بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394

The Effect of Intervention on Food Consumption Behavior and Waste Production in Restaurants of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محتشم غفاری

کلمات کلیدی: مداخله، رفتار مصرف مواد غذایی، پسماند مواد غذایی.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 7524
عنوان فارسی طرح بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394
عنوان لاتین طرح The Effect of Intervention on Food Consumption Behavior and Waste Production in Restaurants of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2015.
کلمات کلیدی مداخله، رفتار مصرف مواد غذایی، پسماند مواد غذایی.
نوع طرح کاربردی
نوع مطالعه مطالعه تجربی
مدت اجراء - روز 240
ضرورت انجام تحقیق مصرف، بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما است، و بخودی خود تهدیدی برای جهان ما نیست اما الگوهای مصرف و اثرات آن می‌تواند تهدید محسوب گردد. مصرف، چیزی است که باید تحت کنترل قرار گیرد، چون منابعی که خداوند در اختیار بشر قرار داده محدود می باشد. مسایلی مانند درست کردن بیش از اندازه غذا، عدم تناسب اندازه در سلف سرویس‌ها و رستوران‌ها از علل اصلی هدررفت غذا است. کاهش هدررفت مواد غذایی به نفع تولید کنندگان مواد غذایی، محیط زیست و باعث ایجاد امنیت غذایی برای افراد فقیر است. پسماند مواد غذایی تنها نشان دهنده مواد غذایی که می توانست توسط گرسنگان خورده شود نیست. بلکه بیانگر اتلاف منابع، فشارهای محیطی از جمله تغییرات زمین، استفاده از آب، از دست دادن تنوع زیستی و حتی تغییرات آب و هوا از طریق انتشار گاز متان است. اصلاح الگوی مصرف، فقط یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد. با توجه به روند افزایش سریع جمعیت در دهه های اخیر و در نتیجه تمایل بیشتر به بهره برداری از منابع و نیز مصرف بیشتر، تدوین الگوی مصرف متناسب با وضع جامعه و افراد آن، امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به امکانات موجود و با مدیریت و فرهنگ سازی مناسب می تواند این میزان مصرف تا حد قابل توجهی کاهش یافته و به استانداردها و معیارهای جهانی الگوی مصرف نزدیک شود.
هدف کلی تعیین تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394
خلاصه روش کار . پس از اخذ موافقت، آموزش‌های لازم در مورد نحوه جمع آوری و توزین جداگانه پسماند نان و غذای کل رستوران در یک روز به پرسنل رستوران سبز و رستوران دانشکده پزشکی داده می شود. بدین صورت که نان، غذا، ظروف ماست و دوغ را به صورت جداگانه و در سطل های مخصوص جمع آوری نمایند. در مرحله بعد، کل پسماند غذایی رستوران در طول یک هفته اندازه گیری شده و میانگین آن محاسبه می گردد. جهت تعیین میزان آگاهی، نگرش و رفتار گروه آزمون، قبل و بعد لز آموزش، گروهی از دانشجویان دانشکده بهداشت و جهت تعیین میزان آگاهی، نگرش و رفتار گروه شاهد، قبل و بعد از آموزش گروهی از دانشجویان دانشکده پزشکی در نظر گرفته شده و میزان آگاهی، نگرش و رفتار در آنها توسط پرسشنامه سنجش می گردد. در مرحله بعد کلیه مراجعه کنندگان به رستوران سبز (اعم از اعضای هیئت علمی، کارمندان، دانشجویان و کارکنان) تحت مداخله قرار خواهند گرفت. جهت آموزش از پمفلت، پوستر و تراکت استفاده خواهد شد. به این صورت که پمفلت ها بین مراجعه کنندگان توزیع شده، پیام ها روی میزها تعبیه گردیده و پوسترها و تراکت ها در مکان های مناسب و در معرض دید مراجعه کنندگان نصب می گردد. همچنین به مسؤلین سرو غذا در رستوران سبز، آموزش داده می شود تا غذا را در ظروفی که روی آب داغ قرار دارد، گرم نگاه داشته و از سرو زود هنگام غذا، که منجر به سرد شدن آن می شود، پرهیز کنند و همچنین در مورد میزان غذای مورد تقاضای هر فرد همکاری نمایند. در صورت لزوم و با توجه به امکان تغییرات در محیط فیزیکی سرو غذا (ظروف نگهداری غذا و... )، مداخله ای هم در این سطح اجراء خواهد شد. یک ماه پس از آغاز مداخله، کل پسماند غذایی رستوران سبز و رستوران دانشکده پزشکی در روزهای یک هفته اندازه گیری می گردد و میانگین پسماند مواد غذایی در هفته محاسبه شده و با میانگین پسماند در هفته قبل از مداخله مقایسه می شود. لازم بذکر است جهت تعدیل متغیرهای مخدوشگر، نوع غذاهای سرو شده در هفته های مورد نظر، قبل و بعد از آموزش یکسان بوده و تعداد غذاهای سرو شده در روزهای آزمون نیز از طریق سیستم ثبت رستوران کنترل خواهد شد. میزان آگاهی، نگرش و رفتار مصرف مواد غذایی گروه آزمون، یک ماه پس از آموزش نیز توسط پرسشنامه سنجیده می شود و با گروه کنترل مقایسه می گردد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محتشم غفاریمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیmohthashamghaffari@sbmu.ac.ir
اکبر اسلامیهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیaeslami@sbmu.ac.ir
علی رمضانخانیهمکاراستاد مشاوردکتری حرفه ایaramezankhani@sbmu.ac.ir
یداله محرابیهمکاراستاد مشاوردکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
زهرا یزدانخواههمکاردانشجو Yazdankhah91@yahoo.com

منابع
hide/show

1. Karwala S. Changing consumption patterns.[WWW document].2005. Available from: http://mentoring com pl/Changing_consumption_patterns pdf (Accessed 10 June 2010). 2. Nobakht M, Taghdimi T. The role of teachers in the reform of cultural consumption patterns cultural management. 2013;7(20):103-116. 3. Service Bi. Prepatory study on food waste across eu 27. European Communities, 2010. 4. Food and Agriculture Organization (FAO). Global initiative on food loss waste reduction food and agriculture organization of the United Nations (FAO), 2014.Available from: www.fao.org/3/a-i4068e.pdf. 5. World Health Organization (WHO). Health and Development: World Health Organization, Health System Governance and Service 2014. Available from: http://www.who.int/hdp/poverty/en/. 6. Tielens J, Candel J. Reducing food wastage, improving food security? An inventory study on stakeholders’ perspectives and the current state. Food & Business Knowledge Platform, 2014. 7. Arzroom Chilar N. Various dimensions of poverty in Iran. Various dimensions of poverty in Iran: Economic Research Collections Markazi Bank, 2003. 8. Reusswig F, Lotze-Campen H, Gerlinger K, editors. Changing global lifestyle and consumption patterns: the case of energy and food. PERN Workshop on Population, Consumption and the Environment; 2003. 9. Stasz M, VonZastrow J, Hensley S. Food waste reduction alliance. 2012. 10. Food and Agriculture Organization (FAO). Food wastage footprint- impacts on natural resources Food and Agriculture Organization, 2013. 11. Gustavsson J, Cedeberg C. Global food losses and food waste. Study conducted for the internatiomal congress FAO.Germany. 2011. 12. Mayer P. New online platform fosters efforts to curb food losses through information sharing 2014. Available from: http://www.fao.org/news/story/en/item/262504/icode/. 13. Bacchus J. Green Light Action 2020 Can business help the world become more sustainable? Geneva, Switzerland: 2014. 14. Denis I. One third of all food wasted: United Nations Regional Information Centre for Western Europe 2014. Available from: http://www.unric.org/en/food-waste/27133-one-third-of-all-food-wasted. 15. Waste and Resources Action Programme (warp).Understanding food waste. 2007. 16. Foodna. Iran is the world record consumption of food and energy: Agriculture News Agency Iran; 2008. Available from: http://www.foodna.ir/fa/newsagency/12041. 17. Heidary K, Esmailipour E. The pattern of food consumption in Iran. Business surveys. 2010;40:18. 18. Mokhtari M. Municipal and industrial solid waste. Shahid Sadoughi Medical University; 2011. 19. Tabriz Municipality Waste Management Organization. Collection of waste legislation.Tabriz: Municipality Waste Management Organization; 2012. 20. Food Packing Systems. Improving sustainability through packaging solutions: reduction of food waste. USA: 2007. 21. Marthinsen J, Sundt,P. Prevention of food waste in restaurants, hotels, canteens and catering. 2012. Available from: http://nynordiskmad.org/fileadmin/webmasterfiles/Billeder/NMR. 22. Environment News Network. Production of waste in the three northern provinces 2013. Available from: http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=9021. 23. Doroudgar A, Mostafaee G, Arbabi M. Evaluation of waste and recyclables in Kashan. Feiz. 2002;2:5. 24. Reishahri M. Look at the pattern of consumption of the Qur'an and Hadith. Sciences of Hadith. 2009;14(2):9-37. 25. Agha babaei H. Consumer rights position in the correct of the pattern of consumption. Eghtesad Eslami. 2009;8(34):179-207. 26. Quran karim. Asrae. 26-30. 27. Hats D. End food waste now 2013. Available from: http://www.endfoodwastenow.org/index.php/issues/issues-restaurants. 28. Shoch E. Changing behavior to reduce food waste in restaurants 2014. Available from: http://www.greenblue.org/changing-behavior-to-reduce-food-waste-in-restaurants/. 29. Fridey Cordingley SR, Jane Stephenson. Food waste in schools. England: Waste & Resources Action Programme, 2011. 30. Mahdavi M, Vaziri R. Study of social and cultural factors affecting the attitude of Environmental Science and Research Students in 1388. Journal of Social. 2009;7. 31. Farmihani M, Hemmati far M. Explain the fundamentals, principles and methodology modify consumption patterns with emphasis on Islamic texts. Tarbiyate eslami. 2010;5:32. 32. Verghese DK, Lewis DH, Lockrey S, Williams DH. The role of packaging in minimising food waste in the supply chain of the future. Australia: 2013. 33. Noori K, Shojaee zadeh D. Health education and behavior change. Tehran: Neshaneh; 2004. 34. Butler J. Principles of health education and health promotion.Third.ed: Marshal;2000. 35. Gutiérrez-Barba BE, Ortega-Rubio A. Household food-waste production and a proposal for its minimization in Mexico. Life Science Journal. 2013;10(3). 36. Quested TE, Parry AD, Easteal S, Swannell R. Food and drink waste from households in the UK. British Nutrition Foundation. 2011;7(4):36. 37. Cuéllar AD, Webber ME. Wasted food, wasted energy: The embedded energy in food waste in the United States. Environmental science & technology. 2010;44(16):6464-9. 38. Engström R, Carlsson-Kanyama A. Food losses in food service institutions examples from Sweden. Food Policy. 2004;29(3):203-13. 39. Rasti R, Khadivi R. The effect of diet on migration girls boarding school in the city Borojen Tabriz University of Medical Sciences. 2005 (5482). 40. Karbasi A, Sabuhi M, Rastegari F. Factors influencing food waste in rural and urban households city Zabol, Sistan Case. Economics and Development. 2010;17(67):1-18. 41. Kelarestaghi Q, Kazemi M, Mansouri M. Major factors contributing to the loss of flour and bread bakery Mashhad. The new agricultural. 2006; (2):9. 42. Alibeigi A. Attitude wheat farmers, bakers and consumers about the factors that influence the amount of waste bread. Iranian agricultural economics and development research. 2008; (1):8. 43. Irani P. Causes and loss of flour and bread. National Conference on Prevention of waste. 2004;39(1):45-53. 44. Omidvar N, Amin pour A, Ghavam M. Knowledge, attitudes and practices concerning different aspects of the production of bread bakers in Tehran. Nutrition and Food Sciences, Iran. 2007;2 (2):27-36.