طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بهداشت دست و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای در پرستاران شاغل بیمارستان های دولتی منتخب استان تهران.

Development and Psychometrics Of The Planned Behavior Theory Based Tool related To Hand Hygiene and Its Application In An Interventional Study Among Nursing Staff Of Selected Public Hospitals in Tehran Province.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
منابع
منابع
علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم پزشکی شهید بهشتی

مجریان: محتشم غفاری , حسن برکتی

کلمات کلیدی: عفونت بیمارستانی- بهداشت دست- نظریه رفتار برنامه ریزی شده - مداخله

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 7376
عنوان فارسی طرح طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بهداشت دست و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای در پرستاران شاغل بیمارستان های دولتی منتخب استان تهران.
عنوان لاتین طرح Development and Psychometrics Of The Planned Behavior Theory Based Tool related To Hand Hygiene and Its Application In An Interventional Study Among Nursing Staff Of Selected Public Hospitals in Tehran Province.
کلمات کلیدی عفونت بیمارستانی- بهداشت دست- نظریه رفتار برنامه ریزی شده - مداخله
نوع طرح بنیادی-کاربردی
نوع مطالعه راه اندازی یک روش یا سیستم علمی/اجرایی
مدت اجراء - روز 540
ضرورت انجام تحقیق عفونتهای بیمارستانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر در بخش های مراقبت بهداشتی شناخته می شوند و بهداشت دست اولین گام در کنترل این عفونتها می باشد. عفونتهای ناشی از ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی یکی از شایع¬ترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت در بیماران بستری در بیمارستانهای کشورهای درحال توسعه و پیشرفته محسوب می گردند. بررسی انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت 55 بیمارستان واقع در 14 کشور دنیا از جمله کشورهای منطقه مدیترانه شرقی موید شیوع عفونتهای ناشی از ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی در بخشهای بستری بیمارستان با میانگین 7/8% بوده است [1]. دست پرسنل بیمارستان، مهمترین عامل انتقال و انتشار باکتری به ویژه باکتریهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک¬ها می باشد[1]. رعایت بهداشت دست روشی بسیار ساده در کاهش عفونتهای بیمارستانی، جلوگیری از گسترش مقاومت ضدمیکروبی و افزایش ایمنی بیماران می باشد [25]. شستن دستها به تنهایی مهمترین راه پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی به شمار می آید. با شستن دستها میتوان 50%عفونتهای بیمارستانی را کاهش داد[20] .شواهد حاکی از آن است که در بخش بهداشت و درمان شکاف بزرگی بین آنچه افراد می دانند و آن گونه که رفتار می¬نمایند وجود دارد. کارکنان بخش بهداشت و درمان به طور مداوم در معرض نتایج مطالعات جدید هستند که می¬تواند باعث ارتقای اثربخشی و مطلوبیت خدمات ارائه شده به بیماران گردند. با این حال انتقال نتایج پژوهش¬ها به حوزه عمل با روندی مطلوب اتفاق نمی افتد. به عبارت دیگر در مورد بسیاری از رفتارهای صحیح بالینی کارکنان بهداشت و درمان به رغم وجود شواهد مستدل رفتار مطلوب را ارائه نمی دهند[38] .
هدف کلی 1) طراحی و روانسنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بهداشت دست در کارکنان گروه پرستاری 2)تعیین میزان تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر بهداشت دست پرستاران در بیمارستانهای دولتی منتخب استان تهران .
خلاصه روش کار این مطالعه در دو بخش بوده و بخش اول آن طراحی و روان¬سنجی پرسش نامه انجام می گیرد و بخش دوم مطالعه به تعیین میزان تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر بهداشت دست پرستاران شاغل در بیمارستان¬های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران دارد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محتشم غفاریمجری اصلیاستاد راهنمای اولدکترای تخصصی پی اچ دیmohthashamghaffari@sbmu.ac.ir
علی رمضانخانیهمکارمشاور طرحدکتری حرفه ایaramezankhani@sbmu.ac.ir
یداله محرابیهمکارمشاور آماردکترای تخصصی پی اچ دیmehrabi@sbmu.ac.ir
حسن برکتیمجریدانشجوفوق لیسانسhbarkati@yahoo.com

منابع
hide/show