بررسی آسیب پذیری کالبدی محله ای در برابر زلزله در منطقه 5 شهرداری تهران،1395

physical vulnerability analysis confronting earthquake in 5th Tehran district: 2016


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: کتایون جهانگیری , مهناز خردمند

کلمات کلیدی: آسیب پذیری کالبدی، زلزله، شهرداری تهران، آسیب پذیری محله ای

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 10023
عنوان فارسی طرح بررسی آسیب پذیری کالبدی محله ای در برابر زلزله در منطقه 5 شهرداری تهران،1395
عنوان لاتین طرح physical vulnerability analysis confronting earthquake in 5th Tehran district: 2016
کلمات کلیدی آسیب پذیری کالبدی، زلزله، شهرداری تهران، آسیب پذیری محله ای
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 200
ضرورت انجام تحقیق زلزله به دلیل وسعت و شدت خساراتی که وارد می سازد از مخرب ترین بلایای طبیعی می باشد . از آنجایی که بیش از نیمی از شهرهای بزرگ جهان باتراکم جمعیتی بالا در مناطق با خطر زلزله بالا قرار گرفته اند، رشد سریع شهرنشینی همواره این نواحی را در معرض خطر بیشتری قرار داده است . در سالیان اخیر مدیریت بحران و ایمن سازی در شهر ها و کلانشهرها مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت شهری ناگزیر است برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در شهرها منسجم تر و کارآمدتر از گذشته عمل نماید. اهمیت توجه به اقدامات کاهش خطر به حدی است که کنفرانس جهانی کاهش بلایا که در سال 2015 در سندای ژاپن برگزار شد، چارچوبی را برای سالهای 2015 تا 2030 فراهم آورد. هدف این چارچوب ایجاد تاب آوری در سطح ملی و محلی جهت کاهش خطر بلایا مبتنی بر درک همه جانبه خطر بلایا با تاکید بر ارتقای یک رویکرد استراتژیک و نظام مند جهت کاهش آسیب پذیری ناشی از مخاطرات می باشد.با چنین بینشی در پژوهش حاضر به بررسی آسیب پذیری کالبدی محله فردوس واقع در منطقه 5 شهرداری تهران در برابر زلزله ، پرداخته خواهد شد تا ضمن شناسایی و بررسی عوامل موثر در آسیب پذیری کالبدی محله، راهکارهایی جهت کاهش آسیب پذیری ارائه گردد.
هدف کلی شناسایی عوامل موثر در آسیب پذیری کالبدی کاربری های حساس محله فردوس در برابر زلزله
خلاصه روش کار این تحقیق در سه مرحله به این شرح انجام خواهد پذیرفت: مرحله اول با بررسی مقالات، کتب مختلف داخلی و خارجی، استفاده از شبکه جهانی اطلاع رسانی در زمینه موضوع پژوهش و مبانی نظری آن اجرا خواهد شد. در مرحله دوم با استفاده از بررسی و مطالعات اسناد و مدارک موجود در شهرداری منطقه 5 شامل گزارش طرح تفصیلی پایه، سند راهبردی توسعه منطقه 5 و محله فردوس، الگوی راهبردی توسعه منطقه 5، مطالعات مربوط به مسائل توسعه شهری شامل مطالعات کاربری زمین، حمل و نقل، سازمان فضایی و سیمای شهری و مسکن، به مطالعه مروری و بررسی ویژگی های محدوده مورد مطالعه پرداخته خواهد شد. همچنین در روزهای مختلف از محدوده بازدید به عمل آمده و مشاهدات به صورت عکسبرداری و یادداشت ثبت خواهد شد. این مرحله شامل دو بخش ارزیابی عمومی و ارزیابی موردی می باشد و در ارزیابی عمومی ویژگی های محیط طبیعی،زیست محیطی، جمعیتی، اجتماعی،اقتصادی، کالبدی منطقه بررسی خواهد شد. سپس ضمن مروری اجمالی بر شناخت ناحیه 5 که محله مورد مطالعه در آن قرار دارد به بررسی ویژگی های محله فردوس پرداخته خواهد شد که شامل تدقیق محدوده، مساحت، جمعیت، نرخ رشد، نسبت جنسی، تراکم جمعیت، سطوح خدماتی، کاربری زمین ارتفاع از سطح دریا، میزان و جهت شیب می باشد. در مرحله سوم با استفاده از تکنیک ارزیابی بصری سریع Rapid Visual Screeningکه به اختصار RVS نامیده می شود، برای ارزیابی سازه ای ساختمان های مراکز درمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نقشه کاربری اراضی، نقشه پایه طرح تفصیلی پس از بهنگام کردن اطلاعات کالبدی با استفاده از برداشت میدانی و آماده سازی داده هاجهت ورود به محیط GIS ARC ورژن 9.3 و تشکیل پایگاه داده مورد استفاده تحقیق قرار خواهد گرفت.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
کتایون جهانگیریمجری اصلیتدوین طرحدکترای تخصصی پی اچ دیk.jahangiri@sbmu.ac.ir
مهناز خردمندمجریاجراء طرح mahnaz@yahoo.com
ساناز سهرابی زادههمکارهمکاری در جمع آوری اطلاعاتدکترای تخصصی پی اچ دیsohrabizadeh@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show

.ابراهیم زاده، عیسی، کاظمی زاده، شمس الله، قنبری، حکیمه، 1391، تحلیلی بر آسیب پذیری ناشی از زلزله با تاکید برارائه الگوی بهینه مکان یابی کاربری های ویژه (بهداشتی-درمانی و آموزشی)، موردشناسی: بافت فرسوده تبریز، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای. شماره 4، ص ص 1-6. امینی،الهام، حبیب، فرح، مجتهدزاده، غلامرضا ،1389، برنامه ریزی کاربری زمین و چگونگی تاثیر آن در کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره 3، ص ص 162-174. بحرینی، سیدحسین ، 1375، تحلیل و برنامه ریزی فضایی مکانی سکونتگاهها برای کاهش خطر زلزله، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران. بررسی مسائل توسعه شهری-مطالعات کاربری زمین، منطقه 5، 1382، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندسین مشاور شارمند. بررسی مسائل توسعه شهری-مطالعات مسکن، منطقه 5، 1382، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندسین مشاور شارمند. بررسی مسائل توسعه شهری-مطالعات حمل و نقل، منطقه 5، 1382، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندسین مشاور شارمند. بررسی مسائل توسعه شهری-مطالعات سازمان فضایی و سیمی شهری، منطقه 5، 1382، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندسین مشاور شارمند. پور محمدی، محمدرضا، 1390، برنامه ریزی مسکن، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ نهم، تهران. پور احمد، احمد، لطفی، صدیقه، فرجی، امین، عظیمی،آزاده ، 1388 ، بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله، مطالعه موردی: شهر بابل، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره اول، صفحات 1-24. حبیبی، کیومرث، شیعه، اسماعیل، ترابی، کمال، 1388، نقش برنامه ریزی کالبدی در آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله، فصلنامه آرمانشهر، شماره 3، ص ص 31-42. حاتمی نژاد، حسین، فتحی،حمید، عشق آبادی، فرشید،1388، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای در شهر، نمونه مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 68، ص ص 1-20. حبیب،فرح،1390، نقش شکل شهر در کاهش خطرات ناشی از زلزله، تهران. خان سفید، مهدی، 1390، اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری، سازمان شهرداری و دهیاری های کشور. زبردست، اسفندیار، محمدی، عسل،1384، مکان یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP، نشریه هنرهای زیبا، شماره 21، ص ص 5-16. شماعی، علی، عظیمی، آزاده، فرجی ملایی، امین، 1390، بررسی و تحلیل سلسله مراتب آسیب پذیری محلات شهر بابلسر به منظور کاهش خطرات زلزله، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،جلد 17، شماره 20، ص ص 107-127. عزیزی، محمد مهدی، اکبری، رضا،1387، ملاحظات شهرسازی در سنجش آسیب پذیری شهرها از زلزله مطالعه موردی: منطقه فرحزاد تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 34، ص ص 25-36. میلاد، همافر، 1391، آسیب شناسی لرزه ای بافت مسکونی، مطالعه موردی: محله ویان کرج، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران. محمدزاده، رحمت، 1385، بررسی نقش فضاهای باز و شبکه ارتباطی در کاهش آسیب زمین لرزه مورد مطالعه: باغمیشه تبریز، نشریه صفه، شماره50 ، ص ص 103-112. .مروری بر نقش شهرداری در مدیریت بحران، 1391، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. ACT (154), Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards: a handbook, 2nd ed, (2002), Prepared by the applied technology council for the Federal Emergency Management Agency, FEMA 154, Washington, DC. Ahmad, Mohammad Mohinuddin, Jahan, Israt, Alm Md. Jahangir, 2014, Earthquake vulnerability assessment of existing buildings in Cox, s-Bazar using field survey & GIS. Inter national journal of engineering research & technology, Vol. 3(8), pp 147-1156. www.ijert.org. Erdik, M, Kamer, Y, Demircioglu, M and Sesetyan, K, 2012 ,Van(Turkey) earthquakes, proceedings of the international symposium on engineering lessons learned from the 2011 great east Japan earthquake Tokyo, Japan, PP 1938-1949. European commission ,2015, MW Chile – earthquake and tsunami, Joint research center, Ispra, Italy. Fujieda, A. Pandey, B.H, Ando,S, 2008, Safe school to reduce vulnerability of children to earthquakes, The 14th world conference on earthquake engineering, Beijing, China. Guideline for promotion of earthquake-resistance school building, 2003, Department of facilities planning and administration, Ministry of education, culter, sports, science and technology. Japan. JICA & CEST, 2000, The study on seismic microzoning of the greater Tehran area in the Islamic republic of Iran. Tehran manicipulity. Kellet, Ronald, Fryar, Sara, Budke, Isable,2009, Specification of indicators and selection methodology for a potential community demonstration project the design center for sustainability, the university of British Colombia. Post disaster assessment, 201 , government of Nepal, National planning commission, Kathmandu. Seismic vulnerability assessment of building types in India, 2013, Technical document on typology of building in India. Sadat, M.R, Hug, M,S, Ansary, M.A ,2010, Seismic vulnerability assessment of Dhaka city, Journal of civil engineering, 38(2), pp 159-172. Sarraz, A, Khorshed Ali, Md, Chandra Das, D,2015, Seismic vulnerability assessment of existing building stocks at Chantagoan in Chittagong city, Bangladesh, American journal of civil engineering 3(1),pp 1-8. Sendai frame work for disaster risk reduction ,2015-2030, 2015, A/ conf.224/crp.1. Tilio, Locia, Murgante, Beniamino, Ditrani, Francesco,Vona, Marco, Masi, Angelo, 2011, Reselience city and seismic risk: A spatial multi criteria approach. The Oregan resilience plan, 2013, Reducing risk and improving recovery for the next Cascadia earthquake and tsunami. From Oregan seismic safety policy advisory commissiom. UNISDR, WMO, 2012, UN system task team on the post- 2015 UN development agenda, disaster risk and resilience. Verbicaro, Maria Isabella, Polese, Maria, Verderame, Gerardo M, Manfredi, Gaetano, 2007, Development of structural vulnerability functions for schools and hospitals in central American countries. NORSAR, Kjeller, Norway. World Health Organization, 2006, Health facility seismic vulnerability evaluation, WHO regional office for Europe, Copenhagen, Denmark. Xveiong, Z.H, 2008, Lesson learned from Wenchuan earthquake: To improve the seismic design of school buildings, The 14th world conference on earthquake engineering, Beinjing, China.