اعتبارسنجی ابزار سنجش نگرانی پدران در حاملگی پرخطر

Validating of the Pregnancy's Worries Questionnaire for expectant fathers in high risk pregnancy


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: گیتی ازگلی

کلمات کلیدی: نگرانی پدران -حاملگی پرخطر-اعتبارسنجی ابزار

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 9992
عنوان فارسی طرح اعتبارسنجی ابزار سنجش نگرانی پدران در حاملگی پرخطر
عنوان لاتین طرح Validating of the Pregnancy's Worries Questionnaire for expectant fathers in high risk pregnancy
کلمات کلیدی نگرانی پدران -حاملگی پرخطر-اعتبارسنجی ابزار
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه مقطعی
مدت اجراء - روز 390
ضرورت انجام تحقیق بارداری منجر به آشفتگی های روانی و فیزیکی در زوجین میشود، که نه تنها مادران باردار بلکه پدران نیز نیازمند مطابقت با این تغییرات میباشند (Noftall 2000). تغییرات فیزیولوژیکی دوران بارداری به زنان برای درک واقعیتهای نقش مادری کمک میکند و اما برای مردان ، درک واقعیت نقش پدر و تطابق با تغییراتی که در زندگی اشان در حال رخ دادن است ، مشکل میباشد(Barenski 2010) . پدران منتظر بطور متناوب در معرض تغییرات قابل توجه در دوره بارداری هستند و این تغییرات ممکن است آنها را در معرض سطح بیشتری از ترس قرار دهد (Pilat,2005). در موارد عوارض پزشکی غیر منتظره مانند حاملگی های پر خطر این استرس و نگرانی افزایش می یابد(Dulude, Belanger et al. 2002). اثرات روانی بارداری پرخطر نه تنها زن بلکه همسر وی را نیز در برمیگیرد(2009 Teixeira ). نگرانی پدران در انتظار فرزند ممکن است مانع توانایی بدست آوردن مهارتهای مورد نیاز برای محافظت از مادر و فرزند شود(Tzeng, Teng et al. 2009). کمبود های جدی در زمینه آنچه که پدران منتظر را نگران می کند وجود دارد. نیاز اساسی به فهم آنچه که موجب نگرانی پدران منتظر برای انتقال به نقش والدینی میشود، وجود دارد ، تا بدین وسیله نیازهای سلامتی آنها توجه شود(Biehle & Mickelson, 2011). بر این اساس، شناسایی عوامل استرس زایی که پدران در حاملگی پرخطر تجربه می کنند، بسیار مهم و حیاتی میباشد (Fenwick, Bayes et al. 2012). اما مطالعه ات بسیار کمی در مورد نگرانی پدران در بارداری و بخصوص بارداری پرخطر انجام شده است(O'Leary and Thorwick 2006) . اما چالش اساسی پیشرو در این مسیر پژوهشی، در دسترس بودن ابزاری است که ضمن داشتن روایی و پایائی کافی و لازم بتوانند ازلحاظ بالینی جهت سنجش نگرانی پدران سودمند واقع شود. علی رغم نگرانی های زیاد حاملگی پرخطربرای پدران ، ابزاری که این نگرانی را ارزیابی کند وجود ندارد . (Gourounti, Karpathiotaki et al. 2016).
هدف کلی طراحی ابزار سنجش نگرانی پدران در حاملگی پرخطر
خلاصه روش کار پس از کسب مجوزهای لازم و انجام هماهنگی های لازم جهت حضور در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان، پژوهشگر به محیط نمونه گیری خواهد رفت . بعد از انتخاب خانمهای با حاملگی پرخطر هماهنگی جهت ملاقات و مصاحبه با همسرانشان انجام خواهد شد. در این پژوهش ابتدا روش استقرایی و سپس روش قیاسی انجام می شود . در روش استقرایی، بر اساس یک مطالعه کیفی (تحلیل محتوا) و با روش های گوناگون جمع آوری داده ها نظیر مصاحبه یا بحث گروهی طبقات، زیرطبقات و عبارات تعیین می شود . مصاحبه ها با یک سؤال کلی باز شروع خواهد شد . مانند " وقتی متوجه شدید که همسر شما بارداری پرخطر دارد چه احساسی داشتید؟ آیا در این حاملگی با نگرانی هایی مواجه شده اید؟ در این حاملگی با چه نگرانی هایی مواجه شده اید " داده ها از طریق مصاحبه های عمیق بدون ساختار با مشارکت کنندگانی که واجد شرایط شرکت در مطالعه هستند و به روش هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شده اند، به دست خواهد آمد. برای رسیدن به حداکثر تنوع نیز سعی می شود نمونه ها از لحاظ عامل بارداری پرخطر(بیماری های زمینه ای طبی، مشکلات مامایی و ناشی از بارداری، مشکلات آناتومی مادر، مشکلات سلامتی جنین) سطح تحصیلات ، طیف سنی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی متفاوت استفاده گردد. در این پژوهش بعد از تعریف مفهوم نگرانی پدران در حاملگی پرخطر بر اساس مفهوم مذکور، سازه های اصلی استخراج می گردد. در روش قیاسی، با استفاده از ابزارهای موجود و مروری گسترده بر متون و منابع، یا تکیه بر یک نظریه معتبر و ترکیبی از تمامی یا برخی از روش های مذکور، مجموعه ای از سوالات مرتبط با مفهوم مورد بررسی ارائه می شود. جهت بررسی متون با استفاده از کلید واژه هایی مثل "پدران"، "نگرانی"، " بارداری"، " بارداری پرخطر"، "نگرانی پدران" ،" نگرانی پدران در بارداری پرخطر" در پایگاه داده های اطلاعاتی ایران مانند بانک اطلاعات نشریات کشور، مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران و پایگاههای اطلاعاتی جهان شامل proQuest، sciencedirect، pubmed ، googlescholar، جستجو انجام می شود. هدف از این امر یافتن گویه هایی است که احتمالاً از پژوهش کیفی انجام شده، استخراج نشود. در انتها با روش ترکیبی از روش استقرایی و قیاسی که با رویکرد استقرایی آغاز و با رویکرد قیاسی

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
گیتی ازگلیمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیgozgoli@yahoo.com
یداله محرابیهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
تقی پورابراهیمهمکاراستاد مشاور t_pourebrahim@sbu.ac.ir
خدیجه ابوالمعالی الحسینیهمکاراستاد مشاور sama.abolmaali@gmail.com

منابع
hide/show

1. Alderdice, F. and F. Lynn (2011). "Factor structure of the Prenatal distress questionnaire." Midwifery 27(4): 553-559. 2. Allahyari, T., N. H. Rangi, Y. Khosravi and F. Zayeri (2011). "Development and evaluation of a new questionnaire for rating of cognitive failures at work." International journal of occupational hygiene 3(1): 6-11. 3. Barenski, S. (2010). "Transition to Fatherhood: A Puerto Rican Perspective." 4. Biehle, S. N. and K. D. Mickelson (2011). "Worries in expectant parents: Its relation with perinatal well‐being and relationship satisfaction." Personal Relationships 18(4): 697-713. 5. Brandon, A. R., M. H. Trivedi, L. S. Hynan, P. D. Miltenberger, D. B. Labat, J. B. Rifkin and C. A. Stringer (2008). "Prenatal depression in women hospitalized for obstetric risk." The Journal of clinical psychiatry 69(4): 635. 6. Carter, M. W. and I. Speizer (2005). "Salvadoran fathers' attendance at prenatal care, delivery, and postpartum care." Revista Panamericana de Salud Pública 18(3): 149-156. 7. Fenwick, J., S. Bayes and M. Johansson (2012). "A qualitative investigation into the pregnancy experiences and childbirth expectations of Australian fathers-to-be." Sexual & Reproductive Healthcare 3(1): 3-9. 8. Fletcher, R. J., S. Matthey and C. G. Marley (2006). "Addressing depression and anxiety among new fathers." Medical Journal of Australia 185(8): 461. 9. Ganapathy, T. (2014). "Couvade syndrome among 1 st time expectant fathers." Muller Journal of Medical Sciences and Research 5(1): 43 10. , G. (2011). Maternity Nursing: An Introductory Text. Edition 11th Gloria Leifer 11. Gourounti, K., N. Karpathiotaki, V. Karapanou, P. Antzaklis and G. Daskalakis (2016). "Validation of the High-Risk Pregnancy Stress Scale in a sample of hospitalized Greek high-risk pregnant women." Women & health: 1-15. 12. Grand, R. (2015). "A Collective Case Study of Expectant Father Fears." 13. Lawshe, C. H. (1975). "A quantitative approach to content validity1." Personnel psychology 28(4): 563-575. 14. May, C. and R. Fletcher (2013). "Preparing fathers for the transition to parenthood: Recommendations for the content of antenatal education." Midwifery 29(5): 474-478. 15. Noftall, A. (2000). The experience of men whose partners are hospitalized for high-risk pregnancies-a phenomenological study, Memorial University of Newfoundland. 16. O'Leary, J. and C. Thorwick (2006). "Fathers’ perspectives during pregnancy, postperinatal loss." Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 35(1): 78-86. 17. Pilat, J. M. (2005). The effect of anxiety on cognitive functioning, Chicago, IL: Roosevelt University. 18. Spielberger, C. D. (2013). Anxiety and behavior, Academic Press. 19. Tehrani, S. G., S. Bazzazian and N. D. Nayeri (2015). "Pregnancy experiences of first-time fathers in Iran: a qualitative interview study." Iranian Red Crescent Medical Journal 17(2) 20. Tordjman, S., C. Gragnier-Deferre and R. Graignic (2014). ensations during pregnancyand Life Events Questionnaire, Hogrefe 21. Tzeng, Y. L., Y. K. Teng, F. H. Chou and H. C. Tu (2009). "Identifying trajectories of birth‐related fatigue of expectant fathers." Journal of clinical nursing 18(12): 1674-1683. 22. Yirenkyi, A. S. (2006). The Lived Experience of High-risk Expectant Partners, University Microfilms . 1. کاپلان سادوک ( 2015). چکیده علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی. جلد 1 ، ویراست 11. 2. یوسفی (2015). "ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی‌های دوران بارداری." مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13(3): 215-225.