راه اندازی شبکه علمی کوهورت ایران

Developing Iran Cohort Consortium


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: فریدون عزیزی , داود خلیلی

کلمات کلیدی: شبکه علمی، مطالعات همگروهی، کوهورت، مطالعات اپیدمیولوژیک

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 9133
عنوان فارسی طرح راه اندازی شبکه علمی کوهورت ایران
عنوان لاتین طرح Developing Iran Cohort Consortium
کلمات کلیدی شبکه علمی، مطالعات همگروهی، کوهورت، مطالعات اپیدمیولوژیک
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 730
ضرورت انجام تحقیق شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظورسیاستگذاری ، حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی ، با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود. شبکه علمی کوهورت ایران، مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی ، انجمنهای علمی ، قطبهای علمی کشور و افراد حقیقی می باشند که با توجه به هم راستا بودن مأموریت خود در زمینه طراحی، اجرا، نظارت و تحلیل مطالعات کوهورت (همگروهی) و سایر مطالعات و موضوعات مرتبط، در یک مجموعه گرد هم می آیند. ساماندهی و هدفمند کردن ،توانمند سازی و همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه مطالعات کوهورت و سایر مطالعات و موضوعات مرتبط علوم پزشکی برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری ، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی ، پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول ، در جهت ارتقاء سلامت جامعه از جمله ماموریت های این شبکه خواهد بود.
هدف کلی توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سلامت برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز با همگرایی و مشارکت مطالعات کوهورت مبتنی بر جمعیت کشور
خلاصه روش کار شبکه علمی کوهورت ایران از دانشگاه ها، واحدهای تحقیقاتی، سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و انجمنهای علمی که دارای مجوز رسمی فعالیت در حیطه تحقیقات از منابع رسمی و قانونی و یا کلیه اشخاص حقیقی که مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوری هستند و دارای حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه مطالعات کوهورت و سایر مطالعات و موضوعات مرتبط می باشند، استفاده و عضو گیری می نماید. فراخوان جذب مراکز مرتبط از طریق هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع انجام شده و مراکزی که مستندات دال بر فعالیت در زمینه مطالعات کوهورت مبتنی بر جمعیت و یا سایر مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط داشته باشند انتخاب می شوند. این مراکز برای تهیه اساسنامه و تشکیل کمیته راهبردی دعوت خواهند شد و امور مربوطه برای انجام نشست های متعدد و انجام هماهنگی های لازم تا رسیدن به اهداف شبکه دنبال خواهد شد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
فریدون عزیزیمجری اصلیتدوین طرحفوق تخصصfereidoun.azizi@gmail.com
فرزاد حدائقهمکارمشاور طرحفوق تخصصfzhadaegh@endocrine.ac.ir
مریم السادات دانشپورهمکارمشاور طرحپسادکتراdaneshpour1388@gmail.com
یداله محرابیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
امیر عباس مومنان همکارمشاور طرح momenan@gmail.com
آرش قنبریانهمکارمشاور طرحدکتری حرفه ایghanbarian@endocrine.ac.ir
آزیتا زاده وکیلیهمکارمشاور طرحدکترای تخصصی پی اچ دیazitavakili@endocrine.ac.ir
گلشن امیرشکاریهمکاراجراء طرحفوق لیسانسgolshanamirshekari@gmail.com
مرضیه منتظریهمکاراجراء طرحلیسانسmontazeri.marzi@gmail.com
داود خلیلیمجری اصلیطراحیدکترای تخصصی پی اچ دیdkhalili@endocrine.ac.ir
مژگان قربانیهمکاراجراء طرح mojgan.ghorbani@yahoo.com

منابع
hide/show

1. Sorlie P, Wei GS. Population-based cohort studies: still relevant? J Am Coll Cardiol. 2011 Nov 1;58(19):2010-3. 2. Allen J, Inder KJ, Lewin TJ, Attia JR, Kay-Lambkin FJ, Baker AL, et al. Integrating and extending cohort studies: lessons from the eXtending Treatments, Education and Networks in Depression (xTEND) study. BMC Med Res Methodol. 2013;13:122. 3. Epidemiology of cardiovascular diseases. Methodology. Hypertension and arteriosclerosis. Am J Public Health Nations Health. 1960 Oct;50(10)Suppl:1-124. 4. AHA POOLING PROJECT: TO POOL OR NOT TO POOL. 5. Relationship of blood pressure, serum cholesterol, smoking habit, relative weight and ECG abnormalities to incidence of major coronary events: final report of the pooling project. The pooling project research group. J Chronic Dis. 1978 Apr;31(4):201-306. 6. Langenberg C, Sharp S, Forouhi NG, Franks PW, Schulze MB, Kerrison N, et al. Design and cohort description of the InterAct Project: an examination of the interaction of genetic and lifestyle factors on the incidence of type 2 diabetes in the EPIC Study. Diabetologia. 2011 Sep;54(9):2272-82. 7. Woodward M, Barzi F, Martiniuk A, Fang X, Gu DF, Imai Y, et al. Cohort profile: the Asia Pacific Cohort Studies Collaboration. Int J Epidemiol. 2006 Dec;35(6):1412-6. 8. Potluri R, Drozdov I, Carter P, Sarma J. BIG DATA AND CARDIOLOGY: TIME FOR MASS ANALYTICS? EUROPEAN MEDICAL JOURNAL. 2016. 9. Baker R, Boerwinkle E. Building a Consortium of Cohorts–Cohort Identification and Participant Recruitment. 2015. 10. Pell J. Maximising the Value of UK Population Cohorts: MRC Strategic Review of the Largest UK Population Cohort Studies. 2014. 11. Roger VL, Boerwinkle E, Crapo JD, Douglas PS, Epstein JA, Granger CB, et al. Strategic transformation of population studies: recommendations of the working group on epidemiology and population sciences from the National Heart, Lung, and Blood Advisory Council and Board of External Experts. Am J Epidemiol. 2015 Mar 15;181(6):363-8. 12. Collins FS, Varmus H. A new initiative on precision medicine. N Engl J Med. 2015 Feb 26;372(9):793-5. 13. Boffetta P, Colditz GA, Potter JD, Kolonel L, Robson PJ, Malekzadeh R, et al. Cohorts and consortia conference: a summary report (Banff, Canada, June 17-19, 2009). Cancer Causes Control. 2011 Mar;22(3):463-8.