بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرآیند اتخاذ احتیاط(PAPM) بر رفتار غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج در سال 1394

Effect of Educational Intervention Based on Precaution Adoption Process Model on Cervical Cancer Screening Behavior in women referring to Health Centers in Karaj City, 2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محتشم غفاری , سکینه رخشنده رو

کلمات کلیدی: سرطان دهانه رحم، مداخله آموزشی، غربالگری پاپ اسمیر، الگوی فرآیند اتخاذ احتیاط

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 7593
عنوان فارسی طرح بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرآیند اتخاذ احتیاط(PAPM) بر رفتار غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج در سال 1394
عنوان لاتین طرح Effect of Educational Intervention Based on Precaution Adoption Process Model on Cervical Cancer Screening Behavior in women referring to Health Centers in Karaj City, 2015
کلمات کلیدی سرطان دهانه رحم، مداخله آموزشی، غربالگری پاپ اسمیر، الگوی فرآیند اتخاذ احتیاط
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مورد-شاهد
مدت اجراء - روز 270
ضرورت انجام تحقیق در پژوهش حاضر سعی بر این است که با بهره گیری از الگوی فرایند اتخاد احتیاط موجبات حرکت افراد به سمت اتخاذ رفتار سالم میسر گردد و با توجه به این مهم که زنان به عنوان مادر در خانواده، محور و تضمین کننده سلامت خانواده اند، از جمله نقش مدیریت و برنامه ریزی سلامت خانواده و از طرف دیگر آثار نامطلوب بیماری و مرگ ومیر مادر بر سلامت اعضای خانواده غیر قابل انکار است. بنابراین اگر بتوان تغییری در سطح آگاهی و نگرش مثبت و رفتار سالم زنان ایجاد کرد، در رشد و پویایی خانواده و نسلهای آینده تاثیرگذار خواهد بود. این مطالعه با هدف بررسی میزان تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر فرآیند اتخاذ احتیاط در غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهر کرج در سال 1394 انجام خواهد شد
هدف کلی تعیین میزان تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج در سال 1394
خلاصه روش کار پس از تصویب طرح تحقیق محقق با استفاده از منابع علمی و مطابق با اهداف پژوهش و بر اساس سازه های الگوی فرآیند اتخاذ احتیاط تنظیم خواهد شد پرسشنامه ای تدوین می نماید. محقق با استفاده از الگوریتم تعیین مرحله کرده و افرادی را که در مرحله 3 هستند انتخاب خواهد کرد.آموزش توسط محقق انجام خواهد شد.بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله، مجددا از افراد مورد مطالعه (آزمون و شاهد) پس آزمون بعمل خواهد آمد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محتشم غفاریمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیmohthashamghaffari@sbmu.ac.ir
ژیلا شریفی پورهمکاردانشجو zh13sharifipour@gmail.com
سکینه رخشنده رومجری دکترای تخصصی پی اچ دیs_rakhshanderou@yahoo.com
یداله محرابیهمکار دکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir

منابع
hide/show