فشار سپس طرح تهیه شده که کلیه اهداف فوق را پوشش می دهد به مورد اجرا گذاشته شده و آماده بهره برداری و استفاده دانشجویان قرار خواهد گرفت.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
موسی جباری قره باغمجری اصلیاجراء طرحدکترای تخصصی پی اچ دیmousaja@yahoo.com
امیرحسین متینمجریاجراء طرحفوق لیسانسahm_xxxx@yahoo.com
کتایون جهانگیریهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیk.jahangiri@sbmu.ac.ir
محمد مهدی باباییهمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعات babaei1972@yahoo.com
رقیه قربانیهمکارتدوین طرح

منابع
hide/show

[1] Daqing Wang, Peng Zhang, Liqiong Chen (2013). Fuzzy fault tree analysis for fire and explosion of crude oil tanks. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 26 (2013) 1390e1398 [2]Sohrab Khaleghi, Saeed Givehchi, Saeed Karimi. Fuzzy Risk Assessment and Categorization, based on Event Tree Analysis (ETA) and Layer of Protection Analysis (LOPA): Case Study in Gas Transport System. World Applied Programming, Vol (3), Issue (9), September 2013. 417-426 ISSN: 2222-2510 [3]Neeraj Lata (2013). Evaluating Fuzzy Reliability Using Vague Set Approach. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. Volume 3, Issue 6, June 2013 ISSN: 2277 128X [4]Kirti Bhushan Mishra, Klaus-Dieter Wehrstedt, and Holger Kreb. (2012). Lessons Learned from Recent Fuel Storage Fires. 11th Int. Conference on Combustion and Energy Utilization (ICCEU), Coimbra, Portugal, May 09 – 13, 2012 [5] Manjit verma, Amit Kumar, Yaduvir Singh. (2012). Power System Reliability Evaluation Using Fault Tree Approach Based on Generalized Fuzzy Number. Available online at www.ispacs.com/jfsva .Volume 2012, Year 2012 Article ID jfsva-00106, 13 pages [6] CD. Argyropoulos, M.N. Christolis, Z. Nivolianitou, N.C Markatos. (2012). A hazard assessment methodology for large liquid hydrocarbon fuel tanks. Journal of loss prevention in the process industries 25(2012) 329-335 [7] S.M. Miri Lavasani, Z. Yang, J. Finlay, J. Wang. (2011). Fuzzy risk assessment of oil and gas offshore wells. Journal of Process Safety and Environmental Protection 8 9 (2 0 1 1) 277–294 [8] XUE Zhao-mei. (2011). Research on FTA of Fire and Explosion in the Crude Oil Gathering transport Combination Station. The 5th Conference on Performance-based Fire and Fire Protection Engineering. Procedia Engineering 11 (2011) 575–582 [9] Ying-Ming Wang, Kwai-Sang Chin, Gary Ka Kwai Poon, Jian-Bo Yang. (2009). Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean. Available online at www.sciencedirect.com. Expert Systems with Applications 36 (2009) 1195–1207 [10]James I. Changa, Cheng-Chung Lin. (2006).A study of storage tank accidents. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19 (2006) 51–59. www.elsevier.com/locate/jlp